slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas PowerPoint Presentation
Download Presentation
7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas. Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt. 7BP strukt ū ra ir biud ž etas. Trukmė 2007-2013 m. Bendras biudžetas > 53 mrld. EUR. HORIZON 2020 – 3 prioritetai. 1. Pažangus mokslas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

www.mita.lt

slide2

7BP struktūra ir biudžetas

Trukmė 2007-2013 m. Bendras biudžetas > 53 mrld. EUR

slide3

HORIZON 2020 – 3 prioritetai

1. Pažangus mokslas

 • Idėjos, Žmonės, Pajėgumai

2. Pirmaujančių pramonės pozicijų įtvirtinimas

 • IRT
 • Naujos medžiagos
 • Nanotechnologijos
 • Pažangi gamyba
 • Biotechnologijos
 • Kosmosas

DIDELIO POVEIKIO TECHNOLOGIJOS

2. Iššūkiai visuomenei

 • Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė
 • Apsirūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis ir bioekonomika
 • Saugi, švari ir veiksminga energetika
 • Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos
 • Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir apsirūpinimas žaliavomis
 • Integrali ir saugi visuomenė

Horizon 2020 – struktūra pagrįsta strateginiu „atsako į iššūkius“ programavimu, t.y. teminės sritys nebėra griežtai atskirtos, atskiros biudžeto eilutės labiau orientuotos į tarpdisciplininių projektų, skirtų globaliems iššūkiams spręsti, finansavimą.

slide4

Paraiška – ko reikalaujama

Gauti EK finansavimą savo tyrimams

Padėti ES išspręsti jos suformuluotas problemas

Pateikti projekto tikslus kaip priemonę problemai spręsti su numatomu dideliu poveikiu,o ne kaip konkretaus rezultato pasiekimas

t.y. reikia teigti:

“Tyrimai parodė, kad šiuo metu yra atotrūkis tarp rinkos poreikių ir produkto/proceso teikiamų galimybių”

o ne:

“Projektas siekia patobulinti produktą/procesą” ( kam reikia į tai investuoti?)

Sprendžiama problema aktuali EK požiūriu, turėsianti didelį būsimą poveikį, jau suformuluota ES strateginėje politikoje (Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Innovation Union, Resource efficient Europe), EK ekspertų ataskaitose, Žaliosiose knygose,Tarptautinių organizacijų (EBPO, SNO, šakinės asocijacijos, ETP ir kt. ) raportuose

Identifikuoti trūkumus ir grėsmes, patvirtinti statistiniais duomenimis (EBPO, Eurostatas ir t.t.)

Adresuotirinkas aktualias Europai arba kuriose Europa užima arba gali užimti vedančias pozicijas ir šalutinės rinkas ir veiklas, kurioms aktualios sprendžiamos problemos pvz,Transportas -> Energetika, Aplinkosauga, Naujos Medžiagos

slide5

Galiojantys 7BP kvietimai (1)

ENERGETIKA

FP7-ENERGY-2013-2:a general call focusing

on research with a short-term horizon and on demonstration 2013-01-24

FP7-SMARTCITIES-2013 (Themes Energy, Transport & ICT): a call in

the framework of the SET-Plan Smart Cities and Communities Initiative 2012-12-04

FP7-ENERGY-2013-IRP: a call to support integrated research

programmes in the energy field 2013-01-08

NAUJOS IR NANOMEDŽIAGOS

FP7-NMP-2013-CSA-7Materials and New productionTechnologies - CSAs 2012-12-04

FP7-2013-GC-NMP"Materials for Green Cars" 2012-12-04

FP7-2013-NMP-ICT-FOF "Factories of the Future" 2012-12-04

FP7-2013-NMP-ENV-EeB "Energy-efficient Buildings" 2012-12-04

slide6

Galiojantys 7BP kvietimai (2)

TRANSPORTAS

FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-RTD-L0 2013-03-14

IRT

FP7-2013-ICT-GC"ICT for Green Cars" 2012-12-04

FP7-ICT-2013-SME-DCA SME Initiative on Analytics 2012-12-04

FP7-ICT-2013-10 ICT call 10 2012-12-04

MAISTAS, ŽEMĖS ŪKIS IR BIOTECHNOLOGIJOS

KBBE-2013 FP7-KBBE-2013-7-single-stage 2013-02-05

TARPTEMINIS (ENERGETIKA, TRANSPORTAS, NAUJOS MEDŽIAGOS, APLINKA, ŽEMĖS ŪKIS)

FP7-2013-OCEAN: a cross-thematic call on

marine and maritime research including an energy relevant topic 2013-02-07

slide7

FP7-2013-OCEAN - The Ocean of Tomorrow

 • Biudžetas - 55 mln. eurų
 • iš jų:
 • Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 19 mln.
 • Naujos ir nanomedžiagos 7 mln.
 • Energetika 4 mln.
 • Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 15 mln.
 • Transportas 10 mln.
 • Inovatyvių jūrinių technologijų vystymas:
 • Jūrinės aplinkos monitoringas, veiklos jūroje stebėsena, nauji biosensoriai ir davikliai.
 • Naujos medžiagos jūrinėms veikloms.
 • Inovatyvus jūrinis transportas ir jūrinės vėjo ir potvynių energijos generavimo sistemos.
slide8

FP7-SMARTCITIES-2013 (Energy, Transport & ICT)

 • Biudžetas - 209 mln. eurų
 • iš jų:
 • IRT 95 mln.
 • Energetika 114 mln.
 • Europinė iniciatyvas, kuri bus tęsiama ir vystoma programoje Horizon2020 - tiksliniai tyrimai ir inovacijos skirtos ateities „išmaniųjų miestų“ sprendimams sukurti:
 • Interaktyvūs energijos paskirstymo tinklai, elektromobilių prijungimas
 • Duomenų centrai, daiktų internetas, optimizuotos energetinės sistemos, integruotas asmeninis mobilumas
 • Šios iniciatyvos temos glaudžiai susijusios su PPP (Public Private Initiative) „Green Cars“ ir „Energy Efficient Buildings“
slide9

Public Private Partnerships (1)

PPP – viena iš Europos ekonominio atsigavimo plano (European Economic Recovery Plan) priemonių. Trys jų su bendru 3,2 mrld. eurų biudžetu skirtos tyrimų finansavimui.

Tyrimai vykdomi pramonės interesams patenkinti, įvertinant programos Europa2020 strategines iniciatyvas.

 • PPP „Green Cars“ (NMP, ICT, Energetika, Transportas)
 • Transporto elektrifikavimas, energetiniai sprendimai sunkiasvoriam transportui, logistika ir intermodalumas
 • FP7-2013-GC-NMP"Materials for Green Cars"
 • biudžetas – 20 mln. iš NMP
 • Medžiagos akumuliatoriams
 • FP7-2013-ICT-GC"ICT for Green Cars"
 • biudžetas – 40 mln. iš ICT
 • Elektromobilio sistemų architektūra ir energetika
slide10

Public Private Partnerships (2)

 • PPP „Energy Efficient Buildings“
 • Iniciatyva skirta skatinti statybų sektorių Europa2020 strategijos kontekste
 • FP7-2013-NMP-ENV-EeB
 • biudžetas – 110 mln. iš NMP ir 6 mln iš ENV
 • Nanotechnologijos multifunkcinės statybų medžiagoms
 • Technologijų integravimas energijos efektyvumui gerinti
 • Inovatyvūs technologiniai sprendimai renovacijai
 • PPP „Factories of the Future“
 • Gamybos sektoriaus palaikymui – ekologija, IRT palaikomos
 • technologijos, „besimokančios“, transformuojamos ir susietos gamyklos
 • FP7-2013-NMP-ICT-FOF
 • biudžetas – 160 mln. iš NMP ir 70 mln iš ICT
 • Atsinaujinančių resursų naudojimo gerinimas
 • Inovatyvus modulinės įrangos daugkartinis naudojimas
 • Ateities darbo vietos
 • Inovatyvios metodologijos socialinei gamybos dimensijai
slide11

Teminė sritis NAUJOS ir NANOMEDŽIAGOS

 • Nanomokslai ir nanotechnologijos, žinių kūrimas jų sąveikai su aplinka
 • Medžiagos naujiems produktams ir naujiems procesams, „inteligentiškos“ medžiagos resursų taupymui
 • Nauja inovatyvi, tvari ir „žalia“ gamyba, atlekų perdirbimas
 • Technologijų integravimas pramonėje ir gamyboje, naujos gamybos koncepcijos
 • Biosensoriai aplinkosauginiams pritaikymams
 • Gyvavimo ciklo analizė, geriausia praktika, reguliavimai medžiagoms ir chemikalams
 • FP7-NMP-2013-CSA-7
 • biudžetas – 13,9 mln. eurų
 • Finansuojami koordinuojantys (tyrimų paruošimo) projektai
 • Inovatyvios atsakingos būsimos nanotechnologijos
 • Geriausios praktikos sklaida
 • Socialinės naudos skatinimas ir platinimas
 • Poveikio vertinimas
 • Inovatyvių žaliavų tiekimo tinklų organizavimas
slide12

Teminė sritis ENERGETIKA

STRATEGINIS ENERGETINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLANAS

Skirtas neorganinių ir atsinaujinančių energetinių technologijų diegimui

 • ENERGETINĖS INICIATYVOS
 • Wind (The European Wind Initiative)
 • Solar (The Solar Europe Initiative - photovoltaic and concentrated solar power)
 • Electricity Grids (The European Electricity Grid Initiative)
 • Carbon Capture & Storage (The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative)
 • Nuclear Fission (The Sustainable Nuclear Initiative)
 • Bio-energy (The European Industrial Bioenergy Initiative)
 • Smart Cities (Energy Efficiency - The Smart Cities Initiative)
 • Fuel Cells and Hydrogen (Joint Technology Initiative)
 • Nuclear Fusion (International + Community Programme – ITER)
slide13

ENERGETIKA - Kvietimai

 • FP7-ENERGY-2013-2
 • biudžetas – 83 mln. eurų
 • Atsinaujinantis kuras aeronautikai – demonstracinis projektas
 • Išmanūs energijos tiekimo tinklai – didelio masto demonstraciniai projektai atsinaujinančių šaltinių generuojamos energijos tinklų sujungimui
 • Žinios energetikos politikos formavimui
 • FP7-ENERGY-2013-IRP (Integrated Research Programmes)
 • biudžetas – 37,5 mln. eurų
 • Skirtas integruotoms tyrimų programoms sukurti – finansuojamos koordinacinės (tyrimų paruošimo) veiklos, skirtos:
 • Tyrimų programų integravimas – 6 temos
  • fotovoltaika
  • vėjo energetika
  • bioenergija
  • smartgrids
  • elektrocheminiai šaltiniai
  • saulės energija
 • Platformų palaikymas
  • fotovoltaikos ETP
  • biokuro ETP, tyrimų
  • inovacijų ir mokymo potencialų integravimas
slide14

Teminė sritis IRT

 • Prasiskverbiantis ir patikimas tinklas bei paslaugų infrastruktūra
 • Kognityvios sistemos ir robotų technika
 • Alternatyvūs keliai – komponentai ir sistemos
 • Technologijos skaitmeniniam turiniui ir kalboms
 • IRT sveikatai, gerovei senstant, įtraukčiai ir valdymui
 • IRT mažo anglies kiekio ekonomikai
 • IRT įmonėms ir gamybai
 • IRT mokymuisi ir kultūrinių išteklių prieigai
 • Būsimos ir atsirandančios technologijos
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Horizontalios veiklos

IŠŠŪKIAI

slide15

IRT - Kvietimai

 • FP7-ICT-2013-10 ICT call 10
 • biudžetas – 705,5 mln. eurų
 • Politiniai uždaviniai:
 • Visuomenės transformavimas vystantis IRT technologijoms
 • Naujas požiūris į inovacijas
 • Kvietimo veiklos:
 • The European Cloud Partnership (ECP)
 • European Innovation Partnership (EIP) on Active and Healthy Ageing(AHA)
 • Smart Cities
 • Preparing the expected launch of Horizon 2020
 • Involving more SMEs
 • Completing the work engaged over the first 6 years of FP7
 • FP7-ICT-2013-SME-DCA
 • biudžetas – 20 mln. eurų
 • Konsorciume turi būti bent 2 MVĮ, kurioms turi būti skirta bent 30% projekto biudžeto
 • Dotacijos dydis projektui apribotas iki 1,5 mln. eurų, projekto trukmė iki 24 mėn.
 • Technologijos skaitmeniniam turiniui ir kalboms
slide16

TRANSPORTAS

 • FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-RTD-L0
 • biudžetas – 5 mln. eurų
 • Projekto dotacijos dydis apribotas iki 600 000 eurų
 • Pakartotinas kvietimas temai PIONEERING THE AIR TRANSPORT OF THE FUTURE
 • Projektai skirti kurti ilgalaikio poveikio inovacijas
 • Proveržio ir atsirandančios technologijos
 • Radikaliai naujos koncepcijos oro transportui
slide17

Tarptautinių programų kontaktai MITA‘oje

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ SKYRIUS

Vedėja, Energetika, EURATOM

Anzelma Ūselienė – anzelma.useliene@mita.lt

IRT, Naujos ir Nanomedžiagos, Tyrimai, skirti MVĮ, Žinių regionai

Arūnas Beržinskas – arunas.bezinskas@mita.lt

Transportas, Saugumas, Kosmosas

Viktoras Mongirdas - viktoras.mongirdas@mita.lt

Sveikata, Maistas, Žemės ūkis ir Biotechnologijos; programa EUREKA

Raimonda Petkevičienė – raimonda.petkeviciene@mita.lt

INOVACIJŲ PARAMOS IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO SKYRIUS

Programa Eurostars

Daiva Krasauskaitė – daiva.krasauskaite@mita.lt

slide18

Dėkoju už dėmesį!

Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!