slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.SINIF PROGRAMI * Hayat Bilgisi Dersi Programı * Matematik Dersi Programı PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.SINIF PROGRAMI * Hayat Bilgisi Dersi Programı * Matematik Dersi Programı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

2.SINIF PROGRAMI * Hayat Bilgisi Dersi Programı * Matematik Dersi Programı - PowerPoint PPT Presentation


 • 757 Views
 • Uploaded on

2.SINIF PROGRAMI * Hayat Bilgisi Dersi Programı * Matematik Dersi Programı * Türkçe Dersi Programı. HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI. Programla Verilecek Kavramlar. MATEMATİK DERSİ PROGRAMI. Programın Kavramsal Yapısı. Problem Çözme. Akıl Yürütme. İletişim. Öğrenme Alanları. Duyuşsal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2.SINIF PROGRAMI * Hayat Bilgisi Dersi Programı * Matematik Dersi Programı' - alec-workman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2.SINIF PROGRAMI

* Hayat Bilgisi Dersi Programı

* Matematik Dersi Programı

* Türkçe Dersi Programı

slide7

Programın Kavramsal Yapısı

Problem Çözme

Akıl Yürütme

İletişim

Öğrenme

Alanları

Duyuşsal

Gelişim

İlişkilendirme

Psikomotor

Gelişim

slide8

Öğrenme Alanları ve Amaçları

Sayılar

* Sayıları tanır, anlamlarını bilir ve kullanır.

* Basamak kavramını bilir ve kullanır.

* Sayılarla işlem yapar.

* Dört işlemi bilir ve problem çözmede kullanır.

* Tahmin eder ve zihinden işlem yapar.

* Kesirler, yüzdeler ve ondalık kesirler arasındaki ilişkileri bilir.

* Sayı örüntülerindeki sayılar arasındaki ilişkileri belirler ve bu ilişkileri problem durumlarına uygular.

slide9

Geometri

* Uzamsal (durum-yer, doğrultu-yön) ilişkilerle ilgili beceriler geliştirir ve kullanır.

* Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilir ve bunları problem çözümlerinde kullanır.

* Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve çıkarımlarda bulunur.

* Geometrik araçları kullanır.

* Geometrik cisim ve şekillerden, yeni cisim ve şekiller elde eder, bunlarla süslemeler yapar.

* Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer.

* Simetriyi bilir ve kullanır.

* Şekillerle örüntüler oluşturur.

slide10

Ölçme

* Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.

* Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yapar.

* Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.

Veri

* Veri toplar, toplanan veriyi şema, grafik ve resimlerle temsil eder.

* Tabloları, şemaları, resim, şekil, sütun ve çizgi grafiklerini okur ve yorumlar.

* Olayların olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunur ve yorum yapar.

slide12

Programın Yapısı

 • Genel Amaçlar
 • Temel Beceriler
 • * Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
  • * Eleştirel düşünme
  • * Yaratıcı düşünme
  • * İletişim
  • * Problem çözme
  • * Araştırma
  • * Karar verme
  • * Bilgi teknolojilerini kullanma
  • * Girişimcilik
  • * Metinler arası okuma
 • * Kişisel ve sosyal değerlere önem verme
slide13

3. Öğrenme Alanları

* Dinleme * Konuşma

* Okuma * Yazma

* Görsel okuma * Görsel sunu

4. Dil Bilgisi

5. Kazanımlar

6. Atatürkçülük

7. Etkinlikler

8. Açıklamalar

slide14

PROGRAMDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİNİN ROLÜ

Öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalı, sınıf düzeyi arttıkça artan sorumluluklarının farkına varmalıdır. Bilimsel ve teknolojik kavram dağarcıklarını geliştiren, soru soran ve sorgulayan, kendi problemlerini kuran ve çözen, tartışan, sınıf dışındaki öğrenme fırsatlarını da değerlendiren kişi olması istenmektedir. Ayrıca, kendisi ve çevresi için güvenlik konularında bilinçli davranmalı ve grup çalışması becerilerini geliştirmelidir.

Öğretmen, öğrenme ve öğretme sürecini yönlendiren, öğrenme ortamını düzenleyen ve değerlendirme etkinliklerini planlayan kişidir. Aynı zamanda öğretmen öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çevresinde gerçekleşen doğal olaylara karşı merak ve ilgi duyan bireyler olarak yetişmelerinde rehberlik etmelidir.

slide15

Velilerin çocuklarının eğitimlerinde yer alması durumunda öğrencilerin okulda daha iyi performans gösterecekleri açıktır. Bu nedenle, çocuklarının öğrenmesini desteklemede velilerin önemli bir rolü vardır. Program okul dışı etkinliklerle aileyi de öğretimin bir parçası yapmayı hedeflemektedir. Velilerin programda önerilen ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarındaki gelişimi izlemeleri kolaylaşacak. Aile katılımı, okulun ve eğitimin önemli olduğu mesajını vererek çocuğun okula istekli bir biçimde devam etmesine, benlik saygısının yükselmesine ve okula yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur.

slide16

Bu programlar öğrencilerin:

•  Türkçeyi doğru ve etkin kullanan,

•  Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen,

•  Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan,

•  Sorumluluklarını ve haklarını bilen, çevresiyle uyumlu, kişiliği gelişmiş

•  Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,

•  Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgi üreten ve geleceğine yön veren,

•  Temel sayısal ve sözel okur yazarlık becerilerine sahip,

•  Ailesine, çevresine, topluma ve ülkesine yararlı olan,

•  Temel toplumsal ve evrensel değerleri özümsemiş, kendisi ile barışık bir birey olarak

yetişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

slide17

PROGRAMLARDA ORTAK BECERİLER

 • Eleştirel Düşünme Becerisi
 • 2. Yaratıcı Düşünme Becerisi
 • 3. İletişim Becerisi
 • 4. Araştırma-Sorgulama Becerisi
 • 5.  Problem Çözme Becerisi
 • 6. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi
 • 7.  Girişimcilik Becerisi
 • 8. Türkçe’yi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi
slide18

http://programlar.meb.gov.tr/

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi-Ağustos-Eylül 2004 Yıl 5 sayı 54-55