slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001). Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG). GENEL HUSUSLAR. PROGRAMIN AMACI. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)' - dermot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜBİTAK

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)

Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu

(SBAG)

slide7

PROGRAMIN AMACI

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı,

yeni bilgiler üretilmesi,

bilimsel yorumların yapılması

teknolojik problemlerin çözümlenmesi için

bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.) yapılan çalışmaları desteklemektir.

slide8

KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR

 • Proje Yürütücüsü
 • Araştırmacı
 • Danışmanlar
 • Bursiyerler
slide9

A- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 • Üniversite personeli olmaları durumunda,
 • doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik
 • derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda,
 • en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
slide10

ARAŞTIRMACI VE DANIŞMAN

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Projeye katkı oranı min %10 max %50

Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

slide11

BURSİYERLER

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak;

Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan,

40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer(postdoc) olarak proje ekibinde yer alabilirler.

slide12

2011 yılı burs desteği üst limitleri

Bursiyer ücret karsılığı çalısmıyor

Y. Lisans Öğrencisi : 1.500 TL/ay

Doktora Öğrencisi : 1.800 TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı : 2.250 TL/ay

Bursiyer ücretli çalısıyor ise

Y. Lisans Öğrencisi : 400 TL/ay

Doktora Öğrencisi : 500 TL/ay

slide13

KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLAMAZ

 • Rektör
 • Rektör Yardımcısı
 • Dekan
 • Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Başhekim
 • Genel Sekreter
 • Genel Müdür veya Daire Başkanı
 • TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri,
 • yürütücü olarak görev alamaz,
 • ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.
slide14

PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ

 • Dekan Yardımcısı
 • Araştırma Enstitüsü Müdürleri
 • Merkez Müdürleri
 • Enstitü veya Yüksekokul Müdür Yardımcıları
 • Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Bölüm Başkanı
 • 1 projede yürütücü veya
 • 2 projede araştırmacı
slide15

PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ

 • Aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli,
 • 2 projede yürütücü veya
 • 1 projede yürütücü 2 projede araştırmacı veya
 • 4 projede araştırmacı olarak
slide16

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

slide17

PROJE BÜTÇESİ

2011 yılı için,

Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç)

yıllık 120.000 TL’dir.

İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

slide18

2011 yılı için projelerde uygulanacak “Gündelik ve Konaklama Miktarları”

Yurtiçi seyahatlerde;

Gündelik (Proje yürütücüsü / Araştırmacılar) : 41 TL.

Gündelik (Diğer personel) : 37 TL.

Konaklama (Belgelenmesi kaydıyla) : Gündeliğin 2 katı

slide20

DEĞERLENDİRME RAPORU KRİTERLERİ

1-PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ

2-PROJENİN YAPILABİLİRLİLİĞİ

a) YÖNTEM YÖNÜNDEN

b) EKİP YÖNÜNDEN

c) EKİPMAN / ORTAM YÖNÜNDEN

3-PROJENİN YAYGIN ETKİSİ

slide21

ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:

 • Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi ve literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir
slide22

2. AMAÇ:

Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır.

slide23

3. KONU ve KAPSAM:

Önerilen projenin konusu ve kapsamınet olarak tanımlanmalı;

amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

slide24

4. LİTERATÜR ÖZETİ:

Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak verilmelidir.

slide25

5. ÖZGÜN DEĞER:

Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır.

Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır.

slide29

6. YÖNTEM:

Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır.

Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.

slide34

7. ARAŞTIRMA OLANAKLARI:

Bu bölümde öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.

slide37

8. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER:

Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

slide41

9. ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımlarıek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir.

slide42

10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ:

Hangi iş ve işlemlerinne ölçüde gerçekleşmesi gerekiyor?

Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir.

Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir.

slide43

B PLANI:

Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır.

slide44

11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ:

Proje yürütücüsünün son beş yılda; TÜBİTAK,üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler verilmelidir.

Proje değerlendirme süreci sırasında destek kararı çıkması ve/veya yeni bir başvuru daha yapılması durumunda derhal TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirilmelidir.

slide45

12. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERİ:

Proje ekibinin, TÜBİTAK’a, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projelerinin bu projeden farkını belirtiniz.

slide46

13. BÜTÇE ve GEREKÇESİ:

 • Aşağıdaki Genel Bütçe tablosu ve TÜBİTAK’tan Talep edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Genel Bütçe Tablosu’nun TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK’tan Talep edilen Bütçe Tablosundaki ana toplamlar aynı olmalıdır. (Daha önceki dönemlerde başvuru sırasında istenen Excel formatındaki TÜBİTAK Bütçe Tablosu bu dönem başvuru sırasında alınmayıp bilimsel değerlendirmeyi geçen proje önerileri için sonuçlar duyurulunca istenecektir.).
 • TÜBİTAK'tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu,hizmet alımı ileilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.
 • Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmelidir.
 • Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları ve kuruluş yetkililerinin niteliği ve miktarı açıkça belirtilmiş olan destek mektupları da eklenmelidir.
slide47

9. BASILI OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Elektronik Başvuru Çıktısı
 • Hak Sahipliği Beyan Formu
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi
 • Etik Kurul Onay Belgesi
 • Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise)
 • Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)
slide48

. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 • TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri
 • Hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması,
 • Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması,
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
slide49

Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır),

 • Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve  projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Elektronik olarak gönderilmesi gereken; yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması ya da ARBİS özgeçmişleri kullanılacaksa  ARBİS’teki bilgilerin güncellenmesi,
slide50

Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması,

 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için yukarıda belirtilen "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç),
slide52

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Yetkili imza

haksahiplği

Eksik form

özgeçmiş

değişiklik

literattür

Yurt dışı

altyapı

Özgün

bütçe

içerik

imza

etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

EN ÇOK KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ

slide53

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması

slide54

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması

slide55

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi

slide56

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Literatür Özetinin; Ham Liste Şeklinde Verilmiş Olması / Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Literatür Künyesinin Belli Olmaması, Literatür Özetinde Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması

slide57

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Proje Ekibinin İmzalarının Eksik Olması / Yürütücü İmzasının Islak İmza Olmaması / Başvuru Formunda Adı Geçen Araştırmacıların Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında İmzalarının Olmaması

slide58

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Olmaması / Belirtilen Tarihten Sonra Gelmesi

slide59

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması

slide60

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Talep Edilen Makina-Teçhizatlardan Herhangi Birinin Toplam Fiyatının KDV ve Vergiler Dahil 100.000 TL'yi Aşması / Tek Bir Sistemin Parçası Oldukları Halde Bölünerek Ayrı Ayrı Yazılan Cihazların Birleştirildiğinde Toplam Fiyatının 100.000 TL'yi Aşması / Talep Edilen Teçhizata KDV ve Vergiler Eklendiğinde Bütçenin 360.000 TL'yi Aşması

slide61

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Kuruluş Yetkilisi İmzasının Olmaması / İmzanın Orjinal Olmaması / İmzanın Kime Ait Olduğunun Belli Olmaması / İmzanın İstenilen Kişiye Ait Olmaması

slide62

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Benzer İçerikli Bir Projenin Yürürlükte/Sonuçlanmış Olması

slide63

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Başvuru Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Bazı Maddelerinin Eksik Olması / İstenilen Formatta Hazırlanmamış Olması

slide64

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması

slide65

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Hak Sahipliği Beyan Formunun Eksik Olması / Formda Yer Alması Gereken, Yürütücü ve/veya Araştırmacı İmzalarının Eksik Olması / Yürütücü İmzasının Islak Olmaması

slide66

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Projenin Yurt Dışı Saha Çalışması Olması

slide67

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Özel ret olan(özgün değerden iki kez <1 alan) benzer projenin 3. kez sunulması

slide68

25

20

15

10

5

0

Araştırma

Projesi değil

Benzer proje

Basılı evrak

Haksahiplği

Yetkili imza

Eksik form

Özgeçmiş

Değişiklik

Literattür

Yurt dışı

Altyapı

Özgün

Bütçe

İçerik

İmza

Etik

İADE ORANI

%

24

14

11

10

6,1

5,9

5,9

4,6

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,2

1,5

1,1

Yürütücü ve/veya Araştırmacı Özgeçmişlerinin Elektronik Ortamda Yer Almaması

slide71

Panel nedir?

Panel: Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, proje konularındauzman kişilerden oluşturulan kuruldur.

slide72

2004

2005

2006

2007

2008

Toplam

Panel Sayısı

71

286

389

553

666

1965

Panelist Sayısı

423

1722

2329

3453

3904

11831

Değerlendirilen

Proje Sayısı

980

3364

2715

3330

3126

13515

Panel Başına Ortalama

Proje Sayısı

13,8

11,8

7,0

6,0

4,7

6,9

Panel - Panelist Sayıları (2004-2008)

slide73

Panellerin Oluşturulması

Grup Yürütme Komitesi (GYK), varsa Danışma Kurulunun da görüşünü alarak, proje önerilerinin konularına göre, panel ve panelistleri belirler.

Her panelin (en çok 10 proje önerisi

tartışılmak üzere), en az 5,en çok 9

panelistten oluşturulması esastır.

Bazı durumlarda (proje önerisinin özel uzmanlık gerektiren hususları için) panel dışı danışman görüşü alınmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu tür projeler panelde değerlendirilirken, panel dışı danışman raporu panelistlerin bilgisine sunulur.

slide74

Panelistlerin Belirlenmesi

Panelistlerin proje konularında uzman olmaları yanında;

Panelistler ile panelde görüşülecek proje öneri sahipleri arasında çıkar çakışması veya çatışması olmamasına,

Proje önerilerinin verildiği kurumlardan zorunlu olmadıkça panelist seçilmemesine,

Panelistlerin aynı panelde görüşülecek proje önerilerinde yer almıyor olmalarına, (proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman)

Daha önce çağırılan panelistlere ait istatistiki bilgiler dikkate alınarak, kurumlar arası yaygın dağılımın korunmasına

özen gösterilir.

slide75

Moderatörün Görev ve Sorumlulukları

Paneli TÜBİTAK adına yönetmek ve sonuçlandırmak,

Tartışmalarda bilimsel görüş belirtmemek,

Panelistlerin görüşleri doğrultusunda veya tersine yönlendirme yapmamak,

Oylamaya katılmamak,

Panelle ilgili evrak ve dokümanı düzenli bir şekilde panel görevlisine teslim etmek.

slide76

Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları

Bilimsel kural ve kriterlere uymak,

Değerlendirmelerini objektif olarak yapmak,

Panelde görüşülecek tüm projelere ilişkin bilgi sahibi olarak panele katılmak,

Panelist raporlarını, istenen formata uygun olarak hazırlamak, görüş ve değerlendirmelerini gerekçelendirmek,

Yapılan yazışma ve görüşmelerin gizli olduğunu bilerek bu gizliliğe uygun davranmak,

slide77

Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları

Proje içeriklerini ve panel tartışmalarını üçüncü kişilere aktarmamak,

Proje içeriklerini şahsi amaçları doğrultusunda kullanmamak,

Proje yürütücüsü ve ekibi ile proje önerisi hakkında herhangi bir şekilde iletişime geçmemek,

Proje önerisinde bilimsel etik kurallara aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili Araştırma Grubunupanel toplantısı öncesi yazılı olarak bilgilendirmek.

slide78

Panel Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

Panel Görevlisi:Panelin TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Araştırma Grubu çalışanıdır.

Panel Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

 • Panel sürecinin işleyişiyle ilgili usul ve esaslar hakkında moderatör ve panelistleri bilgilendirmek üzere “Panel Süreci Sunumu” nu yapmak,
 • Gerekli durumlarda proje destekleriyle ilgili TÜBİTAK mevzuatı konusunda bilgi vermek,
 • Panel esnasında panel mevzuatına aykırı durumlar söz konusu olduğunda gereken uyarı ve açıklamaları yapmak,
 • Panel Raporunun ve Panel Puan Tablosunun kurallara uygun şekilde düzenlenmesi konusunda moderatöre yardımcı olmak,
 • Panel sonunda panele ait belgeleri eksiksiz ve imzalanmış olarak moderatörden teslim almak.
slide79

Panel Süreci

Moderatör tarafından, sırasıyla her bir proje önerisini inceleyen panelistlerden, projenin kısaca tanıtılması ve hazırlanan değerlendirme raporunun sunulması istenir. Daha sonra diğer panelistlerin de katılımıyla öneri tartışılarak değerlendirilir.

Panelde, proje ekibi ile çıkar çatışması / çakışması söz konusu olan panelist varsa, ilgili önerinin görüşülmesi süresince panel toplantı salonunun dışında bulunur, değerlendirmeye katılamaz ve oy kullanamaz.

Panele çağrılmış olmak TÜBİTAK tarafından çıkar çatışması / çakışması olmadığına karar verildiği anlamına gelmez, her bir panelist kendi durumunu değerlendirmelidir.

slide80

Bilimsel Değerlendirme Kriterleri

 • Proje önerileri;
  • Özgün Değer
  • Yapılabilirlik (Yöntem, Ekip, Ekipman)
  • Yaygın Etki

kriterlerine göre değerlendirilir.

 • Bütçe ve süre ile ilgili hususlar değerlendirme kriteri olarak ele alınmaz. Panelin bu konularla ilgili görüşleri değerlendirme bittikten sonra Panel Raporunda ilgili bölümde belirtilir.
 • Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya (puanlama aşamasına) geçilir.
slide81

Tekrar Sunulan Önerilerin Değerlendirilmesi

 • Tekrar sunulan proje önerileri değerlendirilirken Önceki Panel Raporu ve tekrar sunulan öneride bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda ne tür değişikliklerin yapıldığını özetleyen “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panele sunulur.
 • Bu tür proje önerileri değerlendirilirken önceki panel raporunda belirtilen hususlar (gerekçe/açıklamalar) ile tekrar sunulan öneride bu hususlarla ilgili olarak yapılan değişiklik ve düzenlemeler de dikkate alınır.
slide82

Proje No:

Kriterler

Çok İyi

(3)

İyi

(2)

İyi Değil / Yetersiz

(0)

Özgün Değer

Yapılabilirlik

Yaygın Etki

Panelistin Adı Soyadı:

İmzası:

Oylama/Puanlama

 • Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Oylama gizli oy - gizli kimlik – açık sayım şeklinde yapılır.
 • Her bir panelist aşağıda bir örneği görülen oy pusulasını doldurmak suretiyle o proje önerisiyle ilgili puanlamasını yapmış olur.
slide83

Panel Puan Tablosu

 • Panelistler doldurdukları oy pusulalarını moderatöre teslim ederler.
 • Panelistlerin kimliği gizli tutularakpuanlar okunur ve Panel Puan Tablosuna işlenir.
 • Her bir kriter için Panel Puanı Ortalaması hesaplanırkenen yüksek ve en düşük oylardan tek kalanlardikkate alınmaz.
slide84

P1

P2

P3

P4

P5

Ort.

3

3

3

3

2*

3,00

3*

2

2

2

2

2,00

3*

2

2

2

0*

2,00

3

3

2

0

0

1.60

3*

2

2

0

0

1,00

3*

2

0

0

0

0,50

Örnek Puan Hesabı

slide85

Panel Raporu

Panelistlerin ortak görüşleri doğrultusunda Panel Puanını yansıtacak şekilde, her bir kriter için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Panel Raporu düzenlenir. Raporda her bir kriter için eksik görülen ya da yeterli bulunmayan hususların neler olduğunun gerekçeli olarak belirtilmesine dikkat edilir.

Panel Raporunun “bütçe”, “süre” ve “diğer görüşler” ile ilgili bölümlerine de panelistlerin ortak görüşleri yansıtılarak raporun yazımı tamamlanır.

Panel Puan Tablosu ve Panel Raporları moderatör ve panelistler tarafından imzalandıktan sonra panel süreci tamamlanır.

slide86

Özgün Değer ≤ 1 Durumu

Oylama sonucunda panel puanı Özgün Değer ≤ 1şeklinde gerçekleşen proje önerilerinin raporunun yazımında sadece “Özgün Değer” kriteriyle ilgili bölümün gerekçe ve açıklamaları ayrıntılı olarak belirtilir.

Diğer kriterlerin yer aldığı bölümlere ise “Projenin özgün değerinin yetersiz bulunması nedeniyle, bu kriterle ilgili değerlendirme rapora yansıtılmamıştır” ifadesi yazılarak rapor tamamlanır.

slide87

Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

Raporda;

 • Genel değerlendirme ifadeleriyle yetinilmeyip, gerekçe/açıklamaların açık, anlaşılır ve somut bir şekilde yazılmasına özen gösterilmesi,
 • İmla hataları ve cümle düşüklüklerine yer verilmemesi,
 • Her bir kriterle ilgili yazılan gerekçe/açıklamaların ilgili kriterin aldığı panel puanıyla uyumlu olması, çelişmemesi,
 • Her bir kriterle ilgili yazılan gerekçe/açıklamaların kendi içinde ve/veya diğer kriterlerle çelişen ifadeler içermemesi,
slide88

Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kendi içinde üç alt kriterden oluşan “yapılabilirlik” kriteriyle ilgili gerekçe/açıklamaların her bir alt kriter (yöntem-ekip-ekipman) için ayrı ayrı yazılması,
 • Tekrar sunulmuş olan proje önerilerinin raporu yazılırken bir önceki panel raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeni öneride yapılan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerin de gerekçe ve açıklamalara yansıtılması,
 • Koşullu kabul anlamına gelebilecek ifadelerin kullanılmaması,
 • Proje yürütücüsü ve ekibini rencide edici ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmesi.
slide89

Destek Kararının Verilmesi

Panellerin tamamlanmasından sonra, puanlarına göre sıralanan proje önerileri Başkanlığın onayına sunulur.

Başkanlıkça desteklenmesi onaylanan projeler Araştırma Gruplarına bildirilir.

Moderatör ve panelist isimleri ile başvurunun aldığı puan gizli tutularak, Panel Raporu başvuru sahibine iletilir.

slide90

Panel Sonucunun İptali

Proje önerisinin usulüne uygun olmadan değerlendirildiğinin ve/veya panelistlerin yetki ve sorumluluklarına aykırı durumlarının tespit edilmesi halinde, panelin bu proje ile ilgili kararının iptal edilmesi söz konusu olabilir.

Panel kararı iptal edilen proje önerisi, konusu ile ilgili düzenlenecek ilk panelde yeniden değerlendirilir.

slide91

Önemli Hatırlatma!

Panelistlerin seçiminde TÜBİTAK Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) aktif olarak kullanılmaktadır. Lütfen ARBİS’te kayıtlı olan bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeyi unutmayınız ve bu konuyu meslektaşlarınızla da paylaşınız.

slide92

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI

BAŞKANLIĞI

Atatürk Bulvarı No: 221

Kavaklıdere 06100

ANKARA

Teşekkürler