Jaros aw kuchta dokumentacja i jako oprogramowania
Download
1 / 21

Metryki jako?ci wg ISO 9126 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania. Metryki jakości wg ISO 9126. Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126. punkt widzenia. Potrzeby jakościowe użytkownika. Jakość użytkowa. zastosowanie. użytkownika. wykorzystywane do specyfikacji. wskazuje na.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metryki jako?ci wg ISO 9126' - amir-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jaros aw kuchta dokumentacja i jako oprogramowania

Jarosław KuchtaDokumentacja i Jakość Oprogramowania

Metryki jakości wg ISO 9126


Model jako ci w cyklu ycia oprogramowania wg iso 9126
Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126

punkt widzenia

Potrzeby jakościowe użytkownika

Jakość użytkowa

zastosowanie

użytkownika

wykorzystywane do specyfikacji

wskazuje na

Zewnętrzne wymagania jakościowe

Jakość zewnętrzna

walidacja

kierownika

projektu

wykorzystywane do specyfikacji

wskazuje na

Wewnętrzne wymagania jakościowe

Jakość wewnętrzna

weryfikacja

projektanta

Metryki jakości wg ISO 9126


Rodzaje metryk
Rodzaje metryk

 • Metryki wewnętrzne

 • Metryki typu A/B

 • Metryki typu 1-A/B

 • Metryki typu T

 • Metryki typu A/T

 • Inne metryki

Specyfikacja wymagań

Ocena

dokumentacji

Projekt

Kod źródłowy

Raport z przeglądu

 • Metryki zewnętrzne

Raport z testów

Ocena

dokumentacji

Raport z analizy problemu

Raport operacyjny

Kwestionariusz

 • Metryki użycia

Ocena

użycia

Raport z obserwacji użytk.

Monitoring użycia

Metryki jakości wg ISO 9126


Przyk ad metryki typu a b computational accuracy dok adno obliczeniowa
Przykład metryki typu A/BComputational accuracy(Dokładność obliczeniowa)

 • Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności.

  X=A/B

  A-liczba funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności

  B - liczba wszystkich funkcji, co do których zostały określone wymagania dokładności

Metryki jakości wg ISO 9126


Przyk ad metryki typu 1 a b functional adequacy adekwatno funkcjonalna
Przykład metryki typu 1-A/BFunctional adequacy(Adekwatność funkcjonalna)

 • Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych.

  X=1-A/B

  A-liczba funkcji, w których wykryto problemy przy ocenie

  B-liczba ocenianych funkcji

Metryki jakości wg ISO 9126


Przyk ad metryki typu t ease of function learning atwo uczenia si funkcji
Przykład metryki typu TEase of function learning(Łatwość uczenia się funkcji)

 • Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie

  X=T

  T-średni czas, jaki zajmuje użytkownikowi nauczenie się korzystania z funkcji programu

Metryki jakości wg ISO 9126


Przyk ad metryki typu a t accuracy to expectation dok adno oczekiwana
Przykład metryki typu A/TAccuracy to expectation(Dokładność oczekiwana)

 • Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami

 • Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym.

  X=A/T

  A-liczba przypadków, w których wyniki różniły się od oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym

  T - czas badania

Metryki jakości wg ISO 9126


Model jako ci wewn trznej i zewn trznej
Model jakości wewnętrznej i zewnętrznej

Internal / External Quality

Functionality

Reliability

Usability

Efficiency

Maintainability

Portability

Suitability

Maturity

Understand-ability

Time behaviour

Analysability

Adaptability

Accuracy

Changeability

Installability

Fault tolerance

Learnability

Resource utilisation

Stability

Co-existence

Interoperability

Operability

Recoverability

Security

Testability

Replaceability

Attractiveness

Usability compliance

Maintainability compliance

Functionality compliance

Reliability compliance

Efficiency compliance

Portability compliance

Metryki jakości wg ISO 9126


Funkcjonalno functionality
Funkcjonalność (functionality)

 • Przydatność (suitability) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy zbioru funkcji potrzebnych dla określonych zadań i celów użytkownika.

 • Dokładność (accuracy) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy poprawnych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z potrzebną precyzją.

 • Zdolność do współdziałania (interoperability) – zdolność produktu softwerowego do współdziałania z innymi określonymi systemami.

 • Ochrona (security) – zdolność produktu softwerowego do ochrony informacji i danych tak, aby nieautoryzowane osoby lub systemy nie mogły ich czytać ani modyfikować, a autoryzowane osoby lub systemy nie były pozbawione dostępu do nich.

 • Zgodność ze standardami funkcjonalności (functionality compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do funkcjonalności.

Metryki jakości wg ISO 9126


Wiarygodno reliability
Wiarygodność (reliability)

 • Dojrzałość (maturity) – zdolność produktu softwerowego do unikania upadku w wyniku błędów w oprogramowaniu.

 • Odporność na błędy (fault tolerance) – zdolność produktu softwerowego do zachowania określonego poziomu wydajności w przypadku błędów w oprogramowaniu lub w przypadku naruszenia określonego interfejsu.

 • Zdolność odtworzeniowa (recoverability) – zdolność produktu softwerowego do ponownego osiągnięcia określonego poziomu wydajności i odzyskania danych bezpośrednio utraconych w wyniku upadku.

 • Zgodność ze standardami wiarygodności (reliability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do wiarygodności.

Metryki jakości wg ISO 9126


U yteczno usability
Użyteczność (usability)

 • Zrozumiałość (understandability) – łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć, czy oprogramowanie jest przydatne i w jaki sposób może być zastosowane dla określonego celu i jakie są warunki zastosowania.

 • Łatwość nauki (learnability) – łatwość, z jaką użytkownik może się nauczyć posługiwać się oprogramowaniem.

 • Operatywność (operability) – łatwość, z jaką użytkownik może posługiwać się oprogramowaniem i sterować nim.

 • Atrakcyjność (attractiveness) – stopień, w jakim produkt softwerowy jest atrakcyjny dla użytkownika.

 • Zgodność ze standardami użyteczności (usability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do użyteczności.

Metryki jakości wg ISO 9126


Efektywno efficiency
Efektywność (efficiency)

 • Zachowanie w czasie (time behaviour) – zdolność produktu softwerowego do zapewnienia odpowiednich czasów odpowiedzi i przetwarzania przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach.

 • Wykorzystywalność zasobów (resource utilisation) – zdolność produktu softwerowego do wykorzystania zasobów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rodzaju przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach.

 • Zgodność ze standardami efektywności (effectiveness compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do efektywności.

Metryki jakości wg ISO 9126


Utrzymywalno mainanability
Utrzymywalność (mainanability)

 • Podatność na analizę (analysability) – łatwość, z jaką niedoskonałości produktu softwerowego mogą być zdiagnozowane a przyczyny błędów w oprogramowaniu lub jego modyfikowanych częściach mogą być zidentyfikowane.

 • Łatwość wprowadzania zmian (changeability) – łatwość, z jaką określone modyfikacje mogą zostać wprowadzone.

 • Stabilność (stability) – zdolność produktu softwerowego do unikania niespodziewanych efektów modyfikacji oprogramowania.

 • Testowalność (testability) – łatwość, z jaką zmodyfikowane oprogramowanie może być walidowane.

 • Zgodność ze standardami utrzymywalności (maintainability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do utrzymywalności.

Metryki jakości wg ISO 9126


Przeno no portability
Przenośność (portability)

 • Adaptowalność (adaptability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zaadaptowany do nowego określonego środowiska bez podejmowania akcji lub środków innych niż przewidziane do tego celu.

 • Łatwość instalacji (installability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zainstalowany w określonym środowisku.

 • Zdolność do współistnienia (co-existence) – zdolność produktu softwerowego do współistnienia z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku ze współdzielonymi zasobami.

 • Zastępowalność (replaceability) – zdolność produktu softwerowego do zastosowania go w miejsce innego określonego produktu softwerowego dla tego samego celu w tym samym środowisku.

 • Zgodność ze standardami przenośności (portability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do przenośności.

Metryki jakości wg ISO 9126


Model jako ci u ytkowej
Model jakości użytkowej

Qualityin Use

Effectiveness

Productivity

Safety

Satisfaction

Task effectiveness

Tasktime

User healthand safety

Satisfaction scale

Safety of people affected by use of the system

Task completion

Task efficiency

Satisfaction questionnaire

Error frequency

Economicproductivity

Discretionally usage

Economic damage

Productiveproportion

Software damage

Relative userefficiency

Metryki jakości wg ISO 9126


Efektywno effectiveness
Efektywność (effectiveness)

 • Efektywność wykonywania zadań (task effectiveness) – jaka część celów zadań jest osiągana przez użytkownika?

 • Kompletność zadań(task completion) – jaka część zadań jest kończona?

 • Częstość występowania błędów (error frequency) – jaka jest częstość występowania błędów?

Metryki jakości wg ISO 9126


Produktywno ci productivity
Produktywności (productivity)

 • Czas wykonania zadania(task time) – jak długo zajmuje wykonanie zadania?

 • Wydajność wykonywania zadań(task efficiency) – jak efektywny jest użytkownik?

 • Produktywność ekonomiczna(economic productivity) – jak efektywny ekonomicznie jest użytkownik?

 • Produktywność czasowa(productive proportion) – jaką część czasu użytkownik poświęca na wykonywanie efektywnych operacji?

 • Względna wydajność użytkownika(relative user efficiency) – na ile wydajny jest użytkownik w odniesieniu do eksperta?

Metryki jakości wg ISO 9126


Bezpiecze stwo safety
Bezpieczeństwo (safety)

 • Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników (user health and safety) – czy są jakieś problemy zdrowotne u użytkowników produktu?

 • Bezpieczeństwo ludzi poddanych działaniu systemu (safety of people affected by use of the system) – czy istnieje jakieś zagrożenie dla ludzi poddanych działaniu systemu?

 • Straty ekonomiczne (economic damage) – jakie jest prawdopodobieństwo strat ekonomicznych?

 • Uszkodzenie oprogramowania (software damage) – jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia oprogramowania?

Metryki jakości wg ISO 9126


Satysfakcja satisfaction
Satysfakcja (satisfaction)

 • Skala satysfakcji (satisfaction scale) – jaka jest skala satysfakcji użytkownika?

 • Kwestionariusz satysfakcji (satisfaction questionaire) – jaka jest satysfakcja użytkownika z określonych cech oprogramowania?

 • Wybieralność oprogramowania (discrectionally usage) – jak często użytkownik wybiera dany produkt?

Metryki jakości wg ISO 9126


Wady i zalety iso 9126

Zalety

Podział jakości na trzy poziomy:

jakość użycia

jakość zewnętrzną

jakość wewnętrzną

Reprezentacja różnych punktów widzenia:

użytkownika

kierownika projektu

projektanta

Definicja konkretnych metryk (sposobów pomiaru)

Wady

Bardzo duża liczba metryk trudnych do zebrania

Część metryk o nieustalonej skali

Wady i zalety ISO 9126

Metryki jakości wg ISO 9126


Bibliografia
Bibliografia

 • ISO/IEC 9126-1:2001 -- Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model

 • ISO/IEC TR 9126-2:2003 -- Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics

 • ISO/IEC TR 9126-3:2003 -- Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics

 • ISO/IEC TR 9126-4:2004 -- Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics  

Metryki jakości wg ISO 9126