slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA SLOVENIJA ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE. . JAVNI POSVET O PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V KULTURI. Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije 28. september 2012. Ponovna uporaba v arhivih.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
REPUBLIKA SLOVENIJA

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

JAVNI POSVET O PONOVNI UPORABI

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V KULTURI

Arhivi in predlog spremembe direktive PSI

Jože Škofljanec

Arhiv Republike Slovenije

28. september 2012

slide2
Ponovna uporaba v arhivih
 • Omogočanje uporabe med tremi osnovnimi nalogami javnih arhivov
 • Omejitve uporaba določa ustvarjalec/izročitelj gradiva
 • Na podlagi ZTP
 • Na podlagi ZVOP
 • Na podlagi ZAP
 • Zasebni izročitelji se z arhivom dogovorijo o pogojih uporabe
 • Arhiv omejuje uporabo zaradi varstva gradiva
 • Na podlagi ZVDAGA
  • Zaradi določil ustvarjalca/izročitelja
  • Materialna ogroženost originala – uporaba kopije
 • Arhiv ne izvaja raziskav (ne išče gradiva za uporabnike)
slide3
Današnja ureditev
 • Brez omejitev dostopnega več kot 99% gradiva
 • Digitalizirano gradivo dostopnona spletu
  • opremljeno z metapodatki
  • vodni žig (signatura gradiva)
  • nižja resolucija
 • Digitalizirano gradivo dostopno v čitalnici
  • opremljeno z metapodatki
  • brez vodnega žiga
  • tudi polna resolucija
slide4
Današnja ureditev
 • Izdelava kopij (digitalizacija) na zahtevoinpogodba o uporabi
  • plačilo le materialnih stroškov
  • seznam gradiva
  • pravilno navajanje/citiranje vira (sledljivost/avtentičnost)
  • namen uporabe
  • “dolžnostni” izvod (spremljanje uporabe in pomena gradiva)
slide5
Primeri iz prakse 1
 • Digitalizacija
 • Popis (seznam, metapodatki)
 • Označitev
 • Urejanje (razvrstitev v skladu s popisom)
 • Tehnično opremljanje
 • Vrnitev gradiva v skladišče
 • Dokumentiranost postopka in kontrol
 • Primer: Franciscejski kataster
 • 2240 k.o.
 • grafični del (28.000 posnetkov) – 18 človek/mesecev
 • spisovni del (314.000 posnetkov) – 24 človek/mesecev
slide6
Primeri iz prakse 2
 • Gradivo vsebuje številne risbe in načrte stavb
 • Strokovna obdelava – izdelek je arhivsko pomagalo (popis)
  • Popisovanje (seznam, metapodatki)
  • Urejanje (razvrstitev v skladu z evidencami oz. s popisom)
  • Tehnično opremljanje (iz fasciklov v arhivske škatle)
 • Materialno varstvo – veliko risb in načrtov ni v stanju, ki omogoča uporabo
 • tri možnosti:
  • “preventivna” digitalizacija (na zalogo)
  • digitalizacija na zahtevo
  • omejitev uporabe ogroženega gradiva
slide7
Posledice sprejema predloga direktive 1
 • Bistveno povečan delež aktivnosti za servisiranje uporabnikov
 • priprava gradiva za uporabo (popis, urejanje) in digitalizacijo (materialna ogroženost)
 • izvedba digitalizacije
 • Dostopnost javnih informacij odvisna od gmotnih zmožnosti uporabnika
 • stroški priprave, digitalizacije
 • primera avstrijski in hrvaški državni arhiv
 • Okrnjena sledljivost uporabe in zagotavljanje avtentičnosti
 • nezaželenost vodnih znakov
 • nedokumentirano modificirana/retuširana podoba/vsebina zapisa je okrnjena informacija
slide8
Posledice sprejema predloga direktive 2
 • Arhivsko gradivo ni zgolj kulturno zgodovinski vir oz. kulturni spomenik je predvsem bogat vir informacij.
 • Izzivi (?)
 • Zagotoviti nepooblaščeno oblikovanje zbirk osebnih podatkov!
 • Spreminjanje področne zakonodaje (npr. zdravstvene)!
 • V kolikšni meri naj bi arhivi (knjižnice in muzeji) ohranili dejavnost objavljanja virov
ad