Dr. Jedert Vodopivec, Jana Movja
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

dr. Jedert Vodopivec, Jana Movja Videz, uporabnost, ekonomičnost : pregled stanja v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Knji nice in arhivi

dr. Jedert Vodopivec, Jana MovjaVidez, uporabnost, ekonomičnost: pregled stanja v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica


Knji nice in arhivi

Namen prispevka je, na podlagi analiz opravljenih v Goriški knjižnici, podati ugotovitve in spodbuditi stroko k premisleku in ukrepanju, kaj vse je potrebno upoštevati ob novogradnji ali adaptaciji knjižnične zgradbe, da bo leta poleg estetike izpolnila pričakovanja tudi področju funkcionalnosti, varčnosti, racionalne izrabe prostora in energije

Posvetovanje ZBDS 2007


Knji nice in arhivi

Spodbuda za nastali prispevek so izkušnje, ki jih že dalj časa opažamo doma in po svetu na področju

novogradenj in adaptacij javnih zgradb, ki so financirane iz proračunskih sredstev in ki trajno hranijo gradiva, ki imajo značaj kulturne dediščine

Posvetovanje ZBDS 2007


Knji nice in arhivi

KNJIŽNICE IN ARHIVI

RAZLIKE so predvsem glede vsebinske obdelave, uporabe in dostopnosti.

NI RAZLIK glede hrambe, razstavljanja gradiva in konserviranja-restavriranja,

na teh področjih je načeloma vseeno, v kateri javni ali zasebni zbirki je gradivo hranjeno, razstavljeno ali konservirano, pomembno je le, da so

spoštovana ustrezna priporočila,

ki pa morajo biti za podobne materiale povsod enaka,

ne glede na imetnika oz. skrbnika.”


Hramba gradiva
Hramba gradiva

Ustrezni pogoji hranjenja vključujejo mikroklimatske pogoje hranjenja

(T, RV, svetloba)

varstvo pred vodo, požari in vlomi, vpliv okolja (onesnaženost zraka, insekti…), pogosto uporabo, vključno z razstavljanjem in reprodukcijo originalnega ogradiva.

Posvetovanje ZBDS 2007


Knji nice in arhivi

Splošne knjižnice so postavljene pred dejstvo,

kako uporabniku ponuditi čim večjo količino informacij, hkrati pa gradivo v

prostem pristopu

čim bolj

zaščititi in zavarovati

pred različnimi dejavniki.

Posvetovanje ZBDS 2007


Knji nice in arhivi

Goriška knjižnica deluje kot osrednja knjižnica na področju petih občin. Prav zato je trajna hramba gradiva, predvsem domoznanskega, zelo pomembna za predstavitev kulturnega bogastva okolja, v katerem knjižnica deluje

Posvetovanje ZBDS 2007


Ustreznost nove stavbe je bila preverjena
Ustreznost nove stavbe je bila preverjena:

 • preko odgovorov na Sannwaldova vprašanja za premislek pri načrtovanju in gradnji knjižnice

 • skozi Faulkner - Brownova načela in

 • preko dejavnikov tveganja po Stefanu Michalskemu in Robertu Wallerju

Posvetovanje ZBDS 2007


Odgovori na sannwaldova vpra anja za premislek pri na rtovanju in gradnji knji nice
Odgovori na Sannwaldova vprašanja za premislek pri načrtovanju in gradnji knjižnice

1. Izbira lokacije za knjižnico

2. Načrtovanje gradnje in arhitekture

3. Splošno o zunanjosti zgradbe

4. Notranja organizacija knjižničnih zgradb

5. Usklajenost s priporočili o dostopnosti knjižnice za funkcionalno ovirane

6. Komunikacijska, električna in druga oprema

7. Notranja ureditev in končna dela

8. Knjižnično skladišče in police

9. Druga oprema v zgradbi

10. Varnost in zaščita

11. Vzdrževanje knjižnične zgradbe in zemljišča

12. Slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna in otvoritvi

Posvetovanje ZBDS 2007


Faulkner brownova na ela
Faulkner – Brownova načela

 • Fleksibilna

 • Kompaktna = strnjena

 • Dostopna

 • Razširljiva

 • Pestra

 • Organizirana

 • Udobna

 • Konstantni klimatski pogoji

 • Varna

 • Ekonomična

Posvetovanje ZBDS 2007


Dejavniki tveganja po stefanu michalskemu in robertu wallerju 1
Dejavniki tveganja po Stefanu Michalskemu in Robertu Wallerju 1:

1. Neustrezna temperatura

2. Neustrezna relativna vlaga

3. Sevanje, svetloba

4. Ogenj

5. Voda

Posvetovanje ZBDS 2007


Dejavniki tveganja po stefanu michalskemu 2
Dejavniki tveganja po Stefanu Michalskemu 2: Wallerju 1:

6. Kraja in vandalizem

7. Onesnaženo okolje

8. Insekti in mrčes

9. Neposredna fizična sila

10. Založitev

Posvetovanje ZBDS 2007


Ugotovitve
UGOTOVITVE Wallerju 1:

 • knjižnica je primer novogradnje brez upoštevanja priporočil in standardov za gradnjo knjižničnih stavb

 • neupoštevanje vpliva dnevne svetlobe in nihanj T in RV

 • neseznanjenost knjižničarjev z literaturo o hrambi gradiva

 • področje materialne hrambe je veliko bolj obdelano v arhivski literaturi

 • področje hrambe je zakonskih aktih zgolj omenjeno, ne pa tudi podrobneje obdelano.

 • GKFB je primer avtorske novogradnje, zato predstavlja vsak poseg vanjo, poseg v arhitekturo.

Posvetovanje ZBDS 2007


Knji nice in arhivi

UGOTOVITVE: Wallerju 1:

 • STROŠKI VZDRŽEVANJA ????

 • GRADIVIO in OSEBJE je izpostavljeno visoki T, svetlobi in prepihom

 • NAČRTOVANJE PRIZIDKA, saj v knjižnici že primanjkuje prostora

  GK FB bi lahko bila pomembna pridobitev za goriško regijo, če bi bila model varčne in funkcionalne knjižnice, udobne za gradivo, obiskovalce in zaposlene

  HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Posvetovanje ZBDS 2007