Konferencja wychowanie bez pora ek szczecin 05 05 2010
Download
1 / 50

- PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010. Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak. Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym. Lek. Adela Nurczyńska Lek. Sebastian Woźniak . ROZWÓJ OSOBNICZY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konferencja wychowanie bez pora ek szczecin 05 05 2010 l.jpg

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.

Janusz Korczak


Rozw j fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym l.jpg

Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym

Lek. Adela Nurczyńska

Lek. Sebastian Woźniak


Rozw j osobniczy l.jpg
ROZWÓJ OSOBNICZY

 • FIZYCZNY (morfologia, budowa, wymiary)

 • RUCHOWY (funkcje, motoryka)

 • PSYCHICZNY (osobowość)

 • SPOŁECZNY (funkcjonowanie w grupie, rodzinie, szkole)


Rozw j fizyczny l.jpg
ROZWÓJ FIZYCZNY

Ciąg przeobrażeń, mający charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości, zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do reprodukcji.


Rozw j emocjonalny l.jpg

jest ściśle uzależniony

od dojrzałości struktur

mózgowych

i

doświadczenia

życiowego dziecka

ROZWÓJ EMOCJONALNY


Naturalne trudne okresy rozwoju l.jpg

Momenty przejściowe między jednym cyklem życia a drugim, między dzieciństwem

a dorastaniem, czy między dorastaniem

a dorosłością

NATURALNE TRUDNE OKRESY ROZWOJU


Norma rozwojowa l.jpg
NORMA ROZWOJOWA między dzieciństwem

Rozwój człowieka jest uwarunkowany wieloczynnikowo i wykazuje znaczną zmienność

„Z reguły łatwiej rozpoznać chorobę niż zdecydowanie potwierdzić wątpliwą prawidłowość ”


Zjawisko akceleracji rozwoju l.jpg

Międzypokoleniowe przyspieszenie osiągania poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

i ostatecznie większych wymiarów ciała

ZJAWISKO AKCELERACJI ROZWOJU


Klasyfikacja rozw j fizyczny l.jpg
KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • OKRES PRENATALNY

 • OKRES POSTNATALNY

  - noworodkowy (pierwsze 28 dni)

  - niemowlęcy (1 rok życia)

  - poniemowlęcy (2-3 rok życia)

  - przedszkolny (4-6 rok życia)

  - szkolny (7-15 rok życia)

  - młodzieńczy (16-20 rok życia)


Klasyfikacja rozw j fizyczny10 l.jpg
KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Wiek szkolny

- faza obojętnopłciowa (u dziewcząt do 8 roku, u chłopców do 9 roku życia)

- faza dojrzewania płciowego (8/9 -15/17 rok życia)


Okres wczesnoszkolny l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego


Okres wczesnoszkolny12 l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Nauka szkolna

 • Zdobywanie podstawowej, ale jeszcze nie usystematyzowanej wiedzy o świecie

 • Intensyfikacja rozwoju procesów poznawczych – wrażeń, uwagi, pamięci i spostrzegawczości


Okres wczesnoszkolny13 l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Pojawiają się:

 • Porównywanie, Abstrahowanie, Uogólnianie

 • Nowe działania myślowe – analiza-synteza, dodawanie - odejmowanie etc., szeregowanie i klasyfikacja


Okres wczesnoszkolny14 l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Staje się członkiem grupy społecznej jaką są rówieśnicy, klasa, szkoła etc.

 • Określenie własnej pozycji i roli w grupie

 • Odpowiedzialność za siebie i otoczenie


Okres wczesnoszkolny15 l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Zmniejsza się autorytet rodziców – tworzy się „Ja idealne”

Kształtuje się OSOBISTE pojęcie etyki, norm moralnych

Ostre antagonizmy między płciami


Okres wczesnoszkolny16 l.jpg
OKRES WCZESNOSZKOLNY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Zmiana sylwetki dziecka (spłaszczenie klatki piersiowej, pogłębienie kifozy piersiowej

 • Pokwitaniowy skok wysokości ciała (przyspieszone tempo wzrastania)

 • Wydłużenie kończyn dolnych i długości stóp

 • Dymorfizm płciowy


Reakcje emocjonalne w wieku szkolnym l.jpg

Zaburzenia łaknienia poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Zaburzenia snu

Zaburzenia mowy

Autyzm dziecięcy

Zespół Aspergera

Upośledzenie umysłowe

Obojętność uczuciowa

Zaburzenia zachowania, nastroju,

Moczenie mimowolne nieorganiczne

Zanieczyszczanie się kałem

Tiki

Zespół nadpobudliwości ruchowej=ADHD

Nerwica (natręctw, histeryczna, lęki)

REAKCJE EMOCJONALNE W WIEKU SZKOLNYM


Moczenie mimowolne enuresis l.jpg
MOCZENIE MIMOWOLNE -ENURESIS poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Nocne/dzienne

 • Najczęściej wtórne po 4 roku życia

 • Wykluczenie przyczyn organicznych – zakażenie układu moczowego


Zanieczyszczanie ka em encopresis l.jpg
ZANIECZYSZCZANIE KAŁEM -ENCOPRESIS poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Najczęściej wtórne, po 4 roku życia

 • Wykluczenie przyczyn organicznych - zaparcia

 • Zaburzenia regresywne

 • Zachowania agresywne


Zaburzenia snu l.jpg
ZABURZENIA SNU poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Trudności z zasypianiem

 • Lęki nocne (pavor nocturnus) -padaczka

 • Koszmary senne

 • Rzadko są pierwszym objawem choroby somatycznej lub psychicznej


Zaburzenia mowy l.jpg
ZABURZENIA MOWY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Artykulacja, Ekspresja, Rozumienie

 • Najczęściej występują zaburzenia mieszane ekspresji i rozumienia

 • Logonerwice, jąkanie, „spieszczanie”, mutyzm wybiórczy

 • Różnicować z autyzmem


Specyficzne zaburzenia rozwoju umiej tno ci szkolnych l.jpg
SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Czytanie

 • Ortografia

 • Umiejętności arytmetycznych

 • NIE SĄ ONE WYNIKIEM UPOŚLEDZENIA, URAZU CZY CHOROBY OUN.


Tiki zachowania mimowolne l.jpg
TIKI - ZACHOWANIA MIMOWOLNE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Ruchowe (proste/złożone)

 • Głosowe

 • Udzielone

 • Przemijające/przewlekłe (12 m-cy)

 • Zanikają w czasie snu

 • Zespół Gilles’a de la Touretta


Zesp nadpobudliwo ci psychoruchowej l.jpg
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • ADHD – attention deficit hiperactivity disorder

 • Zespół hiperkinetyczny

 • Ujawnia się co najmniej w 2 środowiskach (dom, szkoła)

 • Częściej chłopcy

 • 1-2 % populacji dziecięcej


Zesp nadpobudliwo ci psychoruchowej25 l.jpg
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Triada kliniczna:

 • trudności z utrzymaniem uwagi

 • kontrola impulsywności

 • nadmierna ruchliwość


Adhd schorzenia wsp istniej ce l.jpg
ADHD - SCHORZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Urazy głowy

 • Moczenie nocne

 • Trudności w nauce (dysleksja)

 • częściej u chłopców współwystępują inne zaburzenia rozwojowe


Autyzm dzieci cy l.jpg
AUTYZM DZIECIĘCY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe

 • 2-20/100 000 dzieci

 • Nieprawidłowy rozwój dziecka przed 3 r.ż.

 • Triada objawów:

 • Zaburzone interakcje społeczne

 • Komunikowanie się

 • Zachowanie


Autyzm dzieci cy28 l.jpg
AUTYZM DZIECIĘCY poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Czynniki środowiskowe – główna przyczyna

 • Nie zidentyfikowano genu odpowiedzialnego za autyzm

 • Nie ma żadnych specyficznych zmian w OUN

 • Domena psychologów i psychiatrów dziecięcych.


Zesp aspergera l.jpg
ZESPÓŁ ASPERGERA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Zaburzenia jakościowe w zakresie interakcji społecznych

 • 36-40/10 000 ludzi

 • Rozwój dziecka do 3 roku życia przebiega prawidłowo

 • Rozwój mowy i inteligencja są prawidłowe

 • Powikłania: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne


Zesp aspergera30 l.jpg
ZESPÓŁ ASPERGERA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Następstwa: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne

 • Leczenie: trening umiejętności społecznych


Upo ledzenie umys owe l.jpg
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Najczęstsza forma niepełnosprawności u dzieci - 2% populacji

 • Diagnoza za pomocą testów inteligencji - np.: skala Wechslera

 • Stopnie: lekki – głęboki

 • Nie jest wartością bezwzględnie stałą – może się podnieść pod wpływem rehabilitacji


Upo ledzenie umys owe32 l.jpg

Stopień lekki uwarunkowany wieloczynnikowo poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Istnieje korelacja między inteligencją rodziców i dzieci

Stopień głęboki – organiczne uszkodzenie OUN

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE


M zgowe pora enie dzieci ce l.jpg
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Grupa nie postępujących, lecz zmieniających się z wiekiem zespołów ruchowychbędących następstwem uszkodzeń lub zaburzeń rozwojowych mózgu we wczesnym stadium rozwoju

 • 2 - 2,5/1000 żywo urodzonych dzieci

 • 30 – 40% jest upośledzonych umysłowo


M zgowe pora enie dzieci ce34 l.jpg
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Najczęstsza postać – obustronne porażenie kurczowe (Diplegia)

 • Dzieci urodzone przedwcześnie

 • Większość nie wykazuje zaburzeń w rozwoju umysłowym

 • Głównymi problemami są: ograniczenie ruchomości kończyn dolnych i zaburzenia wzrokowe


Okres dojrzewania l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

(fot. JupiterImages/EAST NEWS)


Okres dojrzewania 12 18 l l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA (12-18 l.) poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Literackie określenie tego czasu jako „trudny wiek”, „okres burzy i naporu”, „okres ponownego uporu” – typowe dla tego okresu gwałtowne, czasem nawet radykalne zmiany fizyczne (hormony!) i psychiczne przekształcają dziecko w człowieka dorosłego… ???

Szereg zmian skutkuje dojrzewaniem fizjologicznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.


Okres dojrzewania37 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Poza wiekiem niemowlęcym najintensywniejszy okres wzrostu oraz ostatecznego ukształtowania się dymorfizmu płciowego – zmiana sylwetki, burza hormonów – estrogeny, testosteron etc.


Okres dojrzewania39 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Spowolnienie i niezgrabność ruchowa – zaburzenie statyki spowodowane „przebudową” sylwetki

 • Miesiączkowanie – szkoła jako jedyne źródło informacji, temat tabu w rodzinie – w ciągu pierwszych 2-3 lat miesiączki są nieregularne i NIEBOLESNE!


Okres dojrzewania40 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Typowymi dla okresu dojrzewania są:

 • Intensywny rozwój intelektualny – myślenie abstrakcyjne, formalne, logiczne i hipotetyczno-dedukcyjne

 • Rozwój zainteresowań i twórczości

 • Wzmożona wrażliwość i chwiejność emocjonalna, egzaltacja do skrajnych nastrojów

 • Tendencja do zwiększonego krytycyzmu, wręcz krytykanctwa


Okres dojrzewania41 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

Potrzeba swobody i niezależności w opozycji do poczucia niższości, zagrożenia przed nieznanym, nowym „dorosłym” światem skutkuje nonszalancją, ryzykownymi zachowaniami – papierosy, alkohol, narkotyki, inicjacja seksualna - tabletki antykoncepcyjne, przypadkowy sex, uprawianiem ekstremalnych sportów etc.

Uspokojenie i zrównoważenie emocjonalne pojawią się dopiero w wieku młodzieńczym przypadającym na 18-22 r. ż.


Zaburzenia aknienia l.jpg
ZABURZENIA ŁAKNIENIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Odmowa jedzenia (jadłowstręt) – dziewczęta i kobiety – 14-20 r.ż.

 • Otyłość – w 90% otyłość prosta

 • Nawykowe wymioty

 • Odmawianie spożywania pewnych rodzajów pokarmów – diety!

 • Spożywanie

  niejadalnych substancji

  (pica)


Zaburzenia l kowe l.jpg
ZABURZENIA LĘKOWE poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Strach to reakcja obronna

 • Lęk separacyjny – dotyczy młodszych dzieci, brak rodzica – żłobek, przedszkole, EUROSIEROCTWO etc.

 • Lęk społeczny – brak kontaktu z rówieśnikami – część z. Aspergera, autyzmu etc.

 • Uogólnione zaburzenia lękowe


Okres dojrzewania45 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Depresja – wykorzystywanie seksualne, myśli i próby samobójcze


Okres dojrzewania47 l.jpg
OKRES DOJRZEWANIA poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

 • Lęk paniczny

 • Fobie (heksakosjoiheksekontaheksafobia, triskaidekafobia, antofobia etc.)

 • Obojętność uczuciowa

 • Agresja

 • Nerwica natręctw

 • Nerwica histeryczna


Slide48 l.jpg

Na psychiczny i emocjonalny rozwój dziecka wpływają również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. – choruje cała rodzina!


Pi miennictwo l.jpg
PIŚMIENNICTWO: również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. –

 • „Pediatria” – pod redakcją K. Kubickiej i W. Kawalec

 • „Norma kliniczna w pediatrii”- pod redakcją M. Krawczyńskiego

 • „Neurologia dziecięca” – pod redakcją R. Michałowicza i S. Jóźwiaka

 • „Antropomotoryka” – W. Osiński

 • Neurologia dziecięca Nr 33 Vol.17/2008

 • Forum internetowe: urwis.pl; edukacja.edux.pl; profesor.pl, medserwis.pl


Dzi kujemy za uwag l.jpg
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. –