diferenci ln diagnostick p stup k an mi m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Diferenci álně diagnostický přístup k anémiím

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Diferenci álně diagnostický přístup k anémiím - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Diferenci álně diagnostický přístup k anémiím. Mikula Peter. Definice. Pokles hemoglobinu pod normální hodnoty Muži pod 140g/l Ženy pod 120 g/l Anemický syndrom Projevy hypoxie tkání Klinické projevy anémie (únavnost, bledost, tachykardie, dyspnoe)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diferenci álně diagnostický přístup k anémiím' - amaris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definice
Definice
 • Pokles hemoglobinu pod normální hodnoty
  • Muži pod 140g/l
  • Ženy pod 120 g/l
 • Anemický syndrom
  • Projevy hypoxie tkání
  • Klinické projevy anémie (únavnost, bledost, tachykardie, dyspnoe)
  • Závislost na rýchlosti vzniku a závažnosti anémie, kompenzačných schopnostech organizmu
kompen za n mechanizmy
Kompenzační mechanizmy
 • DO2 – dodávka kyslíka do tkání 
 • DO2 = srdeční výdej x [(1.39 x [Hb] x saturace arteriální krve O2)

Plicní funkce

Kardiální rezervy

Anémie

kompen za n mechanizmy1
Kompenzační mechanizmy
 • Zvyšující obsah kyslíka v arteriální krvi
  • ↑ hladina EPO stimulující erytropoezu
  • Posun disociační krivky hemoglobinu doprava
 • Zvyšující srdeční výdej
  • Tachykardie
  • Zvýšení kardiální kontraktility
  • Pokles viskozity krve
  • Pokles periferní vaskulární rezistence
rozdelen an mi dle patogen zy
Rozdelení anémií dle patogenézy
 • Inefektivní erytropoeza
 • Zvýšená deštrukce erytrocytů
 • Krevní straty
 • Kombinované příčiny
inefektivn erytropoeza
Inefektivní erytropoeza
 • Sideropenická anémie
 • Megaloblastové anémie
 • Myelodysplastický syndrom (primárny, sekundárny)
 • Aplastická anémie (pure red cell aplasia)
 • Hemoglobinopatie
 • Anémie chronických chorob
zv en de trukce erytrocyt
Zvýšená deštrukce erytrocytů
 • Hypersplenizmus
 • Korpuskulárne hemolytické anémie (vrozené HA, získané - PNH)
 • Extrakorpuskulárne hemolytické anémie (získané anémie)
  • Imunní (AIHA)
  • Neimunní (MAHA, chemické a fyzikální vlyvy)
krevn straty
Krevní straty
 • Akutní krevní straty (MCV v normě)
 • Chronické krevní straty (MCV↓) – sideropenická anémie
 • GIT
 • Gynekologické krvácení
 • Hematurie
 • Hemoptýza
 • Traumata, operace
rozd len z hlediska morfologie
Rozdělení z hlediska morfologie
 • Normocytární (MCV 78-100fl)
 • Mikrocytární (MCV pod 78fl)
 • Makrocytární (MCV nad 100fl)
 • S retikulocytózou (RTC nad 3%)
 • Bez retikulocytózy
vy et ovac algoritmus u pacienta s an mi
Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií

MCV ≤ 78fl

ferritin ↑

ferritin ↓

ferritin v normě

Pátrat po krvácení:

Endoskopie GIT

Urologické vyšetření

RTG plic

USG břicha

Gynekologické vyšetření

Vylučovat zánět, nádorové onemocnění, autoimunitní onemocnění

Elfo hemoglobinu

(hemoglobinopatie)

RDW v normě

Anémie chron. chorob

Sideropenická anémie

vy et ovac algoritmus u pacienta s an mi1
Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií

MCV 78-100fl

RTC ≤ 3%

RTC ≥ 3%

 • Inefektivní erytropoeza:
 • Aplastická anémie (PRCA)
 • Myelodysplastický sy
 • Sekundárny dřeňový útlum
 • Infiltrace kostní dřeně
 • Renální insuficience
 • Anémie chron. chorob
 • Thyreopathie

Kompenzačně zvýšená erytropoeza

 • Hemolýza:
 • LDH, haptoglobin, volný Hgb v séru, nekonjug. Bi
 • imunní – pozit. PAT
 • neimunní – schistocyty, osmotická rezistence, test kryohemolýzy, PNH test
 • Posthemoragická anémie
 • lehká leukocytoza
 • často lehce zvýšená urea
vy et ovac algoritmus u pacienta s an mi2
Vyšetřovací algoritmus u pacienta s anémií

MCV ≥100fl

Foláty a vit. B12 v normě

↓folátu nebo ↓ B12

 • Ethylizmus
 • Hepatopathie
 • Thyreopathie
 • Polékové změny (cytostatika, metotrexát)
 • Myelodysplastický syndrom
 • Hemolytické anémie (↑RTC)
 • Monoklonální gamapathie
 • Megaloblastová anémie:
 • Perniciozní anémie (anti-IF, APCA, GFS – anacidita)
 • Megaloblastová anémie z deficiu folátů
kdy indikovat vy et en kd kdy hematologick vy et en
Kdyindikovat vyšetření KD?Kdy hematologické vyšetření?
 • Bicytopenie, pancytopenie
 • Výrazná makrocytóza erytrocytů
 • Patologický difereciálný rozpočet leukocytů (lymfocytóza, prekurzory granulocytů, blasty, erytroblasty)
 • Paraproteinémie
 • Uzlinový syndrom a/nebo splenomegalie
 • Při neobjasnění etiologie anémie komplexním vyšetřením
l ba an mie
Léčba anémie
 • Léčit příčinu anémie !!! (nutno stanovit)
 • Ferroterapie u sideropenické anémie
 • Vitaminoth. u megaloblastové anémie
 • Imunosuprese u hemolytické anémie
 • Erytropoetin indikace
  • Renální selhání u hemodialyzovaných pacientů
  • Anémie u onkologických pacientů
  • Myelodysplastický syndrom
  • Léčbu indikuje hematolog, onkolog, nefrolog
l ba an mie1
Léčba anémie
 • Indikace hemosubstituce
  • Hgb pod 70g/l – indikace vždy
  • Hgb 70g/l – 100g/l
   • Projevy tkáňové hypoxie (dyspnoe, AP)
   • Příhlédnout ke kompenzačním rezervám organizmu, rýchlosti vzniku anémie
   • Krvácení pokračuje nebo se zastavilo?
  • Hgb nad 100g/l není indikace
  • Jedna TU ERY – vzestup Hgb o 10g/l
kazuistika
Kazuistika
 • 67 letá žena
 • Hypertonička, CHRI při TIN, mikrocytární anémie, stp. operaci ovarii vlevo pro zánět, stp. APE
 • Léky: tenoloc, lipanthyl, lusopress
 • Rodinná anamnéza: přistěhovala se k nám z Itálie a vnuk má zvláštní krevní nemoc
 • Vyšetřována pro anémii
kazuistika1
Kazuistika
 • KO: Leu 8.2, Hgb 102, MCV 61.5, MCH 18.9, RDW 28.3%, RTC 0.017, Tro 900
 • diff. leukocytů - relat. neutrofilie, lymfopenie, absolutní hodnoty v normě, bez nezralých elementů
 • urea 8.5, kreatinin 160, k.močová 500, LDH 9.5, jaterní testy v normě, ferritin 93.0, CRP v normě, ELFO séra bez paraproteinu, onkomarkry v normě
kazuistika2
Kazuistika
 • RTG plic v normě
 • USG břicha – splenomegalie 15cm, menší ledviny jinak bez patologie
 • GFS – anemické sliznice, hyperacidita
 • Koloskopie – vnitřní hemoroidy
 • Gynekologické vyšetření – hyperplázie endometria s doporučením abraze
kazuistika3
Kazuistika
 • Zhrnutí:
  • lehká ale výrazně hypochromně mikrocytární anémie se zvýšeným RDW, výraznou trombocytózou, lehkou neutrofilií a lymfopenií, normální hodnoty RTC, bez známek sideropenie, bez známek zánětu či malignity
  • splenomegálie nejasné etiologie
 • etiologie nálezů?
 • další vyšetřovací postup?
kazuistika4
Kazuistika
 • Indikováno hematologické vyšetření
 • Hematologem vysloveno podezření na myeloproliferativní onemocnění s trombocytózou a splenomegálií a možná koincidence thalasemie vzhledem k výrazné mikrocytóze a nepřítomnosti sideropenie a vzhledem k rodinné a geografické anamnéze (pacientka pochází z oblasti Středomoří).
kazuistika5
Kazuistika
 • Histologie kostní dřeně:
  • myeloproliferativní onemocnění se zmnožením retikulárních vláken – nejspíše idiopatická myelofibróza v celulární fázi
 • Genetické vyšetření:
  • negat. fuzní gen BCR/ABL, pozit. mutace JAK-2 v homozygotní formě, normální karyotyp
 • Vyšetření ELFO hemoglobinu
  • zvýšen Hgb A2 – potvrzuje dg. beta-thalasemie
kazuistika6
Kazuistika
 • Závěr:
  • koincidence dvou hematologických onemocnění
  • Myeloproliferativní onemocnění JAK-2 pozitivní typu idiopatické myelofibrozy v celulární fázi
  • Beta-thalasemie minor
ad