vod do ekologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do ekologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do ekologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Úvod do ekologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Úvod do ekologie. Jan Douda (FŽP, L169) douda@fzp.czu.cz. Přístup k materiálům na cvičení. moodle.czu.cz Fakulta životního prostředí, KEŽP, Ochrana životního prostředí_TF_IŘT. Podmínky zápočtu. dostatečná účast na cvičeních (5 ze 7) úspěšně zvládnutý zápočtový test. Co je ekologie?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úvod do ekologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Úvod do ekologie Jan Douda (FŽP, L169) douda@fzp.czu.cz

  2. Přístup k materiálům na cvičení • moodle.czu.cz • Fakulta životního prostředí, KEŽP, • Ochrana životního prostředí_TF_IŘT

  3. Podmínky zápočtu • dostatečná účast na cvičeních (5 ze 7) • úspěšně zvládnutý zápočtový test

  4. Co je ekologie? Úvod do obecné ekologie

  5. Co je ekologie? Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem

  6. Cíl studia Vysvětlit rozšíření, početnost, změny organismů. Intuitivně blízké každému pozorovateli přírody…

  7. Organismus Abiotické faktory Všechny fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu, vody, půdy Biotické faktory Vztahy mezi organismy, potravní vztahy …

  8. Úrovně studia Druh Populace Společenstvo Ekosystém

  9. Diverzita

  10. Čím je daná? • Makrodiverzita • Mikrodiverzita

  11. Globální diverzita

  12. Přírodní výběr a evoluce • Charles Darwin (1859) – O původu druhů cestou přírodního výběru aneb zvýhodnění odrůd v boji o život principem evoluce je tzv. přírodní výběr

  13. Areál Druh Oblast rozšíření druhu na zemském povrchu Druh (species) je tvořen souborem jedinců navzájem si podobných, geneticky úzce příbuzných, kteří se mezi sebou kříží, dávají plodné potomstvo a jsou reprodukčně izolováni (morfologicky, fyziologicky i etologicky) od jiných podobných skupin.

  14. Velká vymírání

  15. Kosmopolitní x endemitní druhy

  16. Podmínky prostředí

  17. Migrace, invaze a expanze

  18. Jak to funguje na takové malé louce?

  19. Ekologická nika

  20. Ekologická valence

  21. Ekologická valence stenoekní (oligotermní) euryekní (eurytermní) stenoekní (polytermní) faktor

  22. Prostorová heterogenita

  23. Růstová křivka populace K počet jedinců (N) r = N2-N1/t2-t1 t K určují vlastnosti prostředí a vlastnosti jedinců (rychlost růstu, vnitrodr. kompetice)

  24. Kolísání populací predátor – kořist kořist počet jedinců predátor t

  25. Provázanost vztahů trofického řetězce – vliv na populační hustotu

  26. Kompetice

  27. Náhodné fluktuace populační hustoty

  28. Pokusy na loukách

  29. Disturbance Erupce sopečného ostrova Krakatau roku 1883. Pyroklastický oblak dosáhl výšky 27 km a objem vyvržené tefry asi 25 km3. nejsilnější vulkanickou explozi, která byla slyšitelná až ve vzdálenosti 4800 km poblíž ostrova Mauritius. Erupce generovala i několik vln tsunami, které byly zaznamenané i na Britských ostrovech. Celkový počet obětí spojených s katastrofou přesáhl 36 000.

  30. Sukcese

  31. Primární sukcese

  32. Sekundární sukcese

  33. Shrnutí Co ovlivňuje diverzitu určitého místa? • evoluce • migrace • stanoviště • mezidruhové vztahy • disturbance