Viacnásobný
Download
1 / 56

Viacnásobný prístup Joe Montana IT 488 - Jeseň 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Viacnásobný prístup Joe Montana IT 488 - Jeseň 2003. preklad: D. Kraus, apr.2010. Program. Koncept viacnásobného prístupu FDMA TDMA CDMA On Board spracovanie. Koncept viacnásobného prístupu. Viacnásobný prístup - 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Viacnásobný prístup Joe Montana IT 488 - Jeseň 2003' - dinesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Viacnásobnýprístup

Joe Montana

IT 488 - Jeseň 2003

preklad: D. Kraus, apr.2010


Program

 • Koncept viacnásobného prístupu

 • FDMA

 • TDMA

 • CDMA

 • On Board spracovanieViacn sobn pr stup 1
Viacnásobný prístup - 1

 • Problém:Ako rozdelíme jeden transpondér medzi viacero pozemných staníc?

f1

f2

Satelitný transpondér

Je to problém optimalizácie


Viacn sobn pr stup 2
Viacnásobný prístup - 2

 • Čo všetko treba optimalizovať:

  • Satelitná kapacita (príjmová položka)

  • Využitie spektra (problém koordinácie)

  • Prepojenosť (problém pokrytia viacerých uzemí)

  • Flexibilita (problém kolísania odberu)

  • Adaptabilita (problém zmiešanej prevádzky)

  • Úspech u užívateľov (problém podielu na trhu)

  • Výkon satelitu

  • Náklady

Veľmi, veľmi, ojedinele jednoduché optimum; skoro vždy kompromisné riešenie


Ako oddel te jednotliv ch u vate ov
Ako oddelíte jednotlivých užívateľov?

 • Označenie signálujedinečným spôsobomna vysielači

  • Jedinečný frekvenčný slotFDMA

  • Jedinečný časový slotTDMA

  • Jedinečný kódCDMA

 • Rozpoznanie jedinečnú črtukaždého signáluna prijímači


Rozpozn vanie kan lov
Rozpoznávanie kanálov?

 • FDMA

  • Pásmový filter vyberá signálv správnom frekvenčnom slote

 • TDMA

  • De-multiplexer “zachytáva” signál v správnom časovom slote

 • CDMA

  • De-rozširovača de-hopper vyberásignál so správnym kódom

Pri kódovní priamym násobením rozprestierajúcou sekvenciou

S preskakovaním frekvencie (freq.hopping)


Viacn sobn pr stup 3a
Viacnásobný prístup - 3A

Fig. 6.1 (vrchná časť) v texte


Multiple access 3b
MULTIPLE ACCESS - 3B

Fig. 6.1 (spodná časť) v texte


Viacn sobn pr stup 4
Viacnásobný prístup - 4

 • Ak je časť zdroja (frekvencia, čas, kód) pridelená vopred, volá sa topred-pridelený (?) viacnásobný prístup alebo fixný viacnásobný prístup

 • Ak je rozsah zdroja pridelený podľa podmienok prevádzky - dynamickým spôsobom – ide o viacnásobný prístupna základe požiadavky - DAMA (DEMAND ASSIGNED MULTIPLE ACCESS)FDMA

 • Zdieľanie frekvencie

  • Čas je spoločný pre všetky signály

 • Vytvoreniefrekvenčného plánupodľa kapacitných požiadaviek užívateľa

 • Nahrávací plán transpondéra pre minimalizáciu IM produktov

Nahrávací plán transpondéra


Fdma transponder loading plan
FDMA TRANSPONDER LOADING PLAN

Jeden veľký a štyrimalé digitálne signály

Štyri stredne veľké FM signály

Poskytnutá šírka pásma transpondérazvyčajne od 27 do 72 MHz

Dôležité na vypočítanieintermodulačných produktov


Intermodulation
INTERMODULATION

 • Intermodulácia

  • Keď je dva alebo viac signálov prítomných v kanáli, tieto signály sa môžu spolu zmiešať a vytvoriť určité nechcené produkty

  • S tromi signálmi, 1, 2a 3, prítomnými v kanáli, IM produkty môžu byť druhého, tretieho,štvrtého stupňa (rádu), atď.

stupeň IM produktov


R d im produktov
Rád IM produktov

 • Produkty 2.rádu: 1 + 2, 2 + 3, 1 + 3

 • 3.rád: 1 + 2 + 3o, 21 - 2, 22 - 1..

 • Zvyčajneiba IM produkty nepárnych rádov sa nachádzajú v priepustnom pásme kanála.

 • Amplitúda IM produktov klesá so stúpajúcim rádom

 • Iba IM produkty 3.rádusú väčšinou dôležité

výstupný odstup – „output back-off“(OBO): pomer medzi výstupným saturačným výkonom zosilňovača apriemerným výkonom výstupného signálu

3-IM produktysú veľmi citlivéna malé signálovézmeny. Preto IM šumsa môže zmeniť prudkos parametrom „výstupný odstup“ zosilňovača


Pr klad na im
Príklad na IM

 • Máme dva 10 MHz signály na frekv. 6,01 GHz a 6,02 GHz v strede 72 MHz transpondéra

 • 2-IM produktjena frekvencii 12.03 GHz

 • 3-IM produkty sú na frekvenciách [2(6.01) - 6.02] = 6.00 and [2(6.02) - 6.01] = 6.03 GHz

3-IM produkty


Obmedzenia pr stupu fdma
Obmedzeniaprístupu FDMA

 • Intermódy spôsobujú zlyhanie C/N

 • Spätná väzba je potrebná na redukciu IM

 • Časti pásma nemôžu byť použité kvôli IM

 • Výkon transpondérasa rozdelí medzi viaceré nosné

 • Výkonové vyrovnávanie musí byť spravené opatrne

 • Frekvencie sa naviažu na cesty

Podľa vzorypodľazemských analógových telekomov, a tak nie celkom použiteľné pre satelitné “prenosové” kapacityTDMA

 • Zdieľanie času

  • Frekvencia je spoločná pre všetky signály

 • Vytvorenie časového plánupodľa kapacitných požiadaviek užívateľa

 • Veľké systémové časové plánymôžu byť zložitéa náročné na zmenu

Impulzový časový plán (jedná sa o rádioimpulzy – bursty) (Burst time plane)


Impulzov asov pl n
Impulzový časový plán

#1

#2

#3

#N

čas

Časový rámecpreimpulzový časový plán

Užívatelia vlastniaučitý podielpodľa impulzívneho časového plánu

poznámka: (1)ochranné časy medzi impulzmi

(2) Dĺžka impulzu šírka prideleného pásma


Tdma 1
TDMA - 1

 • Koncept:

 • Každá pozemná stanica prenášaIN sekvenciu

 • Prenos burstov prichádzado satelituz mnohých pozemných staníc správnym sôsoboma v správnom poradí


Tdma 2
TDMA - 2

bursty

Pozn.:realizácia správneho načasovania použitímReferenčného prenosu


Tdma 3

slovo burst sa nepreklada (znamena skupinu impulzov)

traffic = prevádzka

TDMA - 3

Rámec

“Trafikový výbuch”

Pre-amble poskytuje synchronizáciu v každom trafikovom výbuchu signalizujúc informácie (e/s tx, e/s rx, atď.), a dáta

“Pre-amble”

„ Pred začatím“


Tdma 4
TDMA - 4

 • Načasovanie je dosiahnuté

  • organizovaním TDMA prenosov do rámcov

  • každá e/s vysiela raz za rámec tak, že jej výbuch začína opúšťať satelit v špecifickom časovom intervale pred (alebo po) začatí referenčného výbuchu

 • Minimálna dĺžka rámca je 125 s

  • 125 s  1 hlasový kanál na 8 kHz


Tdma 5
TDMA - 5

 • Referenčné výbuchy a pre-amble sú systémom pridané a neprinášajú žiadny zisk

 • Trafikové bity prinášajú zisk

 • Potreba minimalizácie systémovej réžie nákladov ?

 • Komplikovaný kompromis medzi s počtom hlasov (alebo dát), bitovou rýchlosťou, počtom burstov, atď


Tdma 6
TDMA - 6

Počet výbuchov v jednom rámci

Počet bitov v každom „pre-amle“

Rýchlosť bitového prenosu

Počet hlasových kanálov

Rámcová perióda

Rýchlosť bitového prenosu pre jeden hlasový kanál

Pre INTELSATR = 120 Mbit/s a TF = 2 ms

Žiadny prídavok na ochranný čas


Tdma 7
TDMA - 7

 • PROBLÉM

  • Doba oneskorenia ku GEO satelitom je  120 ms

  • TDMA Rámcová dĺžka je 125 s až 2 ms

  • Na ceste k satelitu môže v každom okamihu existovať až 1000 rámcov

 • V systéme TDMA je teda rozhodujúce (na)časovanie


Dlh tdma r mce
DLHÉ TDMA RÁMCE

 • Na zredukovanie hlavičiek použite dlhšie rámce

  • 125 s rámec: 1 slovo/rámec

  • 500 s rámec: 4 slová/rámec

  • 2000 s rámec: 16 slov/rámec

2000 s = 2 ms = INTELSAT TDMA štandard

POZNÁMKA: 1 slovo je 8-bitová vzorka digitalizovanej reči, a “terestriálny kanál” so 64 kbit/s

8 kHz × 8 bitov = 64 kbit/s


Tdma pr klad 1
TDMA PRÍKLAD - 1

 • Šírka pásma transpondéra = 36 MHz

 • Bitová rýchlosť (QPSK) 60 Mbit/s = 60 bitov/s

 • 4 stanice zdieľajú transpondér pri používaní TDMA; 125 s rámce

 • „Predpona“ = 240 bitov

 • „Ochranný interval“ = 1.6 s

Za predpokladu že sme nepomiešali symboliku


Tdma pr klad 2
TDMA PRÍKLAD - 2

RÁMEC= 125 s

#1

#2

#3

#4

Ochranný interv. 96 bitov = 1.6 s

Najprv: nakresliteČasovo obnovovací diagramaby ste získali predstavu o spôsobe, akým je rámec zostavený

Prevádzka: N bitovpovedzme = T s

predpona 240 bitov= 4 s @ 60 bitov/ s


Tdma pr klad 3
TDMA PRÍKLAD - 3

 • S TDMA PRÍKLADOM

  • (a) Aká je kapacita transpondéra pokiaľ ide o 64 kbit/s rečové kanály?

  • (b) Koľko kanálov dokáže vysielať každá pozemská stanica?

 • ODPOVEĎ

  • (a) V rámci 125 s sú štyri vysielajúce pozemné stanice, takže máme


Tdma pr klad 4
TDMA PRÍKLAD - 4

 • 125 s rámec znamená125 = (44 s) + (41.6 s) + (4T s)

4 pozemné stanice, 4 s predpona; 1,6 s ochr.interval, T s prevádzkové bity

Teda T = (125 - 16 - 6.4)/4 = 25.65 s60 Mbit/s  60 bits/s, teda 25.65 s = 1539 bitovpreto kanály/pozemná stanica= 1539/8 = 192(.375)

8 bitov/slovo pre hlasový kanál


Tdma pr klad 5
TDMA PRÍKLAD - 5

 • (a) Aká je kapacita transpondéra, pokiaľ ide o 64 kbit/s rečové kanály?Odpoveď: 768 (64 kbit/s) hlasových kanálov

 • (b) Koľko kanálov dokáže vysielať každá pozemná stanica?Odpoveď: 192 (64 kbit/s) hlasových kanálov


Tdma pr klad 6
TDMA PRÍKLAD - 6

 • Čo by sa stalo v predošlom príkladeak použijeme 2 msdĺžku rámca systému INTELSAT?2 ms = 2000 s = 44 + 41.6 + 4TPreto T = 494,4 sa pretože je 60 bitov/s (60 Mbit/s), vyšlo nám T  29664 bitov

Nezabúdajme, máme 128 bitov pre satelitný kanál


Tdma pr klad 7
TDMA PRÍKLAD - 7

 • So 128 bitmi pre satelitný kanál mámepočet kanálov/prístup = 29664/128 = 231(.75)

 • Kapacita sa zvýšila v dôsledku menšej hlavičky125 s rámec  192 kanálov/prístup2 ms rámec  231 kanálov/prístup


Tdma synchroniz cia
TDMA SYNCHRONIZÁCIA

 • Odštartovanie vyžaduje starostlivosť!!

 • Potreba nájsť správny rozsah pre satelit

  • Slučka (pošle PN sekvenciu)

  • Použitie načasovania informácie z riadiacej pozemnej stanice

 • Vzdialenosť satelitu sa nepretržite mení

  • Pozemná stanica musí monitorovať pozíciu burstu vo vnútri rámcaPO CELÚ DOBU


Tdma zhrnutie 1
TDMA ZHRNUTIE - 1

 • VÝHODY

  • Žiadne intermodulačné produkty (keď je plne obsadený transpondér)

  • Prevádzka možná aj pri nasýtenom transpondéri

  • Dobrý pre dáta

  • S flexibilným synchronizačným termínovým plánom sa kapacita pripojenia bude optimalizovať


Tdma zhrnutie 2
TDMA ZHRNUTIE - 2

 • NEVÝHODY

  • Zložitosť

  • Vysoká nárazová (maximálna možná) rýchlosť – burst rate

  • Musí sa udržiavať synchronizáciaCdma 1
CDMA - 1

 • ZDIEĽANÝ ČAS AJ FREKVENCIE

  • ODDELENIE SIGNÁLOV JE POMOCOU JEDINEČNÝCH KÓDOV

 • KAŽDÉMU POUŽÍVAŤEĽOVI JE PRIDELENÝ KÓD

  • STANICA 1  KÓD 1

  • STANICA 2  KÓD 2

 • PRÍJMAČ VYHĽADÁVA KÓDY

 • KÓDOVACIA RÝCHLOSŤ>> DÁTOVÁRÝCHLOSŤ


Cdma 2
CDMA - 2

 • SYSTÉMOVÝ OPERÁTOR -ALEBO JEDNOTLIVÉ PÁRY POUŽÍVATEĽOV - PRIDELIA UNIKÁTNE ROZPRESTIERAJÚCE ALEBO PRESKOKOVÉ KÓDYKAŽDEJ DUPLEXNEJ LINKE

 • CDMA JE RIEŠENÍM PRE VÁŽNE RUŠENÉ PROSTREDIE, ZVYČAJNE SO STRATAMI KAPACITY POROVNATEĽNÝMI S TDMA A FDMA


Cdma 3
CDMA - 3

Používateľ #N

Výkon

Používatelia#1, #2, #3 a #4

TRANSPONDÉROVÉPÁSMO


K dovo delen viacn sobn pr stup cdma
KÓDOVO DELENÝ VIACNÁSOBNÝ PRÍSTUP - CDMA

 • VŠETCI POUŽÍVATELIA ZDIEĽAJÚ ROVNAKÝ ČAS AFREKVENCIU

 • SIGNÁLY SÚ ODDELENÉ POMOCOU JEDINEČNÉHO KÓDU

  • Kódy musia byť "ortogonálne" tak, aby používateľ A nereagoval na kód určený pre používateľa B

  • Kódy sú zvyčajne veľmi dlhé: PN- sekvencia, Gold- alebo Kasami kódy


Cdma 11
CDMA - 1

 • CDMA MÔŽE BYŤ JEDEN Z TROCH TYPOV

  • Priama sekvencia (rozprestreté spektrum)

   • Zaberá celú šírku pásma po celú dobu

  • Frekvenčné „skákanie“ (prepínanie) -hopping

   • Pár frekvencií (jedna pre "1" a jedna pre "0") skočí cez plnú šírku pásma náhodne

  • Hybrid tvorený priamo rozprestierajúcou pseudonáhodnou sekvenciou a frekvenčným skákaním

Sústredíme sa na „Priamu sekvenciu“


Direct sequence cdma 1
DIRECT SEQUENCE CDMA - 1

 • Násobenie informačného toku (dát) PN kódom s vysokou rýchlosťou

 • Používa dva kódy: jeden pre "1" a jeden pre "0"

 • 1 dátový bit veľa “Čipov” napr. 2.4 kbit/s  1 Mbit/s

Čipová rýchlosť je v podstate kódová rýchlosť od sekvencie PN generátora

„Rozprestierajúci faktor" je  400, môžeme ho uvažovať ako kódovací zisk


Direct sekvence cdma 2
DIRECT SEKVENCE CDMA - 2

Úzkopásmové dáta “rozprestreté” po celej šírke pásma

Úzkopásmové dáta

Pridané ďalšie rozprestreté signály;kanál je zaplnený mnohým signálmi podobnými šumu

Inverzný proces (opačný k rozprestieraniu spektra) vyberie požadovaný kanál zo šumu.


Direct sequence cdma 2
DIRECT SEQUENCE CDMA - 2

Modulátor

Odchádzajúci rozširujúci tok bitov

Prichádzajúci tok bitov

Rozširovaciasekvencia

Každý prichádzajúci bit sa vynásobí PN sekvenciou

Rozširovacia PN sekvencia

Obrázok 6.16 v texte


Direct sequence cdma 3
DIRECT SEQUENCE CDMA - 3

Modulátor

Prichádzajúci rozprestreý tok bitov

Obnovený tok bitov

Rozdeľovacia sekvencia

Prichádzajúci tok bitov násobený synchronizovanou kópiou PN sekvencie

‘despreading’ PN sekvencia

Obrázok 6.18 v texte


Cdma sp ektrum
CDMA SPEKTRUM

Ostatní používatelia v kanáli vyzerajú rovnako ako šum

 • PLOCHÉ – zvyčajne nižšie ako šum

 • Kód musí byť komprimovaný(rozdeľujúci),aby zdvihol signál nad šum

 • Prijímač sa musí synchronizovať s kódom sekvencie, ktorý je nižší ako šum

 • Vyžaduje použitie korelátora, generátora a ..... trpezlivosť

Zaberie to chvíľu “ale dostaví sa to”


Cdma ap lik cie
CDMA APLIKÁCIE

 • VOJSKO

  • Anti-rušivé (Anti-Jam... AJ)

  • Nízka pravdepodobnosť odpočúvania (Low Probability of Intercept - LPI)

 • KOMERČNÉ

  • VSATs (vďaka širokému pokrytiu – široký zväzok)

  • GPS

  • Mikrovlnné celulárne systémy


On board processing spracovanie na satelite

On Board Processing - Spracovanie na satelite


Po iadavky na satelit 1
POŽIADAVKY na satelit - 1

 • LEO SYSTÉM

  • Prispôsobiť sa rýchlemu pohybu satelitu, ktorý spôsobuje

   • rýchle zmeny v dĺžke trasy (čas príchodu a problémy s vyrovnávaním výkonu)

   • rýchle zmeny v uhle viditeľnosti (problémy s prostredím s viaccestným šírením a blokovaním signálu)

   • rýchle zmeny v Dopplerovom rozšírení (rozšírené spektrum)


Po iadavky na satelit 2
POŽIADAVKY na satelit - 2

 • GEO SYSTÉM

  • Prispôsobiť sa dlhšej trase k satelitu, ktorá spôsobuje

   • vysoké strat prenosom (nízke EIRP a/alebokapacitný problém)

   • Dlhé oneskorenie (protokolový problém vyžadujúci emuláciu, alebo “spoofing ” procedúra)

   • Veľká stopa satelitnej antény (problém pri frekvenčnom opakovaní)

Oba systémy GEO a LEO teraz využívajú rozsiahle OBB technologické prístupy


Ob p onboard processing pr stupy
OBP(OnBoard Processing) PRÍSTUPY

 • Prijímanie agregovaného vzostupného kanála (-ov)

 • Rozpoznanie každého (úzkopásmového) vzostupného signálu

 • Spracovanie každého vzostupného signálu tak, že

  • odstraňuje chyby

  • číta adresy

 • Prebaľovanie signálov do veľkého TDM toku

 • Vysielanie TDM toku

MF-TDMA prístup sa javí ako “schodná cesta“


Mf tdma internet s c
MF-TDMA INTERNET S/C

Zostupný TDM tok na hub

Prichádzajúce vzostupné TDM VSAT zhluky


Mf tdma v hody
MF-TDMA VÝHODY

 • Relatívne úzkopásmová vzostupná linka

 • Detekcia signálu na satelite umožňuje

  • Vykonať kontrolu U/L výkonu

  • Palubnésmerovanie prevádzky

  • Detekciu a opravu chýb v u/l signáloch

 • TDM downlink umožňuje pomerne jednoduché zachytenie požadovaných signálov vracajúcich sa na terminál


ad