tipendije novosti in pomembne informacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Štipendije: novosti in pomembne informacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Štipendije: novosti in pomembne informacije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Štipendije: novosti in pomembne informacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Štipendije: novosti in pomembne informacije. Ljubljana, 26. januar – 2. februar 2009. Vrste štipendij. državne, kadrovske, Zoisove, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu štipendije Ad future za študij v tujini ter POSEBNOST: nagrade za trajnostni razvoj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Štipendije: novosti in pomembne informacije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tipendije novosti in pomembne informacije

Štipendije:novosti in pomembne informacije

Ljubljana, 26. januar – 2. februar 2009

vrste tipendij
Vrste štipendij
 • državne,
 • kadrovske,
 • Zoisove,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu
 • štipendije Adfuture za študij v tujini ter

POSEBNOST: nagrade za trajnostni razvoj

dr avne tipendije
Državne štipendije
 • upravičenci
  • dijaki
  • študentje
  • udeleženci izobraževanja odraslih
 • pogoji
 • povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 60% minimalne plače (za upravičence, ki se šolajo oz. študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča)
 • od 60 do 65% za upravičence, ki se šolajo oz. študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča
 • starost: 18 let ob 1. vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje šole
 • vlagatelj ne sme prejemati druge štipendije
 • vlagatelj ne sme biti v delovnem razmerju
slide4

Državne štipendije (2)

 • študij v tujini
 • štipendijo lahko dobi državljan RS, če se izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je:
  • akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe
  • izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji NI

POTRDILO O STATUSU (akreditaciji) ter IZPOLNJEVANJU pogoja, da izobraževalnega programa v Sloveniji ni, izda ministrstvo, pristojno za visoko oziroma srednje šolstvo.

dr avne tipendije 3
Državne štipendije (3)
 • oddaja vloge
 • vlogo se kupi v knjigarni ali poišče na spletni strani ministrstva ter stiska in izpolni
 • vlogo se odda na pristojni center za socialno delo
 • vlogo se lahko odda kadarkoli med šolskim/študijskim letom, poziv bo objavljen do konca junija 2009
slide6

Državne štipendije (4)

Višina državne štipendije brez dodatkov:

 • za dijake: 37,47 €
 • za študente: 56,21 €

Dodatki k štipendiji:

 • na dohodek družinskega člana:

od 20,82 do 53,09 €

 • za vrsto in področje izobraževanja: 29,14 €
 • za izobraževanje izven stalnega prebivališča:
  • za bivanje 82,23 €
  • za prevoz od 46,84 do 96,81 €
 • za štipendiste s posebnimi potrebami: 48,92 €
 • za učni oz. študijski uspeh:
  • najmanj 4,1 oziroma 8,1 pripada 19,77 €
  • najmanj 4,5 oziroma 8,5 pripada 36,43 €
zoisove tipendije
Zoisove štipendije
 • upravičenci :
 • dijaki,
 • študentje,
 • udeleženci izobraževanja odraslih
 • pogoji:
 • v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,5 ali več ter identificiran kot nadarjen ALI
 • v SŠ povprečna ocena najmanj 4,1 ali več (ter identificiran kot nadarjen*) ALI
 • zlati maturant ALI
 • v VŠ ali VS izobraževanju povprečna ocena najmanj 8,5 ali več ali uvrstitev med najboljših 5% študentov v svoji generaciji ALI
 • izjemni dosežki na področju družbenega življenja
zoisove tipendije 2
Zoisove štipendije (2)
 • rangiranje– štipendijo pridobijo kandidati z največ doseženimi točkami (izpolnjevanje osnovnih pogojev ni nujno zadostno za pridobitev štipendije)
 • višina štipendije:
  • brez dodatkov za dijake znaša 63,50 €
  • brez dodatkov za študente 97,85 €
  • brez dodatkov za študij v tujini znaša:
   • za dijake 127 € in
   • za študente 195,70 €.
 • dodatki k štipendiji so enaki kot pri državni štipendiji
zoisove tipendije 3
Zoisove štipendije (3)
 • oddaja vloge
  • vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si
  • vlogo je potrebno oddati na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  • poziv za oddajo vlog bo objavljen do konca junija 2009
  • oddaja vloge ima omejen rok
kadrovske tipendije
Kadrovske štipendije
 • kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem (dijakom, študentom)
 • pogoji

izpolnjevati splošne pogoje po zakonu, razen starostnega pogoja

 • vrste
 • neposredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih štipendistov sprejemajo delodajalci neposredno)
 • posredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih štipendistov sprejemajo RRA-ji)
 • višina
 • prepuščena vsakemu delodajalcu, vendar ne sme biti nižja od 37,47 € (za dijake ) in 56,21 (za študente)
kadrovske tipendije 2
Kadrovske štipendije (2)
 • obveznost

štipendist se mora po končanem šolanju zaposliti pri delodajalcu za čas sofinanciranja kadrovske štipendije

 • priložnost
 • zagotovljena prva zaposlitev
 • v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije
 • zadnja leta ostajajo sredstva nepodeljena!!!
na kak en na in pomembno za delodajalce

Kadrovske štipendije (3)

Na kakšen način?(pomembno za delodajalce)
 • javni sklad oz. nosilci regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti se seznanijo s potrebami delodajalcev po kadrih
 • javni sklad nato objavi javni razpis, na katerega se prijavijo neposredno delodajalci oziroma nosilci regijskih štipendijskih shem oziroma samoupravne lokalne skupnosti s programom izvajanja regijske štipendijske sheme
 • sofinanciranje 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače
na kak en na in pomembno za dijake in tudente

Kadrovske štipendije (4)

Na kakšen način?(pomembno za dijake in študente)
 • javni sklad objavi skupni zbir kadrovskih štipendij na www.sklad-kadri.si/kadrovske- kandidati lahko iščejo primerno štipendijo po različnih kriterijih (zbir se vzpostavlja od konca januarja do oktobra)
 • kandidati sami kontaktirajo delodajalca in mu pošljejo prošnjo
 • delodajalec sam izbere primernega kandidata
 • RRA-ji objavijo razpoložljive kadrovske štipendije na svojih spletnih straneh (predvidoma v mesecu maju)
 • kandidati kontaktirajo RRA-je oz. delodajalce ter se prijavijo na javni razpis za dodelitev štipendij, ki jih objavijo RRA-ji
nagrade za trajnostni razvoj
Nagrade za trajnostni razvoj
 • upravičenci

dijak ali študent, ki z izjemnimi dosežki prispeva k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju

 • višina:

enkratna nagrada v višini od 500 – 5.000 EUR

 • kako?

javni sklad enkrat letno objavi javni razpis (letos je rok 27.2.2009)

slide15

Štipendije programov Ad futura

 • upravičenci – slovenski državljani
 • študentje za dodiplomski in podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini
 • dijaki in študenti za tekmovanja iz znanja in raziskovanja v tujini
 • doktorski študenti za 4-mesečno raziskovalno delo v tujini
 • predvidoma od 2009/10 dalje tudi študijski obiski dijakov in študentov v tujini
 • pogoji in merila izbire:
 • poleg splošnih pogojev je glavni pogoj odobren sprejem na program
 • merila so lahko učni oziroma študijski uspeh, dosežki na znanstvenem področju in podobni
informacije o tipendijah
Informacije o štipendijah
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si/Aktualno
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si
 • Centri za socialno delo
 • RRA – regionalne razvojne agencije
 • občine
 • delodajalci
vpra anja
Vprašanja?

Hvala za pozornost!