tr no raziskovanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRŽNO RAZISKOVANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRŽNO RAZISKOVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

TRŽNO RAZISKOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

TRŽENJE. TRŽNO RAZISKOVANJE. Helena Fortič. CILJI. ugotavljanje potreb porabnikov področja tržnih raziskav sestavine tržnoinformacijskega sistema načrt tržne raziskave vrste tržnih raziskav informacije o poslovnem okolju vzorci za tržne raziskave e-poslušanje porabnikov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRŽNO RAZISKOVANJE' - eliora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cilji
CILJI
 • ugotavljanje potreb porabnikov
 • področja tržnih raziskav
 • sestavine tržnoinformacijskega sistema
 • načrt tržne raziskave
 • vrste tržnih raziskav
 • informacije o poslovnem okolju
 • vzorci za tržne raziskave
 • e-poslušanje porabnikov

3 Tržno raziskovanje

tr enjski koncept
TRŽENJSKI KONCEPT

dolgoročno

potrebe kupcev

izdelek/storitev (7P – trženjski splet)

zadovoljstvo porabnikov

3 Tržno raziskovanje

tr enjski splet 7p

izdelek/storitev

(product)

cena

(price)

POTREBE CILJNEGA TRGA

tržne poti (place)

tržno komuniciranje (promotion)

TRŽENJSKI SPLET (7P)

fizični dokazi

(physical evidence)

proces

(processing)

ljudje

(people/participants)

3 Tržno raziskovanje

podro ja tr nih raziskav
PODROČJA TRŽNIH RAZISKAV

sistematično zbiranje info

 • porabniki (kupci)
 • obseg trga in trženje
 • konkurenca
 • dobavitelji (nabavni trg)
 • sprotno ocenjevanje trga

3 Tržno raziskovanje

pridobivanje informacij o trgu
PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O TRGU

splošno in specifično

formalno in neformalno

javno in tajno

 tržno raziskovanje

 tržnoinformacijski sistem

3 Tržno raziskovanje

tr noinformacijski sistem
TRŽNOINFORMACIJSKI SISTEM

oprema

ljudje

postopki

zbiranje, sortiranje,

analiziranje, ocenjevanje, posredovanje vodstvu,

sprejemanje odločitev

finančna sredstva

3 Tržno raziskovanje

zvrsti tr nega raziskovanja
ZVRSTI TRŽNEGA RAZISKOVANJA

tržni premiki

velike spremembe

OPAZOVANJETRGA

spremembe

(kratko-, srednje-,

dolgoročne)

tržna nihanja

od osnovne smeri

ANALIZATRGA stanje

(v danem trenutku)

TRŽNOPROGNOZIRANJE (napovedovanje)

3 Tržno raziskovanje

faze tr ne raziskave
FAZE TRŽNE RAZISKAVE

1. opredelitev problema in ciljev

2. načrt raziskave

3. zbiranje podatkov

4. obdelava in analiza podatkov

5. poročilo o rezultatih

3 Tržno raziskovanje

na rt raziskave
NAČRT RAZISKAVE

kje, kdaj in kdo

vzorec

metoda raziskave

vprašalnik (sestava in testiranje)

usposabljanje anketarjev

viri podatkov

organizacija in stroški

3 Tržno raziskovanje

slide11

METODE RAZISKAVE

TRGA

sekundarna

primarna

podatki že obstajajo, zbrani so bili za

drug namen

podatke za namen raziskavezberemo sami/ prek raziskovalcev

spraševanje

zunanji podatki

opazovanje

poskus

notranji podatki

panelno poizvedovanje

simulacija

na terenu

3 Tržno raziskovanje

viri informacij
VIRI INFORMACIJ

notranji

zunanji

naročila,

prodajna statistika, cene, zaloge, terjatve, obveznosti,

računovodski podatki, poročila serviserjev in prodajalcev, knjige želja, povpraševanja, pritožb …

mediji, SURS,

spletne strani podjetij, DURS, UMAR,

javne ustanove, MF, GZS (SKEP),

spec. ustanove in baze podatkov, inkubatorji in tehnološki parki,

regionalne razvojne agencije

3 Tržno raziskovanje

izdelajte na rt tr ne raziskave
 Izdelajte načrt tržne raziskave
 • Katere primarne in sekundarne metode tržne raziskave boste uporabili? Utemeljite.
 • Katere notranje in zunanje vire informacij boste potrebovali? Utemeljite.
 • Kaj bo tema raziskave?
 • Opredelite cilj raziskave?
 • Izdelajte predračun stroškov.

3 Tržno raziskovanje

info o poslovnem okolju 1
INFO O POSLOVNEM OKOLJU (1)
 • PIRS
 • Bizi.si
 • Gvin.com
 • IPIS (Poslovni registrator Slovenije)
 • iBON (bonitete poslovanja)
 • Bonitete.si
 • Kompass Slovenija
 • poslovni portali
 • poslovni časopisi

3 Tržno raziskovanje

info o poslovnem okolju 2
INFO O POSLOVNEM OKOLJU (2)
 • državne in druge javne ustanove

JAPTI, MG, UIL, MF, MDDSZ, ZRZ, GZS, OPZS,

CEED, SPS, CRMG, TIA …

 • tehnološki parki

Ljubljana, Celje, Sežana, Pomurski, Primorski …

 • univerzitetni inkubatorji

LJ, MB, Primorska …

 • poslovni inkubatorji

Sežana, Sirius, Smart …

3 Tržno raziskovanje

info o poslovnem okolju 3
INFO O POSLOVNEM OKOLJU (3)
 • Creditreform
 • IPIS Marketing Manager
 • JOLP
 • Bisnode
 • FIPO
 • Credit CheckCoface
 • bonitetne in kreditne info
 • info o trgu
 • info o vodilnih osebah in kapitalskih povezavah
 • trženjske baze poslovnih stikov
 • arhiv člankov za kliping …

3 Tržno raziskovanje

statisti ni in ekonomski podatki
STATISTIČNI IN EKONOMSKI PODATKI
 • SURS, UMAR, AJPES
 • GZS, GZS-SKEP
 • Eurostat, WB, OECD, IMF, UN, WTO
 • Evropska komisija, UNEC Evrope
 • Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

3 Tržno raziskovanje

primarna raziskava
PRIMARNA RAZISKAVA
 • dražja in zamudnejša  bolj uporabni podatki
 • sejmi, osebni stiki, poslovna združenja
 • intervju, anketa, opazovanje, poskus
 • opravimo sami ali jo naročimo pri specializiranih organizacijah:

Delo Stik, Gral-Iteo, Kline&Kline, Mediana, Pristop, Studio Marketing …

3 Tržno raziskovanje

vzorec
VZOREC

reprezentativen vzorec: lahko posplošimo rezultate

POGOJI za reprezentativen vzorec:

 • pravilno izbran
 • dovolj velik
 • odraža značilnosti celote

VRSTE vzorcev: slučajni kvotni

3 Tržno raziskovanje

slu ajni vzorec
SLUČAJNI VZOREC

Vse osebe imajo enako možnost, da so izbrane.

telefonski imenik: izberemo vsakega desetega

 biti mora zelo velik

 primeren za homogeno populacijo

3 Tržno raziskovanje

kvotni vzorec
KVOTNI VZOREC

Značilnosti oseb v vzorcu so porazdeljene

enako kot v celotni populaciji.

 tudi majhen je reprezentativen

 težko je pravilno določiti značilnosti populacije

3 Tržno raziskovanje

dolo ite kvotni vzorec
 Določite kvotni vzorec

Raziskava: potrebe po kremi proti gubam visokega cenovnega razreda

Pomembne značilnosti populacije za nakup:

število žensk, starost, dohodek, zaposlenost

 • v celotni populacijiin v vzorcu:
 • 55 % žensk
 • 40 % nad 50 let
 • 15 % visoki dohodkovni razred
 • 70 % zaposlenih žensk

kvotni vzorec

3 Tržno raziskovanje

ali je vzorec ustrezen
 Ali je vzorec ustrezen?

Cilj raziskave: Kolikšen odstotek prebivalcev

namerava kupiti nov avtomobil?

Dopoldne izvedete telefonsko anketo.

 Kolikšna je zanesljivost odgovorov?

3 Tržno raziskovanje

intervju
INTERVJU
 • osebno, skupinsko, po pošti, telefonu ali

e- pošti

 • panelno poizvedovanje:

istim porabnikom zastavljamo enaka vprašanja v določenih časovnih razmikih

3 Tržno raziskovanje

opomnik za poglobljeni strukturirani intervju
 Opomnik za poglobljeni (strukturirani) intervju

Vir: T. Hutar. 2008. Segmentacija kot osnova za trženjsko strategijo pri izdaji poslovnega imenika. Ljubljana: EF.

3 Tržno raziskovanje

metoda opazovanja
 Metoda opazovanja
 • Katere podatke o strankah lahko pridobite z metodo opazovanja?
 • Kaj počnejo stranke, ko čakajo v trgovini? Kaj si ogledujejo? Katere znake razpoloženja opazite?
 • Ali si ogledajo zunanjost trgovine, preden vstopijo?
 • Spreminjajte širino in globino sortimenta izdelkov in storitev, razporeditev izdelkov, urejenost prodajalne, osebje, odnos do strank, ponudbo dodatnih storitev, glasbo, vonj, svetlobo, označevanje, napise …  Kaj opazite? Primerjajte rezultate.

3 Tržno raziskovanje

poskus
POSKUS
 • vzpostavimo “laboratorij” – izbrane osebe
 • opazovanje:

vzpostavimo stik s stranko z različnimi pristopi, pokažemo kreme v različnih embalažah …

  • privlačnost
  • občutja
  • asociacije
 • snemanje:
  • gibanje v prodajalni (smer, razpoloženje, drža, mimika)
  • pri čakanju  (kaj berejo, kaj si ogledujejo)

3 Tržno raziskovanje

razi ite povpra evanje po novih avtomobilih dolo ene bz v sloveniji
 Raziščite povpraševanje po novih avtomobilih določene BZ v Sloveniji
 • splošni gospodarski kazalniki: višina in rast BDP, inflacija, delež osebne in končne potrošnje, (ne)zaposlenost, bruto plače, produktivnost dela
 • podatki o novoregistriranih vozilih v Sloveniji
 • tržni delež te blagovne znamke v Sloveniji in EU
 • registrirana vozila po starosti
 • ……………..

3 Tržno raziskovanje

napotki za analizo trga
NAPOTKI ZA ANALIZO TRGA

izhodišče:

 • obstaja trg, kupcev je dovolj, imajo denar in so pripravljeni kupiti
 • poznamo trg, imamopraviproizvod/storitev

 zadržana ocena:

  • tržnega deleža
  • konkurentov
  • prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco (SWOT)

3 Tržno raziskovanje

eti nost tr nega raziskovanja
ETIČNOST TRŽNEGA RAZISKOVANJA
 • vdor v zasebnost ljudi
 • pridobivanje podatkov o kupcih brez njihove vednosti (podatki iz plačilnih kartic)
 • …………

 Katera neetična ravnanja si še opazil?

3 Tržno raziskovanje

poslu anje porabnikov 1
POSLUŠANJE PORABNIKOV (1)

Social Mention

 • iskanje in analiza objav v realnem času
 • enostavno orodje
 • najpogostejši kazalniki aktivnosti socialnih medijev (strength, sentiment, passion, reach)

Spletna anketa

 • objavite anketo – na vaši spletni strani/blogu/ Facebooku/Twiterju

3 Tržno raziskovanje

poslu anje porabnikov 2
POSLUŠANJE PORABNIKOV (2)

Bralnik RSS(RSS Reader)

 • vse zadnje objave lahko najdete na enem mestu
 • prijava na brezplačni bralnik RSS (npr. Google Reader)
 • iskalnik blogov (npr. Google Blogs) – po področjih (Technorati, Blog Catalog ipd.)
 • bralnik RSS vas obvešča, da so teh spletnih mestih posodobili vsebino

3 Tržno raziskovanje

poslu anje porabnikov 3
POSLUŠANJE PORABNIKOV (3)

www.search.twitter.com

 • po ključnih besedah ali frazah iščete objave na Twitterju  ustrezne ključne besede dodate na bralnik RSS

Google Alerts

 • vzpostavite iskalne poizvedbe za ključne besede

 Google posreduje zadetke prek e-pošte

 prejemate povratne informacije porabnikov

3 Tržno raziskovanje

orodja za spremljanje odziva porabnikov na dru benih omre jih
 Orodja za spremljanje odziva porabnikov na družbenih omrežjih

brezplačno

Social Mention

RSS Reader

www.search.twitter.com

Google Alerts

spletne ankete

Preizkusite ta orodja.

3 Tržno raziskovanje

slide35
Program: Ekonomski tehnik (SSI)

Modul: POSLOVANJE PODJETIJ

Vsebinski sklop 1: TRŽENJE

Naslov: TRŽENJE; Prosojnice, opomniki in vaje

Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo:

TRŽ 1 Razvijanje veščin za poslovno vplivanje in poslovno komercialno naravnanost, prodornost, osredotočenost na trg.

TRŽ 2 Uporabljanje instrumentov tržne komunikacije pri poslovnih dejavnostih in predstavitvah.

Avtorica: Helena Fortič

Recenzentka: Mojca ŠaranovićŠinkovec

Lektorica: Erna Klanjšek Tomšič

Založnik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje

Projekt unisVET

URL: http://www.unisvet.si

Ljubljana, avgust 2011

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:

Priznanje avtorstva – Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji.

3 Tržno raziskovanje

slide36
CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

3 Tržno raziskovanje