mikroekonomia a 14 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroekonomia A.14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroekonomia A.14

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Mikroekonomia A.14 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Mikroekonomia A.14. Maciej Wilamowski. Popyt indywidualny - przypomnienie. Popyt indywidualny – funkcja, która określa jaka ilość dobra maksymalizuje użyteczność konsumenta przy danej cenie Powstaje poprzez maksymalizację funkcji użyteczności

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mikroekonomia A.14' - alyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mikroekonomia a 14

Mikroekonomia A.14

Maciej Wilamowski

popyt indywidualny przypomnienie
Popyt indywidualny - przypomnienie
 • Popyt indywidualny– funkcja, która określa jaka ilość dobra maksymalizuje użyteczność konsumenta przy danej cenie
  • Powstaje poprzez maksymalizację funkcji użyteczności
  • Może być zależny od wielu zmiennych (ceny, dochodu, ceny innego dobra)
  • Funkcja może przyjmować różną postać w zależności od preferencji konsumenta oraz charakterystyki dobra (ciągłe, dyskretne, binarne)
statyka por wnawcza zmiany w asnej ceny
Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny
 • Krzywa oferty cenowej dla preferencji opisanych funkcją użyteczności Cobba-Douglasa
  • Funkcje popytu:

Krzywa popytu (popyt względem własnej ceny) jest hiperbolą

statyka por wnawcza zmiany w asnej ceny1
Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny
 • Krzywa oferty cenowej dla dóbr doskonale komplementarnych, np.
   • Funkcje popytu:
   • Przy zmianach :
statyka por wnawcza zmiany w asnej ceny2
Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny
 • Krzywa oferty cenowej dla dóbr doskonale substytucyjnych, np.
  • Funkcje popytu:
popyt rynkowy
Popyt rynkowy
 • Popyt rynkowy – funkcja, która określa ile dobra przy danej cenie zakupią wszyscy konsumenci maksymalizujący użyteczność, którzy są obecni na rynku.
 • Powstaje poprzez agregację (sumowanie) indywidualnych funkcji popytu wszystkich konsumentów obecnych na danym rynku
 • Znaczenie popytu rynkowego:
  • Informacja o popycie rynkowym jest niezbędna dla funkcjonowania przedsiębiorstw (przewidywanie przychodów, zysku, ustalanie strategii, ocena inwestycji, tworzenie biznesplanu)
  • Funkcja popytu niesie informację o nadwyżce konsumenta – pozwala na ocenę nadwyżki konsumenta oraz ocenę efektywności rynku
popyt rynkowy obliczanie
Popyt rynkowy - obliczanie
 • Agregowanie popytu powstaje poprzez sumowanie popytów indywidualnych dla każdego możliwego poziomu ceny.
 • Popyt rynkowy:
 • Suma popytów indywidualnych dla dwóch lub więcej konsumentów:

p1

p1

p1

p1’

p1’

p1’

p1”

p1”

p1”

35

20

15

popyt rynkowy dobro dyskretne
Popyt rynkowy – dobro dyskretne
 • Popyt rynkowy:
 • Suma popytów indywidualnych dla dwóch lub więcej konsumentów:
 • Dla dostatecznie dużej liczby konsumentów, funkcja ciągła stanowi, dostatecznie dobre przybliżenie (popełniany jest mały błąd)
posta zagregowanej funkcji popytu
Postać zagregowanej funkcji popytu
 • Postać funkcji popytu rynkowego zależy bezpośrednio od preferencji konsumentów na danym rynku
 • Heterogeniczność preferencji
  • różny poziom cen granicznych – agregowanie liniowych funkcji popytu przy różnych cenach granicznych może skutkować wypukłą funkcją popytu
 • Różne typy relacji preferencji
  • preferencje konsumentów na danym rynku mogą być opisane różnymi typami funkcji użyteczności
 • W praktyce popyt na dane dobro prawie zawsze zależy również od ceny najlepszej alternatywy
elastyczno
Elastyczność
 • Interesuje nas nie tylko, w którą stronę zmieni się cena lub ilość, ale także o ile
 • Elastyczność jest miarą relatywnej zmiany jednej wielkości na skutek relatywnej zmiany innej wielkości
 • Użyteczna, ponieważ pozbawiona jednostek
  • ‘o ile % zmieni się X, jeśli zmienić Y o 1%’
  • Mierzy wrażliwość zmiany jednej wielkości na zmiany innej wielkości
statyka por wnawcza zmiany w asnej ceny3
Statyka porównawcza – zmiany własnej ceny
 • Cenowa elastyczność popytu:
  • ‘Relatywna zmiana popytu wynikająca z relatywnej zmiany ceny’
  • Mierzy jak szybko zmienia się popyt przy zmianach ceny (relatywnie – w odniesieniu do aktualnego poziomu)
cenowa elastyczno popytu
Cenowa elastyczność popytu

p1

p1

- 0,2

10

10

- 2

5

50

X1*

X1*

Która funkcja popytu posiada wyższą cenową elastyczność popytu dla ceny równej 4?

cenowa elastyczno popytu1
Cenowa elastyczność popytu
 • Np.
 • Więc stałe, ale przesuwając się po krzywej zmienne
 • Dla liniowej krzywej popytu elastyczność różna w różnych punktach krzywej (tak dla większości funkcji)
 • Np. jeśli obecnie

to elastyczność w tym punkcie:

 • ‘Jeśli cenę zwiększyć o 1% to popyt spadnie o 1,33%’

(niezależnie od jednostek P i Q)

cenowa elastyczno popytu2
Cenowa elastyczność popytu
 • Cenowa elastyczność popytu
  • Zwykle ujemna (bo krzywa popytu ujemnie nachylona)
   • Cena rośnie – popyt maleje
   • Cena maleje – popyt rośnie
  • Jeśli elastyczność < -1 – popyt elastyczny
   • Zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu o ponad 1%
  • Jeśli elastyczność > -1 – popyt nieelastyczny
   • Zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu o mniej niż 1%
  • Jeśli elastyczność = -1 – popyt ‘jednostkowo elastyczny’
cenowa elastyczno popytu3
Cenowa elastyczność popytu

P

Graficznie – elastyczność w punkcie to długość czerwonego odcinka przez długość fioletowego

B

Graficznie – dla funkcji nieliniowej – wystarczy narysować styczną w punkcie

A

Q

cenowa elastyczno popytu4
Cenowa elastyczność popytu
 • Im bardziej stroma krzywa popytu – tym bardziej nieelastyczny popyt (elastyczność bliższa 0)
 • Im bardziej pozioma krzywa popytu – tym bardziej elastyczny popyt (elastyczność bliższa -∞)
  • Ale nadal może być różna w różnych punktach krzywej
 • W skrajnych przypadkach:
  • Popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) – krzywa pionowa
  • Popyt doskonale elastyczny – krzywa pozioma
statyka por wnawcza zmiany ceny innego dobra
Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra
 • Jak zmienia się popyt na , jeśli zmieniać , a pozostałe zmienne utrzymywać na stałym poziomie?
  • Ceny jednych dóbr mogą także wpływać na optymalny wybór i konsumpcję innych
   • Zmiany ograniczenia budżetowego
   • Dobra komplementarne lub substytuty
 • Dobra substytucyjne (brutto) – wzrost ceny jednego dobra powoduje wzrost popytu na drugie dobro
  • Dobra zastępują się, np. masło i margaryna
 • Dobra komplementarne (brutto) – wzrost ceny jednego dobra powoduje spadek popytu na drugie dobro
  • Dobra uzupełniają się, np. samochody i benzyna
statyka por wnawcza zmiany ceny innego dobra1
Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra
 • Przykład – dobra doskonale komplementarne
  • Popyt
  • Pochodna < 0 więc wzrost powoduje spadek
  • Dobra są komplementarne (brutto)
statyka por wnawcza zmiany ceny innego dobra2
Statyka porównawcza – zmiany ceny innego dobra
 • Mieszana cenowa elastyczność popytu (cross-price elasticity of demand)
  • Mierzy jak relatywnie zmieni się popyt na jedno dobro, jeśli zmieni się cena innego dobra
  • Np.
inne rodzaje elastyczno ci
Inne rodzaje elastyczności
 • Mieszana cenowa elastyczność popytu
  • Jeśli mieszana elastyczność popytu < 0
   • Wzrost ceny dobra Y powoduje spadek popytu na dobro X
  • Jeśli mieszana elastyczność popytu > 0
   • Wzrost ceny dobra Y powoduje wzrost popytu na dobro X
 • Dobra komplementarne
  • Mieszana elastyczność popytu < 0
  • Cena jednego rośnie – popyt na drugie spada
 • Dobra substytucyjne
  • Mieszana elastyczność popytu > 0
  • Cena jednego rośnie – popyt na drugie rośnie
statyka por wnawcza zmiany dochodu
Statyka porównawcza – zmiany dochodu
 • Elastyczność dochodowa popytu
  • Mierzy jak relatywnie zmieni się popyt, jeśli relatywnie zmienić dochód
  • Np.
  • Dobra normalne – elastyczność dochodowa popytu > 0
  • Dobra poślednie – elastyczność dochodowa popytu < 0
  • Dobra luksusowe – elastyczność dochodowa popytu > 1
  • Dobra podstawowe – elastyczność dochodowa popytu < 1
odwrotna krzywa popytu
Odwrotna krzywa popytu
 • Funkcja popytu – zdefiniowana jako ilość pożądana przy danym poziomie ceny (ilość funkcją ceny)
 • Odwrotna funkcja popytu – cena, przy której określona ilość dobra byłaby pożądana (cena funkcją ilości)
 • Opis tej samej zależności – przekształcenie
odwrotna krzywa popytu1
Odwrotna krzywa popytu
 • Funkcja popytu dla preferencji Cobba-Douglasa:
 • Odwrotna funkcja popytu:
 • Funkcja popytu dla dóbr doskonale komplementarnych:
 • Odwrotna funkcja popytu:
przych d kra cowy
Przychód krańcowy
 • Obliczanie wartości przychodu krańcowego przy zmianie ceny
przych d kra cowy1
Przychód krańcowy
 • Obliczanie wartości przychodu krańcowego przy zmianie ilości
przych d i przych d kra cowy1
Przychódiprzychódkrańcowy

p

a

$

a/2b

a/b

q

R(q)

q

a/2b

a/b