mikroekonomia ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIKROEKONOMIA II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

MIKROEKONOMIA II - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

MIKROEKONOMIA II. mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008. Ekonomia a gospodarka. Czym jest ekonomia? Ekonomia jest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Czym jest zasób rzadki ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIKROEKONOMIA II' - ivan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mikroekonomia ii

MIKROEKONOMIA II

mgr Paweł AugustynowiczLublin 2008

ekonomia a gospodarka
Ekonomia a gospodarka
 • Czym jest ekonomia?
 • Ekonomiajest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.
 • Czym jest zasób rzadki?
 • Zasób rzadki (ograniczony) cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż
rzadko zasob w i ich alternatywne zastosowania
Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania
 • Prawo malejących przychodów:

Każdy następny zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym, niż jego poprzednik

 • Koszt alternatywny:

Ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra

zadanie
Zadanie
 • W gospodarce 5 robotników
 • Każdy może wytworzyć 4 ciastka lub 3 koszule
 • Produkcja na 1 zatrudnionego nie zależy od liczby innych robotników w tej gałęzi
 • Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych
 • Ile ciastek mogłoby wytworzyć społeczeństwo, gdyby zgodziło się zupełnie zrezygnować z koszul?
 • Wskaż na rysunku punkty oznaczające nieefektywną organizację produkcji
 • Określ koszt alternatywny wytworzenia koszuli
 • Czy działa prawo malejących przychodów?
rola rynku
Rola Rynku
 • Czym jest rynek?
 • Rynek jest zwięzłą nazwą procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen
gospodarka nakazowa
Gospodarka nakazowa
 • Bariera informacyjna
 • Zła struktura bodźców
 • Brak konkurencji
 • Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwo decyduje o tym, co, jak i dla kogo produkuje.
wolne rynki
Wolne rynki
 • „Niewidzialna ręka rynku”
 • Adam Smith „Bogactwo narodów” (1776r.)

Gospodarka mieszana

 • Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązaniu problemów gospodarczych.
 • Kontrola za pomocą: podatków, transferów, dóbr publicznych, itp.
ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
 • Pozytywna: zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki
 • Normatywna: dostarcza zaleceń opartych na subiektywnych sądach wartościujących

ZADANIE

 • Stopa inflacji spadła poniżej 2% rocznie
 • Ponieważ inflacja obniżyła się, rząd powinien obniżyć podatki
 • Poziom dochodu w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w Polsce.
 • Ludzie w Wielkiej Brytanii są szczęśliwsi niż w Polsce
popyt poda r wnowaga rynkowa
Popyt, podaż, równowaga rynkowa
 • Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny
 • Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny
 • Cena równowagi to jest cena zrównująca wielkość zapotrzebowania z ilością oferowaną
krzywa popytu
Krzywa popytu
 • Krzywa popytu wyznacza zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania przy założeniu, że inne czynniki są stałe.
 • Inne czynniki:
  • Ceny innych dóbr
  • Dochody nabywców
  • Gusty i preferencje
ceny innych d br
Ceny innych dóbr
 • Substytuty
 • Dobra komplementarne
 • Wzrost cen dóbr substytucyjnychzwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro
 • Wzrost cen dóbr komplementarnychzwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro
dochody nabywc w
Dochody nabywców
 • Dobra normalne (zwykłe)
 • Dobra niższego rzędu
 • Kiedy dochód rośnie:
  • Popyt na dobro zwykłe rośnie/maleje (?)
  • Popyt na dobro niższego rzędu

rośnie/maleje (?)

krzywa poda y
Krzywa podaży
 • Krzywa podaży wyznacza zależność między ceną a wielkością produkcji przy założeniu ceteris paribus
 • Inne czynniki wpływające na krzywą podaży:
  • Technika
  • Koszty produkcji
  • Działalność regulacyjna państwa
 • Czynniki te przesuwają krzywą podaży
skutki wprowadzenia p acy minimalnej
Skutki wprowadzenia płacy minimalnej

Jakie będą skutki wprowadzenia płacy minimalnej?

zadanie domowe
Zadanie domowe
 • Elastyczność popytu i podaży
 • Decyzje konsumenta:
  • Popyt, maksymalizacja elastyczności
  • Dostosowania do zmian dochodu i cen
 • Decyzje o podaży:
  • Rachunki przedsiębiorstwa: kapitał, zapasy, kredyty, zyski
  • Koszty alternatywne a księgowe
  • Maksymalizacja zysków
  • Decyzje produkcyjne
  • Rachunek kosztów krańcowych
ad