Công cụ Phân tích
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Công cụ Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8. Người trình bày: Đỗ Thị Minh Đức. Nội dung chính. Ý nghĩa của báo cáo Tính năng trong báo cáo Các ví dụ minh họa. 2. Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Công cụ Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8

Người trình bày: Đỗ Thị Minh Đức


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Nội dung chính

Ý nghĩa của báo cáo

Tính năng trong báo cáo

Các ví dụ minh họa

2

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Ý nghĩa của báo cáo

 • Sự khác biệt về xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế

 • * Sự khác biệt căn cứ pháp lý phát sinh hai loại chênh lệch:

 • - Chênh lệch vĩnh viễn là các khoản chênh lệch đã đưa vào báo cáo tài chính, nhưng được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và cũng không được chuyển tiếp vào báo cáo thuế các kỳ sau.

 • - Chênh lêch tạm thời là các khoản chênh lệch đã đưa vào báo cáo tài chính, nhưng tạm thời được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và được chuyển tiếp vào báo cáo thuế của kỳ tiếp theo.

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp

3


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Ý nghĩa của báo cáo

Báo cáo phân tích mới

«Phân tích thực trạng kế toán thuế

theo thuế thu nhập doanh nghiệp»

Có thể sử dụng báo cáo này trong các cấu hình có hỗ trợ tiến hành kế toán thuế

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp

4


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Ý nghĩa của báo cáo

 • Trợ giúp cho người làm kế toán có kinh nghiệm

  • Đánh giá việc đúng đắn khi tiến hành kế toán thuế và kế toán các khoản chênh lệch khi đánh giá tài sản và nguồn vốn

  • Tìm và sửa lỗi các kế toán

 • Trợ giúp cho người làm kế toán chưa quen với kế toán thuế và phương pháp kế toán thuế trong chương trình

  • Hiểu nguyên tắc tiến hành kế toán thuế và hỗ trợ thực thi các yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 17 “ Thuế Thu nhập doanh nghiệp” mà không cần phải gắng sức nhiều và thu thập nhiều nguồn thông tin khác nhau

5

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Ý nghĩa của báo cáo

 • Báo cáo bao gồm các phân tích thực trạng kế toán thuế

 • Việc phân tích được tiến hành bằng phương pháp so sánh dữ liệu

  • Kế toán doanh nghiệp

  • Kế toán thuế

  • Kế toán các khoản chênh lệch khi ghi nhận tài sản và nguồn vốn 

 • Dữ liệu báo cáo

  • Gom nhóm nội dung theo ý nghĩa kinh tế

  • Trình bày dưới dạng sơ đồ khối

6

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo: Các khối của sơ đồ

Sơ đồ hình học – đây là sơ đồ khối

Mỗi khối trong sơ đồ minh họa giá trị của tài sản và nguồn vốn, thu nhập và chi phí của bản chất kinh tế

7

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo: Báo hiệu về lỗi

Nếu như các chỉ tiêu trong một khối mà không thỏa mãn quy tắc:

Giá trị theo dữ liệu kế toán doanh nghiệp =    

Giá trị theo dữ liệu kế toán thuế +

Chênh lệch tạm thời + Chênh lệch vĩnh viễn

Khối bị viền đỏ báo hiệu là đã có lỗi

8

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo:Mũi tên

Các khối được liên kết với nhau bằng các mũi tên

Mũi tên biểu hiện mối liên kết nhân-quả giữa các giao dịch kinh tế

Mũi tên được bắt đầu từ «khối nguyên nhân» vào «khối kết quả»

Ví dụ, việc công nhận chi phí mua hàng sẽ dẫn tới việc tăng giá trị của hàng tồn kho

9

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo:Chuyển giữa các sơ đồ

 • Các sơ đồ có liên quan tới nhau bằng cách chuyển tự động

  • Khi nhấp đúp chuột vào lề bên trái của khối thì sẽ chuyển tới «sơ đồ kết quả». Còn theo phía bên phải của khối – sẽ chuyển tới «sơ đồ nguyên nhân»

 • Ví dụ, công nhận chi phí mua hàng, ghi tăng thành phẩm xuất xưởng, phát hiện thừa hàng hóa khi kiểm kê sẽ dẫn tới tăng giá trị hàng tồn kho, tăng chi phí trực tiếp khi bán hàng...

10

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo : Cách trình bày dạng bảng

 • Các khối mà không có bước chuyển với nhau, có thể được diễn giải như trong biểu mẫu bảng quen thuộc

 • Trong báo cáo có phản ánh các bút toán mà đã tạo thành các chỉ tiêu của khối

 • Mỗi bản ghi kế toán có thể được chi tiết theo các chứng từ

  • Để làm điều này, cần đặt dấu hộp kiểm «Mở theo chứng từ» trên thanh lệnh

11

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Tính năng của báo cáo:Cấu trúc của cơ sở tính thuế

Trên trang đầu tiên của báo cáo có trình bày cấu trúc của cơ sở tính thuế

Nhấp vào biểu tưởng của từng phần, người sử dụng có thể chuyển đến phần hành kế toán đang quan tâm

12

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Các ví dụ minh họa:Cung cấp dịch vụ thuế

 • Chúng ta cùng xem trường hợp đơn giản

 • Công nhận chi phí cung cấp dịch vụ

 • Giả sử doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» trong tháng 02-2009 có cung cấp các dịch vụ sau:

  • Cho «Trung tâm Media» với số tiền là 110.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 10.000 đồng.

  • Cho CTCP «Pana» với số tiền là 220.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 20.000 đồng.

 • Theo tổng kết tháng, đã công nhận thu nhập là

  • 100.000 + 200.000 = 300.000 đồng.

13

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Các ví dụ minh họa: trích trước chi phí thuế

Chúng ta cùng xem tình huống: trích trước chi phí

Giả sử, doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» có trích trước chi phí sửa chữa là 400.000 đồng trong tháng 1

Trong kế toán thuế,chi phí này chưa thực sự phát sinh

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2009 bằng 0

14

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Các ví dụ minh họa thuế

Chúng ta cùng xem trong cơ sở minh họa về hoạt động của doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» trong quý I năm 2009

15

Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp


C ng c ph n t ch th c tr ng k to n thu theo thu thu nh p doanh nghi p trong 1c k to n 8

Công cụ Phân tích thuếthực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8

Cảm ơn vì đã theo dõi!

Người trình bày: Đỗ Thị Minh Đức