Pedagogika spo eczna
Download
1 / 14

Pedagogika społeczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Pedagogika społeczna. Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec. Prekursorzy i dyscypliny pomocnicze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagogika społeczna' - altessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedagogika spo eczna

Pedagogika społeczna

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec


Prekursorzy i dyscypliny pomocnicze
Prekursorzy i dyscypliny pomocnicze

 • Henryk Pestalozzi, Robert Owen, Mikołaj S. Grundtvig, Paul Natorp, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Szacki, Zygmunt Mysłakowski, Helena Radlińska, Józef Czesław Babicki, Kazimierz Korniłowicz

 • Dyscypliny pochodzenia: socjologia, psychologia społeczna, polityka społeczna


Definicja pedagogiki spo ecznej
Definicja pedagogiki społecznej

 • H. Radlińska unikała zdefiniowania ped. społ.; podała jej cechy charakterystyczne, zakres i problematykę.

 • R. Wroczyński: nauka o środowiskowych uwarunkowaniach procesów wychowawczych i problemów wychowania poza szkołą”

 • A. Kamiński: Ped. społ. stanowi teorię zmierzającą do uogólnienia wychowawczego aspektu warunków społecznych i środowiskowych ludzkiego życia oraz praktyki instytucji powoływanych do ich ulepszenia: kulturalno-oświatowych, opiekuńczych oraz rekreacyjnych.

 • Franz Hamburger: Ped. społ. zajmuje się konfliktami uwarunkowanymi strukturalnie i instytucjonalnie, które pojawiają się w socjalizacji dzieci i młodzieży: konfliktami między subiektywnymi pobudkami a społecznymi wymogami stawianymi przez rodzinę, szkołę, świat zawodowy i społeczność.

 • B. Sliwerski: Ped. społ. należy do nauk praktycznych, które zajmują się badaniem i przekształcaniem rzeczywistości.


Geneza pedagogiki spo ecznej
Geneza pedagogiki społecznej

 • Okres międzywojenny

 • Twórczyni – Helena Radlińska (1879-1954)

 • Wybrane publikacje:

  Kto to był Mickiewicz? Warszawa 1987.

  Podstawy wychowania narodowego, Lwów 1910.

  Rozwój społeczny Polski, Kraków 1911.

  (red.) Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja. Kraków 1913.

  Studium pracy kulturalnej, Warszawa 1925.

  Książka wśród ludzi, Warszawa 1929.

  Dzieje oświaty pozaszkolnej, Warszawa 1934.

  Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937.

  (współautor J. Wojtyniak) Sieroctwo. Zasięg i wyrównywanie, Łódź 1946.

  Oświata dorosłych. Zagadnienia – dzieje – formy – pracownicy – organizacja. Warszawa 1947.

  Egzamin z pedagogiki społecznej, łódź 1951.

  Pisma pedagogiczne – wstęp Ryszard Wroczyński i Aleksander Kamiński, Wrocław 1961, 1964


Praca o wiatowa podr cznik opracowany staraniem uniwersytetu ludowego im a mickiewicza 1913r ss 501
Praca oświatowa… – podręcznik opracowany staraniem Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Praca oświatowa = społeczna = oświata pozaszkolna

 • Treści: 6 działów – geneza, zadania, czytelnictwo, instytucje, praca oświatowa za granicą

  „Zadaniem wychowania jest wydobycie z narodu sił, skierowanie ku świadomej pracy nad budowaniem kultury rodzimej”.

  „Praca oświatowa jest nierozłączna z walką, z podwójną walką: czytelnikami, co światło zasłaniają w obawie, by nie rozświeciło ono zbyt jaskrawo nędzy ludowej i walką z przesądami i biernością, śpiączką mas ciemnych, które światła nie dostrzegają, często dostrzec nie mogą…8-godzinny dzień roboczy, spokojna o jutra myśl proletariusza i jasna lampa w chacie chłopskiej, są tak samo koniecznym warunkami jak nędza, troska, ciemnota, przytłaczająca masy ludowe – przeszkodami, o które rozbija się praca oświatowa.


Ryszard wroczy ski 1909 1987
Ryszard Wroczyński (1909-1987) Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Kierownik pierwszej Katedry Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim

 • Autor podręcznika „Wprowadzenie do pedagogiki społecznej” (1966); Pedagogika społeczna (1974)

  - podział środowisk na naturalne i intencjonalne,

  - opieka i wychowanie po szkole, na osiedlu…,

 • stworzył podwaliny dla pedagogiki opiekuńczej (sytuacje wychowawcze, które wymagają pomocy społecznej)

 • edukacja ustawiczna


Aleksander kami ski 1903 1978
Aleksander Kamiński (1903-1978) Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Współpracownik Heleny Radlińskiej w Uniwersytecie Łódzkim,

 • Publikacje:

 • „Kamienie na szaniec”, „Zośka i Parasol”

 • „Nauczanie i wychowanie metodą harcerską”

 • „Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza” (1965)

 • „Funkcje pedagogiki społecznej” (1972, 1974,

  1980) – analizował poglądy osób i doktryn (marksistowskiej, katolickich, uczonych (zachodnio)niemieckich),

  - 1972: Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza


Wsp cze nie
Współcześnie Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Stanisław Kawula: Studia z pedagogiki społecznej

 • Andrzej Radziewicz-Winnicki „Identyfikacja z zawodem, grupą roboczą i zakładem pracy”, 1979)

 • Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk; Pedagogiakspołęczna. Wychowanie i środowisko), 1993

 • Jacek Piekarski, Tadeusz Pilch, WioesławTheiss, Danuta Urbaniak-Zając, Edukacja spoęłczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.


Podstawowe poj cia
Podstawowe pojęcia Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • środowisko życia (jednostka-środowisko), uczestnictwo społeczne, przestrzeń społeczna (relacyjny charakter)

 • pokolenie,

 • wiek społeczny,

 • poszukiwanie i wspomaganie sił,

 • normy, wzorce, mierniki,

 • diagnoza,

 • praca społeczna/socjalna


Podstawowe rodowiska wychowawcze
Podstawowe Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.środowiska wychowawcze

 • rodzina

 • środowisko lokalne

 • grupa rówieśnicza

 • środowisko społeczno-wychowawcze szkoły

 • organizacje społeczne i pozarządowe

 • zakład pracy


Podmioty pedagogiki spo ecznej
Podmioty pedagogiki społecznej Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Różne grupy wiekowe w kontekście uwarunkowań społecznych

 • Grupy o specjalnych potrzebach (defaworyzowani społecznie)

 • ubodzy,

 • sieroty,

 • bezrobotni,

 • seniorzy,

 • Niepełnosprawni,

 • mniejszości,

 • kobiety


Problemy spo eczne
Problemy społeczne Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • bezrobocie

 • starzejące się społeczeństwo

 • agresja i nietolerancja

 • choroby cywilizacyjne,

 • subkultury, sekty


Zadania pedagogiki spo ecznej
Zadania pedagogiki społecznej Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • Diagnoza

 • Koncepcja zmiany

 • Interwencja

  Lub

 • relacja między jednostką a społeczeństwem traktowana jako konflikt,

 • analiza uwarunkowań konfliktu

 • koncepcje rozwiązywania konfliktów

  Przykład: emancypacja kobiet


Pedagogika spo eczna a praca socjalna
Pedagogika społeczna a praca socjalna Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, 1913r., ss. 501.

 • praca społeczna = praca socjalna

 • praca socjalna zawiera się w pedagogice społecznej, dostarcza jej teoretycznych przesłanek,

 • praca socjalna uwzględnia pracę opiekuńczą, psychosocjlaną, kulturalno-oświatową i socjalno-wychowawczą.


ad