17 znanost me unarodna i me usveu ili na suradnja
Download
1 / 22

17. Znanost, međunarodna i međusveučilišna suradnja - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

17. Znanost, međunarodna i međusveučilišna suradnja. prof. dr. sc. Pavel Gregorić. 17.1 Novi pravilnik Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ( NN 26/13, 34/13)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '17. Znanost, međunarodna i međusveučilišna suradnja' - allayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
17 znanost me unarodna i me usveu ili na suradnja

17. Znanost, međunarodnai međusveučilišna suradnja

prof. dr. sc. Pavel Gregorić


17.1 Novi pravilnik Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 26/13, 34/13)

- neslužbeni pročišćeni tekst: http://www.azvo.hr/images/stories/propisi/Pravilnik_o_uvjetima_za_izbor_u_znanstvena_zvanja.pdf

- objavljen ERIH Art and Art History revised list (časopis Peristil klasificiran kao INT2 [a1])

- tematska sjednica Saborskog odbora

- web upitnik dr. Maje Jokić


17 2 erasmus

17.2. ERASMUS uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (


Povjerenstvo za rangiranje studenata za odlaznu mobilnost u sklopu programa erasmus
Povjerenstvo za rangiranje studenata za odlaznu mobilnost u sklopu programa ERASMUS

Povjerenstvo:

- prof. dr. Danijel Labaš (predsjednik)

- doc. dr. Tomislav Janović

- Danijela Vnučec-Grdović, prof.


POVJERENSTVO ZA RANGIRANJE STUDENATA PRIJAVLJENIH NA ERASMUS NATJEČAJ ZA ODLAZNU MOBILNOST U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014. donosi odluku dodatnim kriterijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na Erasmus natječaj za financijsku potporu za studijski boravak za ak.god.2012./2013.

1. ocjena motivacijskog pisma (0-5);

2. opći uspjeh (0-5)

 • manje od 3.0 (1 bod)

 • 3.0-3.5 (2 boda)

 • 3,5-4.0 (3 boda)

 • 4.0-4.5 (4 boda)

 • 4.5-5.0 (5 bodova);

  3. poznavanje engleskog jezika, sukladno Europskom referentnom okviru za jezike Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL (0-4)

 • B1 (1 bod)

 • B2 (2 boda)

 • C1 (3 boda)

 • C2 (4 boda)

  4. poznavanje drugog stranog jezika, sukladno istom referentnom okviru (0-4)Detalji vezani uz odlaznu mobilnost studenata
Detalji vezani uz odlaznu mobilnost studenata studijski boravak u 2013./2014.

 • Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici i broju odobrenih prijava

 • U prvim rezultatima Sveučilište u Zagrebu svim studentima kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak odobrava jednak iznos stipendije, 400 eura mjesečno, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Ove godine studentima je dodijeljeno ukupno 2780 financiranih mjeseci.

 • Hrvatskim studijima dodijeljen je 71 financirani mjesec boravka na partnerskim sveučilištima za 14 studenata (od ukupno 15 studenata koji su se prijavili na Natječaj)

 • Mjesta dogovorena Erasmus bilateralnim ugovorima u potpunosti su ostvarena sa sveučilištima Navarra, Gdanjsk, Corvinus

 • Studenti koji sudjeluju u razmjeni moraju biti upisani u onu akademsku godinu/semestar kojeg provode na razmjeni, i ostati studentima Sveučilišta u Zagrebu sve do završetka svoje razmjene. Kao dokaz donose potvrdu o upisu u akademsku godinu/semestar na kojoj bezrezervno mora pisati da su „ostvarili uvjet za upis u ak. godinu 2013./14.“

 • Student je dužan upisati, prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti (čl. 16., st. 1), minimalno 25 ECTS bodova po semestru ili proporcionalno manje za kraći boravak (pisanje rada se od tog pravila izuzima)


 • odabrani studenti po odjelima: studijski boravak u 2013./2014.

  • komunikologija 9

  • sociologija 3

  • povijest 1

  • kroatologija 1

 • nije bilo prijava naših doktorskih studenata za odlaznu mobilnost!


Studenti u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti
Studenti u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti studijski boravak u 2013./2014.


Napomene
Napomene studijski boravak u 2013./2014.

Obratiti pozornost na obrazac za horizontalnu mobilnost studenata između sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Svaki strani student koji dolazi na izborne kolegije na stranom jeziku dužan je ovjeriti obrazac na svom matičnom fakultetu, a nastavnik na HS dužan mu je potpisati odobrenje za upis kolegija, kao i pripadajuću ocjenu na kraju semestra.

Za strane studente upisane u ISVU vrijede ista pravila kao i za naše studente.

Nastavnici nisu dužni primati strane studente koji nisu najavljeni u rujnu!!!!


17 3 bilateralna suradnja s inozemnim sveu ili tima
17.3. Bilateralna suradnja s inozemnim sveučilištima studijski boravak u 2013./2014.

- Odjel za povijest se bio odazvao na poziv na iskazivanje interesa za suradnju s University of Louisville, Kentucky, SAD – odziv prihvaćen, u postupku

- poziv za iskazivanje interesa za suradnju s University of Tokyo (poslati prijedlog do 11. 4.)

- prijedlog bilateralnog sporazuma sa FF Bg (nema novosti)


17.4 Prijedlozi kolegija na stranim jezicima u ak. god 2013/14. prijavljeni na sveučilišni Natječaj za financijsku potporu


Broj prijavljenih kolegija na natje aj za kolegije na stranim jezicima
Broj prijavljenih kolegija na Natječaj za kolegije na stranim jezicima

 • Ak. god. 2010/11. – 4 kolegija

  • odobrena sredstva ?

  • održano 2?

 • Ak. god. 2011/12. – 4 kolegija

  • odobrena sredstva za 1 kolegij

  • održano 0 kolegija [jedan izvan natječaja]

 • Ak. god. 2012/13. – 8 kolegija

  • odobrena sredstva za 2 kolegija

  • održano 5 kolegija

   • dokumentacija predana sredstva zatražena

 • Ak. god. 2013/14. – 14 kolegija


Provizorna rang lista
provizorna stranim jezicima“rang-lista”


Obveze vezane uz natje aj
Obveze vezane uz Natječaj stranim jezicima

- odsjeci: uvrstiti te kolegije u izvedbeni plan!

- nastavnici: dva tjedna po početku semestra (i zimskog i ljetnog) dojaviti povjerenicima Labašu i Gregoriću da li se kolegij izvodi ili ne, te ako se izvodi poslati popis studenata na tim kolegijima

- bez tih podataka za odobrene kolegije sredstva nam neće biti isplaćena!


17 5 evidencija inozemnih gostovanja interni obrazac
17.5 Evidencija inozemnih gostovanja (interni obrazac) stranim jezicima

Odazvali se odjeli: komunikologija, povijest, kroatologija i filozofija.

Ukupno se planira 199 dana gostovanja.

- potrebno osigurati smještaj za 178 dana
Obrazac proslje en pro elnicima
Obrazac prosljeđen pročelnicima stranim jezicima

 • Popunjene obrasce treba poslati sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju do 22. travnja (pročelnici poslati za svaki odjel meni do 20. travnja)

 • Troškovi mobilnosti bit će priznati samo uz:

  • (i) predočenje kopija obračuna putnih naloga

  • (ii) unos u Bazu za evidenciju međunarodne suradnje Sveudilišta u Zagrebu (http://mediunarodna.unizg.hrl)


17 7 obavijesti
17.7 Obavijesti stranim jezicima

 • predavanje dr. Maje Jokić: “Mjerenje u znanosti: (pr)ocjena znanstvene uspješnosti”, knjižnica HS, srijeda 10. travnja u 18h

 • 11. travnja, Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26:

  FP7 PEOPLE i EURAXESS info dan

  Program događaja te poveznica na prijavni obrazac nalaze se na sljedećoj internet stranici: http://www.euraxess.hr/sitegenius/article.php?id=933&cmd=switchLang&newLang=EN


 • Intra-European Fellowship (IEF) stranim jezicima

 • International Incoming Fellowship (IIF)

 • International Outgoing Fellowship (IOF)

  financijski mehanizmi koji omogućavaju znanstvenicima usavršavanje u inozemstvu te zapošljavanje stranih ili iseljenih znanstvenika u znanstvenim ustanovama u HR.

 • EURAXESS program

  savjetodavna pomoć mobilnim istraživačima pri preseljenju u drugu državu


Euraxess http ec europa eu euraxess
Euraxess stranim jezicimahttp://ec.europa.eu/euraxess

U dijelu EURAXESS Jobs možete pretraživati znanstveno-istraživačka radna mjesta, stipendije i darovnice. Preporuka je objavljivati Natječaje, osim u Narodnim novinama, i na navedenom portalu.

Ako ste se već otputili na rad u inozemstvu, mogu Vam pomoći EURAXESS Services - mreža uslužnih centara, koji će Vam pomoći regulirati boravak, radni odnos, organizirati svakodnevni život te Vam općenito pomoći kako god mogu.

Potpuniji uvidu europsko financiranje istraživanja i inovacija može Vampružiti "New Practical Guide to EU Funding - Opportunities forResearch and Innovation„http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html

Portal je povezan s nacionalnim EURAXESS portalima 38 država partnera, poputmeđunarodnih NatureJobs i Euro*ScienceJobs, francuskihINRA i Galaxie, belgijskog Focus Research te talijanskogCINECA.


ad