paleobiogeografija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PALEOBIOGEOGRAFIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PALEOBIOGEOGRAFIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

PALEOBIOGEOGRAFIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

PALEOBIOGEOGRAFIJA. KAKO TO DA BAŠ TU ŽIVIMO?.  Biogeografija: Znanost o geografskoj distribuciji organizama. Odgovara na pitanje kako su organizmi došli živjeti tu gdje ih nalazimo.  Ekološka biogeografija :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PALEOBIOGEOGRAFIJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paleobiogeografija

PALEOBIOGEOGRAFIJA

KAKO TO DA BAŠ TU ŽIVIMO?

slide2

 Biogeografija:

Znanost o geografskoj distribuciji organizama.

Odgovara na pitanje kako su organizmi došli živjeti tu gdje ih nalazimo.

 Ekološka biogeografija:

Objašnjava distribuciju modernih biljaka i životinja prema klimatskim i ekološkim uvjetima.

 Historijska biogeografija ili Paleobiogeografija

pru a odgovore na pitanja
Pruža odgovore na pitanja:

1. Zbog čega vrste imaju određeni geografski razmještaj? Što sprječava vrste da koloniziraju “pusta” mjesta? “.

2. Zašto su neke velike životinje Australije različite od europskih?

3. Zašto u tropima živi najrazličitija zajednica organizama?

povijest biogeografije
Povijest BIOGEOGRAFIJE

 do XVIII st. “PRIČA O NOINOJ ARCI”

slide5

 Istraživačke ekspedicije od 1730. prema Južnoj Americi, Africi, Madagaskaru, Aziji, Australiji.

 • Teorija “Noine arke” dovedena u pitanje.
 • George Leclerc, poznat kao Count Buffon: otac ZOOGEOGRAFIJE
 • Von Humbolt: uloga klime u distribuciji biljaka
slide6

C. Darwin - “The origin of species”, 1859.

Wallace-ova knjiga, 1876., o geografskoj distribuciji životinja i karta provincija

osnovni pojmovi
Osnovni pojmovi
 • Biogeografske regije i područja (REALMS)
biogeografske regije
BIOGEOGRAFSKE REGIJE

6 modernih: NEARTIČKA; PALEARTIČKA; AFRIČKOTROPSKA; NEOTROPIČKA; INDOMALAJSKA i AUSTRALIJSKA

slide11

Bioprovincija (BIOPROVENCES)

 • Endemi (ENDEMIC TAXA)

Mladi

Stari (REFUGIA, Lazarus- taksoni)

 • Kozmopoliti (COSMOPOLITIC)
 • Odvojenost (DISJUNCTION)
 • Euritopični (EURYTOPIC)
 • Stenotopični (STENOTOPIC)
bioprovincije
BIOPROVINCIJE

Određene s endemičkim taksonima veznim za specifična geografska područja.

Npr. pučina obuhvaća nekoliko provincija (subantartička, ekvatorijalna).

Bioraznolikost prema veličini provincije

slide13

GRANICE:

A) prirodne barijere koje se lako prepoznaju

B) fiziološke barijere

C) genetičke barijere

granice
GRANICE

B) Kvantitavni metode za definiranje

SIMPSONOV koeficijent

C/N x100

C= broj zajedničkih taksona u oba uzorka koje promatramo

N= ukupan broj taksona u uzorku koji je malobrojniji

slide15

Jaccardov koeficijent

C/(A+B-C)

C= boj taksona koji su zajednički u oba uzorka

A= broj taksona u uzorku #1

B= broj takson u uzorku #2

slide16

Odnos bioraznolikosti i veličine bioprovincije je iskazan teorijom OTOČNE BIOGEOGRAFIJE (THE THEORY OF ISLAND BIOGEOGRAPHY, Mac Arthur & Wilson, 1967)

slide17

Broj vrsta koje nalazimo je proporcionalan veličini, odnosno obrnuto proporcionalna udaljenosti od “izvora”.

S= CAz

A= površina otoka

C= je konstanta

Z= manji od 1 (0.20-0.35)

slide18

Broj vrsta na otoku je u ravnoteži sa suprotstavljenim trendovima kolonizacije i izumiranja.

slide22

3 ključna procesa:

EVOLUCIJA (specijacija),

IZUMIRANJE,

ŠIRENJE

specijacija
Specijacija
 • Ernst Mayr
 • Geografska izolacija
slide25

Simpatrijska specijacija:

Problem kako postići genetičku izolaciju bez geografske?

Uključuje uz diobu okoliša, promjene u ponašanju.

1. “Evolucija u mah” (Instantaneous evolution)

2. Divergentna selekcija

3. Prerušena alopatrija

izumiranja
Izumiranja

Izumiranje je PRIRODAN PROCES

 • Biolozi procjenjuju kako je tijekom evolucijske povijesti živjelo 500 milijuna vrsta.
 • Neke vrste žive i danas!
 • Neke su vrste izumrle!
 • Neke su se promijenile i pretvorile u nove vrste!
slide28

Fosili pokazuju razdoblja velikih izumiranja i masovnih specijacija.

TEORIJA TOČKASTE RAVNOTEŽE (punctuated equilibrium), S. GOULD

Zadnje se veliko dogodilo prije 65 milijuna godina

Danas izumiru i djelovanjem LJUDI

teorija irenje disperzijska biogeografija
Teorija Širenje: Disperzijska Biogeografija

Ishodište u Wallaceov teoriji .

Iz centra, koristeći razne “putove” organizmi migriraju!

Životinje ostvaruju širenje plivajući, leteći ili krećući se po podlozi.

Biljke: sjemenkama, oprašivanjem.

slide30
1883.
 • Danas
na ini disperzije
Načini disperzije

 Aktivno širenje

Koridori: veza između prostora na istom kopnu

Filteri: selektivna veza

Povremeni prolazi (Sweep stake barriers): slučajna događanja

Mostovi

mostovi
Mostovi
 • Sisavci koji su sudjelovali u “Velikoj migraciji”
na ini disperzije1
Načini disperzije

 Pasivno širenje: “Noina Arka”

slide36
Beached Viking funeral ships

Escalator counterflow (Island)

slide38

Nakon disperzije slijedi

ADAPTIVNA RADIJACIJA tj. ŠIRENJE organizama.

slide40

C. Darwin je skupio neke zebe tijekom ekspedicije BEAGLE.

13 je vrsta tih veselo pjevajućih ptica i poznajemo ih kao Darwinove zebe.

slide42

Razlikuju se prema načinu ishrane: neke jedu lišće, neke cvjetove, neke insekte, sjemenke, nametnike s oklopa kornjača…

BIOLOGIJA: prije milijun godina iz jata od 30tak jedinki razvilo se 13 vrsta.

kako ide pri a
Kako ide priča?

 Prije nekih 10000 godina jato je preletjelo 1000 km Tihog oceana i iz Juže Amerike doletjelo na Galapagos

 Okoliš bez suparnika, izolirano područja s niskom vjerojatnošću kolonizacije

 Bez suparnika zebe su osvajale prazne niše i stvorile nove vrste!

irenje vikarijanska biogeografija
Širenje: VikarijanskaBiogeografija

Temelji se na Teoriji tektonike Ploča.

Organizmi su “in situ”, a njihov geografski doseg je posljedica razbijanja kontinenta, širenja oceanske kore…

slide45

Otac: LEON CROZIAT nepovezani taksoni imaju slične modele geografskog rasprostiranja, (Disjunction= ista vrsta a različitim lokacijama), koji su posljedica smanjivanja rasprostiranja

slide46

 Temelj: jedinstveno područje s jednom vrstom razbija se na više područja u kojima se iz “zajedničke” vrste razvijaju nove vrste. Pratimo Tracks

slide48

Barijere se izdižu i čine Alopatrijsku specijaciju!

Kladogrami (barijere odgovaraju čvorovima)

slide49

Vikarijanska teorija se može testirati!

 • Priznaje disperziju!
 • Mala je vjerojatnost da će se više taksona zajedno širiti!
 • Objašnjava zašto iste populacije imaju “odvojena” staništa
 • Problem je kad jedan takson se više puta širi!
razlike
Razlike
 • Različita pozicija vrsta sa Sejšela i Madagaskara u razvojnom drvu
 • Australske su vrste zasebna grupa ili naprednija
tra imo
Tražimo
 • Područja kolijevke evolucije: tropsk vs. polarno podrijetlo
 • Kako su provincije povezane
paleoklimatologija
Paleoklimatologija
 • Klima utječe na raznolikost i distribuciju organizama
 • Niske geografske širine: raznolika zajednica, dominiraju K-stratezi
 • Dokaz: grebeni
 • Tropi su kolijevka života ili MUZEJ?
kako rekonstruiramo klimu geolo ke pro losti
Kako rekonstruiramo klimu geološke prošlosti?
 • Godovi
 • Jezgre iz leda
 • Sedimenti dna: omjeri kisikova izotopa u ljušturama fosila
 • Polen i spore jezerskih sedimenta
 • Radioaktivno datiranje organskih ostataka
 • Sedimentne stijene
mogu i uzroci klimatskih promjena
Mogući uzroci klimatskih promjena
 • TEKTONIKA
 • raspored kopna i mora (plutanje kontinenata)
 • širenje oceanskog dna
 • ASTRONOMSKI UZROCI (promjene nagiba osi, promjene putanje Zemlje oko Sunca)
 • ATMOSFERSKI UZROCI( emisija stakleničkihg plinova, refleksija)
8 paleobiogeografija
8. Paleobiogeografija
 • KAKO TO DA BAŠ TU ŽIVIMO?