I kaj je fizika
Download
1 / 26

I. KAJ JE FIZIKA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 551 Views
 • Uploaded on

I. KAJ JE FIZIKA?. Fizika je temeljna naravoslovna znanost (uporabljajo mnoge druge – npr. tehniške). Naloga fizike je v odkrivanju naravnih – fizikalnih zakonov . Fizikalni zakoni podajajo odnose med fizikalnimi količinami .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I. KAJ JE FIZIKA?' - trina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I kaj je fizika
I. KAJ JE FIZIKA?

Fizika je temeljna naravoslovna znanost (uporabljajo mnoge druge – npr.

tehniške).

Naloga fizike je v odkrivanju naravnih – fizikalnih zakonov.

Fizikalni zakoni podajajo odnose med fizikalnimi količinami.

Ti zakoni so rezultat opazovanja, merjenja, eksperimentiranja.

Z eksperimenti potrjujemo domneve, ki z veljavnostjo preidejo v zakone.

Zakoni so osnova znanstvene teorije (npr: Newtonova mehanika,

Relativnostna teorija).

Teorija pa nam podaja stopnjo vpogleda v poznavanje stvari.

 • METODE V FIZIKI

 • OPAZOVANJE

 • MERJENJE

 • EKSPERIMENTIRANJE

 • Ugotovitve strnemo v fizikalne ZAKONE.


I kaj je fizika

 • Kvantna fizika

 • Teorija relativnosti


I kaj je fizika

hrup

velikost, barva, oblika

sestavazraka

okus

lakota

velikost, oblika temperatura

OKOLJE – ZAZNAVA - VREDNOTENJE

 • pojave v okolici zaznavamo s čutili.

 • človeško telo ima več čutilnikov.

.

 • čutila ne dajejo številčnih podatkov o količinah, ki jih čutijo.

 • če želimo tako vrste podatek, ga moramo izmeriti. Za to pa potrebujemo merilnik


Merjenje in merski sistem

l = 150 m

merska enota

oznaka fizikalne količine

številčna vrednost

Merjenje in merski sistem

Merimo fizikalne količine.

Vsaka fizikalna količina ima svojo enoto in se meri s pomočjo merilne naprave.

Rezultat meritve je podan z merskim številom in mersko enoto.

PRIMER ZAPISA

Poznamo 7 osnovnih fizikalnih količin .

Tem količinam pripadajo osnovne enote.

vse druge fizikalne količine in enote lahko izpeljemo s pomočjo osnovnih fizikalnih količin in enot. Imenujemo jih izpeljane količine in izpeljane enote (npr. gostota = masa: prostornina).


Fizikalne koli ine

standard (referenca)

enota

izpeljane

osnovne

STANDARDNI SISTEM ENOT (METRIČNI SISTEM)

FIZIKALNE KOLIČINE

opis fizikalne količine:

definiramo:

razdalja, ki jo svetloba prepotuje v času 1/299792458 s

npr. meter

fizikalne enote delimo na:

npr.: N = kg m s-2

fizikalna količina enota simbol

dolžina meter m

masa kilogram kg

čas sekunda s

električni tok amper A

termodinamska temperatura kelvin K

množina snovi mol mol

svetilnost sveča cd


Merjenje in merske napake
Merjenje in merske napake

Zakaj se pojavijo?

Absolutna napaka: Natančnost osebne tehtnice je ± 1 kg. Na njej tehtamo majhnega otroka in nato odraslo osebo.

Kako bi ocenil meritvi?

Relativna napaka: Natančnost osebne tehtnice je ± 1%. Na njej zopet tehtamo majhnega otroka in nato odraslo osebo.

Kako bi sedaj ocenil meritvi glede na prvo tehtnico?

Kaj razumeš pod pojmom povprečna vrednost meritve?


I kaj je fizika

TABELA OSNOVNIH FIZIKALNIH KOLIČIN in ENOT

V osnovni šoli jih spoznamo in uporabljamo 5.


I kaj je fizika

ZNANSTVENA NOTACIJA

PREDPONA

 • Predpone v standardnem sistemu enot

 • faktor simbol predpona faktor simbol predpona

 • 1015 peta P 10-15 femto f

 • 1012 tera T10-12 pico p

 • 109 giga G 10-9 nano n

 • 106 mega M 10-6 mikro 

 • 103 kilo k 10-3 mili m

 • 102 hekto h10-2 centi c

 • 101 deka da10-1 deci d

 • v fiziki pogosto nastopajo zelo velike in zelo majhne vrednosti

  3 560 000 000 m

  = 3,56  109 m

  = 3,56 Gm

  0,000000492 s

  = 4,92  10-7 s

  = 0,496 10-6 s

  = 0,492 s


  Preglednica predpon in njihova vloga
  Preglednica predpon in njihova vloga

  Primeri: 1hl = 100 l , 5 mg = 0,005 g

  http://www.gravitacija.net/kazalo8.htm


  I kaj je fizika

  enako število zanesljivih mest

  osnovna enota:

  npr.sekunda (s)

  uporabljamo tudi minute, ure, dneve ...

  PRETVARJANJE ENOT

  Primer:

  2,60 dni = ? ur

  PRETVORBENI FAKTOR:

  2,60 dni

  = 2,60 ·24 h

  = 62,4 h

  2,60 dni = ? min

  = 3744 min

  2,60 dni

  = 3,74·103 min


  Merjenje mase
  Merjenje mase

  Masa je mera za količino snovi in mera za vztrajnost

  Merimo jo s tehtnico.

  Osnovna enota je kg (izjema).

  Oznaka ali simbol za maso je: m

  Za maso velja zakon o ohranitvi, ki pravi: masa telesa se ne spremeni,

  če ne dodamo ali odvzamemo snovi

  Opomba: Pri fiziki strogo ločimo maso in težo.

  Vaja: Primeri uporabe tehtnice in posredno merjenje mase majhnih teles.

  Oznaka: m ; Enota: kg ; Merilna naprava: tehtnica


  I kaj je fizika

  MASA

  Pt - Ir cilinder

  pripisali so mu maso 1 kg

  SI standard:

  Mednarodni urad za uteži in mere, Pariz

  še en standard:

  mednarodni dogovor:

  C12 predpišemo 12 atomskih masnih enot (u)

  1 u = 1,6605402·10-27 kg

  10

  mase ostalih atomov: masni spektrometer


  I kaj je fizika

  Pt - Ir palica

  DOLŽINA

  1792: Republika Francija: nov merski sistem

  temelj: meter

  def: 1 desetmilijoninka razdalje Severni pol - Ekvator

  kasneje: iz praktičnih razlogov:

  PRAMETER

  1960: 1 m = 1 650 763,73 valovnih dolžin rdeče-oranžne

  svetlobe, ki jo seva Kr86

  1983: meritve hitrosti svetlobe so postale izredno natančne

   definiramo hitrost svetlobe:

  c = 299 792 458 m/sNATANČNO!

  def:1 m = pot, ki jo svetloba v vakuumu

  prepotuje v 1/299 792 458 sekunde

  Oznaka: l, h, s ; Enota: m ; Merilna naprava: ravnilo, ..


  I kaj je fizika

  DOLŽINE

  [metri]

  1027

  1024

  jate galaksij

  1021

  galaksije

  1019

  1015

  1012

  osončja

  109

  nebesna telesa

  106

  geološka telesa

  103

  1

  živali,

  rastline

  človek

  10-3

  celice

  10-6

  velemolekule

  10-9

  molekule

  atomi

  10-12

  jedra

  10-15

  hadroni

  kvarki

  delci polja

  leptoni

  ?

  V E S O L J E


  I kaj je fizika

  kdaj se je zgodilo?

  kako dolgo je trajalo?

  Kaj se ponovi v enem dnevu

  (mesecu, letu) ?

  ČAS

  Oznaka: t ; Enota: s ; Merilna naprava: ura

  Značilni časovni intervali

  časovni interval sekunde

  življenski čas protona (predvideno) 11039

  starost vesolja 51017

  starost Keopsove piramide 11011

  povprečna življenska doba človeka 2109

  dolžina dneva 9104

  čas med dvema zaporednima

  utripoma človeškega srca 810-1

  najkrajši dobljeni pulz

  svetlobe (1989) 610-15

  življenska doba nestabilnega delca 110-23

  Planckov čas 110-43


  I kaj je fizika

  dolžina dneva niha!

  časovni standard (referenca): vsak pojav, ki se ponavlja

  npr.: vrtenje Zemlje okoli osi (1 dan)

  ATOMSKA URA

  1 s  9 192 631 770 nihajev svetlobe,

  ki jo odda Cs133

  dve Cs uri se razglasita za 1 s v 6000 letih

  Nihalo - periodičen pojav – kaj vpliva na čas nihanja?

  DZ/10/31 – 35 (36 Dodatna DN – lahko pridobiš dodatne točke)


  I kaj je fizika

  HITROST

  Hitrost bomo označevali s črko v. Osnovna enota pa je

  POMNI

  Hitrost je količnik med potjo in časom, kar pomeni, da je za izračun potrebno poznavanje poti in za to potrebnega časa.

  Hitrost zvoka v zraku je približno 340 m/s,

  kar pomeni da udar strele iz oddaljenosti 340 m

  slišimo čez 1 sekundo.

  Hitrost svetlobe v zraku je približno 300 000 000 m/s.

  V daljšem časovnem intervalu praviloma poznamo le povprečno hitrost – npr. potovanje na dopust. Podatek 70 km/h, pač pove, da smo prevozili povprečno 70 km v 1 uri . Pogled na števec vozila pa nam kaže trenutno hitrost vozila.

  * V OS pogosto ne izpostavljamo vektorskega značaja količin


  I kaj je fizika

  • POMEMBNI DOSEŽKI ZNANOSTI

  • 2500-2000 pr.n.š.(uvedba časovne enote minute, ure – Babilon)

  • 3500-3000 PR.N.Š. (uporaba lunarnega koledarja - Sumerci)

  • 3000-2500 pr.n.š.(uporaba sončnega koledarja – Egipt)

  • 1000-500 pr.n.š.( zgodnji grški filozofi – Tales iz Mileta, Pitagora)

  • 400-300 pr.n.š.( Aristotel poveže večino znanja tedanjega časa- postavi temelje filozofije).

  • 300-200 pr.n.š.(Arhimed-najslavnejši antični znanstvenik-vzvod, Zemlja se vrti okoli Sonca in okoli svoje osi – Aristarh, izračunali obseg Zemlje – Eratosten)

  • 1200 – 1300 ( Roger Bacon – velik zagovornik poskusov)

  • 1400 – 1500 (Leonardo da Vinci)

  • 1500 – 1650 (Nikolaj Kopernik, Johannes Kepler, Galileo Galilei)

  • !650 – 1700 (sir Isaac Newton)

  • 1750 – 1800 ( Linnaeus – biološka klasifikacija, Coulomb, Volta, Ampere,…)

  • 1850 – 1900 (Mendelejev-periodni sistem, Charles Darwin, Jožef Stefan)

  • 1900 – danes (Albert Einstain, Max Planck – kvantna teorija).


  I kaj je fizika

  STAROGRŠKI FILOZOFI

  Saj sem že jaz rekel,

  da je Zemlja okrogla, pa mi

  niso verjeli…-

  PITAGORA

  TALES

  ARISTOTEL

  Že leta 585 pr. n. št

  napove sončni mrk.

  Vzel sem si čas in razložil

  ter zbral in sistematiziral

  vse fizikalne pojave…


  I kaj je fizika

  ARHIMED – najslavnejši antični znanstvenik

  • Z lečami sežigal rimske ladje

  • Zakon o vzgonu

  • “Dajte mi oporno točko in

  • premaknil bom svet.”

  • S sestavljenimi vzvodi je

  • udobno sedeč brez večjega napora

  • dvignil do vrha natovorjeno

  • ladjo iz pristanišča in jo

  • premaknil do nasprotne obale.

  HEVREKA


  I kaj je fizika

  ROGER BACON (1214 – 1292)

  LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

  • načrti za padalo,

  • leteči stroji,

  • hidravlika,

  • anatomija

  Prvi Evropejec, ki je opisal

  izdelavo smodnika.

  Renesančni umetnik, inženir,

  Izumitelj, znanstvenik, matematik in filozof.


  I kaj je fizika

  NIKOLAJ KOPERNIK (1473-1543)

  JOHANNES KEPLER (1571-1630)

  Prvi dokazal, da planeti krožijo

  okoli Sonca po eliptičnih tirih.

  Heliocentrično teorijo je razširjal

  le med svojimi prijatelji.

  Srednjeveška zvezdarna


  I kaj je fizika

  GALILEO GALILEI (1564-1642)

  • Študiral medicino v Pici,

  • Proučeval je nihala, padanje

   teles,

  • Sam je izdelal teleskop in opazoval Luno, Venerine mene, Sončeve pege,…

  • Napisal je knjigo v kateri je ob podpori Kopernikovim idejam smešil cerkvene dostojanstvenike.

  “ In vendar

  se vrti…”

  UTEMELJITELJ ZNANSTVENEGA DELA

  Teorije lahko preizkusimo ali ovržemo

  z opazovanji in poskusi. Golo razglabljanje

  je premalo.


  I kaj je fizika

  Sir Isaac Newton (1642 – 1727)

  Uporabil matematiko

  za zapis zakonov.

  Razvil svoj gravitacijski

  zakon in zakone gibanja.

  F = m a

  Izumil zrcalni teleskop

  In opazoval gibanje Lune

  In planetov.

  Napisal knjigo

  Matematična načela filozofije narave.


  I kaj je fizika

  JOŽEF STEFAN (1835 – 1893)

  JURIJ VEGA (1754 – 1802)

  Stefanov zakon opisuje, kako je izsevan

  energijski tok odvisen od temperature

  sevajočega telesa.

  Prvi, ki je natančno izračunal temperaturo

  površine Sonca.


  I kaj je fizika

  Albert Einstein (1879 – 1955)

  Ha,ha,ha…

  v šoli sem imel same cveke…

  Vse bi morali poenostaviti,

  kolikor je le mogoče,

  vendar ne bolj.

  TEORIJA RELATIVNOSTI

  E = m c²