Download
welkom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation

Welkom

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom

 2. Wat gaan we doen? • Data leren gebruiken als startpunt van verhalen • Naar de IATI set kijken van buitenlandse zaken

 3. In de IATI set • Zitten ‘alle’ ontwikkelingshulp uitgaves sinds 2005 • Per land • Per sector • Per organisatie • Per dag • Per transactie • enz

 4. Veel hulpmiddelen maar nog geen verhalen

 5. We zoomen in op de belangrijkste thema’s

 6. En laten jullie op zoek gaan naar interessante vragen en verhalen

 7. Maar in de eerste weken leren we daarnaast Excel gevolgd door een toets (die ook meetelt voor het cijfer)

 8. Wat is data?

 9. [[[[[[[[[]]]]]]

 10. Dit lijken 4 makkelijke stappen • Maar hou er rekening mee dat onze data niet mals is

 11. [[[[[[[[[]]]]]]

 12. Beginnen vanuit de data of de vraag?

 13. [[[[[[[[[]]]]]]

 14. Data verkrijgen API: application programming interface Scrapen: Het extraheren van gegevens in een document of website OCR-software: Het gebruiken van software om afbeeldingen die tekst bevatten om te zetten in computer tekst WOB: Wet openbaarheid van bestuur Bestanden: Gewoon een bestandje waar het allemaal in staat

 15. [[[[[[[[[]]]]]][[[[[[

 16. [[[[[[[[[]]]]]][[[[[[

 17. Scrapen • Programma’s vertellen waar je naar op zoek bent. • Levert bijna nooit perfecte resultaten • Google docs functie importHTML kan gebruikt worden om in simpele vorm te scrapen

 18. Opschonen • Data is vaakingevuld door mensen • Mensenmaken • typfouten • dubbelespaties • onregelmatigafkortinggebruik • Daarnaast is vaaknietalles relevant

 19. Leer de data begrijpen – Wat betekenen deze cijfers? – Hoe zijn ze verkregen? – Kan ik deze bron vertrouwen? – Wat is het jargon dat gebruikt wordt?

 20. Onze vraag? Bijwelkeopleidingkunnenmannelijkestudenten het bestekijkenalsze op zoekzijnnaareenvrouwelijke student, liefstooknogeen die later veelgaatverdienen (en voor de dames doen we hetzelfdenatuurlijk)

 21. http://public.tableausoftware.com/workbooks/Utrechtloongeslachthttp://public.tableausoftware.com/workbooks/Utrechtloongeslacht

 22. Samenvattend • Data! • Data, informatie, kennis, wijsheid • The inverted piramid of datajournalism • Compile • Clean • Context • Combine • Communicate

 23. En nu jullie • Maar eerst 20 minuten roken/koffie drinken!

 24. Excel • Excel is niet sexy • Maar toch kun je hier 90% van je werk hierin doen. • Voor sommige zal dit makkelijk zijn, anderen wat minder. Probeer elkaar te helpen.