slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?. Organisation Operationer Udvikling. Chefen for Forsvarsstaben GENERALLØJTNANT BJØRN BISSERUP. Forsvarsministeren. Forsvarsministeriet. Departementet. Forsvarskommandoen Forsvarschefen Forsvarsstaben. Forsvarets

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?' - aliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Udfordringer for Danmark–Hvor bevæger Forsvaret sig hen?

Organisation

Operationer

Udvikling

Chefen for Forsvarsstaben

GENERALLØJTNANT BJØRN BISSERUP

slide2

Forsvarsministeren

Forsvarsministeriet

Departementet

Forsvarskommandoen

Forsvarschefen

Forsvarsstaben

Forsvarets

Efterretnings-

tjeneste

Hjemmeværns-

kommandoen

Beredskabs-

styrelsen

Forsvarets

Auditørkorps

Forsvarets

Interne

Revision

325 ÅV

Funktionelle

tjenester

Operative

kommandoer

Øvrige myndigheder

Forsvarets Personeltjeneste

Hærens Operative Kommando

Forsvarets Materieltjeneste

Søværnets Operative Kommando

Flyvertaktisk Kommando

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

Arktisk Kommando

Ca. 14.000 ÅV

Ca. 6.000 ÅV

operationer nationalt og internationalt

ISAF

Operationer – nationalt og internationalt

Baltikum

Nationale opgaver

”Arktisk Kommando”

Nationale opgaver

Kosovo

FN

Afrika (Mali)

OOS

Afrika (Mali)

afghanistan isaf oml gning af indsatsen
Afghanistan – ISAF- Omlægning af indsatsen

KonventionelTræningogrådgivning

Stabsbidrag

Militæreskoler

Støttetil ANSF

Kapacitetsopbygning

Kampenheder

slide6

Pirateribekæmpelse

– Operation Ocean Shield

 • Støtteskibet ESBERN SNARE inkl. helikopter, boardingholdm.m. er indsat i Det Indiske Ocean fra 8 OKT til 31 DEC 2013.
 • Et dansk Challenger fly (20 personer) er indsat som overvågningsfly i perioden 23 SEP – 22 NOV 2013 med base på Seychellerne.
 • Ingen kapringer i 2013
 • Ingen skibe i piraters varetægt
 • 50 gidsler fortsat tilbageholdt
slide7

AntalUDSENDTe: 620

 • Danmark deltager i NATO operationer, FN missioner samt koalitionsstyrker
 • De danske soldater deltager både i kamp-, stabs- og træningsopgaver.
 • Pr. 4. oktober 2013 er der i alt udsendt 620 personer

NATO KFOR: 35 ISAF : 370 OOS: 173

FN Liberia: 5 Sydsudan: 14 Israel: 11 Afghanistan: 1 Sydkorea: 2

KOALITION Diverse: 6

slide8

Nationale operationer

 • –Suverænitetshævdelse, territorialforsvar, støtte til samfundet
 • SAR-beredskabet
 • Miljøberedskabet
 • Bombeberedskabet
 • Transportberedskabet
 • Helikopterberedskabet
 • Sne- og isberedskaberne
 • Hjemmeværnets beredskaber
 • Almindelig hjælp og særlig hjælp

Suverænitetshævdelse

forsvarsforlig 2013 2017 overskrifterne

FORSVARSFORLIG 2013-2017 - Overskrifterne

 • Stort set uændret ambitionsniveau.
 • Mere værnsfælles struktur.
 • Effektiviseringer og besparelser.
 • Nye strukturer, HR og procedurer.
 • Materielområdet.
 • Etablissementsområdet og analyser.
slide11

FORSVARSFORLIG 2013-2017 - Forligsøkonomi

Forsvarets bevilling i 2012: ca. 21 mia. kr.

Reduktion i 2013: ca. 1 mia. kr.

Reduktion fra 2017: ca. 2,7 mia. kr.

Reduktion fra 2017: Knap 15 % af bevillingen

etablissementer

Etablissementer

 • Potentiale for at optimere etablissementsstrukturen.
 • Forsvarets indstilling
 • Tillægsaftale af 11. marts 2013.
slide16

Etablissementer - TILLÆGSAFTALE

Forsvarets indstilling

Tillægsaftalen

Høvelte

Kaserne

Flyvestation Skalstrup

Odense

Kaserne (HJV)

Haderslev

Kaserne

Bülows

Kaserne

Søgaardlejren

(HJV)

Stensved

Kaserne (HJV)

Slipshavn

(HJV)

Almegårds

Kaserne

Sønderborg Kaserne

slide17

PERSONELTILPASNING

 • Nedlæggelse af stillinger pr. 1. oktober 2013
 • Ca. 1200 stillinger er nedlagt.
 • Heraf ca. 800 besatte stillinger.
 • Ca. 400 overenskomstansatte er afskediget
 • Afskedigelse af tjenestemænd
 • Skæringsdato
 • Sammenligning
 • Afskedigelse
 • Rådighedsløn
 • Reduktion af chefstruktur
 • Ikke operative konsekvenser
 • Proportionalitet
slide22

Økonomiske resultater

– 2008 – 2012

+1682

Mio. kr., løbende priser

22.696

+1529

0

+344

21.015

-844

-96

slide25

SØVÆRNETS KAPACITETER

Søværnets taktiske stab

slide26

FLYVEVÅBNETS PRIMÆRE KAPACITETER

Interim National Operations Centre

Combat Support

Air Force Training Centre

slide28

HR-STRATEGI

Fleksibilitet i bemandingen:

Styring og ansvar for bemandingen og lønsummen skal decentraliseres.

Løn og ansættelse:

Chefer får større indflydelse og større ansvar i forhold til løn- og ansættelsesforhold.

Tjenestmandsansættelser ophører.

Nyt bemandingssystem:

Et udvidet ansøgningssystem og chefer skal rekruttere mere fleksibelt med fokus på kompetencer og erfaring.

slide29

UDDANNELSESVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

 • Uddannelsesvirksomheden i Forsvaret fokuseres mod de militære kernekompetencer
 • Det civile uddannelsessystem nyttiggøres
 • Uddannelserne modulariseres
 • Kompetenceudviklingen skal planlægges i samspil med den enkelte medarbejder og pågældendes chef
 • Anvendelse af fjernundervisning og blended learning
slide30

FORSVARETS SAMLEDE UDDANNELSESSYSTEM

Internt rekrutteret

Forsvarets akademiuddannelse

VUT I/ML

SUPP.Modul

GSU

Tjeneste

Tjeneste

Forsvarets diplomuddannelse

Eksternt rekrutteret

Officersuddannelsen

Ca. 28 mdr.

Civil Bacheloruddannelseeller tilsvarende

Officersbasis-Uddannelse

Praktik

Forsvarets videreuddannelsessystem

Tjeneste

 • Modul XX
 • Forsvarets Masteruddannelse
 • Modul X
 • Modul XXX
 • Modul XXXX