grunnleggende forretningsplanlegging
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grunnleggende forretningsplanlegging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Grunnleggende forretningsplanlegging - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Grunnleggende forretningsplanlegging. Samling 1 Harald Romstad. 1. Planlegging ?. Hvor skal jeg gå? spurte Alice Det kommer an på hvor du vil, svarte Den gode fe. Det er det samme, sa Alice. Da er det helt sikker at du aldri vil komme dit, sa Den gode fe. Fra Alice i eventyrverden. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grunnleggende forretningsplanlegging' - asha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grunnleggende forretningsplanlegging

Grunnleggende forretningsplanlegging

Samling 1

Harald Romstad

1

Floa & Romstad

planlegging
Planlegging ?

Hvor skal jeg gå? spurte Alice

Det kommer an på hvor du vil, svarte Den gode fe.

Det er det samme, sa Alice.

Da er det helt sikker at du aldri vil komme dit, sa Den gode fe.

Fra Alice i eventyrverden

2

Floa & Romstad

noen innledende betraktninger
Noen innledende betraktninger

Hvorfor skal man planlegge?

Hvordan skal man planlegge?

For hvem skal man planlegge?

3

Floa & Romstad

noen viktige sp rsm l f r man starter opp
Noen viktige spørsmål før man starter opp

Er jeg den riktige personen til å etablere og drive forretningsvirksomhet?

Har jeg en god forretningsidé?

Hvor mye må jeg selge og hvordan skal jeg få til det?

Med hvilke ressurser skal jeg nå salgsmålet?

5

Floa & Romstad

noen viktige sp rsm l f r man starter opp1
Noen viktige spørsmål før man starter opp

Kan jeg beskrive de menneskene jeg trenger og hvordan vil jeg organisere dem?

Hvordan skal jeg finansiere virksomheten?

Har jeg en godt gjennomarbeidet plan?

Er denne planen tilfredsstillende beskrevet i et dokument - Forretningsplanen?

Forstår jeg poenget med, og behersker jeg forretningsplanlegging?

6

Floa & Romstad

modell 1
Modell 1

Markedene

Forretningsidé

Bedriften

Kapital

Ledergruppen

Bedriftens humankapital

Floa & Romstad

personal konomi i dag
Personaløkonomi i dag
 • Hva er verdien på en bedrift?

Forskjellen mellom markedsverdi og bokført verdi på selskaper på børsen i Stockholm 1985-1994

Floa & Romstad

personal konomi i dag1
Personaløkonomi i dag
 • Hva er verdien på en bedrift?

Kilde:SSB bearbeidet

Floa & Romstad

hva er verdien av en bedrift
Hva er verdien av en bedrift

Finansiell kapital

Forventninger

Intellektuell kapital

Forskjeller på bokførte verdier og reelle verdier (forsiktighetsprinnsippet

Humankapital

Struktur kapital

Kundekapital

Organisasjonskapital

Innovasjonskapital

Prosesskapital

Intellektuell eiendom

Immaterielle aktive

Fritt etter Skandia Annual Report (1996)

Markedsverdi

Floa & Romstad

forretningsplan
Forretningsplan
 • Forretningsplan dreier seg om å lykkes med dette slik at:
  • Sannsynliggjør at en på sikt klarer å utvikle produktet/tjenesten slik at markedet vil betale en pris som dekker kostnadene og minst en rimelig fortjeneste
  • Budsjetter, planer og analyser må være gode nok til å overbevise de som har kapitalen

Floa & Romstad

hva er en forretningsplan
Hva er en forretningsplan?

Forretningsplanen er en gjennomarbeidet presentasjon av forretningsideen, som sannsynliggjør hvordan du vil lykkes:

12

Floa & Romstad

forretningsplanen
Forretningsplanen

Hva kan man benytte forretningsplanen til?

Hvem er målgruppen for forretningsplanen?

13

Floa & Romstad

prosjekter og kapital
Prosjekter og kapital

INVESTERINGS

PROSJEKTER

Entreprenører,

oppfinnere,

Forskere,DU

 • KAPITALEIERE
 • BANKER
 • PENSJONSFOND
 • FORSIKRINGSSELSKAPER
 • STORE FORETAK
 • PRIVATPERSONER

Risikovillig

kapital

Mangel på gode prosjekter?

Mangel på kapital?

14

Floa & Romstad

hvorfor forretningsplan
Hvorfor forretningsplan?

Hjelper til systematisk å tenke gjennom forretningsideen

Bidrar til å avsløre hull i egen kunnskap, og viser på en strukturert måte hvordan disse hullene kan fylles

Tvinger frem beslutninger, bidrar til en målbevisst arbeidsmetode

Et effektivt kommunikasjonsmiddel mellom de forskjellige aktørene

Den gir et overblikk over hvilke ressurser som finnes, og klargjør hvordan eventuelle hull kan fylles

Den simulerer et virkelig tilfelle

Bedre å krasjlande på tegnebrettet enn i virkeligheten

15

Floa & Romstad

slide16
Plan

Enkel

Målrettet

Handling

Oppfølging

Realistisk

Fullstendig

Resultater

16

Floa & Romstad

forretningsplan sjekkliste
Forretningsplan, ”sjekkliste”

Planen beskriver en salgbar idé

Planen viser en tilfredsstillende potensiell avkastning innenfor en begrense tidsperiode

Planen sikter inn mot et klart definert marked med tilstrekkelig størrelse og kjøpekraft til å kunne gi en tilfredsstillende avkastning

Planen viser tydelig produktets/tjenestens konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrerende produkter/tjenester

17

Floa & Romstad

forretningsplan sjekkliste 2
Forretningsplan, ”sjekkliste” -2

Planen viser evne til å kontrollere både leveransen av og kvaliteten til produktet/tjenesten

Planen viser at de menneskelige ressurser har tilstrekkelige evner og erfaring til å gjøre forretningsforetakende til en suksess

Forretningsideen er ikke altfor kompleks

Planen viser at gründeren/initiativtakeren har investert mye av seg selv i prosjektet (kommitment)

18

Floa & Romstad

forretningsplan sjekkliste 3
Forretningsplan, ”sjekkliste” -3

Produktet/tjenesten vil kunne gi kundene en langsiktig nytte

Planen legger ut en klar, vel fundert og gjennomførbar plan for hvordan man skal få realisert forretningsideen

Planen beskriver realistiske økonomiske vurderinger.

19

Floa & Romstad

forretningsplan sjekkliste 4
Forretningsplan, ”sjekkliste” - 4

Forretningsplanen beskriver overfor målgruppen, på en klar og konsis måte, forretningsideens visjon og hvorfor man tror at den vil bli en suksess

20

Floa & Romstad

forretningsplanen innhold
Forretningsplanen - innhold

Sammendrag – ”executive summary”

Innledning – innledende informasjon og hensikten med forretningsplanen. Beskrivelse av foretaket, historikk mv

Forretningsidé, visjon og mål

Beskriv hva du skal selge – fokus på kundebehov

De menneskelige ressurser

21

Floa & Romstad

innhold forts
Innhold, forts…

Markedsbeskrivelse /-plan

Forretningssystem (verdikjeden)og organisasjon

Gjennomføringsplan

Med ansvar og tidsplan

Lønnsomhetsvurdering, finansiering og risikovurdering

Vedlegg

22

Floa & Romstad

visjon forretningsid og m l
Visjon, forretningsidé og mål

Visjon

Forretningsidé

Mål

23

Floa & Romstad

visjon
Visjon

Skal gi et mentalt bilde av framtiden

Skal formidle bedriftens/idé eierens innerste mening

Skal være rettet mot hjertet mer enn hjernen

Skal alle kunne ta til seg som sin egen

24

Floa & Romstad

visjon forts
Visjon forts…

Skal være utfordrende

Skal inngi entusiasme og engasjere

Skal ha et attraktivt emosjonelt innhold

Skal kunne koble sammen organisasjonens og individets behov

25

Floa & Romstad

forretningsid en
Forretningsidéen

Hvilke problemer løser du med din idé? Hvilke kundebehov oppfylles?

Hvilken type produkt – vare eller tjeneste – vil du selge? Hvordan ser ditt konkrete tilbud ut?

26

Floa & Romstad

forretningsid en forts
Forretningsidéen forts…

Hva er nytt og unikt med din produktidé? Hvordan beskytter du den?

Kommer den i konflikt med patenter som allerede eksisterer?

Hvor tilgjengelig er produktet? På hvilket utviklingsstadium befinner det seg? Er ideen gjennomførbar?

27

Floa & Romstad

visjon vs forretningsid
Visjon vs forretningsidé

Visjon

et mentalt bilde av framtiden, høyere mål og mening

Forretningsidé

konkret definisjon av bedriften, hvem kundene er og hva produktene/tjenestene er

28

Floa & Romstad

slide29
Mål

Underbygge forretningsidé og visjon ved hjelp av konkrete mål

Danner grunnlag for konkrete handlingsplaner

29

Floa & Romstad

telenors visjon
Telenor - idéer som forenkler.

Dette betyr at Telenor skal være en drivkraft i å fornye, utvikle og lansere nye løsninger som forenkler kundens hverdag.

(Ut fra dette har Telenor utformet et sett av målsettinger.)

Telenors visjon

30

Floa & Romstad

telenors m l om samfunnsansvar
Telenor har som ambisjon å være ledende i måten konsernet ivaretar sitt samfunnsansvar på, og gjør det til en del av forretningsutviklingen. De tre overordnede målene i Telenor er:

Telenors kunder skal være trygge på at konsernet driver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte-

Investorer som stiller krav til samfunnsansvar skal foretrekke Telenor

Telenors medarbeidere skal være stolte av måten konsernet ivaretar sitt samfunnsansvar på.

Telenors mål (om samfunnsansvar)

31

Floa & Romstad

tine visjon og forretningsid
”Vi skal være Norges viktigste verdiskaper"

Det er mange som skaper verdier i Norge, men ikke mange som kan ta rollen som den viktigste verdiskaperen. Vi mener vi kan ta den posisjonen, fordi:

Vi skal skape verdier både sosialt, miljømessig og økonomisk

Vi skal vise oss tilliten verdig i alle deler av verdikjeden

Vi skal være nyskapende og tilby et mangfold av matvarer og måltider

Vi skal spre matglede og fremme matkultur.

Vår forretningsidéTINE Gruppa skaperverdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked.TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler.TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke.

Tine – visjon og forretningsidé

32

Floa & Romstad

wm data
WM - data

Forretningsidé Kundenytte gjennom komplette IT-relaterte tjenesterDen overordnede forretnings-idéen skal gjelde for alle deler av konsernets virksomhet. Den uttrykker vår streben etter å skape kundefordeler gjennom å tilby et komplett utvalg av IT-relaterte tjenester.

33

Floa & Romstad

psi group
PSI-group

Forretningsidé:PSI Group skal være den ledende leverandøren av forretningskritiske løsninger innenfor automatiske registrerings– og identifikasjonssystemer.

Mål:Gjennom sine virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, skal selskapet forbli den ledende aktøren innenfor sine produkt- og markedsområder. Våre virksomheter kjennetegnes ved høy teknologisk kompetanse og mangeårig evne til å anvende denne sammen med våre kunder for å forbedre deres forretningsprosesser. Ledende agenturer, landsdekkende service og årlige investeringer på flere millioner kroner i utvikling, er medvirkende faktorer for å nå selskapets mål. 

PSI Group har som mål å inngå langsiktige service og vedlikeholdsavtaler med selskapets kundeportefølje vedrørende leverte, forretningskritiske løsninger og systemer, slik at våre kunder tilenhver tid har de mest konkurransedyktige og kostnadseffektive løsninger.PSI Group har som mål å være et seriøst og foretrukket alternativ for investorene på Oslo Børs og gi en avkastning som er bedre enn gjennomsnittet blant IT-aksjene på Oslo Børs. Dette skal oppnås ved å videreutvikle ledelsens kultur og seriøsitet innenfor kostnadsstyring, internsystemer, regnskapsprinsipper, rapportering og corporate governence, samt ved å rendyrke selskapets forretningsidé

34

Floa & Romstad

visjoner noen eksempler fra lokale energiselskaper
Visjoner:Noen eksempler fra lokale energiselskaper

Eidsiva:”Pålitelig i hverdagen – pådriver for morgendagen.”Eidsiva energi skal være :Et lønnsomt og innovativt energikonsernEt regionalt industriselskap som gir god infrastruktur og positive ringvirkninger for Innlandet.

Vannkraft Øst:Vannkraft Øst skal være den mest effektive og kompetente kraftverksoperatør i Norge.

Oppland Energi:Oppland Energi skal gjennom effektivitet, kompetanse og konkurransekraft framstå som et av Norges ledende vannkraftprodusenter

E-CO:Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet

35

Floa & Romstad

siemens
Siemens

Vår visjon:

Vi skal være et ledende konsern i våre hovedbransjer, kjent for kvalitet, innovasjon og lønnsomhet, og som er en seriøs bidragsyter til miljøets og samfunnets beste

Vi ønsker å bli oppfattet av våre kunder og leverandører som den bedrift som:- Er den beste samarbeidspartneren- Har de beste produktene, systemene og service,- Er det mest innovative selskapetVi ønsker å bli oppfattet av våre medarbeidere som en bedrift som:- Er fremgangsrik og lønnsom- Tilbyr personlig utvikling- Belønner initiativ, gjennomføringsevne og resultatVi ønsker å bli oppfattet av vår eier, Siemens AG, som et datterselskap som:- Er viktig for konsernets utvikling- Leverer gode resultater- Følger avtalte planerVi ønsker å bli oppfattet av det norske samfunnet som en bedrift som:- Tar vare på og utvikler sine medarbeidere- Står for en solid og lønnsom virksomhet- Er seg sitt miljø- og samfunnsansvar bevisst.

36

Floa & Romstad

voith
Voith

We are a reliable partner to essential industries.We set standards worldwide for paper making technology, power transmission, power plant equipment and industrial services.Our goal: to be our costumers’ preferred supplier and business partner.Quality, reliability and soundness are key concept of our identity.

These are expressed in three words:

Voith – Engineered reliability

Trust is the most important foundation for our business relations.

Our accomplishments have enormous significance for our customers.

The trust that our customers have in us is just as significant:

- Trust in the reliability of the systems, components and services we provide

- Trust that we will still be in business 10 or 20 years from now.

37

Floa & Romstad

visjon og m l noen fallgruver og r d
Visjon og mål. – noen fallgruver og råd

Vær konkret og realistisk

Ikke bland sammen med strategi eller ”våre verdier / kjerneverdier”

Unngå en visjon som ligner på ( eller oppfattes som) et ”slogan”

38

Floa & Romstad

de menneskelige ressurser
De menneskelige ressurser

Hvem står bak forretningsideen, og hva kjennetegner den enkelte?

Felles visjon og mål

Kompletterende egenskaper og sterke sider

hvordan kan kunnskap og erfaring kompletteres og hvem kan gjøre det?

39

Floa & Romstad

de menneskelige ressurser forts
De menneskelige ressurser forts…

Vilje til å stå på og takle vanskelige situasjoner

Er alle like engasjert?

Nøkkelressurser – kritiske ressurser

40

Floa & Romstad

markedsplanen
Markedsplanen

Analysere markedet og konkurrentene

Bli kjent med markedet for din forretningsidé

Konkurrentenes sterke og svake sider

Velge målmarked

Markeds- / kundesegment

Markedsposisjonering

Bestemme markedsstrategi

”De 4 p-er”

41

Floa & Romstad

analys r markedet og konkurrentene
 Analysér markedet og konkurrentene

Hvor stort er markedet?

Eksisterende kontra nye markeder

Hvor raskt vokser det?

Hvordan ser konkurransesituasjonen ut?

Konkurrenter – markedsandeler etc

Substitutter

42

Floa & Romstad

velg m lmarked
 Velg målmarked

Hva er ditt målmarked (segmentering)

Hvilke kunder eller kundegrupper er spesielt lønnsomme for deg?

Hvordan er ditt tilbud forskjellig fra det konkurrentene har å tilby (posisjonering)

Hvor stor markedsandel og hvor stor omsetning kan du regne med å oppnå?

43

Floa & Romstad

bestemme markedsstrategi
Bestemme markedsstrategi

Produkt

Produktegenskaper

Pris

Prisstrategi

Plass

Distribusjon

Promotion

Kommunikasjon med kunden

44

Floa & Romstad

forretningssystem og organisasjon
Forretningssystem og organisasjon

Både valg av forretningssystem og organiseringen omkring forretningssystemet er viktig for realiseringen av forretningsplanen

45

Floa & Romstad

forretningssystem
 Forretningssystem

Markedsføring

og salg

Forskning og

utvikling

Produksjon

Distribusjon

Service

Generelt forretningssystem

46

Floa & Romstad

forretningssystem forts
 Forretningssystemforts…

Fra generelle til spesifikke forretningssystemer

Oppdeling av den enkelte virksomhet i delvirksomheter (for eksempel produksjon som kan deles opp i innkjøp, bearbeiding av råmaterialer, produksjon av deler og montering)

Valg av fokus

Hvilke virksomheter skal bedriften konsentrere seg om

47

Floa & Romstad

organisasjon
 Organisasjon

Valg av en effektiv og slagkraftig organisasjon

Personalplanlegging

Rekrutteringsstrategi

Myke faktorer

Verdier

Bedriftskultur

48

Floa & Romstad

gjennomf ringsplan
Gjennomføringsplan

Et viktig verktøy for å tenke gjennom alle situasjoner samt analysere konsekvensene av forskjellige hendelser på forhånd

Presentasjon er viktig

49

Floa & Romstad

l nnsomhetsvurdering og finansiering
Lønnsomhetsvurdering og finansiering

Hvor mye penger trenger bedriften, og i hvor lang tid?

Hvor stor fortjeneste vil den etablerte bedriften gi?

Hvilke antagelser og forutsetninger bygger prognosene i hovedsak på?

50

Floa & Romstad

l nnsomhetsvurdering og finansiering forts
Lønnsomhetsvurdering og finansiering forts…..

Minimumskrav til finansieringsplan

Resultatbudsjett og kontantstrøm

Prognosene bør strekke seg over tre til fem år, men minst ett år forbi skjæringspunktet, dvs. det tidspunktet da positiv kontantstrøm oppnås

Investeringsbudsjett

Finansieringsbudsjett

51

Floa & Romstad

l nnsomhetsvurdering og finansiering forts1
Lønnsomhetsvurdering og finansiering forts…..

Alle tall i finansieringsplanen skal bygge på antagelser som er lagt til grunn i forretningsplanen

52

Floa & Romstad

risikovurdering
Risikovurdering

Risiko defineres ofte som sannsynlighet ganger konsekvens

En god risikovurdering viser at forretningsplanen er gjennomtenkt

Redegjør for risikoene samt aktuelle mottiltak for å

Eliminere eller redusere risikoen

Redusere konsekvensene dersom risikoen inntreffer

Sensitivitetsanalyse er et aktuelt verktøy for å synliggjøre risiko knyttet til kvantifiserbare parameter

53

Floa & Romstad

sammendrag executive summary
Sammendrag (”Executive summary”)

Skrives helt til slutt, men står først i forretningsplanen

Skal være kort (maks en side)

54

Floa & Romstad

ad