strategi 3 r sivil konom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGI 3 år SIVILØKONOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGI 3 år SIVILØKONOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

STRATEGI 3 år SIVILØKONOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

STRATEGI 3 år SIVILØKONOM. Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI. TEMA I DAG. Strategi sett ut i fra en ung siv.øks perspektiv STRATEGI 1: Forventninger/Innhold/ Administrasjon Introduksjon til strategi. STRATEGISEKVENSEN siv.øk 3. år.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STRATEGI 3 år SIVILØKONOM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategi 3 r sivil konom

STRATEGI 3 år SIVILØKONOM

Randi Lunnan

Førsteamaniensis

Handelshøyskolen BI

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

tema i dag
TEMA I DAG
 • Strategi sett ut i fra en ung siv.øks perspektiv
 • STRATEGI 1: Forventninger/Innhold/ Administrasjon
 • Introduksjon til strategi

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

slide3

STRATEGISEKVENSEN siv.øk 3. år

STRATEGI 1: FOKUS PÅ STRATEGISK ANALYSE

Ansvarlig: Randi Lunnan

STRATEGI 2: FOKUS PÅ STRATEGIPROSESSER Ansvarlig: Norman Sheehan

STRATEGI 3: FOKUS PÅ KONSERNSTRATEGI

Ansvarlig: Erik Jakobsen

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hva er strategisk analyse

Hva er strategisk analyse?

Hva er kritiske faktorer

i bedriften,

i markedet, i omgivelsene

STRATEGISKE VALG

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategi 2 3
Strategi 2 + 3

Strategi 2: Strategiske Prosesser: Implementering av strategi,

innovasjonsprosesser, Læring

Strategi 3: Konsernstrategi: Oppkjøp, Fusjoner,Synergi

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

evaluering
Evaluering
 • Totalt 4 vektall
 • En karakter
 • Strategisk Analyse: Prosjektoppgave 20%
 • Strategiske Prosesser: Prosjektoppgave 20%
 • Vår 2001: Skriftlig eksamen 60%.

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hvem vil dere m te i kurset og hvordan n oss
HVEM VIL DERE MØTE I KURSET OG HVORDAN NÅ OSS?
 • Hovedansvarlig: Randi Lunnan
 • Forelesningsansvarlige: Randi Lunnan, Øystein Fjeldstad
 • Caseansvarlige: Gisle Henden
 • Administrasjon; Sylvia Lindkjølen
 • KONFERANSETID Gisle Henden: Tirsdager 12:00-14:00.
 • Hjemmeside: http://www.bi.no/users/fgl97101/Strategi1.htm

evt. Randi Lunnans hjemmeside

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hva kreves i kurset
HVA KREVES I KURSET?
 • Pensum= Barney, kompendium og forelesningsnotater
 • Valgfritt Case: Utleveres neste gang
  • Innlevering 25 oktober (Gisle Hendens kontor)
 • Prosjektoppgave 20%
 • Skriftlig eksamen 4 timer (VÅR 2001)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

prosjektoppgave
Prosjektoppgave

Finn en artikkel (avis, magasin) datert fra i år (2000) om en norsk bedrift. For å gjøre denne oppgaven, gjør bruk av denne artikkelen, andre avisartikler, årsrapporter, hjemmeside og lignende.

Gjør en ekstern og intern analyse av bedriften. (60%)

På bakgrunn av disse analysene: Hvilke faktorer bør bedriften være særlig oppmerksom på ved utarbeidelse av strategi? (30%)

Hvilke strategivalg kan være naturlig for denne bedriften? (10%)

Prosjektoppgaven skal ikke overskride 8 sider.

Artikkelen legges ved som vedlegg (kommer i tillegg til de 8 sidene)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

prosjektoppgave1
Prosjektoppgave
 • Innlevering 24 november
 • DISPOSISJON
  • Innledning /Definisjon av problemstilling og løsningsmåte - kort
  • Analyse - hoveddel
  • Konklusjon/Oppsummering/Anbefaling

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

innledning problemstilling
Innledning/Problemstilling
 • Innledning: Kan gjerne si litt om bedriften og bedriftens situasjon
 • Problemstilling: Hvilket spørsmål ønsker dere gjennom denne besvarelsen å drøfte
  • begrens, begrens, begrens
 • Problemstilling skal være klart forståelig, rimelig og relevant

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

analyse
Analyse
 • Valg av analyseverktøy
  • skal begrunnes
 • Modellen skal ikke gjengis (Alle har boka)
 • Kvaliteten på besvarelsen ligger i anvendelsen
 • Ta med det viktigste, kan godt bruke tabeller, figurer, men med forklaring.
 • Drøfting betyr diskusjon, for/imot

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

konklusjon anbefaling
Konklusjon/ Anbefaling
 • Alle analyser skal munne ut i en oppsummering - hva har vår analyse bidratt med?
 • Dersom det spørres etter strategivalg - begrunn valget. Ofte fordel å drøfte disse valgene godt.

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

vanlige problemer i oppgaver
Vanlige problemer i oppgaver
 • Problemdefinisjon/Hva er en problemstilling?
 • Enhetlig struktur /Følg problemstillingen gjennom oppgaven
 • Teori:
  • Bare relevant teori. Begrunn
 • Argumentasjon
  • Les informasjon - bruk av relevant info
  • Forklar, forklar, forklar. Ikke server halvsannheter
  • Vær forsiktig med å trekke skråsikre konklusjoner
 • Språk
 • 8 sider = 8 sider

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

konkurranseevne
Konkurranseevne

“If a man…make a better mouse-trap than his neighbor, tho`he builds his house in the woods, the world will make a beaten path to his door” Emerson 1800-tallet

(Ghemawat, 1991)

Strategi handler om å utvikle konkurransedyktige produkter eller konsepter

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

varige konkurransefortrinn
Varige konkurransefortrinn
 • “Et unikt produkt er ikke nok til å få varige konkurransefortrinn. Fortrinn må organiseres, skjermes og posisjoneres” Porter (1996)

Varige konkurransefortrinn er et resultat av konsistente valg over tid. Dette er kjernen i strategi.

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

konkurranse
Konkurranse
 • Gause`s Principle of Competitive Exclusion:

“Ikke to arter kan sameksistere hvis de konkurrerer på samme måte”

Professor G.F. Gause, Moskva Universitet 1934

 • “The Essence of Strategy is choosing to perform activities differently than rivals do” Porter, 1996

Strategi handler om å overleve/vinne under konkurranse

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

m ter se strategi p
Måter å se strategi på

Strategi er ikke bare Utforming og iverksetting av Planer

Må kunne manøvrere

Finne eller skape og opprettholde en posisjon

Ikke alle strategiprosesser følger det oppsatte mønster

Hva ledere ser og gjør avhenger av deres perspektiv

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategiske beslutninger
Strategiske beslutninger
 • Strategiske beslutninger:
  • Lang horisont
  • Konkurransefortrinn
  • Bedriftens aktiviteter

Johnson & Scholes (1997)

Strategiske beslutninger omhandler hele bedriftens eksistens

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hva er strategi
Hva er strategi?
 • Valg av unik posisjonering ut i fra:
  • BEGRENSEDE RESSURSER
 • Bygger på antagelse om:
  • PROAKTIVITET
 • Suksesskriterier:
  • KONSISTENS OG KOORDINERING INTERNE OG EKSTERNE FORHOLD
  • MULIGHETER FOR ENDRING

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategiprosessen
STRATEGIPROSESSEN

VISJON/ IDE/ MÅL

HOVEDSTRATEGI

FORRETNINGSOMRÅDE STRATEGI

Analyser

HANDLINGSPLANER

IVERKSETTELSE

RESULTAT, MÅLING, TILBAKEMELDING

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

forretningside
Forretningside
 • Bedriftens kjennetegn: Hva skiller denne bedriften fra andre bedrifter
 • Hvilke behov fyller bedriften?
 • Hva tilbyr bedriften for å dekke behovene?
 • Bedriftens målgruppe
 • Bedriftens konkurransefortrinn

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

visjon
VISJON
 • “Ønsket fremtidsbilde”
 • Legitimerende funksjon
 • Rammer og fokus
 • Identifikasjon og motivasjon

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

elementer i strategi
ELEMENTER I STRATEGI

VISJON/ FORRETNINGSIDE/ MÅL

F.eks 3-5 år

STRATEGI

F.eks 1-3 år

KONKRETE TILTAK

F.eks 0-1 år

OPPFØLGING

Kontinuerlig

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategiske niv
Strategiske Nivå

KONSERN

FORETAK

FUNKSJONSOMRÅDE

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

slide26

Hvilke strategiske metoder skal vi lære?

EKSTERN ANALYSE

Forelesning 2 og 7

POSISJONERING, Forelesning 8

RESSURSANALYSE

Forelesning 3

ANALYSE AV VERDISKAPNING

Forelesning 4,5,6

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hvorfor skal vi l re om strategiske analyser
Hvorfor skal vi lære om strategiske analyser?
 • Konsistent rammeverk for å analysere omgivelsesforhold og interne ressurser
  • TREFFE BEDRE VALG
 • Intern utvikling, ressursbruk
  • HINDRE SUBOPTIMALISERING
 • Ekstern kommunikasjon og signaleffekt
  • LEGITIMERING OG STØTTE

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategidefinisjoner
Strategidefinisjoner
 • Strategi er en optimal kombinasjon av produkter, markeder, teknologi og kompetanse i et gitt konkurransefelt (Reve)
 • Strategi er en bevisst søken etter en handlingsplan som vil utvikle bedriftens konkurransemessige fortrinn og forsterke disse (B. Henderson)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategidef 2
Strategidef.2
 • En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser (Quinn)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategidef 3
Strategidef.3
 • Strategy is a pattern of resource allocation that enables firms to maintain or improve their performance (Barney)
 • Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique set of value (Porter)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategi definisjon
Strategi definisjon

Strategi er valg med den hensikt å utvikle og forsterke bedriftens konkurranse fortrinn

 • Valg av mål og ressursallokering
 • Analyser skal hjelpe oss å treffe riktige valg
 • Valg blir fattet, implementert og evaluert i interne prosesser

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hva er vi opptatt av i strategi
Hva er vi opptatt av i strategi?

Den “unikheten” som gjør at kundene foretrekker vår bedrift, og hva bedriften kan gjøre for å opprettholde og utvikle videre denne “unikheten”.

De farligste konkurrentene er de som er mest lik din egen bedrift

(Bruce Henderson, Boston Consulting Group)

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hvem er analysene beregnet p
Hvem er analysene beregnet på?
 • Konkurranseutsatte bedrifter
 • Bedrifter som ønsker å skape verdi for eierne (Effektivitet, lønnsomhet)
  • Overleve
  • Økonomisk verdi
  • Stakeholder verdi

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

hvem i en organisasjon driver med strategi
Hvem i en organisasjon driver med strategi?

,

Alle i en bedrift er involvert i strategi, men toppledelse holdes ansvarlig

ressurser, ideer, løsninger, implementering, problemer, eksterne kontakter, kultur

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

strategi og andre fag
Strategi og andre fag

Hvilken produkt - markedskombinasjon skal vi satse på?

Hvordan kan vi få finansiert vår nye strategi?

Hvordan vil råvaresituasjonen se ut neste år?

Hvor høy er priselastisiteten på vårt nye produkt?

Hvordan skal vi organisere vår satsning i Kina?

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

oppsummering
OPPSUMMERING

- HVA ER STRATEGI OG STRATEGISKE ANALYSER? HVORFOR STUDERE DETTE?

Neste gang: Industri og Scenarioanalyse

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI