p studiedag pesten preventie en participatie van pesten naar verbondenheid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
P³ studiedag Pesten, Preventie en Participatie: van pesten naar verbondenheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

P³ studiedag Pesten, Preventie en Participatie: van pesten naar verbondenheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

P³ studiedag Pesten, Preventie en Participatie: van pesten naar verbondenheid. Studiedag Rotary Rotselaar & Project Verbondenheid 27 maart 04 - Heverlee. Welkom !!!!. Leerlingen, ouders, opvoeders en leerkrachten, directies, CLB’ers, … Waarom deze P³-dag?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P³ studiedag Pesten, Preventie en Participatie: van pesten naar verbondenheid' - alissa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p studiedag pesten preventie en participatie van pesten naar verbondenheid

P³ studiedagPesten, Preventie en Participatie:van pesten naar verbondenheid

Studiedag

Rotary Rotselaar &

Project Verbondenheid

27 maart 04 - Heverlee

welkom
Welkom !!!!
 • Leerlingen, ouders, opvoeders en leerkrachten, directies, CLB’ers, …
 • Waarom deze P³-dag?
 • Wat maakt deze studiedag bijzonder?
 • Dank aan alle medewerkers!
inhoud pesten preventie participatie waarom samen
Inhoud: Pesten – Preventie – Participatie: waarom samen?
 • Definities
 • Van pesten naar verbondenheid
 • Pesten onder de loep genomen
 • Preventie: wat, hoe en waarom?
 • Participatie: wat, hoe en waarom?

6. Besluit

1 pesten preventie participatie definities
1. Pesten / Preventie /ParticipatieDefinities

Pesten =

aanhoudend negatief gedrag van een persoon of groep ten aanzien van een andere persoon die niet (meer) in staat is om zich te verdedigen

(met de bedoeling die persoon te kwetsen, te bedreigen of schade te berokkenen)

1 pesten preventie participatie definities1
1. Pesten / Preventie /ParticipatieDefinities

Preventie =

het voorkomen van problemen door het beperken van de risico’s

Dfn. Prof. N. Vettenburg:

preventie omvat die initiatieven die doelbewust en systematisch anticiperen op risicofactoren

1 pesten preventie participatie definities2
1. Pesten / Preventie /ParticipatieDefinities

Participatie =

de mogelijkheid tot deelname aan interactieprocessen binnen een bepaalde context

[weinig invloed  veel invloed]

(betreft: overleg, advies, samenwerking, beslissen, uitvoeren, …)

2 van pesten naar verbondenheid
2. Van pesten naar verbondenheid...

‘Verbondenheid’als link tussen P-P-P?

 • ‘een grondhouding van respect die stoelt op het bewust ervaren van het feit verbonden te zijn’
 • Pesten als variant van ‘de-link-went’ gedrag: de ‘band’ ontbreekt of is verstoord
 • Noodzaak van een fundamenteel antwoord

(> symptoombestrijding)

 •  Verbondenheid herstellen en ontwikkelen
 • 5 ervaringsdomeinen nodigen uit
verbondenheid in vijfvoud
Verbondenheid in vijfvoud

zichzelf de ander materiële de groep levens-

omgeving samenleving geheel

De ander

2 van pesten naar verbondenheid1
2. Van pesten naar verbondenheid...

‘Verbondenheid’als link tussen P-P-P?

 • Hoe naar meer verbondenheid?
  • Ervaringen verdienen voorrang
  • Positief georiënteerd (kansen scheppen/ respect en vertrouwen uitdrukken/ veilig en duidelijk)
  • Vorm en inhoud vinden elkaar via schoolcultuur en omgangsstijl
  • Teamgericht en participatief: iedereen betrokken (team, lln, ouders, buurt)
3 pesten onder te loep
3. Pesten onder te loep

3.1. Goed om weten

 • 1/4 BaO en 1/7 SO [BSO -- TSO - ASO]
 • pesten vermindert met leeftijd maar niet voor iedereen (piek tussen 10 en 14 jaar)
 • meestal een groepsprobleem (2/3) – eigen klas (1/2)
 • meestal buiten de lescontext (‘speelplaats’) (3/4)
 • de kloof tussen voelen en zich gedragen
 • de grote meerderheid wil ervan af!
 • 1/3 praat er niet over (maar zou het moeten doen!)
3 pesten onder te loep1
3. Pesten onder te loep

3.2. Deelaspecten van het pestfenomeen

 • Van plagen naar pesten: de grens is dun
 • De zwijgplicht weegt op iedereen
 • Signalen herkennen
 • In dialoog met elkaar
 • Oorzaken genoeg (persoon, opvoeding, interactie, groep, school, samenleving)
3 pesten onder te loep2
3. Pesten onder te loep

3.3. Onderzoek verheldert

 • Samenhang met gedachte aan zelfdoding
 • Leerkrachtstijl en klascultuur
 • Straffen volstaat niet
 • Effectieve methoden van aanpak
leerkrachtstijl en klascultuur erling roland david galloway noorwegen
Leerkrachtstijl en klascultuur(Erling Roland & David Galloway – Noorwegen)

Familiale context

Structuur Pesten

- Relaties

Klasmanagement - Aandacht

- Zorg dragen - Normen

- Onderricht

- Monitoring

- Tussenkomen

ervaringsgerichte leerkrachtstijl welbevinden bevorderen
Ervaringsgerichte leerkrachtstijl(welbevinden bevorderen)
 • Veiligheid bieden
  • (spel)regels en afspraken
  • Aandacht voor sfeer en relatie
 • Gevoelig voor beleving (oog voor binnenkant)
 • Autonomie verlenen
  • Probleemoplossend leren handelen
  • Ruimte voor initiatief en zelfsturing
  • Monitoring
 • Stimulerend tussenkomen
  • Positieve betrokkenheid op de persoon
  • Bekrachtigen wat goed loopt
4 preventie wat hoe en waarom
4. Preventie: wat, hoe en waarom?

4.1. Doel: hoger welbevinden en meer welzijn

4.2. ‘Wenselijke preventie’ veronderstelt

 • vroegtijdig anticiperen op risicofactoren
 • mikken op maximale kansen
 • integrale aanpak uitbouwen (persoon en context)
 • participatieve aanpak
 • democratisch karakter

4.3. Een mogelijk integrerend kader: de preventiepiramide (J. Deklerck – KULeuven)

vier mogelijke interventieniveaus
Vier mogelijke interventieniveaus

Vooraf: Actie is nodig (want de gevolgen wegen door)!!

 • Curatief niveau……………Stop & gedaan ermee!
 • Specifieke preventie………..Zorg dat het niet (her)begint!
 • Algemene preventie………..Voorkomen met beter
 • Fundamtele preventie……...Een veilige en aange- name leefomgeving
slide19

Het appelboommodel

 • Niv. 4: curatie
 • Niv. 3: specifieke

preventie

 • Niv. 2: algemene prev.
 • Niv. 1: fundamentele

preventie

 • Niv. 0: brede context
slide20

Preventiepiramide (J. Deklerck)

Pre-ventie

Participatie

slide21

Preventiepiramide (J. Deklerck)

No Blame

Peermediation

Pre-ventie

Herstelcontract

Participatie

Vertrouwenslln.

5 participatie wat hoe waarom
5. Participatie: wat, hoe, waarom?

5.1. Samen school maken: 3 pijlers

 • Inhoud (waarover? – wie brengt aan?)
 • Inspraakgehalte (in hoeverre?)
  • Informatie delen
  • Initiatief (mogen) nemen
  • Beslissingsbevoegdheid bepalen
 • Interactie:
  • Procedure
  • Communicatie (hoe?)

 Respect, openheid, inleving, aandacht voor draagkracht en competenties

5 participatie wat hoe waarom1
5. Participatie: wat, hoe, waarom?

5.2. PAP/PPP: Participatie verdient aandacht!

 • Noodzaak van communicatie en samenwerking
 • Vijfsporenbeleid wijst de weg
 • Leerlingen verdienen meer verantwoordelijkheid
  • Vlugger en beter geïnformeerd
  • Deel van de groep (invloed)
  • Altijd betrokken (buitenkant – binnenkant)

= HEFBOOM naar verandering + oog voor behoeften

5 participatie wat hoe waarom2
5. Participatie: wat, hoe, waarom?

5.2. PAP/PPP: Participatie verdient aandacht! (vervolg)

 • Meer kansen en veel werkmodellen:

No blame, vertrouwensleerlingen, peermediation, kringgesprekken, peter/meterschap, zorggroepjes, ‘tribunaal’, hergo’s, …

 • VOORWAARDE tot succes:

participatief werken = keuze van de hele school en een vitaal onderdeel van de schoolcultuur

(leerlingen, leerkrachten en ouders zijn mee)

6 besluit
6. Besluit
 • Pleidooi voor koppeling tussen pesten aanpakken, preventie en participatie voor wie kiest voor een effectief beleid
 • Sensibiliseren én inspireren op een ervaringsgerichte manier: voel, zie en grijp de mogelijkheden die er liggen! (ook vandaag!)
 • Samen sterk: naar dialoog en samenwerking!
 • Van denken en discussiëren naar DOEN!
slide26

De eindeloze zee

Als je een stevig schip wil bouwen

Breng dan mensen bijeen

Niet om het timmerhout te sjouwen

Of te tekenen alleen

Voorkom dat ze taken ontvangen

Deel ze evenmin de plannen mee

Maar breng ze eerst naar hun verlangen

Naar de eindeloze zee

Antoine de Saint-Exupéry

en nu samen de boot in en op naar de wijde zee

En nu samen de boot in en op naar de wijde zee!

Dank voor jullie aandacht!

Een vruchtbare studiedag toegewenst!