Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR

VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR

163 Views Download Presentation
Download Presentation

VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR MICRO-CONTEXTUELE VRAGEN OVER VERBONDENHEID MET ANDEREN Wout Ultee 25-9-2008

 2. DE WELLICHT MEEST BEKENDE MICRO-MACRO PAPRADOX IN DE SOCIOLOGIE IS HET DILEMMA DER GEVANGENEN: ALS TUSSEN PERSONEN GEEN BINDEND OVERLEG MOGELIJK IS, RESULTEERT DE RATIONALITEIT VAN DE AFZONDERLIJKE INDIVIDUEN IN COLLECTIEVE IRRATIONALTEIT

 3. IS ER OOK ZO’N MICRO-MACRO PARADOX ALS HET NIET OM RATIONALISERING ALS HOOFDVRAAG VAN DE SOCIOLOGIE GAAT, MAAR OM COHESIE ALS HOOFDVRAAG VAN DE SOCIOLOGIE?

 4. JA ONDERZOEK NAAR DE TIJD VAN VERZUILDHEID IN NEDERLAND LEERT DAT DE MENSEN TOEN WEL HEEL STERKE BANDEN MET ANDERE MENSEN HADDEN, MAAR DE COHESIE VAN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL BEPERKT WAS DE MENSEN HADEN STERKE BANDEN MET MENSEN VAN HUN EIGEN GELOOF, NIET MET MENSEN VAN EEN ANDER GELOOF

 5. DE BESTE AANWIJZING VOOR DE GERINGE COHESIE VAN HET VERZUILDE NEDERLAND WAS WELLICHT DAT HET ER NA DE VERKIEZINGEN ERG LANG DUURDE VOOR DE PARTIJEN HET OVER DE REGERINGSVERKLARING VAN DE NIEUWE COALITIE EENS WAREN

 6. DE FRANSE ARISTOCRAAT ALEXIS DE TOCQUEVILLE REISDE DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN ZIJN REISVERSLAG VERSCHEEN IN 1835 ALS DE LA DEMOCRATIE EN AMERIQUE

 7. DE TOCQUEVILLE NOEMDE EEN SAMENLEVING DEMOCRATISCH ALS ZE GEEN ARISTOCRATIE, GEEN ADEL HAD IN FRANKRIJK WAS NA DE REVOLUTIE VAN 1789 DE ADEL AFGESCHAFT, EN WAREN DE EIGENDOMMEN VAN DE LEDEN VAN DEZE STAND, EVENALS DIE VAN DE GEESTELIJKHEID, DOOR DE STAAT ONTEIGEND DE FRANSE REVOLUTIE LIEP ECHTER UIT OP EEN SCHRIKBEWIND EN DAARNA KWAM EEN ALLEENHEERSER DIE HEEL EUROPA ONDER DE DUIM PROBEERDE TE KRIJGEN DOOR OORLOGVOERING NA 1815 WERD DE ADEL IN HAAR RECHTEN HERSTELD

 8. DE TOEN IN FRANKRIJK GANGBARE HYPOTHESE WAS DAT EEN SAMENLEVING ZONDER ADEL GEWELDDADIG WAS DE TOCQUEVILLE LEERDE ECHTER VAN ZIJN REIS DAT VREEDZAAM SAMENLEVEN ZONDER ADEL MOGELIJK WAS WAT WAREN VOLGENS HEM DE OORZAKEN VAN HET VREEDZAAM SAMENLEVEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA?

 9. VOLGENS DE TOCQUEVILLE LEIDDE DE VRIJHEID VAN VERENIGING EN VERGADERING IN DE VERENIGDE STATEN ERTOE DAT ALLERLEI ORGANISTATIES WAREN ONTSTAAN DIE ZICH MET DE POLITIEK BEMOEIDEN, WAARDOOR MISBRUIK VAN POLITIEKE MACHT WERD INGEDAMD HIJ NOEMDE DIE ORGANISATIES INTERMEDIAIRE ORGANISATIES, ORGANISATIES TUSSEN DE BURGERS EN HUN STAAT DURKHEIM NAM DEZE TERM OVER, EVENALS DE HYPOTHESE DAT INTEGRATIE IN INTERMEDIAIRE GROEPERINGEN DE COHESIE VAN EEN SAMENLEVING VERGROOT, DIT MAAL BLIJKEND UIT EEN LAAG ZELFDODINGCIJFER

 10. IN ITALIË KREGEN IN 1970 DE REGIO MEER POLITIEKE AUTONOMIE ROBERT PUTNAM ONDERZOCHT DE GEVOLGEN HIERVAN IN MAKING DEMOCRACY WORK, CIVIC TRADITIONS IN MODERN ITALY 1993 OMDAT DE EENHEDEN VAN PUTNAM REGIO WAREN, WAS ZIJ VRAAG EEN MACROVRAAG PUTNAMS ANTWOORD WAS OOK EEN MACROHYPOTHESE

 11. PUTNAMS 20 EENHEDEN

 12. PUTNAMS CENTRALE VARIABELE

 13. PUTNAM ‘VALIDEERDE’ ZIJN SCHAAL VOOR INSTITUTIONELE PRESTATIES MET GEGEVENS OVER DE TEVREDENHEID VAN DE INWONERS VAN EEN REGIO WAS IN FEITE TOETSEN VAN DE BELANGRIJKSTE INHOUDELIJKE HYPOTHESE

 14. DE WOORDEN, NIET DE CIJFERS, VAN PUTNAM EN ZIJN LATERE ONDERZOEKEN LEREN DAT HIJ LIEVER DAN GEGEVENS OVER TEVREDENHEID MET HET LEVEN GEGEVENS HAD GEHAD VOOR DE MATE WAARIN DE BEWONERS VAN EEN REGIO VERTROUWEN IN HUN MEDEMENSEN EN IN HUN REGERING HADDEN HET GING PUTNAM UITEINDELIJK OM DE COHESIE VAN DE SAMENLEVING

 15. DEZE CORRELATIE LIJKT ERG HOOG, MAAR SPELEN MET GEGEVENS LEERT DAT HET GROEPEREN VAN INDIVIDUELE GEGEVENS ALS GEVOLG HEEFT DAT EEN BEPERKTE SAMENHANG IN DE INDIVIDUELE GEGEVENS WORDT TOT EEN STERKE SAMEHANG VOOR DE NA AGGREGATIE ONTSTANE EENHEDEN ZIE BLALOCK, CAUSAL INFERENCES IN NON-EXPERIMENTAL RESEARCH, 1964

 16. HOE ZIET PUTNAMS VERKLARING VAN VERSCHILLEN TUSSEN REGIO ER UIT? PUTNAMS VERKLARING BEHELST EEN TERUGKEER NAAR DE INTERMEDIAIRE GROEPERINGEN VAN DE TOCQUEVILLE

 17. DE INDEX HEEFT BETREKKING OP REGIO

 18. HET MACROVERBAND

 19. NOG MEER MACRO-EFFECTEN

 20. PUTNAM STELDE NIET ALLEEN PER REGIO VAST HOE HET NU MET DE STERKTE VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD WAS, MAAR OOK HOE STERK HET IN REGIO IN HET VERLEDEN WAS

 21. WEER EEN MACROVERBAND

 22. EEN VERBAND TUSSEN TOEN EN NU

 23. ROBERT PUTNAM BOWLING ALONE, THE COLLAPSE AND RIVIVAL OF AMIERCAN COMMUNITY 2000 DE LOGISCHE STRUCTUUR VAN DIT BOEK OVER DE VERENIGDE STATEN LIJKT OP DAT VOOR ITALIË DE REGIO WERDEN STATEN CIVIC INVOLVEMENT WERD SOCIAAL KAPITAAL

 24. DE GEVOLGEN LEKEN SOMS OP DE OUDE ZE WAREN SOMS NIEUW, ZOALS EEN HOOG MOORDCIJFER IN EEN STAAT

 25. IN BOWLING ALONE ONDERSCHEIDDE PUTNAM TUSSEN BONDING SOCIAL CAPITAL EN BRIDGING SOCIAL CAPITAL IN ZIJN INDEX VOOR SOCIAAL KAPITAAL DEED HIJ NIETS MET DIT ONDERSCHEID BONDING SOCIAL CAPITAL WAREN BANDEN MET MENSEN VAN DE EIGEN SOORT BRIDGING SOCIAL CAPITAL WAREN BANDEN MET ANDERSOORTIGE MENSEN

 26. IN 2004 BEZOCHT PUTNAM HET VERENIGD KONINKRIJK BLAIR IS EEN FAN VAN HEM MAAR VOLGENS THE ECONOMIST VAN 28 FEBRUARI 2004 SCHROK BLAIR VAN EEN NIEUWE BEVINDING VAN PUTNAM

 27. DIE BEVINDING HAD BETREKKING OP DE VERENIGDE STATEN EN LUIDDE: BLANKEN DIE IN OVERWEGEND BLANKE WIJKEN WONEN HEBBEN MEER VERTROUWEN IN BLANKEN DAN BLANKEN DIE IN EEN OVERWEGEND NIET-BLANKE WIJK WONEN

 28. MERK OP DAT IN DEZE UITSPRAAK DE EENHEDEN PERSONEN ZIJN GEWORDEN EN DAT HET OORDEEL VAN PERSONEN AFHANGT VAN EEN KENMERK VAN HUN CONTEXT PUTNAM IS DE OVERGANG AAN EHT MAKEN VAN MACROVRAGEN EN MACROHYPOTHESEN NAAR MICROVRAGEN EN MICRO-CONTEXTHYPOTHESEN

 29. EEN BELANGRIJK ZIJPAD OVER SOCIAAL KAPITAAL EN ONGELIJKHEID IN BEROEPSPRESTIGE

 30. GRANOVETTER LIET IN 1974 IN GETTING A JOB ZIEN DAT IN DE VERENIGDE STATEN TOEN VEEL MENSEN EEN BAAN VONDEN VIA VRIENDEN EN NIET VIA FORMELE KANALEN ALS ADVERTENTIES VOLGENS HEM SPRAK DIT TEGEN DE BLAU-DUNCAN STELLING DAT ER MET DE OVERGANG VAN AKKERBOUW NAAR INDUSTRIE OOK EEN VERSCHUIVING IS VAN ASCRIPTIE EN PARTICULARISME NAAR ACHIEVEMENT EN UNIVERSALISME

 31. ERG STRENG WAS DIE TOETSING ECHTER NIET AMERIKAANS EN NEDERLANDS ONDERZOEK LIET ZIEN DAT MENSEN DIE DOOR VRIENDEN AAN EEN BAAN WAREN GEKOMEN, ALS REKENING WERD GEHOUDEN MET HUN OPLEIDING EN SOCIALE HERKOMST, EEN LAGERE BAAN HADDEN DAN WANNEER ZE OP FORMELE WIJZE HUN BAAN HADDEN GEVONDEN

 32. NEDERLANDS ONDERZOEK: NAN-DIRK DE GRAAF & HENK FLAP, ‘I’LL GET BY WITH A LITTEL HELP FROM MY FRIENDS’ SOCIAL FORCES 1988 ZIJ LIETEN OOK ZIEN DAT ALS DE VRIENDEN VAN MENSEN EEN HOGERE BAAN HADDEN, DEZE PERSONEN ZELF OOK EEN HOGERE BAAN HADDEN, ONAFHANKELIJK VAN HUN OPLEIDING EN SOCIALE HERKOMST

 33. SOCIAAL KAPITAAL BIJ ONGELIJKHEIDSVRAGEN IS NIET ZOZEER HET HEBBEN VAN VRIENDEN, MAAR HET HEBBEN VAN VRIENDEN MET EEN HOGE BAAN DENK AAN PUTNAM EN HET ONDERSCHEID TUSSEN BONDING SOCIAL CAPITAL EN BRDIGING SOCIAL CAPITAL

 34. HENK FLAP BEGON IN NEDERLAND MET ONDERZOEK NAAR SOCIAAL KAPITAAL, MAAR HIJ IS INGEHAALD DOOR DE VLAMING MARC HOOGHE DIE MEER AANSLUITING ZOCHT BIJ DE COHESIEVRAGEN VAN PUTNAM ‘WAARDENCONGRUENTIE BINNEN VRIJWILLIGE VERENIGINGEN’, MENS EN MAATSCHAPPIJ 2001