Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa - PowerPoint PPT Presentation

sosiaalialan tietoteknologian kehitt minen pohjois karjalassa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa

play fullscreen
1 / 21
Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa
140 Views
Download Presentation
alisa
Download Presentation

Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa • Taustaa • Sosiaalialan kehittämishanke 2003 – 2007 • Sosiaalityön kehittämishanke Pohjois-Karjalassa 2003 – 2005 - kehittäjäsosiaalityöntekijöille perustettiin maakuntaverkkoon oma ekstranet - toimeentulotuen sähköinen hakeminen – kehittäminen yhteistyöryhmässä • Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus • Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma • terveydenhuollon tietoteknologian kehittäminen Pohjois-Karjalassa 20.9.2006 RH

 2. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeet 2005 -2006 Kommunikaatio- keskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja etätulkkaus Lapin läänissä Sosiaalitoimen asiakasjärjestelmät kehittämishanke Lapin läänissä Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa Kansallinen hanke: Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa Varhaiskasvatus- palveluiden sähköinen asiointi ja viestintä, Kuopio eSoKe Sosiaalialan tieto- teknologian käytön edistäminen, Pohjois-Karjala Sos-Kes Kunnallisten sosiaali- palvelujen tieto- hallinnon kehittäminen Keski-Suomessa Kaaso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologian kehittämishanke 20.9.2006 RH

 3. eSoKe–suunnitteluhanke 1.9.2005 – 31.8.2006 Selvitykset Määrämuotoisten lomakkeiden pilotointi Kansallinen rajapinta Sähköinen tiedon siirto ja asiakirjojen säilyttäminen (sähköinen arkisto) Työntekijöiden ohjaus Organisaatioiden ja hallinnonalojen välinen kommunikointi Prosessien kuvaaminen Maakunnallisen toimijan perustaminen Ammattihenkilöstön työtä helpottava sähköinen asiointi Informaation tuottaminen kansalaisille Konsultaatio- palvelut Mobiili- kirjaaminen Ajanvaraus 20.9.2006 RH

 4. eSoKe–suunnitteluhanke 1.9.2005 – 31.8.2006 • Toiminta • Selvitykset sähköisen asioinnin ja tiedonsiirron tarpeista sosiaalipalveluissa Pohjois-Karjalassa • Maakunnallisen sosiaalihuollon sähköisen arkiston ja tiedonsiirron tekninen ja toiminnallinen suunnittelu • Määrämuotoisen lomakkeen pilotointi • Prosessikuvaukset pilotoitavista sosiaalipalveluista • Suunnitelma sosiaalihuollon tietoteknologian käyttöönotosta • Suunnitelma kehittämistoimista ja yhteistyöstä alueellisen toimijan kanssa • Yhteistyöverkoston laajentaminen ja vahvistaminen 20.9.2006 RH

 5. Sosiaalialan sähköisen asioinnin kehittäminen Itä-Suomessa26.1.2006/RH eSoKe -jatkohanke • Sosiaalialan asiakastietojen sähköinen tiedonsiirto- ja arkistointi • Sosiaalialan sähköisten lomakkeiden käyttöönotto • Ammattihenkilöstön koulutuksen ja asiakastuen organisointi ja järjestäminen • Maakunnallisen toimijan perustaminen ja maakunnallisen sosiaalialan sähköistä asiointia kehittävän verkoston luominen • rahoitus: STM (28.2.2006) •  eSOSTIETO –hanke 1.9.2006 – 31.12.2008 • Mobiilipalvelujen kehittäminen • Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun tiedonsiirto • Asiakasprosessin kirjaaminen ja palvelujen tilaaminen asiakkaan luona • Kainuun ja Pielisen Karjalan yhteistyöhanke • rahoitus: STM 2007 • Virtuaalinen yhteis-palvelukeskus ja SOSBOX • Kansalaisen vuorovaikutteisten asiointipalvelujen kehittäminen/ kansalaisnäkökulma • Maakunnallisen sosiaalialan ammattilaisten ja kehittäjien ekstranetin kehittäminen sähköiseksi toimintaympäristöksi • rahoitus: Itä-Suomen innovatiiviset toimet 4/2006 •  SASPA –hanke • 1.9.2006 – 31.3.2008 • eAsiointi ja eTyöpöytä • Kansalaisen vuorovaikutteisten asiointipalvelujen kehittäminen/ • työntekijän näkökulma • virkailijan sähköisen työpöydän kehittäminen • kansallisen avoimen, asiakirjojen yhteiskäytön mahdollistavan ja ohjelmatoimittajista riippumattoman rajapinnan kehittäminen • rahoitus: TEKES/Fenix 31.1.2006 •  eAsiointi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 20.9.2006 RH

 6. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ eSOSTIETO– Sosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto -hanke 20.9.2006 RH

 7. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Avainsanoja • Sosiaalityön kehittäminen • Maakunnallisuus, seutukunnallisuus • Ylimaakunnallinen yhteistyö • Valtakunnalliset linjaukset sosiaalihuollon tietoteknologian kehittämisessä • Yhteistyö Tikesos -hankkeiden kanssa • Yhteistyö muiden sosiaalialan tietoteknologia-hankkeiden kanssa (SASPA, eAsiointi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, JUPA) • Yhteistyö terveydenhuollon kanssa 20.9.2006 RH

 8. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Hallinnoija • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK) • Toteutusaika • 1.9.2006 – 31.12.2008 • Rahoittajat • Sosiaali- ja terveysministeriö 75% • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/sosiaalipalvelut • Pohjois-Karjalan kunnat (11): JYTY –seutu: Eno, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Pyhäselkä Pielisen Karjala: Lieksa Keski-Karjala: Kitee, Kesälahti ja Rääkkylä 20.9.2006 RH

 9. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Yhteistyökumppanit • Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy • Seudulliset kehittämisyksiköt Pielisen Karjala: Karpalo Joensuun seutu: Perhekeskus Keski-Karjala: HYTKES • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. • Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys • Joensuun maistraatti ja valtakunnallinen maistraattien kehittämisyksikkö • Kainuun maakunta-kuntayhtymä • Avaintechnologies Oy • WM-Data Oy 20.9.2006 RH

 10. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoiteltavia hyötyjä sosiaalihuollon asiakkaalle • Sosiaalipalvelujen saatavuus paranee • Palvelujen käyttö helpottuu • Ammattihenkilöstön aikaa saatavilla asiakastyöhön nykyistä joustavammin • Aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee • Sujuvammat palveluprosessit • Saumattomat palveluketjut • Tasavertaisuus • Kustannussäästöt 20.9.2006 RH

 11. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoiteltavia hyötyjä sosiaalihuollon henkilöstölle • Rajallista työaikaa mahdollista kohdentaa asiakastyöhön nykyistä joustavammin • Työprosessien selkeytyminen ja nopeutuminen • Työn hajauttaminen ja keskittäminen mahdollistuu • Organisaatioiden ja hallinnon alojen välisen tiedonsiirron kehittyminen • Tiedonsaanti paranee • Saumattomat palveluketjut • Kustannussäästöt 20.9.2006 RH

 12. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoitteet • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköisen arkistoinnin toteuttaminen • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköisen tiedonsiirron toteuttaminen • Toimeentulotuen hakemisen, isyyden tunnustamisen ja lapsen huollosta sopimisen sähköisten prosessien kehittäminen ja levittäminen • Sähköisen asioinnin käyttöönottoon liittyvä koulutus ja tuki sosiaalialan ammattilaisille ja sosiaalihuollon palvelujen käyttäjille • Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittäminen maakunnallisen toimijan ja sitä tukevan yhteistyöryhmän kanssa 20.9.2006 RH

 13. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoite 1 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköisen arkistoinnin toteuttaminen - sosiaalihuollon sähköinen arkisto toteutetaan terveydenhuollon sähköisen arkiston arkkitehtuuria hyödyntäen - määritellään, kehitetään ja testataan sosiaalihuollon sähköinen arkisto alueelliseen sähköiseen arkistoon huomioiden kansalliset määritykset ja arkkitehtuuri - rekisterinpitäjille sähköinen AMS - sähköinen allekirjoitus asiakirjan eheyden ja muuttumattomuuden varmistamiseksi - valtakunnallisen kehittämisen ja lainsäädännön seuranta 20.9.2006 RH

 14. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoite 2 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköisen tiedonsiirron toteuttaminen - sosiaalihuollon sähköisten asiakasasiakirjojen tiedonsiirron kehittäminen - toteutetaan ja pilotoidaan kansallisesti tarkentuvien määritysten mukaisesti ja niiden mahdollistamassa aikataulussa sosiaalihuollon asiakastietojen käyttö yli organisaatiorajojen - valtakunnallisen kehittämisen ja lainsäädännön seuranta 20.9.2006 RH

 15. Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen Viranomaisliittymät/ulkoiset liittymät - Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri Kunnan omat verkkosivut - palvelut eri ryhmille Monikanavaviestintä PC, PDA, digi-TV, GSM eLomake – verkkopalvelu • Verkkolomakkeet • jakelu • hajautus • prosessointi • täyttö ja palautus • asioinnin tilatieto • virtuaaliset ”asiakaslaatikot” • tunnistaminen • allekirjoitus • ylläpito • salaus • aikaleimat • seuranta/lokitiedot • asiointitiedot Pääsy tarpeen mukaan, esim. Kela, verohallinto, VRK (VTJ) Pääsy tarpeen mukaan, esim. Kela, verohallinto, VRK (VTJ) Sähköinen kansallis-arkisto Paikalliset integraatiot Virkatunnis- tautuminen ja allekirjoitus (PKI-kortit) Integraatio JUPA Tietojen välitys operatiivisiin järjestelmiin ja haluttaessa niistä Internet-jakeluun Sähköinen maakunta-arkisto Operatiiviset järjestelmät VeTuMa = Kansalaisen tunnistautuminen, sähköinen allekirjoitus ja maksaminen. 20.9.2006 RH Joensuun kaupunki 2005 – Kari Nousiainen (2.11.2005)

 16. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoite 3 • Toimeentulotuen hakemisen, isyyden tunnustamisen ja lapsen huollosta sopimisen sähköisten prosessien kehittäminen ja levittäminen - prosessikuvaukset - jatketaan sähköisen toimeentulotuen hakemisen kehittämistä Joensuun kaupungin kehittämistyön ja siihen liittyvän kokeilun pohjalta - maakunnallisen ja seudullisten lastenvalvojien toimintamallin luominen ja kehittäminen asiakasta joustavasti palvelevaksi kokonaisuudeksi yhteistyössä kuntien ja PKSSK:n äitiyshuollon ja sosiaalityön henkilöstön sekä Joensuun maistraatin ja Oikeusministeriön kanssa 20.9.2006 RH

 17. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto eSoKe –hankkeen aikana laaditut prosessimallit http://www.pkssk.fi/Sosiaalipalvelut/Toimeentulo_nykytila/index.html http://www.pkssk.fi/Sosiaalipalvelut/Toimeentulo_tavoitetila/index.html http://www.pkssk.fi/Sosiaalipalvelut/Lastenvalvoja_nykytila/index.html http://www.pkssk.fi/Sosiaalipalvelut/Lastenvalvoja_tavoitetila/index.html 20.9.2006 RH

 18. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoite 4 • Sähköisen asioinnin käyttöönottoon liittyvä koulutus ja tuki sosiaalialan ammattilaisille ja sosiaalihuollon palvelujen käyttäjille - osaamiskyselyjen, selvitysten ja aiemmin laadittujen koulutussuunnitelmien hyödyntäminen - sosiaalihuollon ammattilaisten tuen organisoiminen - sosiaalihuollon asiakkaiden tuen organisoiminen mm. yhteispalvelupisteissä – huom. asiakkaiden informointi uudella tavalla tarjottavasta palvelusta ja omatoimisuuden tukeminen 20.9.2006 RH

 19. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Sosiaalihuollon henkilöstölle suunnatut seutukunnalliset tiedotustilaisuudet • Pielisen Karjala 15.11.2006 klo 13.00 – 16.00 Lieksa, valtuustosali • Joensuun seutu 17.11.2006 klo 12.30 – 15.30 Joensuu, Perhekeskus • Keski-Karjala 23.11.2006 klo 13.00 – 16.00 Kitee, valtuustosali 20.9.2006 RH

 20. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • Tavoite 5 • Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittäminen maakunnallisen toimijan ja sitä tukevan yhteistyöryhmän kanssa - maakunnallisena toimijana Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy - maakunnalliset linjaukset - maakunnallisen yhteistyöryhmän kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen - sosiaalialan tietohallinnon maakunnallinen strategia 20.9.2006 RH

 21. eSOSTIETO–hankeSosiaalialan tietoteknologian käyttöönotto • KIITOS ! • Yhteystiedot Projektipäällikkö Riitta Hassinen PKSSK/ eSOSTIETO –hanke Rantakatu 26 B, 2. krs 80100 JOENSUU 050 388 6779 riitta.hassinen@pkssk.fi 20.9.2006 RH