ty ty ajat ja ty urien pident minen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työ, työajat ja työurien pidentäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työ, työajat ja työurien pidentäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Työ, työajat ja työurien pidentäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Työ, työajat ja työurien pidentäminen. Professori Matti Ylikoski 3.12. 2009. Miten työterveyttä, työkykyä …ja siis työuraa voidaan ylipäätään edistää ?. Työ, toimintakyky, osaaminen ja ikä ovat sidoksissa toisiinsa - ja vaikuttavat työssä jatkamiseen - (Ilmarinen 1999). %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työ, työajat ja työurien pidentäminen' - jill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty ty ajat ja ty urien pident minen

Työ, työajat ja työurien pidentäminen

Professori Matti Ylikoski

3.12. 2009

slide2
Miten työterveyttä, työkykyä

…ja siis työuraa voidaan ylipäätään edistää ?

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide3
Työ, toimintakyky, osaaminen ja ikä ovat sidoksissa toisiinsa- ja vaikuttavat työssä jatkamiseen -(Ilmarinen 1999)

%

Toimintakyky ja kompetenssi

Ongelma

Edistä työkykyä

Reservi

Reservi

Työn vaatimukset

ja kuormitukset

Vähennä vaatimuksia ja

kuormittumista

Ikä

Ratkaisut

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

ty uran eheyden haasteet ttl n toimenpiteiden kohteina vainio ylikoski 2009
Työuran eheyden haasteet TTL:n toimenpiteiden kohteina(Vainio & Ylikoski 2009)

"Työhön" - menetelmä

 • Muutosten kohtaaminen:
 • lomautetut, irtisanotut, työttömien työhön paluu, osaamisen ja työkyvyn ylläpitäminen,
 • jäljelle jäävien terveys ja tuki

Ihmisen mittainen työ

 kestävä työura

 vetovoimainen tulevaisuuden työpaikka

Win – win - puhe

Olemme erilaisia – puhe

"Eteenpäin kriisistä"

"ParTy" - menetelmä

"Terveenä työttömyydestä"

 • Ikääntyvät ja maahanmuuttajat
 • myönteiset asenteet,
 • syrjinnän vähentäminen,
 • houkutteleva työ ja hyvät työolot yksilöllisin ratkaisuin

Työssä

"Potentiaali"

"Ikävoimaa"

Terveellinen,

turvallinen,

mielekäs työ

osana hyvää elämää

"Työn imu"

 • Nuoret ja työelämän ulkopuolella olevat
 • työelämään kiinnittymisen tuki,
 • työelämävalmiudet,
 • perehdyttäminen

"Kohti työelämää"

"Ikäjohtaminen"

"Koulusta työhön"

 • Työkyvyttömät, vajaakuntoiset
 • varhaisen tunnistamisen ja työhönpaluun mallit ja tuki, vajaakuntoisten tuki
 • tule-sairauksien ja masennuksen ennakointi,ehkäisy ja hoito

"Työläs"

 • Kuormitusten hallinta
 • työssä jatkavat
 • riskiryhmät

"MIVA"

"Työaikapalvelu"

"Tikka"

Depressiosuositus

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide5

Työhyvinvoinnin näkökulma:Rekkakuski – esimerkki:

 • Ajopiirturi "määrittää" tauot ja tahdin.
 • Miten on syömisen kanssa?
 • Yöt tiellä, milloin kotona?
 • Ehtiikö nukkua?
 • Mites se "taukojumppa" ja kuntoilu?
 • Kiire on ja kallis kuorma vastuulla
 • Vaara vaanii ja tärinä jyskyttää
 • Kestääköhän selkä ja riittävätkö voimat?……..

Tämäkään ei vielä ole "työhyvinvointitoimintaa !

Sitä on esim.:

1. Yritysstrategiassa huomioidaan, miten ja ketkä yhdessä

suunnittelevat työ- ja työaikajärjestelyt, kuormitusten

mitoituksen ja hallinnan välineet jne. – koko "prosessin"

2. Miten "hyvinvointiosaaminen" kytketään henkilöstökoulutukseen?

3. Miten vaikutetaan muihin (huoltamoravintoloihin, taukotiloihin,

asiakkaiden lastauslaitureihin ja apuvälineisiin)?

4. Mihin toivotaan erityisesti työterveyshuollossa ja työsuojelussa

panostettavan (vireyden ja tules - tilan seuranta ja ohjaus,

tapaturmaton työkulttuuri jne.)?

5. Miten tehtävät vastuutetaan?

 Työhyvinvointiin vaikutetaan mm. ergonomialla, työaika- ja vuororatkaisuilla, liikunta- ja ravitsemusmahdollisuuksilla ja -tiedoilla, työ- ja yleisen turvallisuuden keinoin, työn sujuvoittamisella jne…:

…yksilö ja yritys yhdessä !

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide6
Työaikojen merkitys työhyvinvoinnille ja työssä jatkamiselle

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

t rkeimm t syyt ty ss jatkamiseen el kei n j lkeen til astokeskus 2006
Tärkeimmät syyt työssä jatkamiseen eläkeiän jälkeen(Tilöastokeskus 2006)

Vähennä kiirettä/kuormitusta

Lisää työn sisältöhaasteita

Kuntoutusmahdollisuudet

Parempi esimiestyö

Työympäristöparannukset

Parempi palkka

Koulutusmahdollisuudet

Joustavammat työajat

Parempi työterveyshuolto

Välivuodet

Vähennä haittoja

Lisää vahvuuksia

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide8
Auttavatko lyhyemmät työpäivät jatkamaan eläkeikään asti?- Kyllä ja etenkin terveytensä huonommiksi kokevilla(naiset)

%

(Torgen et al. 2001)

Terveys + - + -

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide9
Työajat kuormittumisen haasteena

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

ty ajat suomessa positiivisia trendej ep s nn llisyys s ilyy
Työajat SuomessaPositiivisia trendejä – epäsäännöllisyys säilyy
 • Suomessa kokonaistyöaika Eurooppalaisittain lyhyehkö
 • Ylipitkiä työaikoja (48 t tai enemmän) teki 2.8% v. 2005 (Eurostat) - vähiten Euroopassa!
 • Yksilöllisen jouston mahdollisuus joka kolmannella, etätyön käyttö nousussa
 • 32% tekee muuta kuin päivätyötä (Työolotutkimus 2008): ei pääosin muutoksia viime vuosina (TTL 2006).
  • eniten liikenteessä, terveydenhuollossa ja palvelusektorilla
 • Korvattu ylityö vähitellen noussut (Työolotutkimus), korvaamaton vähentynyt
 • Työtehtävien tai esimiehen vaatimuksesta työajoissa joustaa puolet palkansaajista

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

vuoroty n yleisyys eu ssa 2003
Vuorotyön yleisyys EU:ssa 2003

1984

EU15

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

univaikeudet ty olotutkimus v hint n kerran viikossa
Univaikeudet(Työolotutkimus, vähintään kerran viikossa)

%

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

unettomuus ty stressin eri luokissa helsinki hearth study n 3079
Unettomuus työstressin eri luokissaHelsinki Hearth Study, n=3079

%

Työn vaatimukset

Vaikutusmahdollisuudet työhön

Kalimo et al. 2000

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

i n yhteys voimakkaan v symyksen esiintymiseen ammattiliikenteess h rm 2007
Iän yhteys voimakkaan väsymyksen esiintymiseen ammattiliikenteessä(Härmä 2007)

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

vuoroty n terveyshaitat verrattuna p iv ty h n
Vuorotyön terveyshaitat(verrattuna päivätyöhön)

Riski Näyttö

unettomuus ja univaje 1-2 korkea

sepelvaltimotauti 1.3 –1.6 korkea

rintasyöpä 1.3 -1.6 korkea

vatsakatarri 1-2 kohtalainen

metabolinen syndrooma 1.6 -1.7 kohtalainen

lihavuus 1-2 kohtalainen

kuolemaan johtavat työtapaturmat 1.6 kohtalainen

lievät työtapaturmat 1.2 kohtalainen

raskauden keskeytyminen <2 kohtalainen

tyypin II diabetes ? kohtalainen

aivoveritulppa ? matala

mielenterveyden häiriöt, reuma ? matala

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

suuria kysymyksi miksi ty vahinkok yr t nousevat suomessa
Suuria kysymyksiä:Miksi työvahinkokäyrät nousevat Suomessa?

Palkansaajien työvahingot 2005-2008

Tapaturmavakuutus-

laitosten liitto 2009

 • Ruotsissa päinvastainen suuntaus:
 • Mellan åren 2005 och 2008 har arbetsolyckorna med frånvaro minskat med ungefär 10 procent.
 • Under perioden 2003-2008 har arbetssjukdomarna minskat med nästan 60 procent
 • Arbetsmiljöverket 2009

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

vaikutusmahdollisuudet ty aikoihin liittyv t sairaspoissaoloihin kunta alalla ty terveyslaitos 2004
Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin liittyvät sairaspoissaoloihin kunta-alalla (Työterveyslaitos 2004)
 • Mahdollisuudet vaikuttaa omiin työaikoihin olivat yhteydessä koettuun terveyteen ja sairauspoissaoloihin (Ala-Mursula, Vahtera ym. 2002, 2004)
 • Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin liittyivät naisilla noin 50% vähäisempiin sairauspoissaoloihin neljän vuoden seurannassa verrattuna naisiin, joiden vaikutusmahdollisuudet työaikoihin olivat tutkimuksen alussa vähäiset

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide18
Miten hallita kuormittumista ?

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

ty aikojen hallinta
Työaikojen hallinta

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

 • Työpäivän pituuteen
 • Työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtaan
 • Taukojen pitämiseen työpäivän kuluessa
 • Yksityisasioiden hoitamiseen työpäivän kuluessa
 • Työvuorojärjestelyihin
 • Palkallisten lomien ja vapaiden ajankohtiin
 • Palkattomien virka- ym. vapaiden pitämiseen

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

yksil lliset vaikutusmahdollisuudet ty aikoihin lis ntyneet suomessa tilastokeskus 2009
Yksilölliset vaikutusmahdollisuudet työaikoihin lisääntyneet Suomessa(Tilastokeskus 2009)

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

yksityisen palvelusektorin ty olot ja hyvinvointi kandolin ym 2009
Yksityisen palvelusektorin työolotja hyvinvointi(Kandolin ym. 2009)

- hankkeeseen osallistui työmarkkinajärjestöjä kaupan, matkailu- ja ravintola-, kiinteistöpalvelu- ja vartiointialalta, rahoittajana Työsuojelurahasto

Tuloksia työaikajoustoista:

 • Jousto esimiehen tai työtehtävien vuoksi kuukausittain 45 %
  • ylityötä ja työtä ilman korvausta

 vähemmän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia

 • Yksilöllinen jousto
  • voi vaikuttaa työaikoihin paljon 40 %
 • Ajantasaiset työvuorolistat
  • ovat kunnossa 72 %

 enemmän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, useammin työn imua

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

ty aika autonomia hankkeen vaikutukset hyvinvointiin hoitoty n 255 hakola ja koivum ki
Työaika-autonomia = työntekijän ja työyhteisön itsemääräämisoikeus työvuorosuunnittelussaTyöaika-autonomia –hankkeen vaikutukset hyvinvointiin Hoitotyö, n=255 (Hakola ja Koivumäki)

Nykyinen vuorojärjestelmä vaikuttaa myönteisesti (vastaajien osuus 2003 ja 2005):

%

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide23
Ikääntyvien vuorotyöläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keinot(Härmä and Ilmarinen, SJWEH 1999).

1. Vuorosuunnittelu

- yksilöllisen joustavuuden lisääminen

- enemmän aikaa palautumiseen (vuorojen välillä ja sisällä)

- yötyön ja peräkkäisten yövuorojen vähentäminen

- yötyön kokonaismäärän vähentäminen - yötyön vähentäminen ikääntyviltä - nopeasti eteenpäin kiertävät työvuorot

- jatkuvassa kolmivuorotyössä yksilölliset tai aikaisemmat vuorojen alkamisajat

2. Työterveyshuolto

- terveystarkastusten tehostaminen ikääntyvillä - yksilöllisten selviytymiskeinonen (uni-valve rytmi, ravitsemus, liikunta, coping-mekanismit, jne) edistäminen terveyskasvatuksen avulla - yksilöllisten ratkaisujen suosiminen (tarvittaessa siirtäminen päivätyöhön)

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide24
Osallistuvalla työaikojen suunnittelulla - voidaan yhteen sovittaa tuotannollisia ja yksilöllisiä joustoja

Yritysten tarpeet

Työntekijöiden tarpeet

Tuotannollinen jousto

liittyen asiakkaiden ja kysynnän tarpeisiin jatyövoiman saatavuuteen

Yksilöllinen joustoliittyen vapaa-aikaan, perheeseen, opiskeluun,ikään ja vajaa-työkykyisyyteen

Tasapaino ja yhteistyö=> etuja molemmille

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide25
Työterveyslaitoksen kehittämien eteenpäin kiertävien vuorojärjestelmien leviäminen Suomessa 2000 -2007

- Ruukki Oy (ent. Fundia) Koverhar, useita yksiköitä - Ruukki Oy (ent. Fundia) Taalintehdas, useita yksiköitä- Finnair Lentokonehuolto - Rautaruukki, Raahe, Hämeenlinna ja Kemi- Ekokem Oy Ab, Riihimäki- Omg Harjavalta- Outokumpu, Tornio - Visko Oy, Hanko- Kemira, Uudenkaupungin tehtaat - Kemira Fine Chemicals, Kokkola - Imatra Steel, Imatra- Fazer Cloetta- satamat (Hanko, Hamina) - Oulun yliopistollinen sairaala, neurokirurgian osasto - Tampereen yliopistosairaala, Pikonlinna - Ido, Tammisaari- Tamfelt, Tampere - Okmetic, Espoo - Ahlstromin Flassfibre Oy:n Karhulan tehtaat- UPM Kymmene, Kaipola ja Jämsänkoski. Pankacord.

- Helsingin Energia

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

respect innovatiiviset ty aikamallit ik ntyvill finnair lentokonehuolto
RESPECT - Innovatiiviset työaikamallit ikääntyvilläFinnair Lentokonehuolto

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

nopeasti eteenp in kiert v n vuoroj rjestelm n vaikutukset
Nopeasti eteenpäin kiertävän vuorojärjestelmän vaikutukset

Ongelmia

harvoin joskus aina

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

vuoroj rjestelm muutoksen vaikutukset
Vuorojärjestelmämuutoksen vaikutukset

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

yksil lliset ja autonomiset ty ajat tukevat mahdollisuuksia pident ty uria
Yksilölliset ja autonomiset työajat tukevat mahdollisuuksia pidentää työuria

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide30

Työhyvinvointi ja mm. "kestävä työura" perustuvat

yhteensovittamiseen tasapainon löytämiseksi.(Ylikoski 2008, 1993; Maslach 2006)

 • tuottavuus  suoriutuminen
 • tehokkuus kuormitus jaksaminen

Yksilön edellytykset/

tarpeet

Organisaation tarpeet

 • vaatimukset  vapausaste, vaikutus
 • panostaminen uupumus palkitsevuus, arvostus
 • sitoutuminen  itsenäinen osallisuus
 • lojaalisuusalistuneisuus innostavuus

Asiantuntijat tarvittaessa "välittäjinä"

 • avoimuus  reiluus, luottamus,
 • luotettavuusepäluuloisuus kuulluksi tuleminen
 • tiimiteho, joustavuus  yhteisötuki, apu muilta,
 • yhteistyökyky syntipukki-ilmiö joustaminen
 • tulostavoitteet, laatu  resurssit, realismi, sopivat
 • aikarajat stressivälineet, sujuvat prosessit

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide31

Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää yleistajuista kirjallisuutta

www.ttl.fi

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014

slide32

Kiitos !

Prof. M. Ylikoski / 18.9.2014