Vienk r s risin jums inform cijas ieg anai
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

vienkāršs risinājums informācijas iegūšanai. Kas ir ZETTOOL?. Internetā pieejams informācijas iegūšanas risinājums interneta aptaujas – lietotājs iegūst atbildes no klientiem, partneriem, darbiniekiem un skata šo informāciju kā rezultātu statistiku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alijah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vienk r s risin jums inform cijas ieg anai

vienkāršs risinājums informācijas iegūšanai


Kas ir zettool
Kas ir ZETTOOL?

Internetā pieejams informācijas iegūšanas risinājums

 • interneta aptaujas – lietotājs iegūst atbildes no klientiem, partneriem, darbiniekiem un skata šo informāciju kā rezultātu statistiku

 • datu formas – lietotājs iegūst informāciju (datus) no klientiem, partneriem, darbiniekiem un skata šo informāciju kā datu bāzi

 • vairāku lietotāju pieeja – lietotājs iegūst iespēju sniegt pieeju informācijai vairākiem lietotājiem vienlaicīgi


Kas ir zettool1
Kas ir ZETTOOL?

Mārketings un pārdošana

Klientu aptauja

Jauna produktu aptauja

Kampaņas efektivitātes aptauja

Ikmēneša piedāvājums vai jaunumi

Ielūgumu izsūtīšana un apmeklētāju reģistrs

Aptauja par semināru, konferenču un citu pasākumu efektivitāti

Pasūtījumu pieņemšana

Personāla vadība

Atvaļinājumu reģistrs

Slimības lapu reģistrs

Darbinieku arhīva reģistrs

CV saņemšana un datu bāzes uzturēšana

Darbinieku testēšana

Darba piedāvājumu izsūtīšana

Administrācija un vadība

Projekta atskaišu saņemšana un reģistrs

Apmeklētāju un nostrādāto stundu reģistrs

Problēmas pieteikumu reģistrs un apstrāde

Lietvedība

Saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrs

Rīkojumu, līgumu un pilnvaru reģistri

Iepirkumu reģistrs

Izrakstīto un saņemto rēķinu reģistri

Iesniegumu saņemšana un reģistrs

ISO kvalitāte

Klientu aptauja

Aptauja par klientu apmierinātību

Aptauja par partneru apmierinātību

Aptauja par darbinieku apmierinātībuAptaujas rezult ti
Aptaujas rezultāti

Ar ZETTOOL lietotājs saņem pilnīgu aptaujas rezultātu pārskatu analīzi vienuviet – viss tikai klikšķinot, nekāda programmēšana!


Aptaujas iesp jas

Anketas veidošana

anketa vairākās valodās

9 jautājumu tipi anketas veidošanai

jautājumu loģika piedāvā nākošo jautājumu atkarībā no sniegtās atbildes

iespējams ievietot anketas ievadā attēlu, tekstu, iDokumentu (www.scribd.com)

jautājumu iespējams nodefinēt kā obligātu

jautājumam iespējams pievienot attēlu, video (embed kodu) vai datu formu (embed kodu)

Aptaujas norise

aptaujas publiskā saite anketas publicēšanai vai nosūtīšanai

neierobežota unikālu aptaujas saišu izsūtīšana respondentiem no sistēmas vides

respondentu e-pastu saraksta veidošana (t.sk. kopēšana no MS Excel) katrai aptaujas anketas valodai

uzaicinājuma e-pasts respondentiem katrai anketas valodai

atgādinājuma e-pasts neatbildējušiem respondentiem

Aptaujas iespējas


Aptaujas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem
Aptaujas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Tiek izveidota anketa caur kuru respondenti sniedz atbildes

Neierobežoti plaša anketa vairākās valodās ar iespēju pielāgot tās vizuālo izskatu, kā arī dažādu loģiku iespējas.


Aptaujas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem1

Tiek izveidota anketa caur kuru respondenti sniedz atbildes

Aptaujas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem


Aptaujas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem2
Aptaujas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Katrs respondents pa e-pastu vai internetā saņem pieeju anketai un sniedz atbildes


Aptaujas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem3
Aptaujas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Jūs tiešsaistē saņemat informāciju, to uzkrājat un analizējat

Publiskā aptaujas rezultātu saite

Rezultātu eksports un anketas pārslēgšana starp valodām

Respondentu saraksti

Mērķa auditorijas atlase

Atbilžu grafisks, procentuāls un respondentu skaita attēlojumsFormas dati
Formas dati

Ar ZETTOOL lietotājs saņem visus caur formu ievadītos datus vienā datu bāzē tālākai analīzei un apstrādei.


Formas iesp jas

Formas veidošana

forma vienā valodā

14 datu lauku tipi formas veidošanai

dažādi datu loģikas uzstādījumi lauku tipiem

iespējams ievietot formas ievadā attēlu, tekstu

datu lauku iespējams nodefinēt kā obligātu

datu lauku iespējams nodefinēt kā redzamu tikai sistēmas vidē

Datu iegūšana

formas publiskā saite anketas publicēšanai vai nosūtīšanai

neierobežota unikālu formas saišu izsūtīšana respondentiem no sistēmas vides

respondentu e-pastu saraksta veidošana (t.sk. kopēšana no MS Excel)

respondentu pieejas kontrole datu formai

Formas iespējas


Formas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem
Formas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Tiek izveidota forma caur kuru iespējams ievadīt datus

Neierobežoti plaša datu forma, kas ir piemērota informācijas savākšanai, reģistriem, datu bāzēm, utml.


Formas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem1
Formas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Tiek izveidota forma caur kuru iespējams ievadīt datus


Formas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem2
Formas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Katrs respondents pa e-pastu vai internetā saņem pieeju formai


Formas realiz cija ar 3 vienk r iem so iem3
Formas realizācija ar 3 vienkāršiem soļiem

 • Jūs tiešsaistē saņemat informāciju, to uzkrājat un analizējat

Datu ierakstu filtri un skatījumi

Ierakstu dzēšana, kā arī kopēšana vai pārvietošana uz citu datu formu

Katra datu ieraksta pārslūkošana un labošana datu formas skatījumā


Zettool info@zettool lv www zettool lv

ZETTOOL

info@zettool.lv

www.zettool.lv

Uz sadarbību!