Ph t tri n c c k n ng l nh o trong qu n l d n th s tr n trung h u
Download
1 / 23

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN Th.S Trần Trung Hậu, - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN Th.S Trần Trung Hậu,. 05/2007. Nội Dung Trình Bày. Sự Lãnh Đạo là gì? Các nhà lãnh đạo làm gì? Các kỹ năng chính của lãnh đạo Các cách phát triển các kỹ năng lãnh đạo. Các Thực Tiễn Ngày Nay.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN Th.S Trần Trung Hậu, ' - alesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ph t tri n c c k n ng l nh o trong qu n l d n th s tr n trung h u

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠOTRONG QUẢN LÝ DỰ ÁNTh.S Trần Trung Hậu,

05/2007


N i dung tr nh b y
Nội Dung Trình Bày

 • Sự Lãnh Đạo là gì?

 • Các nhà lãnh đạo làm gì?

 • Các kỹ năng chính của lãnh đạo

 • Các cách phát triển các kỹ năng lãnh đạo


C c th c ti n ng y nay
Các Thực Tiễn Ngày Nay

 • Kinh tế thị trường và sự cạnh tranh toàn cầu đang tạo ra những thay đổi trong tất cả các khía cạnh của xã hội chúng ta

  - Doanh nghiệp

  - Chính phủ

  - Giáo dục

  - Chăm sóc sức khỏe

 • Khách hàng/chủ đầu tư đòi hỏi nhiều hơn

 • Chúng ta phải thay đổi cách làm việc và quản lý

  - Tất cả các khía cạnh của các tổ chức chúng ta

  - Tất cả các qui trình chúng ta dùng để thực hiện công việc.


Ch ng ta s ng trong k nguy n m i
Chúng Ta Sống Trong Kỷ Nguyên Mới…

 • Mẫu hình (paradigm) cũ - Một công việc

  - Đến làm việc, làm công việc của bạn và trở về nhà

 • Mẫu hình mới – Chúng ta có hai công việc

  - Thực hiện (do) công việc của bạn

  - Cải tiến (improve) cách bạn thực hiệc công việc

 • Vấn đề chính yếu

  - Làm thế nào để cân bằng giữa hai khối lượng công việc “Thực Hiện” và “Cải Tiến”


C c nh l nh o gi p ch ng ta c nh ng thay i c n thi t
Các Nhà Lãnh Đạo Giúp Chúng Ta Có Những Thay Đổi Cần Thiết?

Các nhà lãnh đạo giúp một nhóm người chuyển từ mẫu hình cũ sang mẫu hình khác

“Sự Lãnh Đạo (Leadership): nghệ thuật khiến ai đó làm gì mà bạn muốn vì bạn muốn thực hiện nó."

Dwight D. Eisenhower


C c lo i nh l nh o
Các Loại Nhà Lãnh Đạo Đổi Cần Thiết?

 • Chính trị (Political)

 • Quân sự (Military)

 • Doanh nghiệp (Business)

 • Học thuật (Academic)

 • Tôn giáo (Religious)

 • Thể thao (Sports)

 • Và nhiều nữa


S thay i o i h i c trong l nh o v qu n l

Lãnh Đạo Đổi Cần Thiết?

Chuyển giữa các mẫu hình

Làm đúng việc

Tạo ra những tiến bộ

Lãnh đạo và phát triển con người

Quản Lý

Làm việc bên trong một mẫu hình

Làm việc đúng

Nắm giữ các lợi ích

Quản lý các qui trình

Sự Thay Đổi Ñoøi Hỏi Cả Trong Lãnh Đạo và Quản Lý


Ch ng ta c n c l nh o v qu n l
Ch Đổi Cần Thiết?úng Ta Cần Cả Lãnh Đạo và Quản Lý

 • Lãnh Đạo Con Người

 • Hướng dẫn

 • Truyền đạt

 • Tài nguyên

 • Huấn luyện (coach)

 • Củng cố

Quản Lý

CácQui Trình

Khách hàng hạnh phúc

Phản hồi (Feedback)

- Cái gì đang hoạt động?

- Cần làm khác đi?

Qui trình tốt sẽ phục vụ khách hàng tốt


Th i gian cho c ng vi c th c hi n v c i ti n
Thời Gian Cho Công Việc Thực Hiện và Cải Tiến Đổi Cần Thiết?

Lãnh Đạo Quản Lý

Vai TròCông việc “Cải Tiến”“Thực Hiện”

Ban Giám Đốc 90 10

Nhà Quản Lý 70 30

Nhân Viên Khác 30 70


Nh l nh o l m g
Nhà Lãnh Đạo Làm Gì? Đổi Cần Thiết?

 • Đưa ra Phương Hướng – Chúng ta sẽ ở đâu?

 • Truyền đạt

  - “Tại Sao” và “Lợi Ích” của Phương Hướng

 • Làm cho có thể (Enable), huấn luyện (Coach) và khuyên bảo (Counsel)

 • Nhìn nhận kết quả và củng cố hành vi như mong muốn (Desired Behavior)


A ra ph ng h ng ch ra con ng
Đưa Ra Phương Hướng - Đổi Cần Thiết?Chỉ ra con đường

 • Viễn Cảnh (Vision) - Sự thành công sẽ như thế nào

 • Các Mục Tiêu (Objectives) – Chúng ta sẽ chiến thắng như thế nào

 • Đích (Goals) – Bao nhiêu và khi nào

 • Các chiến lược (Strategies) – Chúng ta sẽ tập trung vào điều gì

 • Các sáng kiến (Initiatives) – Các dự án cụ thể mà chúng ta sẽ làm


Truy n t ph ng h ng t o s hi u bi t v hy v ng
Truyền Đạt Phương Hướng Đổi Cần Thiết?Tạo Sự Hiểu Biết và Hy Vọng

 • Phương hướng chúng ta đang theo đuổi

 • Các Lợi ích mà chúng ta mong đợi đạt được

 • Tiến trình thực hiện - Kết quả đạt được đến hôm nay

 • Sự truyền đạt nên rõ ràng, súc tích, và liên tục

 • Sử dụng nhiều loại hình truyền tải

  - Con người tham gia và xử lý thông tin theo những cách khác nhau


L m cho c th t o nh ng con ng i cho s th nh c ng
Làm Cho Có Thể - Đổi Cần Thiết?Tạo những con người cho sựthành công

 • Cung cấp tài nguyên – con người, thời gian, $$$

 • Đào tạo – xây dựng những kỹ năng cần thiết

 • Đề ra các phương pháp để hoàn thành công việc được giao

 • Xoá bỏ các rào cản, vướng mắc

 • Huấn luyện và khuyển giải


Nh n nh n v c ng c a con ng i l m vi c ng
Nhìn Nhận và Củng Cố Đổi Cần Thiết?Đưa con người làm việc đúng

 • Nhìn nhận những thành tựu và kết quả đạt được

  - Các phần thưởng tinh thần

  - Các phần thưởng tài chính

 • Củng cố hành vi mong muốn

  - Đưa con người làm các việc đúng

 • Con người muốn và cần có phản hồi

  - “Tôi đang làm việc như thế nào?”

 • Phản hồi là rất cần thiết cho sự tiến bộ

 • Công cụ then chốt - sự xem xét của cấp quản lý


Nh l nh o l nh o con ng i
Nhà Lãnh Đạo Lãnh Đạo Con Người Đổi Cần Thiết?

 • Đưa ra phương hướng (Provide Direction)

  - Nhà lãnh đạo chỉ ra con đường

 • Truyền Đạt (Communicate)

  - Nhà lãnh đạo phát triển sự hiểu biết và hy vọng

 • Làm cho có thể, huấn luyện, khuyên giải và cung cấp tài nguyên

  - Nhà lãnh đạo tạo dựng con người cho sự thành công

 • Nhìn nhận kết quả và củng cố hành vi như mong muốn

  - Nhà lãnh đạo đưa con người làm việc đúng


C c k n ng l nh o ch y u
Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Chủ Yếu Đổi Cần Thiết?

 • Sự nhạy bén

 • Suy nghĩ theo qui trình và hệ thống

 • Hoạch định và phát triển chiến lược

 • Xây dựng các bên liên quan (Stakeholder)

 • Sự truyền đạt

 • Xem xét và hướng dẫn

 • Các phương pháp cải tiến

 • Học cách đối phó với sự năng động của nhóm

 • Thiết kế và tạo không khí thoải mái cho cuộc họp

 • Hoạch định và quản lý dự án

 • Hiểu được các hành vi con người


C c ki u h nh vi
Các Kiểu Hành Vi Đổi Cần Thiết?

Có mục đích

 • Điều này sẽ tốt cho chúng ta

 • Chúng ta hãy bắt đầu

Sự Chấp Nhận

Ý Tưởng Mới

Cái Tôi

(Ego)

 • Tôi có thể làm cho nó có tác dụng

 • Điều này có thể tốt cho tôi

Phản ứng

(Reactive)

 • Vô tác dụng

 • Quá nhiều chi phí

 • Mất nhiều thời gian

Thời Gian


V n h nh c c cu c h p hi u qu
Vận hành các cuộc họp hiệu quả Đổi Cần Thiết?

 • Mục đích cuộc họp được xác định rõ ràng, các kết quả mong muốn, lịch trình và các vai trò

 • Các vai trò trong cuộc họp

  - Nhà lãnh đạo (Leader) – Vận hành cuộc họp

  - Người động viên (Facilitator) – Giúp cả nhóm điểu khiển cuộc họp

  - Người ghi chép (Scribe) – Nắm bắt các ý kiến và vấn đề trên các biểu đồ để nhóm tập trung vào các công việc đã định và những vấn đề trọng tâm

  - Người ghi chú (Note Taker) – Chuẩn bị các biên bản cuộc họp

  - Người kiểm soát thời gian (Timekeeper) – Theo doûi thời gian cuộc họp


C c vai tr trong cu c h p
C Đổi Cần Thiết?ác Vai Trò Trong Cuộc Họp

Người ghi chép

Người lãnh đạo cuộc họp

Người động viên

Người ghi chú

Người kiểm soát thời gian


Nh ng i u kh ng ng v l nh o
Những Điều Không Đúng Về Lãnh Đạo Đổi Cần Thiết?

 • Sự lãnh đạo là một kỹ năng hiếm có

 • Các nhà lãnh đạo là bẩm sinh

 • Các nhà lãnh đạo là có sức thu hút (charismatic)

 • Sự lãnh đạo chỉ tồn tại ở cấp cao của một tổ chức


Nh ng thay i c nh n l c n thi t
Những Thay Đổi Cá Nhân Là Cần Thiết Đổi Cần Thiết?

 • Sự điên rồ (Insanity)

  - Làm những điều giống nhau nhưng mong đợi các kết quả cao hơn

 • Nếu bạn không thể thay đổi suy nghĩ thì bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì (“If You Can’t Change Your Mind You Can’t Change Anything”)

 • Những ai maø thất bại trong việc đáp ứng lại một thế giới đang thay đổi thì sẽ có tầm ảnh hưởng ít hơn


Ph t tri n c c k n ng l nh o
Để Phát Triển Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Đổi Cần Thiết?

 • Đọc sách báo

 • Tham gia các khóa học

 • Thảo luận chủ đề này với các đồng nghiệp

 • Thực hành, thực hành và thực hành, ………..


T i c th th nh c ng
Tôi Có Thể Thành Công? Đổi Cần Thiết?

“Đừng nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ của những người đầy tâm huyết có thể thay đổi thế giới. Sự thật, đó là cách duy nhất mà chúng ta từng chứng kiến”.

“Never doubt that a small group of committed people can change the World. Indeed, it is the only thing that ever has”

Margaret Mead


ad