slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Nationalråd 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Nationalråd 2008

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
alea-wallace

Velkommen til Nationalråd 2008 - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
Velkommen til Nationalråd 2008
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Nationalråd 2008

 2. Program for dagen: 1. samling • Processens forløb v/ Jacob Viftrup • Lovsang v/ Christina Christensen • Et netværk af menigheder v/Johannes Hansen • Implementeringsteam v/ Johannes Hansen • Tjenesterådet v/Kenneth Skov/Birgit Tind

 3. Nationalråd 2008

 4. Drift og evaluering Fase 1: Malakias-forsoningen Fase 2: Strukturprocessen TR samler fædre og søn-ner til afdæk-kende samling: to processer nødvendige (malakias+ struktur) Pastor-samling m. fokus på fremtidens tjenestesyn og relationer Pastor-samling m. fokus på struktur-ændringer. Proces-gruppen får mandat til hovedlinierne i strukturændringerne Menigheder Afklares. Indstillinger til Serviceteam. Super-visorvalg startes 1. ordinære Nationalrådssamling. Valg af tjenesteteam Implementeringsteam Fortsætter processen 1. Nationalråds-samling (24.maj). Tiltrædelse af AK-grundlaget. Udvælgelse af Implementeringsledelse og serviceeteam Februar-April (ca.) Regionale samlinger med fokus på værdierne i fremtidens AKD Profetisk inspiration igangsætter processen Sommerstævne m. fokus på forsoning og nystart. Malakiaskulmination. - struktur processen igangsættes Pastorsamling præsentation af ”tiltrædelses”oplæg fra procesgruppen Processens forløb: Fase 3: Implementering 06 07 08 09 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj ... Apr proces.apostolskkirke.dk

 5. Nationalråd 2008

 6. Program for dagen: 2. samling • ”Generalforsamling” • Serviceteam • Budget/regnskab • Vedtægter

 7. Generalforsamling 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Beretning fra Serviceteamet 4. Beretning fra Tjenesteteamet 5. Gennemgang af regnskab for forrige år 6. Gennemgang af budget for indeværende år samt overordnede retningslinier for det kommende års budget 7. Fastsættelse af menighedernes medlemsbidrag for det kommende år. 8. Godkendelse af beretninger, regnskab samt budget. 9. Evt. valg af tjenesteteamleder 10. Evt. valg af serviceteamleder 11. Evt. valg af missionskoordinator 12. Evt. 13. Fastsættelse af dato for næste års Nationalråd.

 8. Sammensætning af team: § 5 Serviceteamet • Serviceteamet består af 5 – 7 personer med stemmeret. Serviceteamets ansvarsområder er primært juridiske, økonomiske og personalemæssige forhold samt overordnet ansvarlige for drift af Servicecentret. Det endelige ansvarsområde defineres af Nationalrådet. • Stk. 2. Senest 8 uger før Nationalrådet skal de stemmeberettigede menigheder indstille og indsende deres forslag til Serviceteamleder til Servicecentret. Den person med flest stemmer offentliggøres på Nationalrådsforsamlingen. Såfremt denne ikke har opnået mindst 50% af samtlige stemmer (jf. §3, stk. 3) skal der vælges imellem to kandidater, der har opnået flest stemmer (hvis flere har enslydende stemmetal indgår alle disse kandidater). • Stk. 3. De øvrige medlemmer af Serviceteamet udvælges af den valgte leder jf. stk. 2 blandt de 10 personer, der har fået flest stemmer af menighederne. Herudover kan lederen udpege 1 – 2 personer uden stemmeret. Hver menighed har – ligeledes 8 uger før Nationalrådet – indstillet 2 til deltagelse som menige medlemmer af teamet.

 9. Nationalråd 2008

 10. Program for dagen: 3. samling • Tiltrædelse v/ Kenneth Skov • Et fællesskab af tjenester v/ Birgit Tind • Nadver v/ Martin Højgaard mfl. • Missional menighed v/ Tony Jacobsen

 11. Nationalråd 2008

 12. Tiltrædelse: Følgende menigheder har tilkendegivet at de ønsker at tiltræde det nye fælles grundlag Kristen Center, Slagelse Roskilde Frikirke Frikirken ved Runddelen, Risskov Apostolsk Kirke, Dronninglund Apostolsk Kirke, Brønderslev Københavns Frikirke, Frederiksberg Apostolsk Kirke, Aalborg Apostolsk Kirke, Esbjerg Apostolsk Kirke, Horsens Bibelværkstedet, Nykøbing Falster Skovbo Frikirke, Borup Helsingør Frikirke Apostolsk Kirke, Hjørring Apostolsk Kirke, Lyngby Apostolsk Kirke, Århus Tønder Frikirke (associeret)* Apostolsk Kirke, Sønderborg : Viborg Frikirke Hillerød Menighedscenter Kirkecentret, Vejle Valby Frikirke Åben Kirke, Herning Silkeborg Frikirke The Power House, Rødekro Nykøbing Mors Frikirke Lemvig Kristne Center Holbæk Frikirke Sjølundkirken, Næstved (associeret)* Midtjyllands Frikirke, Ikast Apostolsk Kirke i Fredericia Amagerbro Frikirke Apostolsk Kirke i Odense Apostolsk Kirke i Kolding Teglgårdskirken, Middelfart *(associeret, Sjølundkirken og Tønder Frikirke er også en del af pinsevækkelsen)

 13. Nationalråd 2008

 14. Program for dagen: 4. samling • Mission v/ Søren Viftrup • AKBU v/ Jørgen Andersen • Implementeringsåret v/ Implementeringsteam • Bøn

 15. Nationalråd 2008

 16. Implementeringsteamet:

 17. Fokusområder for implementeringsår • Afklaring af snitflader:Serviceteam/Tjenesteteam/Supervisor (se: ”hvad ligger hvor”) • Serviceteamet Samles/konstitueres • Fortsat tydelig kommunikationÅbenhed og synlighed. • Supervisorer.Herunder samlinger med supervisor. • AkkrediteringsgrundlagFase 2. Hvad/Hvem/Hvordan akkrediteres for fremtiden • TjenestesamlingerNationalt/regionalt - indhold/hvem deltager? Udvikling af netværk • Skolerne/Mission/AKBU/SALT/Exchange/StævneHvordan udvikles sammenhænge i den nye netværksstruktur

 18. Årsrytme 2008/2009:

 19. Stævne 2008Husk at melde jer til

 20. Stævne 2008Spred rygtet om informationsmøde

 21. Tak for i dag Vi ses 25. april 2009