slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
24 NİSAN 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
24 NİSAN 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

24 NİSAN 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Dr. Şenay ÖZDEN PLAN KOORDİNATÖRÜ. 24 NİSAN 2013. http://www.youtube.com/watch?v=HhD85cQejTg. Van depreminden çıkarılan dersler. 1 . Afet ve acil durum yönetimi binalarının durumu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '24 NİSAN 2013' - akira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI

Dr. Şenay ÖZDEN

PLAN KOORDİNATÖRÜ

24 NİSAN 2013

slide3

Van depreminden çıkarılan dersler....

1 . Afet ve acil durum yönetimi binalarının durumu

2. Dışarıdan görevlendirilen personelin barınma ve iaşe sorunlarının afet bölgesinde idarecilere sorun, yük oluşturduğu…bu konuda sistem geliştirilmesi gerektiği…

3. Hasar tespit çalışmaları ve sonraki sürecin Valiliklerin kapasitesi ile çözümlenemediği , bu konuda ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiği…

4. Basın ve halkla ilişkiler konusunda kapasite geliştirilmesi gerektiği...

5. Valiliklerin afetler öncesi planlama-hazırlık ve tatbikat çalışmaları yapmalarının elzem olduğu …

slide4

6. Bakanlıkların görev alanlarında afetlere dönük yapılanmaları ve kapasite geliştirmeleri gerektiği ve afet olunca bu kapasitenin sahaya aktarılması …

7. Ülkemizde riskli bina stokunun acilen yenilenmesi...

8. Kızılay’ın afetlerdeki rolünün netleştirilmesi….

9. Afetlerde görevlendirilen personelin harcırahlarının artırılması...

10. Afet ve acil durum müdürlüklerinin kapasitesinin artırılması

slide5

11. Konteynır prototiplerinin yeniden belirlenmesi…

12. Çadır prototiplerinin yeniden belirlenmesi…

13. Çadır kent ve konteynır kent alanlarının yönetiminde kapasite geliştirilmesi gerektiği…altyapı standartlarının ortaya konması

14. Belediyelerin verilerini sürekli güncel tutmalarının önemli olduğu…

15. Afet bölgelerinde yapılan hizmetlerde kullanılacak bilişim çözümlerine ihtiyaç olduğu…. afet yönetiminde bilişim çözümlerinin ve teknolojinin kullanılması ihtiyacı…

16. Afet mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği….

SİSTEM YAKLAŞIMININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU,

BİR AFET YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI GEREKLİLİĞİ…..

plan t rleri
Plan türleri

Kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içerir.

Stratejik planlar

rolleri, sorumluluklar, görevleri tanımlanır ve hizmet kollarının yapacakları çalışmaları, eylemleri ifade eder.

Taktik planlar

personel, ekipman ve kaynak yönetimi vb. detaylar yer alır

Operasyonel planlar

plan t rler

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ *

STRATEJİK

TÜRKİYE

AFET

RİSK

AZALTMA

PLANI

TÜRKİYE

AFET

İYİLEŞTİRME

PLANI

TÜRKİYE

AFET

MÜDAHALE

PLANI

TAKTİK

ULUSAL DÜZEY

HİZMET

GRUBU

PLANLARI

OPERASYONEL

İL AFET MÜDAHALE PLANI

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI

PLAN TÜRLERİ

Şekil 1.1- Plan türleri

entegrasyon
Entegrasyon
 • Düşey entegrasyon: Müdahale seviyesine odaklanır. Ülke, il, ilçe düzeyi şeklinde
 • Yatay entegrasyon : Hizmet kollarının her birinin hazırlayacağı planların ana müdahale planına entegrasyonudur. Örneğin sağlık hizmet kolu içinde il sağlık planı ve hastane acil durum planı gibi ikinci derecede planların önce kendi içinde daha sonra ana plana entegrasyonu yapılmaktadır.
slide10

DİKEY ENTEGRASYON

TÜRKİYE

AFET MÜDAHALE

PLANI

ULUSAL

OLAY TÜRÜ

PLANLARI

ULUSAL DÜZEY

HİZMET GRUBU PLANLARI

İL

HİZMET

GRUBU

OPERASYON

PLANLARI

İL

AFET MÜDAHALE

PLANI

YATAY ENTEGRASYON

Şekil 1.2- Plan entegrasyonu

slide11

AMACIMIZ ; AFET VE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALEDE GÖREV ALACAK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUKLARINI VE GÖREVLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYARAK İLGİLİ KURUM KURULUŞLARCA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİNİ ve HAZIRLIK YAPILMASINI SAĞLAMAK,GELİŞTİRİLEN KAPASİTENİN ve HAZIRLIKLARIN AFET BÖLGESİNE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VE ZAMANINDA İNTİKALİNİ SAĞLAMAK.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI

ULUSAL DÜZEY

slide12

OLUŞTURULAN MÜDAHALE MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HAZIRLIK VE PLANLAMALARI, ULUSAL DÜZEYDEN GELEN DESTEKLE BİRLİKTE AFET YÖNETİMİNDE KULLANARAK ETKİN BİR AFET YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK…

YEREL DÜZEY

slide13

ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI

SÜREÇ ANALİZİ

SENARYO ÇALIŞMASI VE BİRLİKTE PLANLAMA

PLANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

BİRLİKTE ÇALIŞMA

BAKANLIKLARIN

BELİRLENMESİ

PAYDAŞ

ANALİZİ

KAPASİTE GELİŞTİRME

MEVCUT DURUM TESPİTİ

MEVZUAT ÇALIŞMASI

ORTAK

BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI

FİNANS

KAPASİTE GELİŞTİRME

VE PLANLAMA SÜRECİ

ORGANİZASYON SÜRECİ

ANALİZ SÜRECİ

ENTEGRASYON

TATBİKATLAR

KOORDİNASYON

ULUSAL DÜZEY PLANLARDA HEDEF

HER HİZMET İÇİN BİR MODEL OLUŞTURMAK

HER HİZMET İÇİN İNSAN ,ALET-EKİPMAN VE TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRMEK

OLUŞTURULAN KAPASİTEYİ AFET BÖLGESİNE 0. DAKİKADAN İTİBAREN ULAŞTIRIP VALİNİN EMRİNE VERMEK (VALİ TARAFINDAN DA OLUŞTURDUĞUMUZ MODEL ÇERÇEVESİNDE AFETİN YERELDEN YÖNETİLMESİ)

plan da
PLAN’ DA
 • Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemini oluşturduk.
 • Dünyadaki müdahale çalışmalarını inceleyerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servislerini yapılandırdık.
 • Olay seviyelerini afet etki derecesine göre belirledik.
 • Koordinasyon düzeylerini ve fonksiyonlarını olay seviyesine göre oluşturduk.
 • Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirledik.
 • Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları tanımladık.
 • Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirledik.
slide30

BAŞBAKANLIK AADYM

OLAY KOMUTA SİSTEMİ

SDE

SDE

SDE

ULUSAL AFET MÜDAHALE SİSTEMİ

SDE

OPERASYON EKİPLERİ

LOJİSTİK EKİPLERİ

OPERASYON EKİPLERİ

LOJİSTİK EKİPLERİ

BAKANLIK AADYM

OPERASYON EKİPLERİ

LOJİSTİK EKİPLERİ

SDE

SDE

İNTİKAL

SDE

İL AADYM

VALİ

SDE

SDE

SDE

SDE

SDE

SDE

SDE

BİLGİ AKIŞI

SDE

SDE

SDE

SDE

BAKANLIK

BAKANLIK

BAKANLIK

AFAD

sonu olarak
Sonuç olarak:

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

…………….HİZMETLERİ GRUBU

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

T.C. BAŞBAKANLIK AFAD

0. DAKİKANIN PLANLANMASI

İLETİŞİM AĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ AKTİF HALE GELECEK

KİM ,NEREDE NE ZAMAN NE YAPACAK

NASIL SORUSUNU CEVABI OPERASYON PLANLARI

KAPASİTE GELİŞTİRME

slide32

NEREDE OLURSANIZ OLUN ELİNİZDEKİLERLE YAPABİLECEKLERİNİZİ YAPIN

THEODORE ROOSEVELT