Download
mazury n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAZURY PowerPoint Presentation

MAZURY

238 Views Download Presentation
Download Presentation

MAZURY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MAZURY -NA WYSOKIM POZIOMIE

  2. TURYSTYKA Pojezierze Mazurskie, zwane też popularnie Mazurami, jest rozległym obszarem, którego powierzchnia wynosi ponad 13 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na tym dużym obszarze można wyróżnić aż siedem mniejszych regionów: • Pojezierze Olsztyńskie, • Pojezierze Mrągowskie, • Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, • Kraina Węgorapy, • Wzgórza Szerskie, • Pojezierze Ełckie, • Równina Mazurska.

  3. JEZIORA Mazury to przede wszystkim jeziora i to one są tu najważniejsze. Te najbardziej popularne, a zarazem największe, to Śniardwy oraz Mamry. Są one pamiątką po wędrującym niegdyś przez polskie ziemie lądolodzie.

  4. ZABYTKI Na Mazurach warto poświęcić trochę uwagi również zabytkom, których na tym terenie jest dość sporo. Godny obejrzenia jest Lidzbark Warmiński.Inne atrakcje turystyczne tego obszaru to m.in. zabytki związane z historią wojskowości, np. „Wilczy Szaniec” w Gierłoży oraz słynna Twierdza Boyen w Giżycku.

  5. FLORA Poza jeziorami walorem Pojezierza Mazurskiego są lasy. Rozciągają się tu z pośród największych kompleksów leśnych w Polsce - puszcza Piska i Augustowska . W Wigierskim Parku Narodowym w szacie leśnej występują prawie wszystkie typy zbiorowisk leśnych . Rośnie tu ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich gatunki chronione jak: orlik pospolity, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty oraz rzadkie gatunki storczyków .Na Pojezierzu Mazurskim w lasach i nad jeziorami zachowały się jeszcze w wielu miejscach fragmenty pierwotnej przyrody, mało poniszczonej przez działalność człowieka . Piękne partie naturalnych lasów mieszanych są tu zachowane, w skład których wchodzą: dęby, świerki, sosny, graby, klony, olsze czarne i szare, brzozy z podszyciem leszczyny i jałowca.

  6. FAUNA W jeziorach czystych żyją ryby, miedzy innymi sieje, sielawy, szczupaki, węgorze i sandacze. Ich połowem trudni się wielu rybaków. Pełno tam także ptactwa wodnego :kaczek, łysek, perkozów, mew, łabędzi, kormorany. W lasach nad rzekami i jeziorami spotyka się bobry, rysie i rosomaki. W Popielnie nad jeziorem Śniardwy znajduje się rezerwat konika polskiego.

  7. FORMY OCHRONY PRZYRODY • Mazurski Park Krajobrazowy • 114 rezerwatów przyrody • Pomniki przyrody

  8. KORZYSTANO Z: http://www.turystyczni.eu/atrakcje-turystyczne-mazur Sciaga.pl pl.wikipedia.org Google grafika

  9. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ