Download
mazury n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mazury!!! PowerPoint Presentation

Mazury!!!

403 Views Download Presentation
Download Presentation

Mazury!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mazury!!!

  2. Co to są Mazury! • Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko mazurskiego.

  3. Pałace i dwory mazurskie! Spełniały one nie tylko funkcje użytkowe i reprezentacyjne ale także gospodarcze. Składały się zwykle z położonej w centrum rezydencji z założeniem parkowym; cmentarzem rodowym; ze stawami. Obiekty te stanowiły niegdyś centra kultury i rolnictwa i są przykładem znaczących osiągnięć architektury europejskiej dawnych czasów. Po II wojnie światowej zostały zamienione w magazyny i PGR-y – co doprowadziło do ich znacznej dewastacji.

  4. Spływy kajakowe! Oprócz takich rejonów jak Mazury (Krutynia), Suwalszczyzna (Czarna Hańcza), Puszcza Drawska (Drawa, Płociczna), Bory Tucholskie (Brda, Wda) oraz rzeki pobrzeża (Rega, Parsęta, Grabowa czy Słupia), spływy kajakowe rozwijają się również na dotychczas mniej znanych wodach dzikich i nieuregulowanych lub uregulowanych na nielicznych odcinkach, jak na przykład : Gowienica – od Babigoszczy do ujścia do Odry Ina– m.in. odcinek Stargard Szczeciński-Lubczyna Kamienna – przede wszystkim w dolnym biegu od miejscowości Bałtów do ujścia do Wisły w Kępie Piotro wińskiej oraz dalej do Janowca i Kazimierza Dolnego Krąpiel Kwisa Liswarta – odcinek Krzepice-ujście do Warty Myśla – na Pojezierzu Myśliborskim (odcinek Lipiany – Myślibórz– ujście do Odry) Obra Pilica Pliszka – od Koso budek do ujścia do Odry Płociczna – w Drawieńskim Parku Narodowym Płonia – odcinek Barlinek-Miedwie-Dąbie Skrwa Tanew – od Narola do ujścia do Sanu.

  5. Mazurskie obrazy!

  6. Źródła! http://www.kajaki-mazury.pl/ http://www.kajaki-mazury.pl/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_Wielkich_Jezior_Mazurskich http://szukaj.wp.pl/szukaj_obrazki.html?p=5&q=Mazury http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazury

  7. Dziękuję za uwagę!!! Wykonała Oliwia Zalewska