l mb k s stem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LİMBİK SİSTEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
LİMBİK SİSTEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

LİMBİK SİSTEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 1500 Views
 • Uploaded on

LİMBİK SİSTEM. Prof Dr Süheyla ÜNAL. Limbik sistem. Duygu kontrolörü Am i gdala: Bekçi köpeği Hipo k ampus: D iplomat H i potalamus: Baş kontrolör. The Papez Halkası (1937). Frontal Cortex. Cingulate Cortex. Hippocampus. Thalamus. Amygdala. Hypothalamus. information.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LİMBİK SİSTEM' - aimon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l mb k s stem

LİMBİKSİSTEM

Prof Dr Süheyla ÜNAL

limbik sistem
Limbik sistem
 • Duygu kontrolörü
 • Amigdala: Bekçi köpeği
 • Hipokampus: Diplomat
 • Hipotalamus: Baş kontrolör
slide3

The Papez Halkası (1937)

Frontal Cortex

Cingulate Cortex

Hippocampus

Thalamus

Amygdala

Hypothalamus

information

Expression of emotion

limbik sistem vis s eral b eyin
Limbik sistem- Visseral Beyin
 • Hipotalamus
 • Nukleus akkumbens
 • Amigdaloid çekirdekler
 • Orbitofrontal korteks
limbik sistem1

Olfaktör

korteks

Spinal

Kord

&

Beyin sapı

Hipokampal

Formasyon

Septal

bölge

Hipotalamus

Limbik

orta beyin

alanı

Amigdaloid

Çekirdek

Kompleksi

Limbik sistem
slide9

Amigdala bağlantıları

Prefrontal and cingulate cortex

DM of thalamus

Amygdala

(stria terminalis)

Olfactory cortex

Hypothalamus and septal area

Hippocampus

Efferentler

Stria terminalis:N. Akk, stria terminalisin bed çekirdeği,hipotalamus

Ventral amygdalofugal yol: singulat girus, talamus, hipotalamus

Afferentler:

Basolateral kompleks:duyusal sistemlerden

Sentromediyal kompleks: BL, hipotalamus ve beyin sapından bilgi alır

amigdala ba lant lar
Amigdala bağlantıları
 • Major duyu sistemlerinden doğrudan girdi alır, neokortekse, bazal gangliyonlara, hipokampusa ve hipotalamusu içeren subkortikal bölgelere projekte eder
 • Beyin sapına olan projeksiyonları aracılığı ile amigdala periferik sinir sisteminin somatik ve visceral bölümlerini module ederek bedenin çeşitli durumlara karşı tepkisini düzenler
amigdala1
Amigdala
 • Basolateral çekirdek
  • birçok kortikal alan
  • bazal önbeyin
  • orta talamusla bağlantılar
 • Kortikomedial çekirdek
  • olfaktör sistem
  • hipotalamus
 • Santral çekirdek
  • hipotalamus
  • beyin sapı

Dürtüler

Otonomik kontrol

geni letilmi amigdala
Genişletilmiş amigdala
 • A. bed nucleus of
 • stria terminalis
 • B. centromedial amygdala
 • C. basolateral amygdala
 • D. cortical amygdala
 • E. connections between

extended amygdala

and amygdala:

 • sublenticular portion of

substantia innominata

 • 1. stria terminalis
geni letilmi amigdalan n ba lant lar
Afferentleri

Bazolateral amigdaloid çekirdek

Serebral korteks

Efferentleri

Hipotalamus

Beyin sapı

Genişletilmiş amigdalanın bağlantıları
hipokampal formasyon1
Hipokampal formasyon
 • 4. Dentat fasya
 • 3. CA4
 • 2. CA3, CA2
 • 1. CA1
 • 6. Subikulum
 • 20. Presubikulum
 • 21. Parasubikulum
 • 22. Entorinal korteks
ammon boynuzu
Ammon boynuzu

Hipokampus Proper

Moleküler tabaka

Piramidal tabaka

Polimorfik tabaka

Dentat Girus

Moleküler tabaka

Granüler tabaka

Polimorfik tabaka

Subikulum

slide17

Entorinal Korteks

 • 1.entorinal korteks
 • 2. unkus
 • 3. forniks
 • 4. dentat girus
 • 5. hipokampal sulkus
 • 6. kollateral sulkus
hipokampal formasyonun ba lant lar
Hipokampal formasyonun bağlantıları
 • İntrinsik bağlantılar
  • klasik trisinaptik yol
 • Afferent bağlantılar
  • perforan
  • alveolar yol
 • Efferent bağlantılar
  • forniks
ntrinsi k ba lant lar
İntrinsik bağlantılar

Klasik Trisinaptik Yol

1. Entorinal korteks (perforan yol)

 dentat girus granüler hücreleri

2. Granüler hücre aksonları (mossi fibrilleri)  CA3 piramidal hücreleri

3. Piramidal hücreler (Schaffer kollaterali) CA1 piramidal hücreleri

 subikulum  entorinal korteks

afferent ba lant lar
Afferent bağlantılar
 • Alveolar yol

Entorinal korteks orta bölümünden CA1 ve Subikulum

 • Perforan yol

Entorinal korteks lateral bölümündenCA1, CA2, CA3 ve Dentat Girusa

afferent ba lant lar1
Afferent bağlantılar
 • Temporal, frontal, parietal, oksipital lob bağlantı alanları
 • Hipotalamus, amigdala, septal bölge, ön talamik çekirdek, ortabeyin limbik alanı
efferent ba lant lar
Efferent bağlantılar

Forniksten

Hipokampusun piramidal nöronları ve subikulum

Postkommissural Forniksana bandı

Mammiller cisimciğe

Ön talamuslateral septal çekirdek

Hipotalamus

Ortabeyin Tegmentum

Kortikal alanlar

efferent ba lant lar1
Efferent bağlantılar
 • Prekommissural Forniksten
  • hipokampus proper
 • Septal çekirdeklere
  • Lateral preoptikalan
  • Anterior hipotalamikalan
  • Broca’nın diagonal band çekirdeği
  • Nukleus akkumbens
  • Frontal lobun orta yüzeyi
  • Kaudat çekirdek ve putamen
  • Amigdala ve klaustrum
septal b lge
Paraterminal (Subkallosal) Girus

Subkallosal alan (Parolfaktör alan)

Septal Çekirdekler

Dorsal septal çekirdek

Lateral septal çekirdek

Medial Septal çekirdek

Broca’nın diagonal band çekirdeği

Stria Terminalisin Bed çekirdeği

Ön kommissürün Bed çekirdeği

Septal bölge
ba lant lar
Bağlantıları
 • Stria medullaris talami’den

medial habenular çekirdeğe

 • Medial forebrain bundle’dan

hipothalamus ve orta beyine

 • Forniksten hipokampusa
 • Amigdaloid korteksten stria terminalis

ve diagonal banda

bazal nbeyin
Bazal önbeyin
 • Olfaktör tuberkül
 • Genişletilmiş amigdala
 • Substantia Innominata
  • Meynert’in bazal çekirdeği
  • Ventral Pallidum
   • Substantia innominatanın kolinerjik olmayan bölgesi
   • Limbik bazal gangliyonlar bölgesi
limbi k ba zal gangli yonlar
Limbik Bazal Gangliyonlar
 • Nucleus Akkümbens Septi(Ventral Striatum)
  • hipokampal formasyon
  • amigdaloid cisim
  • singulat girus afferent alıp ventral palliduma efferent verir
  • ventral tegmental alan
  • dorsal rafe çekirdeğinden
 • Ventral Pallidum
  • mediodorsal talamus
  • substantia nigra
  • subtalamik çekirdek efferent verir
  • amigdaloid çekirdek
  • lateral habenular çekirdeğe
nsula
İnsula
 • Lateral fissürün derininde yer alır
 • Frontal korteks, amigdala, singulat ve ventral striatuma projekte olur
 • Dil, tat, tiksinme, aşerme işlevleri vardır
slide30

Insula

The Insular Cortex & Basal Ganglia and Disgust

The anterior insula is connected to the ventro–posterior–medial thalamic nucleus, and has been identified in primates as gustatory cortex (Rolls, 1994), containing neurons that respond to pleasant and unpleasant tastes (Yaxley et al., 1988).

limbik orta beyin
Limbik orta beyin
 • Median Rafe Çekirdeği (B6, B8)
 • Dorsal Rafe Çekirdeği (B7)
 • Ventral Tegmental Alan (VTA, A10)
 • Dorsal Tegmental Çekirdek (Gudden)
 • InterpedünkülerÇekirdek
 • Periakuaduktal Gray
n singulat girus
Ön singulat girus

Ön singulat girus hem bilişsel işlevlerde hem duygusal süreçlerde rol oynar

slide34

Limbik sistemin işlevleri

 • Yaşamın korunması
  • Duygular (agresyon, korku, haz )
  • Motivasyon
  • Amaca yönelik davranış
  • Öğrenme
 • Türün korunması
  • Cinsel davranış
slide35

Duygular

Duygusal tonlar

Neokorteks

Duygusal yaşantılar

Singulat

Korteks

Ön talamik

çekirdek

Hipokampus

Hipotalamus

Forniks

Duyguların ifadesi

limbik sistem2
İstekleri

bağlanma

haz

ritüeller

duygusal ilgi

tanıma

Korkuları

yabancılaşma

duygusal tehditler

iletişim yokluğu

Limbik sistem
amigdalan n i levleri
Amigdalanın işlevleri
 • Duyu uyaranlarının duygusal ve güdüsel açıdan önemini analiz etmek
 • Uygun tepkinin oluşması için çeşitli beyin sistemleri arasındaki etkinlikleri koordine etmek
 • Tehlikeli uyaranlar karşısında savaş-kaç tipi tepkilere aracılık etmek
 • Beslenme
 • Agresyon
 • Korku koşullanması
 • Ödül/ceza ile öğrenme
slide39

Prefrontal Cortex

Ventral Striatum

Emotional/Motivational Behavior

Brainstem

(central gray)

Emotional Behavior

Hypothalamus

Brainstem

(autonomic centers)

Autonomic responses

Hypothalamus

Hormonal responses

Cerebral Cortex

Cognitive functions

Hippocampus

Memory

Amigdala Çıktıları

BL

CM

slide40

Amigdalanın işlevleri

 • Beynin diğer bölgelerinden gelen bilgilere duygusal anlam yüklenmesi (Aggleton & Mishkin, 1986)
 • Korku ifadesinde amigdalanın uyarımı (Morris et al. 1996)
korku d ng s

HİPOKAMPUS

LATERAL

AMİGDALANIN

SANTRAL

NÜKLEUSU

BAZAL

OTONOMİK /

PİTUİTER / ADRENAL

AKTİVASYON

Korku döngüsü

KORTEKS

MEDİYAL

PREFRONTAL

SİNGULAT

İNSULA

DUYUSAL,

VİSERAL

UYARI

DUYUSAL

TALAMUS

Kent ve Rausch 2004

slide43

Amigdala patolojileri

 • Anksiyete
 • Kompleks parsiyel epilepsi
 • Kluver-Bucy sendromu (uygun duyusal-duygusal bağlantıyı kuramama)
  • Apati, küntlük
  • Görsel tanımama
  • Ağızcıl eğilimler
  • Aşırı cinsellik
slide44

Septal bölgenin işlevleri

 • Haz
 • Otonom sinir sisteminin inhibisyonu
hipokampusun i levleri
Hipokampusun işlevleri
 • Bellek (LTP, LTD)
hipokampus patolojileri
Hipokampus patolojileri
 • Amnezik sendromlar
slide47

İnsulanın işlevi

 • Insula beden duyularını yorumlar, distrese ilişkin duyguları üretir (ağrı, tiksinti, aşerme, dışlanma vs)
nsula patolojileri
İnsula patolojileri
 • Otistik spektrum bozuklukları
 • Konuşma bozuklukları (Wernicke afazisi)
 • Obsesyonlar (Tiksinti ile ilgili)
 • Bağımlılıkta aşerme
 • Ağrı
slide49

Ön singulat girus işlevleri

 • Dikkatin odaklanması
 • Duygusal vokalizasyon
 • Bilişsel ve davranışsal esneklik
 • Bir fikirden diğerine atlama
 • Alternatif düşünce geliştirme
 • Karar verme

Crick thinks the right anterior cingulate may be involved in what we

call our “free will”, since it is involved in making selections.

slide50

Ön singulat girus patolojileri

 • Esneklik kaybı
 • Kin tutma
 • Obsesif düşünceler
 • Endişe, kaygı, vesvese
 • Tersleşme/ tartışmacılık
 • Bağımlılığa yatkınlık