P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921 - PowerPoint PPT Presentation

ahava
p o hviezdoslav 1846 1921 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921 PowerPoint Presentation
Download Presentation
P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921
233 Views
Download Presentation

P. O. Hviezdoslav 1846 - 1921

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P. O. Hviezdoslav1846 - 1921 Pk

 2. STRUČNÝ ŽIVOTOPIS *1846, Vyšný Kubín zemianska rodina, otec garbiar a roľník štúdium 1862 gymnázium v Miškolci 1865 gymnázium v Kežmarku 1870 – 1872 právo na akadémii v Prešove pôsobisko advokátsky pomocník v Dolnom Kubíne, Turčianskom sv. Martine 1875 – advokátske skúšky v Budapešti advokátska prax v Námestove 1876 – 1879 – podsudca na súde v Dolnom Kubíne 1879 – návrat do Námestova = 20 najplodnejších literárnych rokov 1899 – návrat do Dolného Kubína 1902 – vzdal sa advokátskej praxe a venoval sa už iba literárnej činnosti † 1921 Dolný Kubín

 3. Dom , v ktorom býval v Kežmarku Na začiatku pobytu v Námestove

 4. Literárne múzeum Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 5. Pracovňa Hviezdoslava v múzeu Hviezdoslavova osobná knižnica v múzeu

 6. Rukopisy Hviezdoslava v múzeu

 7. V roku 1876 sa Hviezdoslav v Dolnom Kubíne oženil s dcérou oravského seniora Ilonou Novákovou, s ktorou vychovával bratove deti

 8. Hájovňa v Oravskej Polhore, v ktorej je nainštalovaná expozícia Hájnikovej ženy Pôvodná hájovňa, v ktorej sa roku 1904 narodil Milo Urban, vyhorela v roku v roku 1912

 9. Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

 10. Interiér expozície Hájnikovej ženy v hájovni

 11. Básnik na sklonku života

 12. Hviezdoslavov hrob v Dolnom Kubíne

 13. Hviezdoslavovo námestie v Bratislave

 14. Pamätná minca k 50. výročiu úmrtia P.O.Hviezdoslava

 15. Pamätná minca k 150. výročiu narodenia Hviezdoslava Na líci mince je v náznaku zobrazená štylizovaná ženská tvár vytvorená korunami stromov a hviezdami. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, uvedený v opise, je pri hornom okraji rozdelený štátnym znakom, po stranách ktorého je v rozdelenom riadku letopočet razby 1999. Pri spodnom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty.

 16. Na rube mince je zobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise letopočet 1849, označujúci rok jeho narodenia, nápis PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV a letopočet 1921, označujúci rok jeho úmrtia.