P o hviezdoslav krvav sonety
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 298 Views
  • Uploaded on

P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety. autor prezentácie: Štefan Kohári. Urobte konštrukčný rozbor úryvku (verš, rým). A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P o hviezdoslav krvav sonety

P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety

autor prezentácie: Štefan Kohári


Urobte kon truk n rozbor ryvku ver r m
Urobte konštrukčný rozbor úryvku (verš, rým)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,


P o hviezdoslav krvav sonety

A / ná/ rod /o/ bo/ ril / sa /na /ná/ rod

X x x x x x x x x x - 10

s ú / mys / lom / vraž / dy,/ s be / som / ska / zi / te / ľa.

X x x x x x x x x x x 11

Kres / sprás / kal / pu / šiek, / za / hr /me / li / de / lá:x x x x x x x x x x x - 11

zem / ste / ne,/ piš / tí / vzduch, / rvú / vl / ny / vôd,x x x x x x x x x x - 10

Striedanie 10 a 11-slabičného verša


P o hviezdoslav krvav sonety

A národ oboril sa na národ A

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. B

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: B

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd A

Obkročný rým / úplný (B) a neúplný (A)


Sonet
Sonet

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. 4

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá; 4

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva, 6

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!… 3 strofy, 4+4+6 veršové


V ryvku pomenujte b snick prostriedky a fig ry estetick rozbor
V úryvku pomenujte básnické prostriedky a figúry (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

bes – jedovitosť, zúrivosť

Astarot — bohyňa starovekých semitských národov, ktorú často uctievali aj obetovaním ľudí

zvlek — odpad, nepodarok

sutiny – zrúcaniny, zosuvné zvetrané úlomky hornín

purpur – fialovočervená farba kráľovských plášťov

postať – základ, východisko

v žne – počas žatvy

zbožie - obilie


B snick fig ry
Básnické figúry (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ - epizeuxa

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kresspráskal pušiek, zahrmeli delá: - zvukomaľba

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod… - zvukomaľba

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…


B snick prostriedky
Básnické prostriedky (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ- metafora

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. - epiteton

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: - metafora

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, - personifikácia / animalizácia

kde bleskom kmitla hrozná Astarot. - prirovnanie

A jak v žne postať zbožia líha zrelá – prirovnanie / metafora

pod kosou, radom váľajú sa telá; - metafora

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…prirovanie, epiteton

Tak vo víchrici totej ukrutenstva, - epiteton

nímž ani tiger dravšie nezúri, - prirovnanie

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva, - metafora

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!… - metafory a epitetá


Ideov rozbor
Ideový rozbor (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

Priraďte nasledujúce motívy ku konkrétnym veršom:

1. Ľudia umierajú nie ako jednotlivci, ale hromadne, vo veľkých množstvách

2. Umierajú mladí a zdraví, životaschopní, nie starci či chorí

3. Národy na seba zaútočili, nemilosrdne rozpútali zabíjanie, vraždenie

4. Mizne ľudskosť, láska, strácajú sa najvzácnejšie výtvory civilizácie

5. Audiovizuálny obraz bojov, spôsobu boja


Ideov rozbor1
Ideový rozbor (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

Priraďte nasledujúce motívy ku konkrétnym veršom:

1. Ľudia umierajú nie ako jednotlivci, ale hromadne, vo veľkých množstvách

2. Umierajú mladí a zdraví, životaschopní, nie starci či chorí

3. Národy na seba zaútočili, nemilosrdne rozpútali zabíjanie, vraždenie

4. Mizne ľudskosť, láska, strácajú sa najvzácnejšie výtvory civilizácie

5. Audiovizuálny obraz bojov, spôsobu boja


Dom ca loha
Domáca úloha (estetický rozbor)

  • Sformulujte tému a hlavnú myšlienku úryvku z Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava


ad