llattan llat lettan i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Az állattan a tudományok rendszerében A sejttan alapjai. Tantárgy: Állattan , Állatélettan I. Heti óraszám : 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat / hét Tárgyfelelős :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.' - africa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
llattan llat lettan i

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

az el ad s ttekint se
AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE
 • Az állattan a tudományok rendszerében
 • A sejttan alapjai

HEFOP 3.3.1.

tant rgy llattan llat lettan i
Tantárgy: Állattan, Állatélettan I.
 • Heti óraszám: 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat / hét
 • Tárgyfelelős:

Dr. Juhász Lajos egyetemi docens

Számonkérés módja: vizsga (kollokvium)

Részletes tematika és követelményrendszer:

www.agr.unideb.hu/allattan - Tantervek, tematikák menüpontban

HEFOP 3.3.1.

slide5

AZ ÁLLATTAN

A TUDOMÁNYOK RENDSZERÉBEN

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.zoology.unimelb.edu.au/aboutus/welcome/index.php

slide6

A BIOLÓGIA FŐ TUDOMÁNYÁGAI

 • MIKROBIOLÓGIA
 • (vírusokkal, baktériumokkal foglalkozó élettudomány)
 • BOTANIKA (növénytan)
 • ZOOLÓGIA (állattan)
 • ANTROPOLÓGIA (embertan)

HEFOP 3.3.1.

slide7

A BIOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK NÉHÁNY RÉSZTUDOMÁNYA

   • Citológia (sejttan)
   • Hisztológia (szövettan)
   • Morfológia (alaktan)
   • Anatómia (bonctan)
   • Taxonómia (rendszertan)
   • Fiziológia (élettan)
   • Pszichológia (lélektan)
   • Genetika (örökléstan)
   • Ökológia (környezettan)
   • Etológia (viselkedéstan)
   • Biogeográfia (életföldrajz)
   • Paleontológia (őslénytan)
   • Filogenetika (törzsfejlődéstan)

HEFOP 3.3.1.

slide8

A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KIEMELKEDŐ ALAKJA

 • Hippokratész (gyakorlati orvostudomány)
 • Arisztotelész (állatok osztályozása, kb. 500 faj)
 • Plinius (37 kötetes mű a természettudományról „Füvészkönyv”)
 • Carl Linné (Systema Naturae: a rendszertan megalapítója, 1735)
 • A. van Leeuwenhoek, R. Hooke (mikroszkópos anatómia)
 • L. Pasteur (mikrobiológia)
 • Charles Darwin (evolúció, leszármazási kapcsolatok)
 • J. Lamarck (a fajok átalakulása, szervek kialakulása)
 • G. Cuvier (fajok kialakulása-katasztrófaelmélet)
 • G. Mendel (genetika)
 • Watson és Crick (molekuláris biológia-DNS szerkezet)

forrás: http://www.uu.se/linne2007/images/stories/img/uu%201500w.jpg

forrás: http://javalab.cs.uni-bonn.de/research/darwin/images/darwin.jpg

forrás: http://history.nih.gov/exhibits/nirenberg/images/photos/01_mendel_pu.jpg

HEFOP 3.3.1.

slide9

A SEJTTAN ALAPJAI

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.fi.edu/learn/heart/blood/images/large_white-cells.jpg

slide10

AZ ÁLLATI SEJT

Sejt elnevezése 1665. R. Hooke

A sejt száma: egysejtűek  többsejtűek (ember 3x1013)

A sejt alakja változatos. Alaptípus gömb  differenciálódás!

HEFOP 3.3.1.

slide11

A sejt nagysága:

-os nagyságrendű

vérlemezkék: 3-4 

hámsejtek: 20-30 

idegdúcsejtek: 2-300 

izomsejtek (sokmagvú sejtek): hosszuk akár 15-20 cm, de vastagságuk 30-100 

petesejt (madár) óriássejt: cm-es nagyságrendű (strucctojás!); csak a „sárgája”

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://allergyadvisor.com/Educational/images/Egg%20and%20Shell.jpg

slide12

AZ ÁLLATI SEJT FŐBB ALKOTÓRÉSZEI

 • Sejtmembránnal határolt sejtszervecskék
  • plazmamembrán
  • endoplazmatikus retikulum
  • riboszóma
  • Golgi készülék
  • mitokondrium
  • lizoszóma
  • fagoszóma, peroxiszóma, maradványtest
  • sejtmag
 • Egyéb sejtalkotók
   • sejtplazma
   • setközpont
   • csilló, ostor
 •  sima
 •  szemcsés

 kromoszóma

 sejtmagplazma

 sejtmagvacska

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://dj003.k12.sd.us/SCHOOL%20NOTES/chapter_01.htm

slide13

exocitózis

exocitózis

endocitózis

táplálékszemcsét bontó másodlagos lizoszóma

maradványtest

önemésztő másodlagos lizoszóma

sejthártya

enzimtároló lizoszóma

sima endoplazmatikus retikulum

diktioszóma

enzimtároló lizoszóma

lebontandó mitokondrium

sejtközpont

sima endoplazmatikus retikulum

szemcsés endoplazmatikus retikulum

sejtmag

sejtmagvacska

hosszanti lemezes mitokondrium

harántlemezes mitokondrium

maghártya

tubuláris szerkezetű mitokondrium

membrán-betüremkedés

AZ ÁLLATI SEJTET FELÉPÍTŐ NÉHÁNY SEJTORGANELLUM

szemcsés endoplazmatikus retikulum

HEFOP 3.3.1.

slide14

hidrofil réteg

fehérjemolekula

lipidmolekula

hidrofób réteg

hidrofil oldalláncok

hidrofób oldalláncok

hidrofób oldalláncok

lipid kettős réteg

membrán fehérjék

A SEJTHÁRTYA SZERKEZETE

(folyékony mozaik modell)

HEFOP 3.3.1.

slide15

mikrobolyhok

oligoszacharid oldallánc

glikolipid

sejtburok

aktin filamentumok

transzmembrán fehérje

plazmamembrán

terminális hálózat

foszfolipid molekulák

szoros kapcsolódás

övszerű dezmoszóma

alfa helix szerkezetű fehérje

pontszerű dezmoszóma

intermedier filamentum

aktin filamentumok

réskapcsolat

globuláris fehérje

koleszterol

sejtváz

réskapcsolat

plazmamembrán-betüremkedés

mikrotubulus

alaphártya

féldezmoszóma

A SEJTHÁRTYA FELÉPÍTÉSE, A SEJTEK KAPCSOLÓDÁSI FORMÁI ÉS A SEJT BELSŐ VÁZRENDSZERÉNEK ALKOTÓI

HEFOP 3.3.1.

slide16

riboszómák

mebrán

riboszómák

mebrán

A szemcsés endoplazmatikus retikulum szerkezete

ENDOPLAZMATIKUS RETIKULUM

SEJTMEMBRÁN A SEJT BELSEJÉBEN

HEFOP 3.3.1.

slide17

sejtmembrán

a lizoszómák

endoplazmatikus retikulum

fagoszóma

emésztő vákuólum

sejtmag

maradvány test

Golgi

másodlagos lizoszómák

elsődleges lizoszómák

GOLGI MEMBRÁN

HEFOP 3.3.1.

slide18

enzimet tartalmazó lizoszómák

a sejt saját anyagainak lebontása

külső anyagok lebontása

bekebelezés

tárolás

kiürítés

az endocitózis folyamata

az exocitózis folyamata

A LIZOSZÓMÁK ÉS MŰKÖDÉSÜK

HEFOP 3.3.1.

slide19

külső membrán

plazmaállomány

belső membrán

betüremkedések

matrix

kriszta

kriszta

belső membrán

külső membrán

A MITOKONDRIUMOK SZERKEZETE

HEFOP 3.3.1.

slide20

endoplazmatikus membrán

magvacska

magnedv

maghártya pólusai

maghártya

riboszómák

A SEJTMAG SZERKEZETE

HEFOP 3.3.1.

slide21

centroméra (húzófonalak kapcsolódási helye)

kromoszóma „karok”

kromonéma

kromoméra

(DNS molekulák – örökítő anyag!)

sejtmagvacska (nucleolus – RNS tartalom!)

szatellit (kromoszómanyúlvány, apród, „trabant”)

A KROMOSZÓMA FINOMSZEREZETE

kromoszóma  kromosz: színes

szóma:test (Waldeyer, 1888)

HEFOP 3.3.1.

slide22

A KROMOSZÓMÁK JELLEMZŐI

 • a kromoszómák fajra jellemző örökítő anyag (DNS) hordozói!
 • számuk: 1-több száz (pl.: baktériumok: 1, ember: 46, ló: 66, szarvasmarha: 60, kutya: 78, macska: 38, házityúk: 78)
 • haploid sejt (ivarsejt): a teljes kromoszómaszám felét (n) tartalmazza
 • diploid sejt: a fajra jellemző teljes (2n) kromoszómaszámot tartalmazza
 •  testi sejtek, pl.: simaizomsejt
 • a kromoszómaszám megváltozása  rendellenes fejlődés (pl.: Down-kór)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.mindentudas.hu/magazin2/20050405ahumangenetika.html

slide23

A SEJTEK OSZTÓDÁSA

KÖZVETLEN

(amiotikus)

pl.: egysejtűek,

izomsejtek

KÖZVETETT

 • mitózis
 •  meiózis

kromoszóma

számtartó

(pl.: testi sejtek)

számfelező

(pl.: ősivarsejtek)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.neuro.uoregon.edu/ionmain/images/Doe%20images/pic1.jpg

slide24

A MITÓZIS szakaszai

 • előszakasz (profázis)
 • egygomoly állapot  monospirema
 • középszakasz (metafázis)
 • egycsillag állapot  monoaster
 • utószakasz (anafázis)
 • kétcsillag állapot  diaster
 • végszakasz (telofázis)
 • kétgomoly állapot  dispirema

HEFOP 3.3.1.

slide25

A MEIÓZIS szakaszai

 • Anyasejt: diploid ( ivarképző sejtek) 2n!
 • I. REDUKCIÓS SZAKASZ (első főszakasz)
 • előszakasz (profázis)
 • egygomoly állapot  monospirema
 • több alszakasz  tetrádképzés  kromoszóma darabok kicserélődése  mutáció
 • középszakasz (metafázis)
 • egycsillag állapot  monoaster

HEFOP 3.3.1.

slide26

utószakasz (anafázis)

 • kétcsillag állapot  diaster
 • REDUKCIÓ! Egész kromoszómák vándorolnak a sejt két pólusa felé.
 • végszakasz (telofázis)
 • kétgomoly állapot  dispirema
 • Az osztódás eredménye: két utódsejt  n kromoszómaszám

HEFOP 3.3.1.

slide27

II. SZÁMTARTÓ SZAKASZ (második főszakasz)

A sejtosztódás mitotikus jellegű.

Az osztódás eredménye: négy utódsejt  n kromoszómaszám

HEFOP 3.3.1.

slide28

A MEIÓZIS JELENTŐSÉGE

 • Az ivarsejtek „n” kromoszómaszámmal rendelkeznek. A meiózis biztosítja a kromoszómaszám viszonylagos faji állandóságát!
 • Az apai és anyai eredetű kromoszómák véletlenszerűen keverednek  tulajdonságok maximális változékonyságának biztosítása!
 • A kromoszómák egyes darabjainak kicserélődése (crossing over) miatt újabb tulajdonságok jöhetnek létre.
 • pl.: ember esetében: 23 pár kromoszóma  223  8.388.608 féle gaméta keletkezhet

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.gen.cam.ac.uk/Research/Glover/galleries/meiosis/asp.jpg

slide29

A csilló mozgása

A csilló keresztmetszete

mebrán

külső szál

másodlagos szál

központi szál

A CSILLÓK SZERKEZETE ÉS MOZGÁSA

HEFOP 3.3.1.

az el ad s sszefoglal sa
AZ ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
 • A biológia főbb tudományágai
 • A biológiai tudományok történetének néhány kiemelkedő alakja
 • Az állati sejt
 • A kromoszóma
 • A sejtek osztódása

HEFOP 3.3.1.

az el ad s ellen rz k rd sei
AZ ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
 • Sorolja fel a biológia tudományának résztudományait!
 • Sorolja fel az állati sejt főbb alkotórészeit!
 • Ismertesse a kromoszómák jellemzőit!
 • Mutassa be a meiózis folyamatát!

HEFOP 3.3.1.

az el ad s felhaszn lt forr sai
Az előadás felhasznált forrásai
 • Szakirodalom:
  • Juhász L. – Kozák L.: Állattani ismeretek. 2004. Bástya Kiadó. Debrecen
 • Egyéb források:
  • Bakonyi G. szerk.: Állattan. 2004. Mezőgazda Kiadó. Budapest
 • További ismeretszerzést szolgáló források:

- A felhasznált képek forrásait ld. az előadás

anyagában.

- Ábrák: tanszéki archívum, ClipArt

HEFOP 3.3.1.

k sz n m a figyelm ket k vetkez el ad s c me az llati sz vetek
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:Az állati szövetek
 • Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: hámszövetek, kötőszövetek, támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet

Az előadás anyagát készítette:

Dr. habil. Juhász Lajos egyetemi docens

HEFOP 3.3.1.