slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WELKOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
WELKOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
afi

WELKOM - PowerPoint PPT Presentation

171 Views
Download Presentation
WELKOM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WELKOM Informatieavond klas 3 Vakkenpakketkeuze en voorlichting ROC/Havo

 2. Programma • 19.00 – 19.30 • Informatie vakkenpakketkeuze klas 3 • 19.30 – 20.00 • Informatie MBO doorstroom • 20.00 – 20.15 • pauze • 20.15 – 20.45 • Informatie Havo

 3. Examen doen in een sector • sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa • sector Z & W: bi + wi of ak of gs • sector TECHNIEK: wi + NaSk1 (nat.) • sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio

 4. Vakkenpakketkeuze • Verplicht Engels ,Nederlands en Maatschappijleer (al in klas 3 afgesloten/ telt even zwaar als andere examenvakken). • Op eindlijst 7 of 8 vakken ? • Waarom alleen in uitzonderingssituaties 8 vakken ? . Aandacht over minder vakken verdelen. . 3 of 4 lessen minder betekent meer tijd voor andere vakken. . Leerlingen weten dat ze geen vak kunnen laten vallen ( meer motivatie voor gekozen vakken). . Wanneer wel 8 vakken ? >minimaal gemiddeld een onafgeronde 7,0 voor de 8 vakken op je eindlijst. >positief advies overgangsvergadering.

 5. Voorbeeld vakkenpakketkeuze • Nederlands 6 • Engels 4 • Maatschappijleer 6 • Wiskunde 6* *eindcijfer klas 3 > 5,0 • Biologie 6* • Frans 6* Goede keuze 6e en 7e • Economie 6* vak. • ( Aardrijkskunde 7*)

 6. Overgangsnormen klas 3 naar 4 Onafgeronde cijfers • Gemiddelde van minimaal 6,0 voor alle vakken. • Nederlands, Engels (Wiskunde) minimaal 6,0 • CKV moet minimaal een voldoende zijn. • Maatschappijleer : alles moet zijn gemaakt of ingeleverd.

 7. Overgangsnormen binnen het vakkenpakket >maximaal 2 tekortpunten( 2 vijven of 1 vier) >geen cijfer lager dan een 5,0( 4,9 leidt tot een pakketwisseling ) >om een 8e vak te mogen kiezen moet een leerling minimaal een onafgerond gemiddelde van 7,0 hebben voor de 8 vakken die op de eindlijst staan en een positief advies van de docentenvergadering.

 8. VAN VMBO-t NAAR HAVO • Diploma MAVO (VMBO-t) met een extra vak in je examenpakket. • De toeleverende school moet een positief advies geven. Hierbij wordt gelet op: de cijfers en een aantal competenties: zelfstandigheid, motivatie, inzicht, doorzettingsvermogen, zelfstandig werken, belangstelling en reflectie. • In het vakkenpakket HAVO was wiskunde niet verplicht. Wiskunde is op dit moment nog steeds niet verplicht. • Voor toelating tot het Comenius College geldt dat voor alle vakken waarin je centraal schriftelijk examen doet je tenminste het gemiddelde cijfer een 6,8 moet hebben.

 9. Tijdpad klas 3 • 11 februari info avond Havo/MBO . • 13 maart open dag ROC van Amsterdam (Hilversum) . • ( opendagen rooster aan leerlingen meegegeven ). • Uiterlijk 13 maart inleveren formulier vakkenpakketkeuze bij de decaan. • 13 maart- 27 maart docenten geven advies. • 3 april blad met advies docenten mee naar huis. • 8 april - 6 mei gesprekken mentor/decaan /docenten. • Uiterlijk 15 mei definitieve keuze inleveren bij de decaan. • Na overgangsvergadering in incidentele gevallen bespreken met ouders.

 10. Keuzeformulier • Welke vakken zijn verplicht op een vervolgopleiding? • Welke vakken zijn logisch om te nemen voor een vervolgopleiding/ beroep? • Je moet 7 vakken en je mag 8 vakken kiezen ( overgangsvergadering beslist ). • Je mag Tekenen of Handvaardigheid kiezen. • Naast de verplichte vakken en de 2 sectorvakken is de keuze niet geheel vrij.

 11. Examen doen in een sector • sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa • sector Z & W: bi + wi of ak of gs • sector TECHNIEK: wi + NaSk1 (nat.) • sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio

 12. Tijden om met de decaan te overleggen : Bellen met de decaan tussen 19.00 en 20.00 035 – 5313497 Dinsdagen: 8, 15 en 22 april, 6 mei. Donderdagen: 10, 17 en 24 april. mailen kan ook: f.majoor@savorninlohman .nl

 13. ROC regionaal opleiding centrum ROC van Amsterdam ROC Midden – Nederland ROC ASA is MBO Utrecht en MBO Amersfoort Wellantcollege Plaatsen waar de verschillende opleidingen zijn: Amsterdam, Amersfoort, Hilversum, Utrecht, Nieuwegein, Maarssen, Hoofddorp, Almere, Barneveld.

 14. Specifieke opleidingsscholen. Grafisch Lyceum Utrecht Nimeto Utrecht IVA Driebergen Mediacollege Amsterdam Roc Zadkine Schoonhoven

 15. BOL of BBL Beroeps Opleidende Leerweg • Voor beroepen waar veel kennis voor nodig is. • Voor leerlingen die liever nog niet gaan werken. • Voor leerlingen die het gezellig vinden om iedere dag naar school te gaan. Beroeps Begeleidende Leerweg • Een( of twee ) dagen naar school en de rest werken. • Je verdient vaak meteen geld.

 16. Welke vakken heb je nodig ? Wettelijk toelatingseisen niveau 3 en 4 : • Techniek Wiskunde en/ of natuurkunde . • Economie Wiskunde of economie of 2 mvt. • Algemeen Een diploma vmbo- GL/KL/TL . n.b. Er zijn soms aanvullende eisen.

 17. Vervolg van het programma 19.30-20.00 ROC 20.00-20.15 Pauze 20.15-20.45 Havo