Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ek Glo en Bely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ek Glo en Bely

Ek Glo en Bely

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Ek Glo en Bely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ek Glo en Bely XVI - XIX Dr. Thinus du Plessis

 2. 8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

 3. X Inleiding Kerklike tug Karakter van die tug Noodsaaklikheid vd tug 16 Sleutelmag / Tug Doel van die tug Voorwerpe v kerklike tug Praktiese toepassing HI Inx

 4. X Inleiding Werkverbond 17 Die verbond Genadeverbond HI Inx

 5. X Inleiding Die Doop 18 Die genademiddele Die Nagmaal HI Inx

 6. Inleiding Sleutelmag / Tug X = Gelowiges Oopsluit = Toesluit Ongelowiges HI Inx

 7. Inleiding Sleutelmag / Tug X = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Toesluit Ongelowiges HI Inx

 8. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Toesluit Ongelowiges HI Inx

 9. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? Wie doen dit ? = Toesluit Ongelowiges Opsieners en oudelinge HI Inx

 10. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Wie doen dit ? Toesluit Ongelowiges Opsieners en ouderlinge Met watter gesag? HI Inx

 11. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Wie doen dit ? Toesluit Ongelowiges Openb 3 : 7 Opsieners en ouderlinge Met watter gesag? So sê die Heilige, die ware God . . . . . HI Inx

 12. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Wie doen dit ? Toesluit Ongelowiges Openb 3 : 7 Opsieners en ouderlinge Met watter gesag? So sê die Heilige, die ware God . . . . . Lidmate verbind tot Onderwerping? HI Inx

 13. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Wie doen dit ? Toesluit Ongelowiges Openb 3 : 7 Opsieners en ouderlinge Met watter gesag? So sê die Heilige, die ware God . . . . . Lidmate verbind tot Onderwerping? Belofte by belydenis van geloof HI Inx

 14. Inleiding Sleutelmag / Tug X Prediking en Ban = Gelowiges Oopsluit Instrumente ? = Wie doen dit ? Toesluit Ongelowiges Openb 3 : 7 Opsieners en ouderlinge Met watter gesag? So sê die Heilige, die ware God . . . . . Lidmate verbind tot Onderwerping? Belofte by belydenis van geloof HI Ook ‘n rol ? Inx

 15. Inleiding Sleutelmag / Tug Indx X Lidmate ... Laat ons ook na mekaar omsien . . Heb 10 : 24 ... Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie Lev 19 : 17 NB: Mat 18 HI Inx

 16. Inleiding Sleutelmag / Tug X Lidmate ... Laat ons ook na mekaar omsien . . Heb 10 : 24 ... Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie Lev 19 : 17 NB: Mat 18 Vermaan alleen HI Inx

 17. Inleiding Sleutelmag / Tug X Lidmate ... Laat ons ook na mekaar omsien . . Heb 10 : 24 ... Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie Lev 19 : 17 NB: Mat 18 Vermaan alleen Neem getuies saam HI Inx

 18. Inleiding Sleutelmag / Tug X Lidmate ... Laat ons ook na mekaar omsien . . Heb 10 : 24 ... Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie Lev 19 : 17 NB: Mat 18 Vermaan alleen Neem getuies saam HI Vermeld aan gemeente Inx

 19. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkraad . . . . . . Vermaning, disiplinêre afhouding Drie trappe Trap 1 Trap 2 Trap 3 HI Inx

 20. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkraad . . . . . . Vermaning, disiplinêre afhouding Drie trappe Trap 1 Sakramente verbied / sonde bekend gemaak Trap 2 Trap 3 HI Inx

 21. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkraad . . . . . . Vermaning, disiplinêre afhouding Drie trappe Trap 1 Sakramente verbied / sonde bekend gemaak Trap 2 Sonde én naam bekend met klassisgoedkeuring Trap 3 HI Inx

 22. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkraad . . . . . . Vermaning, disiplinêre afhouding Drie trappe Trap 1 Sakramente verbied / sonde bekend gemaak Trap 2 Sonde én naam bekend met klassisgoedkeuring Uit gemeente geban Trap 3 HI Inx

 23. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: HI Inx

 24. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: 73: 74: 75: 76: 77: HI Inx

 25. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: 74: 75: 76: 77: HI Inx

 26. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: 75: 76: 77: HI Inx

 27. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: Nie berou, na kerkraad 75: 76: 77: HI Inx

 28. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: Nie berou, na kerkraad 75: Hoe word versoening hanteer ? 76: 77: HI Inx

 29. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: Nie berou, na kerkraad 75: Hoe word versoening hanteer ? 76: Wanneer word afhouding gedoen ? 77: HI Inx

 30. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: Nie berou, na kerkraad 75: Hoe word versoening hanteer ? 76: Wanneer word afhouding gedoen ? 77: Afsnyding van die gemeenskap HI Inx

 31. Inleiding Sleutelmag / Tug X Kerkorde: 71: Tug is geestelik 72: Gaan praat eers (Mat 18) 73: Indien berou, nie voor kerkraad 74: Nie berou, na kerkraad 75: Hoe word versoening hanteer ? 76: Wanneer word afhouding gedoen ? 77: Afsnyding van die gemeenskap HI Inx 78: Heropname

 32. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Die kenmerke van ‘n ware kerk ? Suiwer woordbediening Suiwer sakramentbediening Handhawing van tug HI Inx

 33. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Die kenmerke van ‘n ware kerk ? Suiwer woordbediening Suiwer sakramentbediening Handhawing van tug Gehoorsaamheid aan die Woord HI Inx

 34. Karakter van die tug Sleutelmag / Tug Sien weer Mat 18 (Begin in wese by gemeente) X Aard van tug = LIEFDE HI Inx

 35. Karakter van die tug Sleutelmag / Tug Sien weer Mat 18 (Begin in wese by gemeente) X Aard van tug = LIEFDE ...van God om sondaar te behou ...van God om kerk te bewaar HI Inx

 36. Karakter van die tug Sleutelmag / Tug Sien weer Mat 18 (Begin in wese by gemeente) X Aard van tug = LIEFDE ...van God om sondaar te behou ...van God om kerk te bewaar NIE wraak / skoonmaak nie HI Inx

 37. Karakter van die tug Sleutelmag / Tug Sien weer Mat 18 (Begin in wese by gemeente) X Aard van tug = LIEFDE ...van God om sondaar te behou ...van God om kerk te bewaar NIE wraak / skoonmaak nie Handhaaf God se eer HI Inx

 38. Noodsaaklikheid vd. tug Sleutelmag / Tug X God se opdrag. Ou Testament: Wette / doodstraf / volke doodgemaak Nuwe Testament: Tug simboliseer die dood Hou suiweres in kerk Steeds opdrag van Koning van kerk HI Inx

 39. Doel van die tug Sleutelmag / Tug X Handhaaf die eer van God Behou die sondaar Handhaaf suiwerheid van die gemeente HI Inx

 40. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel HI Inx

 41. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde HI Inx

 42. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde Gaan oor leerdwaling HI Inx

 43. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde Gaan oor leerdwaling Kan heimlik, grof, openbaar wees HI Inx

 44. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde Gaan oor leerdwaling Kan heimlik, grof, openbaar wees Matt 18 (hoort primêr by gemeente) HI Inx

 45. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde Gaan oor leerdwaling Kan heimlik, grof, openbaar wees Matt 18 (hoort primêr by gemeente) Onmiddelik tugwaardig HI Inx

 46. Voorwerpe vd. Kerklike tug Sleutelmag / Tug X Lidmate individueel Gaan oor volharding van sonde Gaan oor leerdwaling Kan heimlik, grof, openbaarwees Matt 18 (hoort primêr by gemeente) Onmiddelik tugwaardig Altyd tugwaardig HI Inx

 47. Praktiese toepassing Sleutelmag / Tug X Bekendmaking van gevalle aan kerkraad Ondersoek deur die kerkraad Optrede deur die kerkraad - bearbeiding Stille afhouding Toepassing van sensuur (Drie trappe van sensuur) HI Wat is die drie trappe van sensuur ? Inx

 48. Inleiding Die Verbond X Verbondsverhouding God Mens HI Inx

 49. Inleiding Die Verbond X Verbondsverhouding God Mens God se beskikking HI Inx

 50. Inleiding Die Verbond X Verbondsverhouding God Mens God se beskikking = kontrak, deur God alleen opgestel HI Inx