Teorija igara - PowerPoint PPT Presentation

teorija igara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorija igara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorija igara

play fullscreen
1 / 11
Teorija igara
280 Views
Download Presentation
adonis
Download Presentation

Teorija igara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorija igara Prof. dr. Darko Polšek Pravni fakultet, Zagreb dpolsek@public.srce.hr

 2. Vrste sociologije

 3. Podjela igara • Parametrijske • Strateške • Igre s “nultim” zbrojem • Igre sa zbrojem većim ili manjim od nule

 4. Igra koordinacije • “dogovor”

 5. Igra koordinacije II • Koordinacija objašnjava nastanak i prirodu konvencija

 6. Igra zatvorenikove dileme(jednokratna) • Oba igrača završavaju s “pjevaj” = Pareto minimum

 7. Zatvorenikova dilema (višestruka s poznatim krajem)Početni dogovor

 8. Zatvorenikova dilema ponovljena s poznatim krajem II • Igra završava kao i jednokratna Zatvorenikova dilema

 9. Zatvorenikova dilemavišestruka s nepoznatim krajem • Najbolja strategija: milo-za-drago

 10. Igra kukavice (chicken) • Primjer igre: utrka u naoružanju

 11. Igra “borba spolova” • Igra opisuje nastanak moći