t berk loz tedav s nde la yan etk ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 142

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 711 Views
 • Uploaded on

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ. 1.Grup Tbc ilaçları 2.Grup Tbc ilaçları INH PAS RMP CYC PZA ETH EMB Kinolonlar SM Aminoglikozidler (Amik.,Kap.Kn.Vio.) Klofazamin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t berk loz tedav s nde la yan etk ler

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE İLAÇ YAN ETKİLERİ

1.Grup Tbc ilaçları 2.Grup Tbc ilaçları

INH PAS

RMP CYC

PZA ETH

EMB Kinolonlar

SM Aminoglikozidler

(Amik.,Kap.Kn.Vio.) Klofazamin

slide3
Bazı ilaçlar benzer yan etkilere neden olduklarından hangi ilacın sorumlu olduğunu ayırt etmek zor olabilir.
slide4
Bazı yan etkiler ilaç kesilmesini gerektirmeyecek kadar hafif olabildiği gibi bazıları tedavi kesilmezse ölümcül olabilir veya kalıcı engellere neden olabilir.
slide5
Tüberküloz tedavisi başlanmasına karar verilmiş bir hasta ilk ilaç dozunu almadan önce mutlaka ilaç yan etkileri hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır.
slide8
Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmı karaciğerde metabolize olur.
slide9
Tedavinin ilk haftalarında semptomsuz olarak karaciğer enzim sevilerinde artış görülebilir.
slide10
Sorumlu ilaçlar :

RMP, PZA, INH’dır.

slide13
INH transaminaz yüksekliği ve Rif’le beraber sarılığa ve ölümcül hepatite neden olabilir.
slide14
Bir Tbc hastasında tedavi altında hepatit gelişmişse bunun ilaca bağlı bir toksisite mi yoksa viral hepatit sonucu mu olduğu araştırılmalıdır.
slide15
Alkol kullanım alışkanlığı
 • İleri yaş
 • Malnütrisyon
 • Altta yatan karaciğer hastalığı

İlaca bağlı toksisite için risk faktörlerdendir.

slide16
İlaca bağlı toksisitede;

SGOT, SGPT normalin 3katı veya bazal

değerin 5 katı yükselmişse ve/veya bilüribin

2 mg/dl veya üstünde ise

slide21
Değerler normale dönünce ilaçlar ya hepsi birden yada teker teker küçük dozlardan giderek artan dozlarda tedaviye tekrar başlanır.
slide24
Sorumlu ilaçlar:

EMB, RMP, SM dahil tüm aminoglikozidler

slide25
Akut tubüler nekroz sonucu
 • Protein üri
 • Silendüri
 • Üre yüksekliği
 • Kreatinde artma
 • Kreatin klirensinde azalma
slide26
RMP hariç diğer ilaçlarla olan toksisite geri dönüşümlüdür. Doz azaltılır veya doz arası artırılır.
slide27
RMP bağlı akut böbrek yetmezliği RMP karşı gelişen antikorlar nedeni iledir
 • RMP bir daha tedavide yer alamaz.
slide30
Kr. Beslenme bozukluğu olanlarda
 • Kr. Alkolizm anemnezi olanlarda
 • Gebelerde
 • Genç kızlarda
 • İleri yaşlarda
 • Epileptiklerde
 • Malignitesi olan hastalarda
slide32
INH piridoxin ile birleşerek onu bağlar, serum ve dokularda vitamin B6 avitaminozu gelişir.
slide33
Çorap, eldiven tarzı duyu kaybı
 • El ve ayaklarda keçelenme , dikenleşme
slide37
Sorumlu ilaç :

INH ve Sikloserin

slide38
İlaç kesilmez
 • Antiepileptik ilacın dozu arttırılır
 • Tedaviye g/25 mgr piridoxin ilave edilir.
slide40
Sorumlu ilaç :

SM, amikasin, kanamisin, kapreomisin, viomisin

slide43
İlaç kesilir
 • Geri dönüşümlüdür.
slide46
Bulanık görme
 • Santral skotom
 • Kırmızı-yeşil ayırımı yapamama
slide50
Sorumlu ilaçlar :

Sikloserin, Etionamid

slide51
Depresyon
 • İntihar eğilimi
 • Somnolans
 • Uyum ve davranış bozuklukları
 • Halüsinasyonlar
 • Uykusuzluk
 • İrritabilite
slide52
Epileptik hastalara
 • Psikolojik bozukluğu olanlara
 • Alkolizm hikayesi olanlara

Hastanede ve psikiyatri gözetiminde verilir.

slide54
Sorumlu ilaç :

RMP, PZA, PAS, Kinolonlar, ETH,Klofazamin.

slide55
Bulantı-kusma
 • İştahsızlık
 • Şişkinlik, meteorizm
 • Psödomemranöz kolit
 • Ağızda metalik tat, salyalanma
slide56
İlaç kesilmez
 • Bölünmüş dozlarda verilir
 • Antiasit, antiemetik, H2 reseptör blokörleri ilave edilir.
slide58
Sorumlu ilaçlar :

INH, RMP, SM, PZA, PAS, Thiasetazon

slide59
Ciltte eritematöz papüler, maküler kaşıntılı

döküntüler

 • Ateş
 • Göz kapaklarında şişme
 • Lenfadenopati
 • Müköz zarlarıda tutan ve ölüme neden olabilen Stevens-Johnson Send
 • Eozinofili
slide61
Hastaya verilen tüm ilaçlar kesilir
 • Kortikosteroid, antihistaminiklerle hasta tedavi edilir.
 • Lezyonlar sönünce ilaçlar küçük dozlarda teker teker yeniden başlanır
 • Sorumlu ilaç saptanırsa kesilir
slide63
Sorumlu ilaç :

RMP: Kırmızı adam sendromu

ETH : Esmerleşme

Klofazamin : Portakal rengi

slide64
İlaç kesilmez
 • Hastaya yan etki önceden söylenir
 • Geri dönüşümlüdür.
slide66
Sorumlu ilaç :

RMP, INH, Thiasetazon

slide67
Trombositopenik purpura
 • Hemolitik anemi
 • Agranülositoz
slide68
İlaç hemen kesilir;
 • Bir daha asla kullanılmaz
slide72
İlaç kesilmez
 • Kendiliğinden geçer
slide81
PZA ; metaboliti pirozinoik asit böbreklerden ürik asit atılımını bozar ve hiperürisemiye neden olur.
slide83
İlaç kesilmez
 • Anti enflamatuar ve aspirin ile geriler.
slide86
Kortikosteroidler
 • Coumadin
 • Oral antidiyabetikler
 • Anti konvülsanlar
 • Anti aritmikler
 • ß blokörler
 • Oral kontraseptifler
 • Kalsiyum kanal blokörleri
 • Antiretroviral ajanlar
slide87
TEDAVİ KESİLMESİNİ GEREKTİRMEYEN

YAN ETKİLER

 • GİS rahatsızlıkları
 • Cilt reaksiyonları
 • Artralji
 • Grip benzeri sendrom
 • Periferik nöropati
slide88
İLAÇ KESİLMESİNİ GEREKTİRENLER
 • Hepatotoksisite
 • Görme bozukluğu
 • İşitme kaybı
 • Denge kaybı
 • Hemolitik anemi
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Trombositopenik purpura
slide89
Bazı ilaçlar kullanılmadığında tedavi süreleri:
 • INH yoksa ; 9 ay
 • RMP yoksa ; 12 ay
 • PZA yoksa ; 9 ay
 • RMP VE PZA yoksa ; 18 ay
slide92
Tedavi edilmemiş bir hamile kadında oluşabilecek komplikasyonlar, tedavinin neden olacağı komplikasyonlardan daha tehlikelidir.
slide94
ÇİD Tbc tedavisi gören kadın sınırlı sayıda ilaç kullanabileceği için tıbbi abartus endikasyonu olabilir.
slide95
Tedavi;

2/HRZE 4/HR + Vitamin B6 veya

2/HRE 7/HR + Vitamin B6 şeklinde olmalıdır.

slide102
TBC BULAŞICISI AÇISINDAN

ANNE-BEBEK İLİŞKİSİ

slide104
Anne balgam ARB (+), basil ilaçlara duyarlı ise 2 haftalık tam doz tedavide bulaştırıcılık yok denecek kadar azdır.
slide107
Bebeğe INH başlanır
 • 3 ay sonra PPD yapılır (-) ise tedavi 6 aya tamamlanır

PPD yapılır menfi ise aşılanır

 • 3 ay sonra PPD (+) ise hastalık bulgusu araştırılır. Hasta ise tedavi verilir, değilse INH’a devam edilir.
slide108
Bebek;
 • Placenta yolu ile
 • Göbek kordonu yolu ile
 • Amnios sıvısı aspirasyonu ile enfekte olur.
slide109
BEBEKTE HASTALIK BULGULARI
 • Hepatosplenomegali
 • Solunum sıkıntısı
 • Ateş
 • Lenfadenopati
 • Anormal PA grafi
 • Milier yayılım
 • PPD(+)
 • Mide suyu ARB (+)
slide110
Çocuğa;

2HRZ 4/HR

EMB verilmez

ETH, amikasin, kanamisin, capreomisin gerekirse ÇİD Tbc tedavisi ile verilebilir.

slide114
Tedavi 9 ay olmalıdır
 • Başlangıçta PZA kullanılmamışsa tedavi 12 ay olmalıdır.
slide121
Bazı Tüberküloz ilaçlarını böbrek yolu ile atıldığı için diyalize giren hastaların ilaçlarının doz ve doz araları ayarlanır.
slide129
INH içermeyen;

2/RZE 4/RZE

slide130
PZA içermeyen;

2/HRES 7/HR

slide133
HRZ içermeyen;

2/E Kn.CYC.S 16/E.Kn.CYC

slide135
Standart kısa süreli tedavi verilir
 • Hepatik ve renal klirensin azaldığı hatırlanmalıdır
 • Bu kişilerin diğer hastalıkları ile ilgili aldıkları ilaçlarla tüberküloz ilaçları arasında etkileşim olabileceği hatırlanmalıdır.
 • SM ototoksik ve nefrotoksik olabileceği için düşük dozda başlanmalıdır.
slide137
Gözle ilgili semptomları ifade edemeyecekleri için EMB verilmez
 • Rifam şurup olarak verilir
 • 2/HRZS 4/HR
 • PZA ve INH kırılarak içirilir
slide139
HIV ile enfekte olanlarda Dissemmine Tüberküloz ve Extra Pulmoner Tüberküloz gelişme riski yüksektir.
slide141
Anti retroviral tedavi de verilecekse önce tüberküloz tedavisi başlanıp 4-8 hafta sonra anti retroviral tedavi başlanır.
slide142
Rif anti retroviral ilaçlarda özelliklede

proteaz inhibitörleri ile etkileştiği için

 • 2/HRZE 10/HE
 • 2/HZES 16/HE
 • 2/H. Rifabutin E Z 4/ H. Rifabutin verilir.