ok ve kard yak arrest tedav s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 615 Views
 • Uploaded on

ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ. AMAÇ. Şok veya kardiyak arrest durumunda uygun tedavi yöntemlerini seçebilmek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ;. Şok ve kardiyak arresti tanımlayabilmek , Hipovolemik şokta sıvı tedavisinde kullanılan sıvıları ve tedavi dozlarını sayabilmek ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  2. AMAÇ Şok veya kardiyak arrest durumunda uygun tedavi yöntemlerini seçebilmek ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  3. ÖĞRENİM HEDEFLERİ; • Şok ve kardiyak arresti tanımlayabilmek, • Hipovolemik şokta sıvı tedavisinde kullanılan sıvıları ve tedavi dozlarını sayabilmek, • Yetersiz kalp debisi tedavisinde kullanılan ilaçların isimlerini ve endikasyonlarını, • Yeniden canlandırma uygulamaları sırasında kullanılan ilaçların isimlerini ve endikasyonlarını sayabilmek. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  4. ŞOKUN TANIMLANMASI Şok; Kan akımının azalması sonucu, dokuların metabolik ihtiyaçlarının karşılanamadığı klinik bir durumdur. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  5. ŞOK BULGULARI • Taşikardi, • Normal yada azalmış kan basıncı, • Nabız dolgunluğunda azalma, • Deride renk değişikliği ve soğukluk, • Kapiller geri doluş süresinde uzama, • Bilinç bozukluğu, • İdrar miktarında azalma. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  6. ŞOKUN EVRELERİ • Kompanze şok Kan basıncı normaldir. • Dekompanze şok Kan basıncı düşüktür. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  7. ŞOKUN SINIFLANDIRILMASI • Hipovolemik şok (en sık) İshal, kusma, yanık, kanama • Kardiyojenik şok • Dağılımsal şok ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  8. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ

  9. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ • İzotonik kristalloid sıvılar, • Kan ve kan ürünleri • Kolloid sıvılar, (OLUMSUZ ETKİLERİ NEDENİYLE GENELLİKLE TERCİH EDİLMEZ) • Glukoz içeren sıvılar (HİPOGLİSEMİ DIŞINDA KULLANILMAZ) ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  10. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ İzotonik kristalloid sıvılar: • En ideal sıvıdır • %0.9 NaCl, • Ringer laktat (Etkili, ucuz, kullanıma hazır, allerjik değil) Doz: 20 ml/kg (5-20 dakikada). Gerektiğinde bir saat içinde 2-3 kez tekrarlanabilir (Toplam doz:40-60 ml/kg). ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  11. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ Kan ve kan ürünleri: • Travmaya (kanama) bağlı hipovolemik şok tedavisinde; • 40-60 ml/kg (20 ml/kg dozunda 2-3 kez) kristalloid sıvı verilmesine rağmen yeterli doku dolaşımı sağlanamıyorsa 10 ml/kg dozundaeritrosit süspansiyonverilebilir. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  12. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ Kolloid sıvılar: • Etkili hacim genişliği sağlarlar, • Alerjik reaksiyonlara yol açabilirler, • Akciğer-kalp hastalığı olan çocuklarda akciğer ödemine neden olabilirler, • Mortaliteyi arttırabildiği ileri sürülmüştür. (istenmeyen etkileri nedeniyle pek önerilmez) ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  13. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİ Şok bulguları düzelen çocukta sürekli sıvı tedavisi • Sürekli sıvı infüzyonuna 1/2 veya 1/3 SF ile başlanmalı. • Çocuklarda günlük sıvı ihtiyacı: • İlk 10 kg için 100 ml/kg • İkinci 10 kg için 50 ml/kg • Daha sonraki her kilo başına 20 ml ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  14. HİPOVOLEMİK ŞOK TEDAVİSİÖrnek: 25 kilo ağırlığında bir çocuğun; • Günlük sıvı ihtiyacı: 1000+500+100=1600 ml • İnfüzyon hızı ise: • 1600/24 = 66 ml/st; • 66/3 = 22damla/dk

  15. DAMARLAR ÜZERİNE ETKİLİİLAÇLAR

  16. DAMARLAR ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR • DOPAMİN • DOBUTAMİN • ADRENALİN • SODYUM NİTROPRUSSİD ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  17. DOPAMİN Düşük dozlarda (0.5-2μg/kg/dk) • Damarlarda gevşeme yaparak; • Böbrek, • Bağırsak, • Kalp • Beyin kan akımında artışa neden olur. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  18. DOPAMİN Yüksek dozlarda(5-20μg/kg/dk) • Kalbin kasılma gücünü arttırır. • Sistemik damar direncini arttırarak arteriyel basıncı yükseltir.

  19. DOBUTAMİN • Özellikle kalp kası işlevindeki yetersizliğe ikincil gelişen düşük kalp debisi tedavisinde kullanılır. • Güvenli bir damar yolundan verilmelidir. • NaHCO3 ile birlikte verilmemelidir ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  20. ADRENALİN • Kan basıncında düşüklük ya da hemodinamik bozukluklara neden olan bradikardi tedavisinde kullanılır. • Güvenli bir damar yolundan verilmelidir. • NaHCO3 ile birlikte verilmemelidir ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  21. SODYUM NİTROPRUSSİD • Sistemik ve akciğer damar direncini düşürerek kalbin etkili kasılma gücünü ve dolayısıyla kalp debisini artırır. • Sıvı açığı olan hastalarda, ciddi hipotansiyon gelişme riski nedeniyle verilmesi önerilmez. • İlaç, uygun dozda dekstroz içeren sıvı içinde hazırlandıktan sonra, şişenin alüminyum sargı ya da benzeri bir cisimle örtülerek ve beraberinde özel serum seti kullanılarak güneş ışığından korunması sağlanmalıdır. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  22. KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  23. KARDİYAK ARREST Kardiyak arrest; kalbin mekanik işlevinin durduğu klinik bir durumdur. • Uyarılara yanıtsızlık, • Apne, • Merkezi nabız yokluğu ile karakterizedir. Solunum ve dolaşım yetmezliğinin erken tanı ve tedavisi, kardiyak arresti önler. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  24. KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ Yeniden canlandırma sırasında kullanılan ilaçlarının verilme yolları: • Çevresel yada merkezi venöz yol (İV), • Kemik içi yol (Kİ), • Trakeal yol, (Pnömotoraks, aritmi, koroner arter yırtılması, ve kalp tamponadı riski nedeniyle kalp içi enjeksiyon ÖNERİLMEZ). ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  25. KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ KULLANILAN İLAÇLAR • ADRENALİN • SODYUM BİKARBONAT (Yeniden canlandırma uygulamalarının uzaması durumunda) • GLİKOZ (Hipoglisemi durumunda) • KALSİYUM (Hipokalsemi durumunda) ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  26. ADRENALİN • Kendiliğinden olan kalp kasılmalarını uyarır, • Kalp hızını artırır, • Kalbin kasılma gücünü artırır, • Kan basıncını artırır, • Ventriküler fibrilasyonu büyük dalgalı hale getirerek, defibrilasyonun başarı şansını yükseltir, Ancak kalp kasının oksijen ihtiyacını da arttırır. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  27. ADRENALİN DOZ: • 0.01 mg/kg İV yada Kİ • (1:10.000’lik çözeltiden 0.1 ml/kg), • 0.1 mg/kg trakeal yoldan • (1:1.000’lik çözeltiden 0.1 ml/kg) • Kardiyak arrest devam ettiği sürece doz her 3-5 dakikada bir tekrarlanır. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  28. ADRENALİN 1:10.000’lik Çözelti Hazırlanması: • 1/1 Adrenalin ampül (1 mg) • 1 ml adrenalin+9 ml SF • ½ Adrenalin ampül (0.5 mg) • 1 ml adrenalin+4 ml SF • ¼ Adrenalin ampül (0.25 mg) • 1 ml adrenalin+1.5 ml SF ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  29. ADRENALİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: • Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir, çünkü ilacın damar dışına kaçması sonucu bölgesel iskemiye bağlı doku hasarı ve ülserler ortaya çıkabilir. • Alkalen sıvılar içinde etkisini yitireceğinden sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  30. SODYUM BİKARBONAT • Yeniden canlandırma uygulamalarının uzaması durumunda verilir. • Ayrıca; ciddi metabolik asidoz, hiperkalemi ve hipermagnezemi durumunda da kullanılır. • Trakeal yoldan verilmemelidir. • Güvenli bir damar yolundan verilmelidir. • Katekolaminler ve kalsiyumla ile birlikte verilmemelidir. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  31. SODYUM BİKARBONAT DOZ:1 mEq/kg İV/Kİ (%8.4’lük NaHCO3: 1ml/kg). • Daha sonraki uygulamalara kan gazı ölçümleriyle karar verilir. • Kan gazı ölçümü yapılamıyorsa her 10 dakikada bir 0.5-1 mEq/kg sodyum bikarbonat verilmesi düşünülebilir. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  32. GLİKOZ • Kardiyak arrest tedavisinde, ancak hipoglisemi saptandığında glukoz verilir. • DOZ:0.5-1 gr/kg İV/Kİ (5-10 ml/kg %10 Dekstroz) ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  33. KALSİYUM • Hemodinamik bozukluğa neden olan hipokalsemi ve hiperkalemi tedavisinde kullanılır. DOZ:0.5-1 ml/kg (10%’luk kalsiyum glukonat İV/Kİ yavaş infüzyon.) • Bu doz, gerektiğinde 10 dakika sonra tekrarlanabilir. Sonraki dozlar ise kalsiyum düzeyine göre ayarlanır. • Güvenli bir damar yolundan verilmelidir. NaHCO3 ile karşılaştığında yapısal değişikliğe uğrar ve çökelti oluşur. ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

  34. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ ÇİLYAD, ŞOK VE KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ