Vks n perusterveydenhuollon yksik n n k kulma terveydenhuoltolakiin
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

VKS:n perusterveydenhuollon yksikön näkökulma terveydenhuoltolakiin. Academill 12.10.2011 Liisa Hiltunen, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, VKS. Terveydenhuoltolaki- HSV-lagen. ● Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adelie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vks n perusterveydenhuollon yksik n n k kulma terveydenhuoltolakiin

VKS:n perusterveydenhuollon yksikön näkökulma terveydenhuoltolakiin

Academill 12.10.2011

Liisa Hiltunen, ylilääkäri

Perusterveydenhuollon yksikkö, VKS


Terveydenhuoltolaki hsv lagen
Terveydenhuoltolaki- HSV-lagen terveydenhuoltolakiin

● Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle

●Tavoitteena madaltaa PTH:n ja ESH:n välisiä raja-aitoja

ja edistää terveydenhuollon eri alojen yhteistyötä alueellisesti


Hsv lagen terveydenhuoltolaki

§ terveydenhuoltolakiin33 SVD SVARAR FÖR SSV SAMORDNING, UTBILDNING, IT-SYSTEM

§34 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANORNANDEPLAN FMGE-PER – MAJORITETSBESLUT

§35 SVD SKALL HA EN PRIMÄRVÅRDSENHET (SAMORDNING)

§36 SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH SVD OM MÅL GÄLLANDE HÄLSOBEFRÄMJANDE

§33 SHP VASTAA ESH:N YHTEENSOVITTAMISESTA, KOULUTUKSESTA, IT-JÄRJESTELMISTÄ

§34 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VSTOKAUSI – ENEMMISTÖPÄÄTÖS

§35 SHP:SSÄ OLTAVA PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ (YHTEISTYÖSUUNNITELMA)

§36 YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEISTA – KUNTA/SHP

HSV-LAGEN TERVEYDENHUOLTOLAKI


Terveydenhuoltolaki
Terveydenhuoltolaki terveydenhuoltolakiin

 • lain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oltava perusterveyden- huollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus


Yhteiskunnassa
Yhteiskunnassa terveydenhuoltolakiin

- ikääntyneen väestönosan suhteellinen osuus kasvaa nopeasti

- samalla entistä suurempi osa väestöstä on aikaisempaa terveempää

- yhä suurempi osa on ylipainoisia

 • lisääntynyt päihteiden käyttö

 • jne


Perusterveydenhuollon pth yksikk vaasan sairaanhoitopiiriss
Perusterveydenhuollon (PTH-) yksikkö Vaasan sairaanhoitopiirissä

 • SHP:n hallituksen kokouksessa 28.5. 2010 päätettiin perusterveydenhuollon yksikön (PTH-yksikkö perustamisesta

 • Taustalla mm. uusi terveydenhuoltolaki


Vks n pth yksik n teht v t v 2010 2012 tehdyn alkuper isen toimintasuunnitelman mukaan
VKS:n PTH- yksikön tehtävät v. 2010-2012 tehdyn alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Toimintasuunnitelma samalle ajanjaksolle kuin alueellinen yhteistyösuunnitelma

 • ’Ylilääkäri tiiviissä yhteistyötä sairaanhoidon hallinnon kanssa’

 • ’Ylilääkäri laatii yhdessä ohjausryhmän kanssa toimintasuunnitelman seuraaville vuosille’


Vks vcs perusterveydenhuollon yksikk prim rv rdsenhet

Ylilääkäri alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

Koordinaattori (sh/maisteri)

Sihteeri 50%

Tuki muiden yksiköiden henkilöstöltä

-HR koulutusryhmä, lääkäreiden koulutussuunnittelija, yh:t, yl:t, erikoissuunnittelija, kuntoutusketjut, terveyden edistäminen,IT, lääketieteellinen kirjasto

En överläkare

En koordinator (sjuksk./magister)

En sekreterare 50%

Stödfrånandraenheter: HR- skolningsenhet,IT, medicinskabiblioteket,överläkare, översköterskor, rehabiliteringskedjor, specialplanerare, skolningsplanerare för läkare,hälsansbefrämjande

VKS/VCS:Perusterveydenhuollon yksikkö/ Primärvårdsenhet


Perusterveydenhuollon yksik n henkil st v 2012
Perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö v. 2012 alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • VSHP:n PTH- yksikkö aloitti toimintansa 1/2011 jolloin sinne palkattiin ylilääkäri

 • Ylilääkäri on toiminut alkuvuoden 2011 60-70% työpanoksella

 • Sairaanhoitaja-koordinaattori aloitti työnsä 100% 1.2.2011 alkaen

 • Suunnitelman mukaista 50% sihteeripanosta yksikössä ei 12.10 2011 mennessä vielä ollut


Pth yksikk t h nastitinen toiminta
PTH- yksikk alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaanö tähänastitinen toiminta

 • V. 2011 toiminta on pohjautunut

  -yksikölle aiemmin tehtyyn toimintasuunnitelmaan

  - 1.5 2011 voimaan tulleeseen terveydenhuoltolakiin

  - 3/2011 aloittaneen ohjausryhmän alustaviin linjauksiin.

 • PTH-yksikön toiminta on muotoutumisvaiheessa (’etsii itseään’) ja keskittynyt toisaalta

  - oman toiminnan sisällön hahmottamiseen ja organisoitumiseen

  - verkostojen ja yhteistyökuvioiden luomiseen uuden toiminnan käynnistämisvaiheessa.


Terveydenhuoltolaki1
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

ESH ja PTH toisistaan etäällä, ilman kiinteää kytkentää

Hoitoketjut eivät toimi saumattomasti, päällekkäisyydet, potilas usein

väliinputoaja

” Sairaanhoitopiiri- ja terveyskeskusmallissa integraatio kahdella tasolla. Sairaanhoitopiireissä toimivat perusterveydenhuollon yksiköt, joiden tehtävänä on ensisijaisesti yhteen sovittaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Toisaalta erikoissairaanhoidon toimintaa sijoitetaan nykyisen perusterveydenhuollon yhteyteen tarjoamalla erikoislääkärikonsultaatiota (esim. geriatria, psykiatria, kardiologia).”


Perusterveydenhuollon vahvistaminen
Perusterveydenhuollon vahvistaminen alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Terveyskeskusten tutkimus, koulutus ja kehittäminen

 • terveyskeskusten huolehtimisvelvoite

 • yhteistyö shp:n PTH-yksikön ja muiden terveyskeskusten kanssa

 • yhteistyö kansallisen PTH:n kehittämisen verkostoihin

 • PTH:n tehtävien täsmentäminen


Terveydenhuoltolaki2
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Shp:n alueen kunnat laativat terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman kuntien perusterveydenhuollon lähtökohdista

 • kuntien yhteistyö, palvelujen järjestäminen, jne, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

 • hyväksytään shp:n päätöksenteossa

 • SVD:skommunergörupp en samarbetsplan för hälsovårdenfrånkommunernasprimärhälsovårdensutgångspunkter

 • Kommunernassamarbete, organiserabetjäningen, dejour, osv.,,,samarbetemedandraorganisationer

 • Antar i SVD:sbeslutsfattande


Pohdittavaa
Pohdittavaa alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

- miten PTH ja ESH:n entistä tiiviimpi yhteistyö ja työnjako käytännössä toteutuvat, esim. osa ESH:sta perustasolle

- erikoisaloittainen konsultaatiotoiminta

 • erityisosaamista vaativat toiminnot keskitettävä nykyistä harvempiin toimintayksiköihin

  PTH-yksikön rooli tässä?


Pth vahvistaminen f rst rka prim rh lsov rden

Moniammatillinen alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaanPTH- yksikkö

tukee terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman laatimista

antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen T&K toimintaa, hoito- ja kuntoutusketjujen laadintaa, täydennyskoulutusta ja henkilöstötarpeen ennakointia alueellaan

yhteensovittaa ESH:n, PTH:n ja soveltuvin

osin sosiaalitoimen palveluja

Multiprofessionell primärvårdsenhet

Stöder hälsovårdens samarbetsplanens uppgörandet

Ger experthjälp och sammanfogar T&K verksamhet, utarbeta vård- och rehabiliteringkedjor,komplementskolning,

förutse behov av personalresursser inom sitt område

Samordna specialsjukvården, primärhälsovården och socialservice till en del det är möjligt

Specificiera primärhälsovårdens uppgifter

PTH: vahvistaminen/ Förstärka primärhälsovården


Terveydenhuoltolaki3
TERVEYDENHUOLTOLAKI alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Terveydenhuollon vaativakin toiminta kehittyy siten, että se mahdollistaa hoidon järjestämisen kotoa käsin ilman vuodeosastohoitojaksoja.

 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation tarkoituksena on tukea tätä kehitystä niin, että potilas saa tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisimmassa paikassa, myös kotona.

 • Sairaanhoitopiiri- ja terveyskeskusmallissa integraatio tapahtuu kahdella tasolla:

 • Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköiden tehtävänä on ensisijaisesti yhteen sovittaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja.

 • Toisaalta erikoissairaanhoidon toimintaa sijoitetaan nykyisen perusterveydenhuollon yhteyteen tarjoamalla erikoislääkärikonsultaatiota (esim. geriatria, psykiatria, kardiologia).”


Terveydenhuoltolaki4
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Keskeistä, miten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja PTH:n toimintaedellytyksiä parannetaan, jotta

 • jouduttaisiin sijoittamaan vähemmän voimavaroja erikoissairaanhoitoon

 • Terveyden edistämistyöllä vaikutetaan ihmisten elintapoihin ja vastuuseen omasta terveydestään.”

 • Kunnan ja shp:n päätöksenteossa otettava huomioon väestön terveys ja hyvinvointi

 • Kunnan seurattava asukkaitten terveyttä ja hyvinvointia

 • Mietittävä terveyden ja hyvinvoinnin vastuutahot


Terveydenhuoltolaki5
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

3 § Määritelmät

1.Terveyden edistäminen

-yksilö, väestö, yhteisöt ja elinympäristö

Perustuslain 19.3§:n mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä


Terveydenhuoltolaki6
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

KESKEINEN PERUSLÄHTÖKOHTA: PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN!

- Ehkäisevien terveyspalvelujen kehittäminen

- Painopisteen siirtäminen korjaavasta toiminnasta enemmän ehkäisevään toimintaan

- PTH: keskeinen osa pyrittäessä kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja > oikeudenmukaisuus- tasa-arvo


Terveydenhuoltolaki7
TERVEYDENHUOLTOLAKI alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

2 § Lain tarkoitus

HE; sivu 91: ” Terveellisten elämäntapojen edistäminen ja terveysongelmien ehkäisy sekä riskien varhainen toteaminen ovat avainasemassa.”

Lain tarkoituksena on:

 • Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta

 • Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja

 • Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

 • Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä

 • Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.


Terveyden edist misty pth yksik n n k kulmasta
Terveyden edistämistyö PTH-yksikön näkökulmasta alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • ATH yhteistyö

 • Terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden tapaaminen

 • STES jäsenyys 2011

 • Terveyden edistämisluentosarja ja muut ’kampanjat’

 • Terveyden edistämistyön organisointiin osallistuminen olisi luonteva osa PTH-yksikön toimintaa

 • Useita toimijoita, joiden yhteensaattaminen eduksi


Terveydenhuoltolaki8
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

Suhde sosiaalihuoltoon

- Tavoite: sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön varmistaminen> saumaton hoito- ja palvelukokonaisuus raja-aitoja poistamalla ja madaltamalla

- Tavoite: kunnissa ja yhteis-toiminta-alueilla sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

- Yhteneväiset tietoverkostot


Suhde sosiaalihuoltoon
Suhde sosiaalihuoltoon alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Puitelain tavoite PTH:n ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen yhteistoiminta-alueille


Terveydenhuoltolaki9
Terveydenhuoltolaki alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

Perusajatuksena on PTH ja ESH integraatio siten, että sosiaalitoimi otetaan huomioon

PTH:n ja ESH:n perustason saattaminen toimimaan samoissa yksiköissä parantaa väestön mahdollisuutta saada palveluja lähellä asuinpaikkaansa


Koulutus
Koulutus alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Täydennys- ja jatkokoulutus: lääkärit, hoitohenkilökunta, muut?

 • Hoitoketjuajattelua tukevat koulutukset suunnitteilla

 • Vuorovaikutustaitoja kehittävä koulutus aloitettu


Ketjul hettitoiminta
Ketjulähettitoiminta alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Aloitettu VSHP:ssä syksyllä 2010

 • Tavoitteena on lisätä PTH:n ja erikoissairaan hoidon välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

 • Ja tarjota TK:n työntekijöille käytännönläheistä täydennyskoulutusta erikoissairaanhoidossa


Ketjul hettitoiminta k yt nn n toteutus
Ketjulähettitoiminta alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan- käytännön toteutus

 • Jakson etukäteissuunnittelu

 • Voi perustua yksilökohtaisiin toiveisiin ja tavoitteisiin

 • Hoitoketjukohtainen

 • Varaus keskitetysti PTH-yksikön koordinaattorilta, joka toimii yhteistyössä yksiköiden yhteyshenkilöiden kanssa


Vks n perusterveydenhuollon yksik n n k kulma terveydenhuoltolakiin

Erkoistumisputki mm. geriatrian osalta suunnitteilla alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

)

UUSI ULJAS ERIKOISLÄÄKÄRI OMALLA ALUEELLA KOULUTETTU


Perusterveydenhuollon yksikk jatkossa
Perusterveydenhuollon yksikk alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaanö jatkossa

 • Toimintasuunnitelman2012-2013 on käynyt kommenttikierroksen OHRY:llä

 • Erilaiset yhteistyöryhmät sekä ESH-PTH yhteiset että muut


K yt nn ss
Käytännössä alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Pyrimme koulutuksella tukemaan PTH:n terveydenhuollon vahvistumista

 • yleislääketieteen kehitystä ja osaamista

 • Auttaa maastouttamaan toimivia hoitomalleja ja tukee tiedon etenemistä perusterveydenhuollossa

 • Luo prevention ja terveyden edistämisen toimintalinjoja

 • Arvioi olemassa olevien hoitopalvelujen tehokkuutta ESH/PTH:n rajapinta näkökulmasta katsottuna

 • Luo PTH:a tukevan tutkimuksen keinoin uutta käytännön tietoa


Pth yksik n toiminnan tavoitteet 2012
PTH-yksikön toiminnan tavoitteet 2012 alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • perustehtävät ja ydintoiminnot on määritelty

 • toiminta vakiintuu v. 2012 ohjausryhmän linjauksien mukaisesti

 • henkilöstö on sujuvassa vuoropuhelussa ja toimii linkkinä shp:n sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien yhteistyökumppaneiden suuntaan.

 • PTH-yksikkö toimii terveydenhuoltolain periaatteiden mukaisesti


Ehdotus pth yksik n toimintasuunnitelmaksi v 2012 2013
Ehdotus PTH-yksikön toimintasuunnitelmaksi v. 2012–2013 alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Toiminta-ajatus

 • Yksikkö edistää väestön terveyttä yhteen-sovittamalla ja kehittämällä PTH:n, ESH:nja näihin liittyvän sosiaalihuollon välistä yhteistoimintaa

 • Toteutetaan yhteistyön, verkostoitumisen, tutkimuksen kehittämisen ja koulutuksen keinoin


Muutoksen vaiheet
MUUTOKSEN VAIHEET alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan

 • Motivoituminen

Ei harkitse Harkitsee Valmis toimintaan Toiminta Ylläpito

Vitkastelu

Ei harkitse muutosta On muuttanut tapojaan