Qari mill-ktieb
Download
1 / 27

Qari mill-ktieb tal-E?odu E?odu 24, 3-8 Hawn hu d- demm tal-patt li l- Mulej g?amel mag?kom - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 24, 3-8 Hawn hu d- demm tal-patt li l- Mulej għamel magħkom. F’dak iż-żmien , Mosè niżel jgħid lill-poplu kulma qallu l- Mulej u kulma ordnalu . Il- poplu wieġeb b’leħen wieħed u qal :. “ Kulma qalilna l- Mulej nagħmluh ”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Qari mill-ktieb tal-E?odu E?odu 24, 3-8 Hawn hu d- demm tal-patt li l- Mulej g?amel mag?kom' - kadeem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Qari mill-ktieb

tal-Eżodu

Eżodu 24, 3-8

Hawn hu

d-demmtal-patt li l-Mulejgħamelmagħkom


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

F’dakiż-żmien, Mosèniżeljgħidlill-poplukulmaqallu l-Mulej u kulmaordnalu. Il-popluwieġebb’leħenwieħed u qal:


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Kulmaqalilna l-Mulejnagħmluh”

Mosè kitebil-kliemkollutal-Mulej, u filgħoduqam, benaartaltaħtil-muntanja, u waqqaftnax-il plier għat-tnax-iltribù ta’


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Iżrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

Mosè ħa nofs id-demm u


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

qiegħed Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej. fi bwieqi, u xerred in-nofs l-ieħorfuq l-artal. Imbagħadħa l-ktieb

tal-patt, u qaraminnuhekk li seta’ jisimgħu l-poplu. U humaqalu:

“Kulmaqalilna l-Mulej


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

nagħmluh Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej., u nisimgħuminnu.”

Mosè mbagħadħa d-demm u, hu u jroxxufuqil-poplu, qal:

“Hawn hu d-demmtal-patt li l-Mulejgħamel


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

magħkom Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.skontdan

il-kliemkollu!”


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Il-Kelma tal Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.-Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Salm Responsorjali Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

R:/ Agħti’l Allasagrifiċċju ta’ raddil-ħajr


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Alla, il-Mulej Alla, tkellem u sejjaħ l-art. Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

Minn fejn titla’ x-xemx sa fejn tinżel,

minn Sijon, il-ġmiel tagħha.

Alla wera d-dija tiegħu.


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

R:/ Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Agħti’l Allasagrifiċċjuta’ radd

il-ħajr


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

“I Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.ġimgħu’l ħbiebiquddiemi,

li għamlupattmiegħu

bis-sagrifiċċju.”


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

U jħabbru s-smewwiet Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

il-ġustizzja tiegħu,

għaliex Alla nnifsujagħmel il-ħaqq.


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

R:/ Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Agħti’l Allasagrifiċċjuta’ radd

il-ħajr


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Agħti Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.’l Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,

u rodd lill-Għoli

l-wegħdiet tiegħek.


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Imbagħad sejjaħli f’jum id-dwejjaq: Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

jien neħilsek, u int tweġġaħni.


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

R:/ Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Agħti’l Allasagrifiċċjuta’ radd

il-ħajr


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Hallelujah, Hallelujah Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Ilqgħubil-ħlewwa

l-Kelmamħawlafikom, li tista’ ssalvalkomruħkom.

Hallelujah, Hallelujah


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Qari Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.

mill-Evanġelju skontSan Mattew

Mt 13, 24-30

R:/ GlorjalilekMulej

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

F’dak Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.iż-żmien:Ġesùġab parabbolaoħralill-folla u qalilhom:

“Is-Saltna tas-Smewwiet

tixbaħ lil wieħed raġel

li żara’ żerriegħa tajba

fil-għalqa tiegħu.Iżdaxħin


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

in-nies kienu reqdin, Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.ġie

l-għadu tiegħu,żara’

s-sikrana qalb il-qamħ u telaq.Meta mbagħad

il-qamħ nibet u ħareġ

is-sbul, tfaċċatukoll

is-sikrana. Resqu


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

l- Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.qaddejjafuqsid

il-għalqau qalulu,

<Sinjur, intmhuxżerriegħatajbażrajt

fil-għalqatiegħek? Mela

dis-sikranaminnfejnġiet?>Izdahuqalilhom:


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

< Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Dil-biċċagħamilhieli xi

għadutiegħi!><Tridximmorruniġbruha?>

qalulu l-qaddejja.Qalilhom: <Le, għaxintom u tiġbru s-sikrana,


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

g Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.ħandkommnejntaqilgħumagħha l-qamħukoll. Erħulhomjikbru t-tnejnflimkiensal-ħsad; meta mbagħadjasalil-ħsad, ngħidlill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel,


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

u Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.orbtuhaqattaqattagħall-ħruq, imbagħadqiegħdu l-qamħfil-maħżentiegħi.>”


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Il- Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mill ktieb tal e odu e odu 24 3 8 hawn hu d demm tal patt li l mulej g amel mag kom

Ħ Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej.SIEB