johdon laskentatoimen erityiskysymyksi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä. Luennot viikolla 37 Jaana Sandström. Corporate Governance Business Governance. Hallintokulttuuri, yrityksen johtamis- ja valvontajärjestelmä - taloushallinnon näkökulma - painopiste yrityksen sisäisissä prosesseissa,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä' - baba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdon laskentatoimen erityiskysymyksi

Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä

Luennot viikolla 37

Jaana Sandström

corporate governance business governance
Corporate GovernanceBusiness Governance

Hallintokulttuuri, yrityksen johtamis- ja valvontajärjestelmä

- taloushallinnon näkökulma

- painopiste yrityksen sisäisissä prosesseissa,

ei tilintarkastuksessa tai viranomainäkökulmassa.

”Companies need to balance conformance

with performance”

”Bad governance can ruin a company,

but cannot, on its own, ensure its success.”

Lähde: International Federation of Accountants, Enterprise Governance,

Getting the Balance Right, cima, ifac, 2004

corporate governance
Corporate Governance

Hirvonen et al., (2003):

”järjestelmä, jolla yhtiöitä johdetaan ja valvotaan”

”prosessi, jonka puitteissa yrityksille saatetaan tietoon

sidosryhmien oikeudet ja toivomukset”

”kokoelma suhteita yhtiön johdon, sen hallituksen, sen osak-

keenomistajien ja muiden sidosryhmien välillä … tarjoaa

myös rakenteen, jonka avulla asetetaan yhtiön tavoitteet sekä

määritellään keinot niiden saavuttamiseksi ja suorituksen

valvomiseksi”

”instrumentit, joiden avulla taataan maksimaalinen tuotto

yrityksen osakkeenomistajille ja lainanantajille (Dviwedi, 2004)

business governance
Business Governance

Strategiasuunnittelu ja strategian implementointi,

tavoiteasetatanta, suorituskyvyn ohjaus ja analysointi,

kannustin- ja palkkiojärjestelmät.

Toiminnasta raportoidaan hallitukselle, joka kontrolloi

Operatiivista johtoa.

hallinnoinnin kaksi puolta
Hallinnoinnin kaksi puolta
 • Yrityksen ulkopuolinen osio: osakemarkkinoiden käyttäytyminen
 • yhtiöön päin, omistajaohjaus, tilivelvoite
 • - normiperusta Suomessa: osakeyhtiölaki, tilintarkastus-
 • laki, kirjanpitolainsäädäntö, arvopaperimarkkinalaki,
 • pörssin säännöstö, pankeissa rahoitustarkastus, taustalla
 • Baselin pankkivalvontakomitea, osuuspankkilaki, luottolaitoslaki
 • 2. Sisäinen hallinnointi: yrityksen toiminta yhtiökokousten
 • välillä ja omistajien vaikutus yrityksen johtamistapaan,
 • suorituskyvyn varmistaminen
 • 1. Corporate governance - 2. Business governance
 • Hallitus huolehtii omistajien edun toteutumisesta, varmistaa
 • hyvän hallinnointitavan toteutumisen.
yrityksen hallinnoinnin viitekehys
Yrityksen hallinnoinnin viitekehys

Yrityksen hallinnointi

(enterprise governance)

 • Corporate Governance Business Governance
 • yhdenmukaisuus - suorituskyky
 • (conformance) (performance)
 • Tilivelvoite (accountability)Arvon luominen
 • Varmuus, luottamus (value creation)
 • vakaus (assurance) Resurssien hyödyntäminen
 • (resource utilisation)

Lähde: cima, ifac: Enterprise Governance …

mik yhdist
Mikä yhdistää?

Enron (energia)

WorldCom (telecom)

Tyco

Vivendi (ranskalainen ympäristö, energia, telecomm.)

Royal Ahold (hollantilainen supermarketketju)

Parmalat

HIH Insurance (Australian toiseksi suurin vakuuttaja,

Harris Scarfe (Australian kolmanneksi suurin väh.myyntiyritys)

Yo. yritysten romahtaminen on nostanut corporate governancen

liike-elämän ja poliittisten päättäjien tietoisuuteen.

Enronin jälkeen CG-säännökisiin haettu yhä enemmän kansain-

välistä yhtenevyyttä.

what went wrong
What went wrong?

Ahold, NL, supermarket retailing Large scale accounting irregularities

Cable and Wireless, UK, telecom Failure of acquisition strategy

Enron, U.S., energy Serious accounting irregularities

France Telecom, Fr, telecom Failure of acquisition strategy

HIH,Australia, insurance Unquestioning culture allowed poor

management to continue unchecked

Livent Inc, Canada, entertainment Serious accounting irregularities

Marconi, UK, telecom Failure of acquisition strategy

Marks and Spencer, UK, retailing Complacency led to strategic

drift, exacerbated by boardroom infighting

Nortel Networks, Can, telecom Pursued aggressive growth by

acquisition strategy but taken by surprise by telecoms downturn

Peregrine Investment Holdings Ltd, HK, banking, company over-

extended itself with insufficient regard to gevernance and risk man.

Vivendi, Fr, env., en., tcFailure of diversification by acquisition strategy

WorldCom, U.S., telecom Major accounting fraud

YBM Magnex, Can, Manuf., Alleged to be front for organised crime

slide9

… went wrong?

Yrityksen hallinnointi

(enterprise governance)

Cable and Wireless, France

Telecom, Marconi, Nortel

Networks, Vivendi

HIH, Mark and Spencer,

Peregrine Investment Hold.

 • Corporate Governance Business Governance
 • yhdenmukaisuus - suorituskyky
 • (conformance) (performance)
 • Tilivelvoite (accountability)Arvon luominen
 • Varmuus, luottamus, (value creation)
 • vakaus (assurance) Resurssien hyödyntäminen
 • (resource utilisation)

Ahold, Enron, Livent Inc.,

WorldCom, Xerox

what went right
What went right?

Aventis, FR, pharmaceuticals, Result of successful merger but

company appears to have runout of steam more

recently and is threatened by hostile takeover bid.

Bangkok Mass Transit System, Th, transport, Good CG enabled

company to weather lean times in Thailand

Bank of Nova Scotia, can, banking, successful risk management.

Hewlett-Packard, U.S., IT, jury still out on success on merger

with Compaq

Li & Fung Ltd, HK, consumer products trading, reinvented itself from

broker between manufacturers and merchants to

coordinator of sophisticated supply chain networks.

Proton, Malaysia, car manuf., managed to achieve international

presence in car sales.

Tesco, UK, supermarket retailing, focused strategy, well-executed and

supported by strong management team. Learnt from

acquisition mistakes.

what went right1
… what went right?

Total, Fr, oil and gas, Successful post-acquisition integration.

TransCanada Corp., can, energy, strategic focus and disciplined

implementation

Unicredit Group, It, banking, Successful reorganisation into more

customer-focused structure

What went wrong and right? Lähde: cima and International Federation of Accountants

Report: Enterprise Governance, Getting the balance right

slide12

… went right?

Yrityksen hallinnointi

(enterprise governance)

Bangkon Mass Transp. Syst.,

Hewlett Packard

 • Corporate Governance Business Governance
 • yhdenmukaisuus - suorituskyky
 • (conformance) (performance)
 • Tilivelvoite (accountability)Arvon luominen
 • Varmuus, luottamus (value creation)
 • vakaus (assurance) Resurssien hyödyntäminen
 • (resource utilisation)

Aventis, Li & Fung Ltd.,

Proton, Tesco, Unicredit

Group

Bank of Nova Scotia

corporate governance ei takaa menestyst
Corporate Governance ei takaamenestystä

Corporate Governance

yhteensopivuus

Yrityksen strategiatyö ja tuloksellisuuden ohjaus

Economist Intelligence Unit: Yli 300 ylimpään johtoon kuuluvaa

johtajaa kertoivat hyvään hallinnointiin käytettävän enemmän

Aikaa kuin aiemmin, ja siihen tullaan panostamaan vieläkin

enemmän.

Vastaajista 80% oli sitä, mieltä, että parantuneella hallinnoinnilla

ei ole ollut vaikutusta tuottoihin. He eivät myöskään osanneet

sanoa, olivatko yritykset nyt sitten paremmin hallinoituja.

onnistuneen hallinnoinnin osatekij t
Onnistuneen hallinnoinnin osatekijät

Corporate Governance Business Governance

 • ylimmän johdon johtamiskulttuuri - selkeä strategia
 • pääjohtaja (ylin johtaja) - strategian implementointi
 • hallitus - reaktiivisuus (muutokset, markkinat)
 • sisäinen valvontajärjestelmä - onnistuneet yritysostot ja jälkihoito
     • - hyvä riskinhallinta
 • * Agressiivinen kilpailuhenkinen palkkiojärjestelmä kannustaa
 • laskentatoimen väärinkäytöksiin (Enron, WorldCom, Xerox,
 • Ahold)
 • * Onnistuneet hallinnoinnin tapaukset perustuvat sisäistettyyn
 • haluun tehdä hallinnonti kunnolla eikä vain lain tai ”ulkokul-
 • taisuuden” takia.
haasteita
Haasteita
 • Lyhyt vs. pitkä aikaväli; palkkiojärjestelmät, suorituskyvyn
 • analysointi
 • Jälkikatsanto vs. eteenpäinsuuntautuneisuus
 • Strategian ja strategisen aseman auditointi, kontrollointi.
 • Strategiaa valvova elin hallituksen lisäksi?
 • - tarkkailee strategiaprosessia, kehitys ja implementointi,
 • strategiatyössä tarvittavan tiedon kriittinen tarkastelu
 • - strategisen aseman määrittely, strategisten optioiden
 • esiintuonti ja kehittyminen, strategisten epävarmuuksien
 • analyysi, strategian toteutus
 • - IT-kupla – ylioptimistisuus strategiatyössä, str asema
strategisen aseman m reet
Strategisen aseman määreet
 • markkina, kilpailu, asiakkaat; markkinaosuus, hinnoittelu,
 • laatu, palvelutaso
 • -yrityksen resurssipohja ja kyvykkyydet
 • talouden kehittyminen, poliittinen ilmasto, lainsäädäntö
 • yritystä koskettavat muutokset
 • - esim. IT-kupla ylioptimistisuus strategiatyössä, uhkien
 • väärintulkinta, ylivertaisuuden tunne
strategisten optioiden hallinta
Strategisten optioiden hallinta
 • Muutokset painopistealueissa; maantieteelliset, tuote,
 • markkinasegmentti
 • - Muutokset suunnassa; kasvuvauhti, epävarmuuksien luonne
 • ja määrä, esim. pankkitoimialalla sääntelyn purkaminen,
 • teknologian kehitys ja kansainvälistyminen
 • Keskeiset strategiset optiot on tunnistettu ja ’optiosalkkua’
 • hallittaan aktiivisesti: uusia optioita tunnistetaan, hankitaan,
 • kehitellään tai luovutaan
 • Epävarmuuksiin varaudutaan rakentamalla toimintaan
 • joustavuutta
 • Resurssipohja mahdollistaa mahdollisuuksiin tarttumisen ilman
 • uponneita kustannuksia, rakenteellinen joustavuus; ulkoistus,
 • yhteistyö,
strategian implementointi
Strategian implementointi
 • Strategisten optioiden lunastamisen valvonta
 • odota/opi, lopeta, muuta painopistettä, laajenna
 • - Resurssien aktiivinen johtaminen
 • Investointitoiminnan valvonta
 • Strategisten projektien valvonta
 • Kriittisten menestystekijöiden aktiivinen johtaminen,
 • muutosten tunnistaminen
strategiset ep varmuudet
Strategiset epävarmuudet

Mikä saa mennä pieleen; oppiminen

Mikä täytyy ehdottomasti mennä oikein?

Sisäinen tarkastus yrittää ottaa haltuun yritysten riskien-

hallintaa

SEC – Sarbanes-Oxley Act; koskee taloudellista raportointia

UK – Turnbull ohjeisto; koskee yrityksen ’kaikkia’ riskejä,

mukaan lukien raportoinnin

Johto ja hallitus päättävät riskitason, joka otetaan, konkretisoituu

investointisuunnitelmissa, yritysostoissa, luopumisissa

taloudellisen raportoinnin haasteet
Taloudellisen raportoinnin haasteet

Raportointi ulkopuolisille sidosryhmille

Raportointi hallitukselle ja strategiatyötä tukeva raportointi

Liiketoiminnan ohjausta tukeva raportointi

raportointi ulkoisille sidosryhmille
Raportointi ulkoisille sidosryhmille

Tietoa yrityksen tilanteesta välittyy:

yrityksen uutisointi, esiintulot kansallisilla ja kansainvälisillä

asiantuntijafoorumeilla, yrityksen yhtiömuoto, yrityksen rakenne,

organisaatiomuoto, yrityksen rajat, hallituksen koostumus,

vuosikertomustieto, tilinpäätösinformaatio, osavuosikatsaukset,

analyytikkojen raportit.

- Kannattavuus on monissa yrityksissä seuraus aineettomista

omaisuuseristä jopa enemmän kuin taseesta löytyvistä

omaisuuseristä. Information assymmetry – johto vs. osakk. om.

ulkoinen raportointi osana yrityksen hallinnointia
Ulkoinen raportointi osana yrityksenhallinnointia

Yrityksen hallinnointi

(enterprise governance)

 • Corporate governance Business Governance
 • yhdenmukaisuus - suorituskyky
 • (conformance)
 • Tilivelvoite (accountability)Arvon luominen
 • Varmuus, luottamus(value creation)
 • vakaus (assurance) Resurssien hyödyntäminen
 • (resource utilisation)
johdon laskentatoimen erityiskysymyksi1

Johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä

Järjestelmistä ja kehitystyöstä jlt

kuinka vied onnistuneesti l vitse johtamisen innovaatioita
Kuinka viedä onnistuneesti lävitse johtamisen innovaatioita?

Esim. ABC, TQM, BPR

1. Organisaatiokulttuurin merkitys

Projekteilla on tapana onnistua aina tai epäonnistua jatkuvasti

2. Innovaatioiden sopivuus yrityksen strategiakokonaisuuteen

Alasajotilanteissa on turha läpiviedä uudistuksia

Ei ole motivoivaa innovoida itseään työttömäksi.

3. Muutoksen ihmisjohtamiseen tulee kiinnittää huomiota yhtä paljon kuin

tekniseen puoleen

Koulutus jokaisella organisaatiotasolla

4. Projektin menestymistä mitattava pitkällä aikavälillä ja monipuolisilla tavoilla

(asennesurveyt, työilmapiirimuutostutkimukset)

5. Raportoi havainnollisesti ja ymmärrettävästi muutosohjelmien vaikutuksista

6. Tee selkeät sopimukset siitä, jos ja kun milloin olemassaolevat tietojärjestelmät korvautuvat uusilla

slide26

Enterprise Resource Planning - ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) is a software with an integrated set of applications for

enterprisewide use in functional areas such as finance and accounting, human resource

management, and manufacturing and logistics. It originates from the need to control flows of

goods and money at the operational level.

The accounting module typically incorporates applications such as general ledger, accounts

receivable and payable, fixed assets, cash management, and cost control.

The human resource management module generally includes applications for personnel

management processes e.g., recruitment, payroll, and self-service human resource

management (e.g., on-line changes in benefits allocation by an employee).

The manufacturing and logistics module covers applications such as production planning,

materials management, order entry and processing, warehouse management, transportation

management, project management, plant maintenance, and customer service management.

Several comercial packages:

SAP, Oracle, Baan, PeopleSoft, J.D.Edwards, Navision, …

slide27

SAP AG AG

 • - 30 Vuotta vanha yritys
 • - Yli 10 miljoonaa käyttäjää yli 120 maassa
 • -
 • - 1.500 partneria
 • - 23 toimialasovellusta
 • - Pääkonttori Walldorfissa, Saksassa
 • Yli 20 000 työntekijää
 • - Lisenssien mukaan 50%:n markkinaosuus (Worldwide market share based on license revenues ofi2 Technologies, Inc., J.D. Edwards & Company, Oracle Corporation, Peoplesoft, Inc. and Siebel Systems, Inc.)
 • - Myy lisenssejä, konsultoi, kouluttaa
slide28

Toiminnanohjausjärjestelmä investointina

Ollut monelle vähän pakkopulla:

• euro

• liikekumppanit

• ”otetaan se kun muutkin on ottanut”

Kustannusten arviointi alussa mahdotonta, hyötyjen arviointi vaikeaa

Scope alussa epätarkka, liittymiä eikä räätälöintejä ei tunneta tarkoin

Päätös voidaan tehdä feasibility studyn jälkeen => saadaan parempi käsitys

Kaikki konsulttiyritykset eivät ota heti kaikkea huomioon => Change Requestit (muutospyynnöt)

Muutoshallinta otettava heti mukaan (erityisesti koulutus)

Monella kuitenkin pelko, että ovat ohjelmistotalon armoilla => hajautus => lisätyö ja vaikeuksia

versiopäivitysten yhteydessä

slide29

Kokemuksia käyttöönottoprojekteista

Metodit: ohjelmistotaloilla omansa, implementointi partnereilla

omansa (ASAP, AIM, Ascendant etc.)

Vaiheistusesimerkki:

• Evaluation / feasibility study, • Project preparation, • Business blueprint, • Realization

• Final preparation, • Go-live and support, • Sustain

Liittymät:

• Työläitä

• Vaiheita: määrittely, toteutus, testaukset (unit, integration, acceptance)

• Päivitysongelma

• Tukipalvelujen saanti

slide30

Käyttöönottoprojektit

Dokumentointi:

- Kaikki laitettava paperille (nähdään mitä sovittu/auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan)

- ERP projektit opettaa usein yritystä dokumentoimaan toimintaansa ja järjestelmää

- Harvoin kuitenkaan riittävän hyvää

- Huolehdittava informaation levityksestä ja toisaalta osattava hyödyntää (esim. portaali)

Muutoshallinta (change management):

- Sisältää tiedottamisen, koulutuksen, odotusten hallinnan etc.

- Vaikuttaa pehmoilulta, mutta käytännössä kovaa (henkilökohtaiset ominaisuudet tärkeitä)

- Working Instructions (Tutor-työkalut)

slide31

... Käyttöönottoprojektit

Tyypillisiä ongelmatilanteita:

- Kommunikaatio-ongelmat asiakkaan ja konsulttien välillä

- Konsultit:

• Epäpätevät / kokemattomat konsultit (junioreita liikaa mukana)

• Heikko järjestelmän tuntemus

• Huono business –tuntemus; toisaalta ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”, eikä kukaan osaa koko

järjestelmää

- Asiakas:

• Resurssipula – tarvitaan kokopäiväisiä projektiresursseja

• Ei tunne prosessejaan

• Ei sopivia ihmisiä vetämään uudistuksia (tiedot, henkilökohtaiset ominaisuudet jne.)

slide32

... Käyttöönottoprojektit

Puutteellinen tai liian myöhään alkanut muutoshallinta

• Ei valmiutta muuttaa prosesseja

• Ei kykyä arvioida järjestelmän toimintatapaa

• Puskaradio ja huhut

Johto ei riittävän sitoutunut

Hidas päätöksenteko

• Päätöksentekotilanteesta riippuen oikea päätöksentekijä oltava heti selvillä ja tällä oltava

kykyä ja kanttia tehdä päätös

• Ei saa viedä liian ylös

Pyritään säästämään vääristä paikoista

Eri tiimit tekee ratkaisuja kommunikoimatta muiden kanssa

slide33

Change and Transport System

- Menetelmä konfigurointitietojan ja ohjelmakoodin siirtämiseen systeemistä tai clientista toiseen.

System Administratori yleensä hallinnoi siirtoliikennettä tiettyinä sovittuina aikoina. Change

Requestit ”toimeksiantoja”.

- Kaikki muutokset tallentuvat rekisteriin eli voidaan jälkikäteen katsoa kuka siirsi mitäkin.

slide34

Konversiot

Konversiolla tarkoitetaan tietojen siirtämistä aiemmista järjestelmistä uuteen

käyttöönotettavaan järjestelmään.

Sisältää perustietojen (Master Data) sekä transaktiodatan konvertoinnin kuten esim.

käyttöomaisuus tiedot ja niihin liittyvät tapahtumat, asiakastiedot ja niihin liittyvät transaktiot,

toimittajatiedot ja niihin liittyvät transaktiot.

Vaativat huolellisuutta:

• Mitä siirtyy; joudutaanko täydentämään?

• Tuleeko rakenteellisia muutoksia?

• Ajoitus

slide35

ERPpientukipalvelut

 • Konsulteilla projekteissa:
 • - OSS / SapNet / SAP Service Marketplace
 • - Partnereiden omat verkostot
 • Henkilökohtaiset kontaktit
 • Käyttäjillä tuotannossa:
 • - Super Userit
 • - Process ownerit
 • - Help Deskit / Competence Centerit
 • - Ostettu tukipalvelu