slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procesul de Planificare Strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj Napoca _____________ Contact in continuare: str PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procesul de Planificare Strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj Napoca _____________ Contact in continuare: str

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
adele

Procesul de Planificare Strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj Napoca _____________ Contact in continuare: str - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Procesul de Planificare Strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj Napoca _____________ Contact in continuare: str
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procesul de Planificare Strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj Napoca _____________ Contact in continuare: strategia_clujnapoca@yahoo.com www.primariaclujnapoca.ro

 2. Proiectul de planificare strategică (PPS) la nivelul minicipiului Cluj Napoca reprezintă un demers ambiţios şi dificil, dar extrem de necesar. El este construit pe o metodologie riguroasă şi intenţionează să reunească eforturile tuturor persoanelor şi organizaţiilor interesate, urmărind atât o finalitate managerială cât şi una de implicare a comunităţii în luarea marilor decizii care o privesc. PPS vizează definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani.

 3. Etapele metodologice ale PPS: • Realizarea analizei preliminare • Stabilirea misiunii şi valorii/viziunea asupra dezvoltării strategice a comunităţii • Analiza sectorială a domeniilor strategice principale • Toate sintezele de lucru vor fi supuse dezbaterii publice, la care vor fi invitaţi să ia parte toţi cei interesaţi. Sintezele vor fi modificate pe baza acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii. • 4. Articularea documentului strategic

 4. Grupuri de lucru • Dezvoltare urbană, infrastructură • Transport, siguranţa circulaţiei • Dezvoltare economică locală • Învăţământ preuniversitar • Învăţământ universitar, relaţia cu mediul academic • Educaţie continuă, politici de resurse umane la nivel comunitar • Politici comunitare în domeniul culturii 8. Politici comunitare pentru tineret 9. Politici comunitare în sport 10. Politici comunitare în turism 11. Organizaţii non guvernamentale, viaţă asociativă 12. Politici sociale 13. Politici comunitare de mediu 14. Politici de sănătate

 5. Dezbatere publică 10: Amenajarea teritoriului, urbanism si infrasturctură 2006-2013

 6. Încadrarea municipiului Cluj-Napoca în regiune Influenţa municipiului asupra zonei periurbane Urbanism şi disciplină în construcţii Circulaţia rutieră în municipiu Transportul în comun Aeroportul Cluj-Napoca Fondul locativ I. Analiza preliminară

 7. 8. Piaţa imobiliară din municipiu 9. Cluj-Napoca - important centru administrativ 10. Infrastructura pentru educaţie/învăţământ 11. Infrastructura în domeniul sanitar 12. Reţeaua de apă şi canalizare a municipiului 13. Alimentarea cu energie termică 14. Alimentarea cu gaze naturale 15. Gestionarea deşeurilor I. Analiza preliminară

 8. Urbanism şi disciplină în construcţii Diversitatea istorică şi tipologică a construcţiilor Dezvoltare policentrica, diferenţiată clar pe cartiere Fond locativ, piaţa imobiliară Creşterea numărului de construcţii din municipiu Prezenţa a numeroase firme specializate în domeniul proiectării şi construcţiilor Circulaţie rutieră, parcări, zone pietonale Retea densa de drumuri publice Existenta 5 proiecte de parcari publice II. Analiza SWOT -Puncte tari

 9. Infrastructura de circulaţie şi transportul în comun Dotarea oraşului cu toate tipurile de căi de transport, cu excepţia celor navale Proiectul al primariei de modernizare a unui numar de 288 de strazi de pe raza municipiului Îmbunătăţirea parcului auto de transport în comun cu vehicule noi, performante Utilităţi publice Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei şi canalizare Starea bună a reţelei de distribuţie a gazelor Asocierea cu parteneri străini de prestigiu pentru producerea agentului termic Existenţa unor proiecte de amenajare a unei rampe ecologie pentru deşeuri II. Analiza SWOT -Puncte tari

 10. Urbanism şi disciplină în construcţii Numarul mare de constructii executate cu incalcarea PUG si a Regulamentului de Urbanism insuficienta spatiilor verzi si presiunea antropica din ce in ce mai mare asupra padurilor din imprejurimi, Fondul locativ, piaţa imobiliară Una dintre cele mai scumpe pieţe imobiliare din ţară, mai ales la capitolul apartamente Lipsa căilor speciale de acces pentru persoanele cu handicap, în cele mai multe dintre instituţiile şi unităţile oraşului II. Analiza SWOT – Puncte slabe

 11. Circulaţie rutieră, parcuri, zone pietonale Lipsesc legaturi functionale intre centrul orasului si marile cartiere de locuit In centrul municipiului nu exista parcari mari publice subterane şi zone pietonale Infrastructura de circulaţie şi transportul în comun Lipsa centurilor ocolitoare care sa descongestioneze traficul Aeroportul Cluj-Napoca are posibilitati reduse de extindere datorita amplasamentului Legaturile auto cu Coridorul 4 (Arad-Deva-Alba Iulia-Targu-Mures-Brasov-Bucuresti-Constanta) nu beneficiaza de finantari europene si nu reprezinta o prioritate actuala Majoritatea liniilor de transport în comun s-au format acum mai bine de 20 ani şi s-au grefat pe necesităţile oraşului în diferite stadii de dezvoltare II. Analiza SWOT – Puncte slabe

 12. Utilităţi publice Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei şi canalizare a crescut nesemnificativ faţă de anul 2000 Mare parte a echipamentelor şi în special reţelele sunt depăşite tehnologic şi cu grad ridicat de uzură, fiind ineficiente şi necesitând cheltuieli mari de întreţinere Durata mare de recuperare a investiţiilor Rata de reciclare a deşeurilorr valorificabile este redusă Actualul depozit nu este autorizat de instituţiile de mediu, sanitare şi gospodărire a apelor II. Analiza SWOT – Puncte slabe

 13. Urbanism si disciplina in constructii refuzul unor comune invecinate de a se angrena intr-o zona metropolitana datorita necunoasterii si lipsei de experienta asociativa insuficienta fondurilor alocate pentru zonele de risc Fondul locativ, piaţa imobiliară Sensibilitate crescută a pietei imobiliare la toţi factorii care generează motive de destabilizare a leului II. Analiza SWOT -Ameninţări

 14. Circulatie rutiera, parcari, zone pietonale Cresterea exploziva a numarului de autovehicule Infrastructura de circulatie si transportul în comun Evitarea oraşului de către turişti şi investitori datorită infrastructurii rutiere deficitare, a traficului aglomerat si a poluării excesive Existenta in apropiere a mai multor aeroporturi - Targu Mures, Satu Mare, Baia Mare, Oradea care ar putea prelua fluxul de calatori si marfuri in cazul in care infrastructura adiacenta aeroportului nu va fi dezvoltata Creşterea numărului de mijloace de transport în comun amplifică riscul ocupării exagerate a tramei stradale II. Analiza SWOT -Ameninţări

 15. Utilităţi publice O mare parte a reţelelor de distribuţie a apei şi canalizare se află încă intr-o stare avansată de degradare Creşterea preţului gazului natural Terenul pe care este situat actualul depozit de deşeuri este revendicat de foştii proprietari Înmulţirea depozitărilor ilegale de deşeuri II. Analiza SWOT -Ameninţări

 16. Urbanism si disciplina in constructii posibilitatea actualizarii PUG posibilitatea de a institui o zona metropolitana împreună cu localitatile din zona periurbana Fondul locativ şi piaţa imobiliară Interesul tot mai mare al investitorilor din alte zone ale ţării şi din străinătate Programul de reabilitare termica a locuintelor II. Analiza SWOT -Oportunităţi

 17. Circulatie rutiera, parcari, zone pietonale Potential turistic ridicat al centrului istoric, valorificabil prin crearea unei zone pietonale Infrastructura de circulatie si transportul în comun Deschiderea unor zboruri internaţionale, dezvoltarea infrastructurii şi pregătirea viitorului transport combinat. Autostrada Bors- Oradea- Zalau- Cluj-Napoca- Turda- Brasov ar putea scurta distanta dintre principalele centre ale regiunii permitand totodata conectarea la infrastructurile de transport est - vest cu relatia Moldova Atragerea unor investiţii şi finanţări pentru reabilitarea transportului în comun II. Analiza SWOT -Oportunităţi

 18. Utilităţi publice Derularea fazei a doua a proiectului de finanţare din partea UE şi BEI pentru reabilitarea reţelei de apă Existenta unor proiecte de anvergura privind inlocuirea conductelor de gaz si modernizarea unor statii de masurare Introducerea cogenerării ca soluţie de bază pentru creşterea eficienţei generării agentului termic, recomandată şi de UE Refolosirea unor sume primite anterior ca subvenţii pentru continuarea programului de investiţii Posibilitatea parteneriatului cu alte municipalităţi pentru gestionarea deşeurilor II. Analiza SWOT -Oportunităţi

 19. Municipiul Cluj-Napoca nu este racordat la nici o cale majora de transport(autostrada, aeroport international-cargo, tren de mare viteza) Strategie: Racordarea municipiului Cluj-Napoca la Autostrada Transilvania şi realizarea unui centru intermodal care sa uneasca cele trei cai majore de transport Infrastructura de circulatie si transport este deficitara Strategie: Crearea de centuri ocolitoare, inele de circulatie, devierea trafic greu si de tranzit, optimizarea circulatiei, stabilirea de zone pietonale in centrul istoric III. Identificarea problemelor strategice

 20. Zonele verzi sunt insuficiente, degradate si supuse permanent presiunilor de a li se acorda alte destinatii Strategie: Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi dupa normele urbanistice Lipsa unui plan de integrare a zonei periurbane intr-un proiect de dezvoltare coerent Strategie: Crearea unei zone metropolitane in care initiativa sa apartina municipalitatii. III. Identificarea problemelor strategice