slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE. PREDSTAVLJANJE ELABORATA Mr.sc. Saša Šolman, dipl.ing. Razlozi zbog kojih je izrađen elaborat. Nelojalna konkurencija u autobusnom prijevozu putnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TROŠKOVI POSLOVANJA U JAVNOM AUTOBUSNOM PRIJEVOZU I KALKULACIJA NAJNIŽE CIJENE KOŠTANJA PRIJEVOZNE USLUGE

PREDSTAVLJANJE ELABORATA

Mr.sc. Saša Šolman, dipl.ing.

razlozi zbog kojih je izra en elaborat
Razlozi zbog kojih je izrađen elaborat
 • Nelojalna konkurencija u autobusnom prijevozu putnika
 • Kriva percepcija javnosti o djelatnosti autobusnog prijevoza
 • Nužnost primjene europskih metoda u izračunu cijene koštanja prijevozne usluge
 • Nedostatak literature iz područja troškova i cijena u autobusnom prijevozu
 • Loša informiranost nadležnih lokalnih, županijskih i državnih tijela o troškovima prijevoznika
 • Želja za aktualizacijom problema prijevozništva općenito…
struktura elaborata
Struktura elaborata
 • 1. Općenito o prijevoznim troškovima
 • 2. Fiksni troškovi poslovanja
 • 3. Varijabilni troškovi poslovanja
 • 4. Direktni troškovi poslovanja
 • 5. Izvanredni troškovi poslovanja
 • 6. Konkretni primjeri izračuna minimalne cijene koštanja

prijevozne usluge po kategorijama vozila i primjena

kalkulacije u praksi

1 op enito o prijevoznim tro kovima
1. Općenito o prijevoznim troškovima
 • Pojam i klasifikacija prijevoznih troškova (općenito o troškovima prijevoznika, troškovi “čistog” prijevoza, troškovi prijevozne dokumentacije, troškovi početno završnih operacija u prijevozu, troškovi radne snage, troškovi sredstava za rad, troškovi vezani za korisnike prijevoza…)
 • Pojam i važnost kalkulacije troškova (zašto kalkulacija ?, metodologija izrade kalkulacije troškova fundacije SPOET i NEA Transport research and training iz Nizozemske)
 • Ostale teorijske postavke i zapažanja (okolnosti u prijevozu putnika u Hrvatskoj, važnost kalkulacije troškova u takvim okolnostima)
2 fiksni tro kovi poslovanja
2. Fiksni troškovi poslovanja
 • Pojam i klasifikacija fiksnih troškova poslovanja (vrste i značenje fiksnih troškova, struktura fiksnih troškova)
 • Proračun fiksnih troškova poslovanja (vremenska amortizacija, kamate, registracija, osiguranje, tehnički pregledi, drugi troškovi plativi kod registracije vozila, plaće radnika, ostali fiksni troškovi)
 • Primjer prikaza efektivnih autodana za jedno vozilo na razini godine (radni i neradni dani, dani održavanja, drugi gubici u radnim danima)
 • Konkretni primjeri izračuna fiksnih troškova po jednom autodanu za različite kategorije autobusa (visokoturistički autobus, međugradski autobus, midibus, “školski” autobus, gradski autobus)
3 varijabilni tro kovi poslovanja
3. Varijabilni troškovi poslovanja
 • Pojam i klasifikacija varijabilnih troškova (vrste varijabilnih troškova, značenje i struktura varijabilnih troškova za poslovanje prijevoznika, utjecaj zaposlenika na varijabilne troškove)
 • Proračun varijabilnih troškova (gorivo, pneumatici, održavanje, tehnička amortizacija)
 • Konkretni primjeri izračuna varijabilnih troškova po jednom prijeđenom kilometru za različite kategorije autobusa (visokoturistički autobus, međugradski autobus, midibus, “školski” autobus, gradski autobus)
4 direktni tro kovi poslovanja
4. Direktni troškovi poslovanja
 • Definicija i važnost direktnih troškova
 • Vrste direktnih troškova (peronizacija, parkiranje, komunalne naknade, cestarine, tunelarine, mostarine, trajekti, ulazne dozvole u gradove, tranzitni porezi…)
 • Udio direktnih troškova u ukupnim troškovima poslovanja
5 izvanredni tro kovi poslovanja
5. Izvanredni troškovi poslovanja
 • Definicija i važnost izvanrednih troškova poslovanja
 • Vrste izvanrednih troškova
 • Udio izvanrednih troškova u ukupnim troškovima poslovanja
6 konkretni primjeri kalkulacije tro kova po kategorijama vozila
6. Konkretni primjeri kalkulacije troškova po kategorijama vozila
 • Kalkulacija troškova za visokoturistički autobus
 • Kalkulacija troškova za međugradski autobus
 • Kalkulacija troškova za midibus
 • Kalkulacija troškova za “školski” autobus
 • Kalkulacija troškova za gradski autobus
nekoliko zavr nih napomena
Nekoliko završnih napomena
 • Modeli izračuna troškova prikazani u elaboratu mogu dati pogrešne rezultate ukoliko se u njih unesu netočne ulazne veličine !
 • Ulazne veličine koje ulaze u kalkulaciju različite su od prijevoznika do prijevoznika i specifične su ovisno o strukturi poslovanja
 • Posebno je važno planirati i analizirati pojedine vrste troškova, kako bi se u svaku kalkulaciju unijeli točni podaci, koji će osigurati svrsishodnost i upotrebljivost kalkulacije u praksi