gods woord n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gods Woord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gods Woord

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
abram

Gods Woord - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Gods Woord
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gods Woord When God speaks, things happen

 2. Gods Woord; wat verstaan we eronder? • Bijbel • Liefde • Jezus • Gods belofte aan de mensZijn wil & De Wet • De stem van God

 3. Gods Woord; wat verstaan we eronder? • Bijbel • Liefde • Jezus • Gods belofte aan de mensZijn wil & De Wet • De stem van God Gods Woord Thema 2 Komt later

 4. Gods Woord: De Bijbel! When God speaks, things happen

 5. Het woord van God: de Bijbel Enkele feitjes: • Boeken: 66 • Hoofdstukken: 1189 • Langste woord: Mahershalalhashbaz (Jes 8:1) (Spoedig-Roof-Buit-Nabij) • Langste vers: Esther 8:9 • Kortste vers: Joh 11:35 • Middelste boeken: Micha & Nahum • Middelste hoofdstuk: Psalm 118 • Aantal keer “God”: 3358 • Aantal keer “Heer”: 7736 • Aantal Auteurs: ongeveer 40

 6. Het woord van God: de Bijbel Uniek in constantheid:

 7. Het woord van God: de Bijbel Uniek in circulatie: Eerst gedrukte boek; de Bijbel. Vanaf eerste druk tot 1977 zijn er 200.000.000 bijbels verspreid. Uniek in vertaling De bijbel is minimaal vertaald in 1400 talen Uniek in overleving Van andere historische boeken zijn veel originele boeken verdwenen, omdat de originele kopieen zijn verdwenen. Van de bijbel zijn er nog originele kopieen! Uniek bestand tegen aanval Verschillende keren in de geschiedenis is er een totale vernietiging van de bijbel uitgeroepen! Maar toch hebben jij & ik er nog steeds verschillende thuis liggen!

 8. Gods Woord! Waarom belangrijk? Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht, God zag hoe mooi het licht was,... Gen. 1 Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Hebr 4:12 Het woord van God is puur, als zilver in de smeltkroes gelouterd Psalm 12:7 Door zijn machtig woord houdt Hij alles in stand Hebr 1:3 When God speaks; things HAPPEN!!!

 9. Doel van de Bijbel, Gods Woord • Gods openbaring aan ons! Hebr 1:1-3 • Wij ontvangen leven van Gods Woord Joh 1:1-5 Gen 1 • Vertelt ons wie we ZIJN!! Je BENT waardevol 1 Joh 3:1 Je BENT een kind van God Galaten 4:7 Je BENT heilig door Jezus Titus 3:7 Hebr 10:19-20 Romeinen 8:31-35 Je BENT een creatie naar het beeld van je schepper Gen 1:26 Je BENT meer dan een overwinnaar! Rom 8:37 Je BENT volmaakt in Jezus!!! Kol 1:27 GOD KENT JOU HELEMAAL! Psalm 139

 10. Wat zegt Jezus?? Tegen de Joden die in Hem geloofden, zei Jezus: ‘Als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van Mij; dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrij maken.’ Joh 8:31 Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Joh 15:7 De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt! Matt 4:4 ...dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrij maken!!!

 11. Gods Woord; de bijbel • De bijbel is het woord van God • De bijbel is Gods openbaring aan ons • In de bijbel staat hoe God wil dat wij leven (bijv. Micha 6:8) • De bijbel is een brief van God aan jou, waarin Hij verteld hoe Hij over jou denkt en wat Hij heeft te bieden aan jou!

 12. (Mogelijke) Motivatie om Gods Woord te lezen Gedachten,- & Hartsvernieuwing Vrucht dragen Plan/Doel ontdekken voor jou! DiscipelschapOp Jezus lijken God(’s liefde) leren kennen Groeien

 13. Essentie van het Christendom!!! Het GEHEIM van het christendom is het kennen van de intense liefde van Jezus voor jou!! (Filipenzen hfst 3 vooral vers 7-9 & 1 Kor. 13)

 14. Zijn Woord voor ons! Het lezen ervan Gods woord is goed, maar zonder openbaring zal het daarbij blijven,... De Geest van God openbaart Zijn woord in ons! Joh 14:26 Horen/luisteren /lezen “Mediteren”(over)denken Gods Woord Geloof of meer kennis Begrijpen/Inzicht -Bouwen aan liefdesrelatie-God leren kennen-Vrucht dragen

 15. Gods Woord; De bijbel • Soms lees ik Gods woord, maar doet het helemaal niks met me. • Of,... Ik merk helemaal geen vrucht in mijn leven!! Waar is die vrucht dan??

 16. Drie vijanden • Jezelf Passieve instelling, Je betrekt God’s Geest niet bij het leren kennen van God • De wereld Pleziertjes van de wereld, zijn leuker dan het leren kennen van God • De duivel, satan Satan zal er alles aan doen om te voorkomen dat je de waarheid, Jezus’ liefde leert kennen!! Satan heeft een enorme vinger in de pap, en voed alle vijanden!

 17. Joh 10:10 De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed! De dief, de duivel komt ons leven in overvloed stelen!! De dief, de duivel WIL NIET DAT WIJ GOD LEREN KENNEN, OMDAT WIJ DAN STEEDS HECHTER IN ONZE RELATIE GAAN STAAN EN KRACHT GAAN UITSTRALEN!!! (Geestelijke Strijd)

 18. Gods Woord is het zaad! Lucas 8:4-15 • Langs de wegJe hoort het woord, maar voordat het een openbaring wordt, is het al weggekaapt. Vijand: satanStrijd: Keep focussed on God! Hou je ogen op Hem gericht en op niks anders! WWJD (1 Petrus 4:1-11 8 tips om op God gefocused te blijven)) • Op de rotsige bodem Je hoort het woord, je vind er vreugde in, maar tijdens de beproeving is het alweer weg! Vijand: jezelf, gevoed door o.a. SatanStrijd: BLIJF GELOVEN IN GOD!! PROBEER JE NIET ZOMAAR VAN DE WIJS TE LATEN BRENGEN! (JACOBUS 1:3-4) • Tussen de distels! Het woord doet ons goed, maar verdwijnt wanneer we de pleziertjes van de wereld weer ontdekken. Vijand: De wereld, gevoed door de satan en jezelfStrijd: WEKUNNEN ALS CHRISTENEN NIET VAN TWEE WALLETJES ETEN! (LUCAS 16:13 PLEZIERTJES VAN DE WERELD VERSMOREN HET WOORD) • Goede grond

 19. Zorgen dat de dief niet kan stelen Zorgen dat je het woord met een goed en edel hart hoort en vasthoudt, volhardt en vrucht draagt! Lucas 8:15 Wat houdt dit in?? Straks: praten in de groepjes

 20. De dief steelt Lucas 8:12 Die op het pad zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en pakt het weg uit hun hart om te voorkomen dat ze gaan geloven en gered worden. Horen/luisteren /lezen “Mediteren”(over)denken Gods Woord Geloof of meer kennis Begrijpen/Inzicht -Bouwen aan liefdesrelatie-God leren kennen-Vrucht dragen De dief, de duivel WIL NIET DAT WIJ GOD LEREN KENNEN, OMDAT WIJ DAN STEEDS HECHTER IN ONZE RELATIE GAAN STAAN EN KRACHT GAAN UITSTRALEN!!! (Geestelijke Strijd)

 21. KERNZIN VAN DE AVOND Het woord van God leert ons God (‘s liefde) kennen! Zodat we gedachten vernieuwing krijgen (denken zoals God denkt) Waardoor we vrucht dragen, op Jezus gaan lijken, erachter komen wat God van ons vraagt, en steeds dichter naar God groeien! o.a. Rom 12:1,2 Lucas 8:15 Joh 8: 31-32 Efeze 5:1 1 Petrus 2:2

 22. Essentie van het Christendom!!! Het GEHEIM van het christendom is het kennen van de intense liefde van Jezus voor jou!! (Filipenzen hfst 3 vooral vers 7-9 & 1 Kor. 13)

 23. Bronnen God! De bijbel Back to basics Hfst 11 & 12 – Andre van Zyl The school of biblical evangelism – Kirk Cameron & Ray Comfort – www.livingwaters.comwww.thewayofthemaster.com www.kanaanministries.org www.bennez.nl – Fellowship For Christ Islam in hoofdlijnen – Herman Beck

 24. Next Time Thema 3: Interactie met God! Bidden gaat verder dan het plafond!