u inkovitost ra unalni ko podprtega pouka fizike v srednji oli n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UČINKOVITOST RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA POUKA FIZIKE V SREDNJI ŠOLI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

UČINKOVITOST RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA POUKA FIZIKE V SREDNJI ŠOLI - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

UČINKOVITOST RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA POUKA FIZIKE V SREDNJI ŠOLI. Simon ÜLEN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, simon.uelen@guest.arnes.si Ivan GERLIČ, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor , ivan.gerlic@uni-mb.si. TRADICIONALNI PRISTOPI V POUČEVANJU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UČINKOVITOST RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA POUKA FIZIKE V SREDNJI ŠOLI' - abner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u inkovitost ra unalni ko podprtega pouka fizike v srednji oli

UČINKOVITOST RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA POUKA FIZIKE V SREDNJI ŠOLI

Simon ÜLEN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,

simon.uelen@guest.arnes.si

Ivan GERLIČ, Univerza v Mariboru,

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor,

ivan.gerlic@uni-mb.si

slide2

TRADICIONALNI PRISTOPI V POUČEVANJU

 • številni raziskovalci opozarjajo na težave: McDermott, vonGlasersfeld,
 • Selcuk, Kozielska…

- na nujnost uvajanja sprememb opozarjajo tudi:

 • številni projekti po svetu (Redish, McDermott, 1999), v zadnjih štirih
 • letih posodobitev srednješolski učnih programov v Sloveniji

- uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), še posebej

računalnika, je lahko ključ pri razvijanju novih, inovativnih učnih pristopov

 • računalniško podprti pouk fizike kot možna izbira
slide3

RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE, FIZLETI

- najprej so bile za simulacije potrebne zahtevnejše grafične postaje

(npr. HP, SiliconGraphic..)

- s pojavom osebnih računalnikov in svetovnim spletom postale dosegljive

vsem in na vseh stopnjah izobraževanja

- apleti: programi, napisani v Javi

- fizleti: majhni, prilagodljivi javanski apleti, vezani na ozki fizikalni problem

slide4

PEDAGOŠKI EKSPERIMENT

- namen: preveriti učinkovitost računalniško podprtega pouka fizike v srednji šoli,

na primeru poglavij iz Elektrike (3. letnik splošne gimnazije)

- eksperiment: vsaka učna tema izvedena na dva načina: v kontrolni skupini

tradicionalni frontalni pouk, v eksperimentalni skupini računalniško podprti pouk

- obravnavane štiri učne teme: Električno polje, Coulombov zakon,

Sila na naboj v ravnini in Električni pretok

- pred-test in po-test

ra unalni ko podprti pouk
RAČUNALNIŠKO PODPRTI POUK

V raziskavi učna ura sestavljena iz naslednjih komponent:

1. Ugotavljanje predznanja dijakov o izbranem pojavu.

2. Motivacija dijakov z izpostavitvijo problema, ki smo ga želeli raziskati.

3. Obravnava nove učne snovi: dijaki so računalnikih samostojno raziskovali

zastavljeni problem s pomočjo interaktivnih učnih listov.

4. Preverjanje razumevanja obravnavanega pojava, zakona, konceptov itd.

v novih problemsko zastavljenih situacijah.

slide6

Preverjanje znanja dijakov z nalogami v primeru petih taksonomskih nivojev znanja:

- znanje oz. poznavanje: gre samo za spominsko usvojitev določenih pojmov,

zakonov, definicij itd.

- analizo: sposobnost razstavitve celote na razpoznavne elemente in

razumevanje odnosa med deli in celoto,

- primerjavo: sposobnost prepoznavanja podobnosti in razlik ter razumevanje

pomena le-teh,

- sklepanje: vključuje različne oblike induktivnega in deduktivnega sklepanja,

- ovrednotenje: pomeni izrekanje sodb o vrednosti posameznih idej, argumentov,

eksperimentalnih rešitev itd., glede na predhodno določene kriterije.

slide7

REZULTATI

- rezultati eksperimentalne skupine boljši od rezultatov kontrolne skupine

- aktivnost dijakov pri pouku, (ne) motiviranost dijakov

slide8

ZAKLJUČEK

 • računalniško podprti pouk fizike omogoča doseganje višjih taksonomskih
 • nivojev znanja

- možna izbira učiteljev fizike v luči posodobitve srednješolskega

izobraževanja v Sloveniji

 • realni eksperiment temelj vsakega učnega pristopa pri pouku fizike,
 • tradicionalni frontalni pouk še vedno osnova pouka fizike

- vendarle, IKT nudi številne nove možnosti za izpopolnitev ali dopolnitev

tradicionalnega poučevanja fizike

ad