Download
kung karl ledarp rm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kung Karl ledarpärm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kung Karl ledarpärm

Kung Karl ledarpärm

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Kung Karl ledarpärm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kung Karlledarpärm Kungsäters IF Karl Gustavs BK 2008 www.kungkarl.com

 2. Klubbfakta • Kung Karl • Adress Intagsvägen 17 51992 Kungsäter • Telefon 0320-81457    • Fax 0340-333 66 • www.kungkarl.com • Kungsäters IF • Adress Klubbhuset 51992 Kungsäter • Telefon 0320-813 60 • Fax 0320-813 60 • www.kungsaters if.se • Karl Gustavs BK • Adress Torsvalla IP, Karl Gustav , 430 20 Veddige • Telefon 0340-331 43

 3. Styrelsen 2008Kung Karl BK • Ordförande Frank Andersson 0320-81376 070-3974855 • Sekreterare Göran Palmkvist 0320-81426 • Kassör Lennart Johansson 0340-33322 • Ledamot Kjell Arnesson 0340-33054 • Ledamot Bernt-Göran Reinholdsson 0320-81457 • Suppleant Birgitta Andersson 0340-34057 0733-939923 • Suppleant Tove Thuresson 0340-33090 0703-992440

 4. Styrelsen 2008Kungsäters IF • Ordförande Hans-Olof Rödlund winnen@swipnet.se0320-81592 0705-891592 • Kassör Tina Alfredsson 0340-33323 • Sekr. Curt Larsson 0320-81354 • Ledamot Eddy Andersson eddy@kungsater.se0320-81349 0733-996757 • Ledamot Daniel Johansson 0340-35047 • Ledamot Arnold Larsson 0320-81375 • Ledamot Lennart Alfredsson 0320-81573 0706-918323 • Suppleant Patrik Johansson 0320-81960 • Suppleant Magnus Arvidsson 0320-81388 0708-682803

 5. Styrelsen 2008 Karl Gustavs BK • Ordförande Jan Andersson 0340-33360 0702-702909 • Vice ordf. Ove Andersson 0340-33002 • Sekreterare Stefan Johansson 0340-33384, 070-6161701 • Kassör Elin Andersson 0340-33002 oveelin@hotmail.com • Ledamot Hans-Peter Karlsson 0340-33230 • Ledamot Birgitta Andersson 0340-34057 • Ledamot Andreas Andersson 0340-84421

 6. Ledare 2008 • Herrar Tränare: Thord Axelsson 0340-673436 073-7449255 Ledare: Bengt Wennerström 0320-81492 0705-780311 Ledare: Tommy Andersson 0340-34057 0705-179907 P 16 Ledare: Michael Svenson 0320-81300 0708-893883 Mail: michaels@kungsater.se Ledare:Lennart Alfredsson 0320-81573 Tränare: Gert-Ove Johansson 0320-81108 0708-114617 Mail: p15g-o@kungsater.se P 14 Kontaktman: Mikael Sjögren 0320-81634 070 3366814 P 12 Kontaktman: Yngve Ivarsson 0320-81590 070-3181598 Damer Tränare: Carina Emilsson 0340-33062 0738-228336 Mail: cemilsson@brikks.com Ledare: Tove thuresson 0340-33090 0703-992440 F 13-16 Anneli Johansson 0320-81454 Susanne Persson 0320-81225 Birgitta Andersson 0340-34057 U 9 Rebecka Alfredsson 0709-788911 Hanna Larsson 070-3307637 Mail: larsson-hanna@hotmail.com Victor Larsson 0730-383812 www.varbergsfotbollsallians.se

 7. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Kung Karl har tillkommit för att långsiktigt verka för ett hållbart ekonomiskt och resultatmässigt samarbete mellan KGBK och KIF. • Den övergripande målsättningen är att skapa en meningsfull och kul sysselsättning för ungdomar, flickor och pojkar, i trakten samt att förbereda dessa för spel i de olika lag som Kung Karl håller i respektive serier. • Detta för att klubbarna KGBK och KIF skall verka i ett sportsmannamässigt och respekterat utförande av såväl tävlings- som träningsmatcher. • I den övergripande verksamhetsplanen ligger att rekrytera och utbilda ledare för såväl ungdoms- som seniorfotbollen för att stödja och utveckla de långsiktiga målen.

 8. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Övriga mål 2008 • Bra arrangemang runt matcherna, hålla kvar publiksnittet från 2007 • Upprustning på Torsvalla och Kungsäter IP, ex. nya läktare. • Utveckling av lotterier och sponsorspaket • Utveckla programblad och matchvärdskap • Utveckla ledarskapet inom Kung Karl

 9. Mål och riktlinjer för våra ledare • Ge våra ungdomar en meningsfull fritid. • Fostra till ett korrekt uppträdande såväl vid sidan som på fotbollsplanen. • Sträva efter att erbjuda våra ungdomar sysselsättning även under vintern. • Uppmana våra ungdomar att prova andra sporter under vinterhalvåret. • Fostra duktiga spelare och kamrater till våra seniorlag. • Ungdomsfotboll är utbildning, alla spelare skall spela minst 1/3 av matcherna.

 10. Föreningens mål och riktlinjer för ledare • Ge våra ledare möjlighet till utbildning i sin roll som ledare. • Kick Off med alla ledare i februari/mars. • Seniortränarna • Ta del av de äldre pojklagens utveckling samt bistå med träning och • råd för en bra övergång till seniorveksamhat. • Tränarutbildning • Med andra närliggande klubbar på hemmaplan. Bjuda in intern eller extern tränare/ledare.

 11. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Mål seniorlag 2008 • Ha kul på träning och matcher • Förbättra enskilda spelare liksom lagmässiga detaljer ex. teknik, spelsystem, fasta situationer m.m. • Hamna så bra till som möjligt efter de förutsättningar som finns.

 12. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Mål ungdomslag 2008 • Ha kul på träning och matcher • Utbilda och förbereda ungdomar för spel i seniorlagen • Utbilda och rekrytera ledare för ungdomslagen • Få så många ungdomar/barn som möjligt att delta i vår verksamhet. • Få alla att känna delaktighet i framgångar oavsett eget kunnande och även få alla att klara motgångar. • Arrangera fotbollsskola under sommaren 2007 • Delta i cuper • www.varbergsfotbollsallians.se

 13. Utbildning av våra ungdomar • Fotbollslekis • Prov på och lära sig de första grunderna. • Spela på liten plan, med många små mål. • 8-10 år • Fortsätta med grunderna i fotboll. • Mycket spel med små lag. • Öva på passningsteknik och behandling av bollen. • Enkel organisation av olika positioner och olika arbetsområden. • Öva – nöta – våga. Öva – nöta – våga. • 11-13 år • Jobba vidare med tekniska grunder och öka svårighetsgraden. • Spelförståelse utvecklas: Skapa yta, göra sig spelbar och markera. • Individuell utbildning – spel på olika platser. • Koordinationsträning. • Öva – nöta – våga. • 14-16 år • Större krav på matcher och träning • Övningar i matchtempo • Taktisk utbildning • Uppmana till fysisk träning året om • Målvaktsträning och domarutbildning ska erbjudas • Träningsläger • Cupdeltagande

 14. Material - Svenska Fotbollsförbundet • www.svenskfotboll.se • Spela, lek och lär • Teknikmärket • Landslagets fotbollsskola • Övningsbanken (för alla åldrar)

 15. KungKarls ledstjärnor • Att alltid vara en god lagspelare och följa ledares uppmaningar under träning och match. • Att vårda utrustning och anläggningar som KungKarl använder för sin verksamhet . Det är alla medlemmars ägodel. • Att man är ombytt i god tid till träning o match. • Att man i god tid anmäler förhinder till match. • Att alltid vara en bra kamrat och föredöme som spelare, ledare och medlem. • Att alla former av mobbing, bråk och dåligt uppförande är absolut förbjudet och kan leda till uteslutning ur klubben. • Du som är spelare, ledare eller förälder i KungKarl är vår bästa tillgång, Vårda alltid KungKarls rykte.